Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 26 juni 2021

Börselvan för EM 2020

Börselvan introducerades av Gustavs Aktieblogg som en tankelek inför VM 2014 (länk). Jag tycker det är lite kul att tänka på mina aktiehav ur ett lite annorlunda perspektiv och strukturen med att ställa upp sina elva bästa innehav utifrån offensiva och defensiva egenskaper tillför faktiskt en hel del för mig.

Den kanske största skillnaden för mig i år är att jag har fler bolag än någonsin tidigare i portföljen. 18 bolag i portföljen är ett rekord för mig även om Enwave (1,1 % av portföljen, XLMedia 1 % och Aqua Bio Technology 0,64 %) snarare utgör bevakningsposter och gamla synder än portföljinnehav. Inledningsvis försökte jag ställa upp bolagen i en fungerande laguppställning vilkt i år fick bli 3-5-2. 


Basen för mina investeringar 2021 är just nu iGaming som utgör nästan en tredjedel av portföljen tack vare sin kombination av konjunkturstabilitet och strukturell tillväxt som kan driva hela portföljgen framåt.

Kindred (8 %) utgör 8 % av portföljen och är i dagsläget portföljens tryggaste bolag. Som ett av världens tio största iGaming-bolag är utrymmet för riktigt explosiv tillväxt begränsad men med en underliggande marknad som växer med 10 % per år och en egen tillväxttakt på över 20 % har Kindred goda möjligheter att inte bara driva värde genom multipelexpansion utan har en god tillväxt också. Kindred är dessutom ett kvalitetsbolag med tydligt fokus på spel online och som har vunnit flera utmärkelser som bästa arbetsplats vilket är viktigt i en så IT-tung bransch som iGaming. Räknat på rullande tolv månader handlas aktien till P/E 12 och troligtvis kommer 2021 vara ett starkt år där man tar igen sporthändelser som skjutits upp från 2020 och P/E pressas under 10 för att sedan öka igen när 2022 blir lite av ett mellanår enligt prognoserna. Med P/E 12 och en konjunkturstabil bransch ser jag nedsidan som begränsad även om de låga förväntningarna på 2022 visar sig stämma.

AqualisBraemar LOC (7,5 %) är en norsk teknikkonsult med cirka 800 anställda. Namnet kommer av att Aqualius under de senaste åren först köpte upp jämnstora Braemar och i höstan sedan förvärvade LOC i syfte att skapa en ledande global aktör inom Olja & gas (51 %), sjöfart (23 %), projekt inom förnybar energi (23 %) och försäkringsärenden (7 %). Man har annonserat att arbete med förnybara resurser ska utgöra 50 % av omsättningen 2025 men det målet sattes innan oljepriset vände uppåt och även om projekt inom förnybar energi växer mycket fort kan nog olja & gas också få lite fart nu. Förvärvet av LOC gör AqualisBraemar LOC lite jobbigt att räkna på just nu men givet tidigare mål och  proforma siffror handlar det här om ett bolag som har P/E på omkring 12 och bör kunna växa med över 15 % per år under de kommande åren drivet av både ökade förnybara investeringar och tillväxt inom övriga segment. 

Doro (6,6 %) är det bolag som har funnits med i portföljen överlägset längst men har i takt med att tillväxten mattats av flyttats allt längre bakåt i börselvan. Caset just nu är kombinationen av en låg värdering (ca P/E 11,5 på en normaliserad vinst) samt renodlingen där Doro Care blir ett företag med fokus på service, programvara och integration av olika sensorer för omvårdnad medan telefondelen blir en fristående kassako med försäljning riktad till konsumenter. Jag tror det är bra att man renodlar verksamheten på det här sättet då Doro Care kan fokusera på försäljning gentemot offentlig sektor och vårdbolag där man tillhandahåller telefonsupport och hårdvara oavsett leverantör medan Doro Phones fokuserar på direktförsäljning till konsumenter. Doro Cares tjänsteerbjudanden kan kompletteras med en mobiltelefon men hittils har man inte lyckats få till försäljning av tjänster till privatkunder (länk) samtidigt som jag tror Care-verksamheten gynnas av att integrera hårdvara från många leverantörer.

Nekkar (6,6 %) tillverkar lyftsystem för fartyg vilket underlättar servicearbeten och bättre nyttjande av mark i hamnar. Precis som AqualisBraemar är det här ett bolag som Småbolag & Undantag övertygade mig om att det var en stabil värdeinvestering och där det dessutom finns en hel del offensiv uppsida. Jag vågar fortfarande inte räkna med något värde i StarFish och Skywalker men grundverksamheten i Syncrolift har en orderbok som motsvarar över tre års omsättning även om man flaggar för att orderingången kommer att vara svagare under 2021. Min förväntan är att Nekkar är mer eller mindre garanterat åtminstone tre mycket goda år framöver där kärnverksamheten växer, Intellift fortsätter växa explosivt och sedan får vi se hur det går med Starfish och SkyWalker. Kombinationen av Covid-19 och Nekkars ändrade redovisningsperioder gör jämförelser lite svåra men Q1 var definitivt ett rekordkvartal med 40 % omsättningstillväxt jämfört med Q1 2020 som var mer normalt samtidigt som P/E för de senaste 12 månaderna är cirka 15. 

Syncrolift från Nekkars hemsida.

Angler Gaming (6,75 %) är så mycket fulcasino att det nästan bli fint. Om Kindred är den välpolerade lagkaptenen med ett föredömligt leverne är Angler Gaming den galna ytterbacken som flyger framåt på kanten och gör vad som helst för att vinna. Kärnan i Angler Gaming är att man har en extremt kostnadseffektiv spelplattform samtidigt som att även om man tänjer på reglerna och utnyttjar luckorna i regelverket. Samtydigt bryter man sällan mot reglerna på ett sätt som innebär straff. På så sätt har Thomas Kalita lyckats bygga upp ett bolag som växer med 50 % per år men ändå handlas till P/E 15 då transparensen i mångt och mycket är begränsad. Samtidigt Premiergaming Ltds svenska licens ger ett fönster in i verksamheten för oss investerare som visar att bolaget fungerar även på reglerade marknader. 

Kambi (7,24 %) lider av samma problem som extremt offensiva ytterbackar länge dragits med inom fotboll. Alla är överens om att bolaget besitter fantastiska kvalitéer men det finns en stor osäkerhet kring om Kambi verkligen fyller en roll på marknaden. Risken för Kambi är att deras kunder, när de når en viss storlek, väljer att sluta outsourca Sportboken till Kambi vilket bland annat DraftKings och 888 valt att göra. Min tes är att de data som Kambi kan samla in från många olika operatörer i kombination med skalfördelarna inom teknikutveckling gör det svårt att räkna hem en sådan insourcing. Det innebär att även om Kambi har en värdering som kräver fortsatt offensiv tillväxt (P/E en bit under 25 för 2021) så finns det en enorm potential när hälften av Kambis intäkter kommer ifrån USA. Gross Gaming Revenue förra året dubblades för Kambi medan omsättningen var svagt sjunkande i Europa på grund av tappet med 888. För den som vill fördjupa sig i Kambis ställning rekommenderar jag kapitalmarknadsdagen som nyligen hölls (länk).

Asipire Global (3,44 %) är inte något av de vackrare iGamingbolagen. I grund och botten handlar Aspire Globals B2B plattform om att de köper sig tillgång till kunder genom att drifta kasinoverksamhet åt företag som vill monetarisera sina användare. Ofta handlar det här om mindre aktörer inom onlinecasino som inte själva orkar hänga med teknikutvecklingen eller om entreprenörer/företag som vill monetarisera en viss grupp användare för att skapa ytterligare en intäktskälla. Sammantaget gör det här Aspire till ett intressant bolag som svepar upp resterna på spelmarknaden, växer med 20-30 % per år och just nu handlas till P/E 16.

Viemed (5,59 %) är ett helt fantastisk bolag men med stor exponering mot den regulatoriska risk som USAs sjukförsäkringssystem dras med. Bolaget levererar icke-invasiva ventilatorer till patienter med allvarliga andningsproblem som annars skulle kräva sjukhusvård. Jag tycker min senaste analys från i vintras fortfarande står sig bra (länk) även om det behövs ytterligare klarhet i vad kritiken från Office of the Inspector General kommer att innebära i praktiken (länk). Den bästa sammanställningen över det medicinska läget jag sett hittills kommer ifrån Adu Subramian (@adusubramanian på Twitter) och finns på hans Substack (länk). Med en värdering på P/E under 19 exklusive positiva Covid-19 effekter och en tillväxt på 40 % per år är det en risk jag är villig att ta i dagsläget.

Gravity (3,41 %) är Twitterfavoriten som åker in och ur portföljer baserat på dagliga försäljningsdata. Jag köpte mina första aktier sommaren 2018 och minskade under vintern innan jag köpte tillbaka aktier nu på sista tiden då lanseringsschemat för 2021-2022 klarnat. Min initiala investering handlade i grund och botten om att jag kunde investera i ett mobilspelbolag där man hade en stor användarbas i en växande del av världen samtidigt som man redan tjänade bra med pengar på verksamheten. Gravity är dyrare nu men har flera gånger visat på att användarbasen är lojal samtidigt som spelkvaliteten ökat vilket bl.a. Pappakeno skrivit om på sin blogg (länk).

Axkid (5,15 %) har gått från klarhet till klarhet sedan min senaste analysen (länk). De två stora frågorna som fanns då var hur väl nya Axkid One skulle tas emot av marknaden samt hur Axkid skulle utvecklas om/när budet inte gick igenom. Jag har pratat en del med Maria Bilkenroth och Magnus Ramström på SEB Private Equity som arbetar med deras investering i Axkid. Som vanligt när det gäller personer inom den mer professionella finansvärlden är de artiga men säger inte så mycket av värde även om de ville betona att de skulle sköta allting enligt god sed. Hittills har de levt upp till det en företrädesemission utan konstigheter och vid tillsättandet av valberedningen inför årsstämman tog Thomas Bräutigam kontakt med den näst största ägaren inför diskussionen om sammansättningen av valberedningen i enlighet med beslutet på föregående årsstämma. Eftersom han inte gjort det i tid var det lite osäkert hur man skulle tolka det beslutet eftersom näst största ägare och största ägare i november när han borde tagit kontakten båda nu hade sålt till Caution Ax Bidco. 

Även lanseringen av Axkid One har gått fantastiskt med bra testresultat både i Sverige där bakåtvända bilbarnstolar dominerar och i internationella tester där fokus ligger mer på smidighet. 


Aktiekursen har fördubblats sedan budet och värderingen kräver med ett börsvärde på ca 320 miljoner kronor krävs en tillväxt i överkant på Axkids långsiktiga mål för att räkna hem en investering. Samtidigt har Axkid som mest haft en tillväxt på 70 % per år vilket var när Axkid Minikid på allvar slog igenom här i Sverige och leder Axkid One till en motsvarande etablering i Europa har Axkid några fantastiska år framför sig.


Plejd (10,6 %) är portföljens överlägset offensivaste bolag med ett P/S på 15,8, ett P/E på 157 och en omsättningstillväxt som pendlat mellan 50 och 230 % de senaste fem åren.  Jag hade turen att plocka upp Plejd till en värdering på P/S 3,5 förra året när starten på Covid-19 innebar att marknaden förbisåg den starka tillväxten och att bolaget närmade sig lönsamhet (länk till resonemang) och jag har en halvskriven analys som skulle upplevas som lätt anakronistisk ett år senare vilket inneburit att jag avstått från att skriva klart den då @aktiehesten (länk) och @aktieentreprenoren (länk) på Twitter skrivit var sin analys. Mitt enda tillägg till de analyserna är att jag tycker att utvecklingen med Connected Home over IP visar på att Plejd har valt rätt tekniklösning för hemmanätverk. Bluetooth Low Energy är utformat för att flera nätverk ska kunna samsas inom 2,4 GHz bandet och genom att skapa ett dedikerat nätverk för Plejdprodukter som sedan utgör en egen delenhet i det smarta hemmet som knyts ihop av exempelvis Google Home eller Apple HomeKit får man ett nätverk som är optimerat för Plejds produkter samtidigt som man vid behov kan få kaffebryggaren att kommunicera med en lysknapp den dagen det faktiskt blir en efterfrågad lösning bland kunder. 

Utöver dessa bolag har jag Riwi Corp (5,04 %), Nanalysis (4,01 %), Avensia (3,44 %, Scandbook Holding (3,43 %, Wise Group (2,82 %), Enwave Corp (1,05 %) och Aqua Bio Technology 1,04 %) i portföljen. Så här i efterhand är det lite ologiskt att jag tog med Gravity och Aspire Global i portföljen istället för Riwi Corp och Nanalysis så jag lägger till förklaringar här nedan även för dessa. Som gimmick blev "balansen" i börselvan bättre med två lägre värderade innehav men rent praktiskt är mina största innehav snarare en 3-3-4 formation än 3-5-2 just nu. 

Riwi corp (5,04 %) Riwi Corporation arbetar med datainsamling och opinionsundersökningar åt internationella organisationer, företag och investerare. Under 2020 satsade man hårt på att utöka sin försäljningsorganisation och dessutom integrera sig bättre med olika dataportaler såsom Amazon Web Services, Bloomberg och ThinkData Works. Under året har man även valt att renodla sitt erbjudande så att man istället för att erbjuda en mer generell undersökningskapacitet för enkätundersökningar fokuserar på enkäter inom fokusområdena public health security, global citizen engagement, China "truth-seeking" samt investment and economic insights.

Deras finansiella mål innebär att Riwi måste växa omsättningen med 70-80 % per år vilket är strax över den historiska tillväxttakten medan P/S enligt Avanza just nu är 5,06 och min bedömning av P/E exklusive den förstärka försäljningsorganisationen ligger på 14,4. Det P/E-talet är i dagsläget helt fiktivt då Riwi har ambitioner om att driva en aggressiv tillväxt men är baserad på kostnadskostymen i bolaget innan den utökade försäljningsorganisationen rekryterades vilket visar på hur låg den fasta kostnadsbasen ändå kan vara.

Nanalysis (4,01 %) är ett bolag som tillverkar NMR-maskiner med permanentmagneter. Jag tog en mindre bevakningspost i bolaget då jag tyckte bolaget precis som Plejd äntligen nått en punkt där bolaget var i princip kassaflödesneutralt samtidigt som tillväxtpotentialen var gigantisk. Nanalysis är extremt transparenta med försäljningsmål och orderläge samtidigt som tekniken har enorm potential då kärnmagnetisk resonans är en våra absolut bästa metoder för att mäta kemiskt innehåll i prover utan att provet förstörs eller dyr mätutrustning kommer i kontakt med provet. Genom att kunna genomföra analys på små provmängder i rumstemperatur öppnar det upp en helt annan marknad än traditionell NMR-spektroskopi och man har nyligen lanserat ett mer kraftfullt instrument med högre upplösning vilket driver tillväxten samtidigt som man inom några år kommer att börja lansera instrument som är specialiserade för specifika applikationer såsom kvalitetstest av fartygsbränsle eller identifikation av narkotika vilket skapar helt nya applikationsområden. Samtidigt är P/S ca 6 baserat på mina prognoser och vinster vågar jag inte ens tänka på utan det här är en liten bevakningspost som vuxit till sig kraftigt på egna meriter. 


När man arbetar med olika modeller är det viktigt att inte låta tankemodellen komma ivägen för verklighetesuppfattningen. När jag gjorde min portföljsammanfattning 2019 (länk) kunde jag konstatera att defensivt värderade bolag som gjorde turn arounds och liknande ofta var de bolag som hade både minst tillväxtpotential och orsakade mig störst förluster. Att jag inte längre kan skapa "balanserade" börselvor är därför en naturlig utveckling av hur jag hanterar min portfölj och en mer rättvisande bild av portföljen blir nog den här. 


I princip har alla bolag i börselvan en god tillväxtpotential på åtminstone 10 % men ju längre fram man kommer i spelplanen desto större blir osäkerheten där de fyra bolagen i anfallet har värderingar som kräver åtminstone 30-50 % tillväxt vilket är mycket offensivt men fullt möjligt givet den historiska tillväxten. Ska något bolag lämna portföljen i dagsläget räknar jag med att det i fallet med de mer defensiva bolagen handlar om att värderingen drar iväg då "stabila" tillväxtutsikter får en premiumvärdering eller att något av de mer offensiva bolagen fallerar på tillväxtambitionerna vilket med dagens värderingar kan straffa sig snabbt samtidigt som det vid positiva utfall går fort för bolagen att växa ikapp sina värderingar. . 

En annan observation är att jag för första gånger har fler bolag än platser i en startelva . Det beror på tre olika faktorer:
 • Portföljen är större nu och jag tänker fortfarande i termer av månadslöner när jag gör investeringar.
 • Det har funnits många bolag som varit billiga och jag är inte särskilt snabb på att sälja mina aktier när jag saknar spännande alternativ.
 • Covid-19 har skapa mycket osäkerhet och jag lutar åt att om vi får in ett mer normalt år så blir det svårt för marknaden att blunda för tillväxten i de bolag som just nu har en lite mer defensiv värdering. 
Det här gäller särskilt de mindre bolagen i portföljen där jag bör tänka över mina innehav, Rent praktiskt kan jag tycka att jag varit lite för försiktig med att öka på mina innehav i Scandbook Holding och Wise Group vilket beror på en kombination av månadslöneeffekten och att jag inte kommit i mål med min analys ännu. Sedan har vi Gravity där jag håller igen lite då bolaget förändrats från ett lågt värderat case på mobilspel till en relativt föutsägbar börsjojo samt Avensia och Aspire Global som helt enkelt inte ökat lika mycket i börsvärde som andra bolag i portföljen där jag gjorde lika stora investeringar från början. I fallet med både Avensia och Aspire Global ligger värderingen på cirka P/E 16-17 på en normaliserad vinstnivå samtidigt som jag tror att bolagen även i framtiden kan hålla sin historiska tillväxttakt på 20-30 %. 


söndag 16 maj 2021

Third level thinking

Howard Marks är en mycket populär författare och fondförvaltare som bland annat lyfter fram konceptet "second level thinking" (länk) där han kritiserar enkla tankemodeller i stil med att "företaget har bra produkter, därför bör jag köpa aktien". 

Andra nivåens tänkande är mer komplext och handlar om att sätta informationen i ett sammanhang där man även tar i beaktande både hur man själv värderar bolaget och andra investerares syn på bolaget. Det vill säga att du tjänar inte pengar genom att investera i bra bolag, du tjänar pengar genom att investera i bolag där marknaden prissätter bolaget på ett sätt som inte (ännu) speglar dess sanna värde. Därför är det viktigt att inte bara titta på bolaget utan även dess marknadsvärdering och vad andra aktörer på marknaden tror om bolagets framtida värde och prestationer.

En av de saker jag har reflekterat över under pandemin och kanske särskilt nu efter pandemin är att den här typen av djuploande tänkande har en tendens att slå över i ett metatänkande där man glömmer bort det mest fundamentala i en aktieanalys, nämligen vad man själv tror om bolagets framtida intjäningsförmåga. Det kanske mest talande exemplet i mitt eget fall är Avensia där jag är rätt övertygad om att Robin Gustafsson kommer att få upp lönsamheten igen efter ett interludium där Niklas Johnssons som VD har låtit beläggningsgraden falla och kanske tappat fotfästet inom IT-konsultarbetet som utgör Avensias kärnaffär (länk till analys). Fundamentalt lever Avensia upp till min värderingsmodell om 40 %, 20 år (länk) men omställningsarbetet kommer nog att ta ett antal kvartal vilket jag räknar med kommer att ligga som en våt filt över aktien. Enligt mina egna investeringsprinciper bör jag kunna vänta i åtminstone 1-2 år på en uppvärdering och ändå nå mina avkastningsmål då Avensia historiskt vuxit med över 20 % per år och med en normaliserad lönsamhet bör kunna värderas till P/S 1,8. Samtidigt har jag under det senaste året blivit bortskämd med att extremt snabbt få hög avkastning på mina investeringar (se föregående inlägg) och för att bibehålla en sådan utveckling måste jag inte bara investera i bra bolag med god avkastningspotential utan även tajma marknaden så att jag inte låser upp kapitalet i bolag som marknaden kan tänkas ignorera i något eller några år medan omställningsarbetet pågår. Det går definitivt att tjäna pengar genom att fokusera på fundamentalt undervärderade bolag som börjar visa på lite momentum (jfr t.ex. Kvalitetsaktiepodden) men jag är helt enkelt för tungfotad för den typen av investeringar och bör fokusera på att placera mig rätt från början snarare än att försöka hinna ikapp när händelskedjan redan är i rörelse.

Min tolkning av marknaden just nu är att vi är rätt många som antingen blivit bortskämda med snabba uppvärderingar eller är frustrerade över att ha missat dessa uppvärderingar. I båda fallen skapar det en stress som lätt leder till att vi fokuserar mer på att tänka på vad andra människor tänker vilket skulle kunna beskrivas som en form av third level thinking där man tappar kontakten med verkligheten på den första nivån. En teori som jag har är att det här är vad vi ser i  Kambi och Angler Gaming som straffats hårt då jag tror att många räknar med att Q2 blir svagt vilket minskar möjligheten till snabba klipp. Kambis VD Kristian Nylén ville med hänsyn till den stora exponeringen mot USA inte ville utlova omsättningstillväst i Q2 trots att EM 2000 kommer att inledas i juni. I fallet med Angler Gaming är det istället siffrorna i april som spökar då man tappat marginaler och inlett det andra kvartalet relativt svagt.

På årsbasis är både min egen förväntan och konsensus att bolagen kommer att uppvisa en rejäl tillväxttakt samtidigt som värderingen är måttlig (förväntade P/E-tal på 20-25 respektive 10-15 räknat på vinsten 2021) men i en het marknad gäller det att hitta guldägg som snabbt kan omsättas till stigande börskurser och då blir det viktigare att enskilda kvartalsrapport kan tänkas ge dragkraft genom att locka nya investerare. 

Under det senaste året har man som privatinvesterare ofta kunna följa med i en flodvåg av uppvärderingar och det skapade åtminstone temporärt en miljö där (nästan) alla vinner och rör sig i samma riktning. Om min tes om att vi gått in i en fas där en ansenlig andel av köp/sälj drivs av ett mer kortsiktigt fokus på att försöka positionera sig gentemot resten av marknaden snarare än efter bolags fundamentala värde bör det finnas åtminstone två vinnande strategier på börsen i närtid.

1) Att vara på tårna och hålla järnkoll inför och under rapportperioden (dvs jobba hårdast och vara bäst i den här miljön).

2) Att ta ett djupt andetag, räkna på vad man tycker många olika bolag är värda och vänta på att ett fokus på triggers i närtid leder till långsiktiga undervärderingar. Det kommer nog svida på kort sikt men förr eller senare vinner alltid de underliggande siffrorna. 

En komplicerade faktor i den sistnämnda strategin är att många bolag är på väg ned ifrån väldigt höga nivåer vilket innebär att många bolag inte är billiga bara för att de blivit billigare. 

söndag 9 maj 2021

Övertid i Coronakrisen, dags att samla tankarna och uppdatera portföljen

För lite drygt ett år sedan skrev (25 april) skrev jag ett inlägg där jag samlade tankarna efter den första delen av Covid-19-krisen (Periodvila i Coronakrisen, dags att samla tankarna och uppdatera portföljen). Totalt har vi haft tre stora smittotoppar och min förhoppning är att kombinationen av sommarväder och vaccination kommer innebära att vi just nu befinner oss i vad som är den sista fasen av pandemin. Baserat på vad vi vet från vaccination av Coronavirus hos sällskapsdjur är jag rätt trygg med att vaccinen kommer att fortsätta fungera men jag misstänker att vi på sikt kan få en likartad relation till Covid-19 som till bältros eller kikhosta där vaccination och sjukdomsfall hos äldre ibland gör sig påminda i vardagen.

För mig som investerare har den här perioden varit både omvälvande och en fantastisk möjlighet som förändrat min privatekonomi i grunden. Portföljen är upp en bit över 100 % sedan mitt periodpausinlägg och 98 % jämfört med nyår 2020-01-01.Samtidigt har det varit enormt slitigt med hemarbete och VABande vilket gör det svårt att hålla perspektiv i vardagen. När sociala interaktioner dessutom flyttat online och man umgås mycket social via "aktietwitter" är det lätt att mentalt tappa fotfästet när man kontinuerligt bombas med information ur ett väldigt snävt urval.

Därför har jag använt industriföretag och lite större index för att hålla kolla på omvärldsekonomin i ett bredare perspektiv. När jag skrev mitt förra inlägg i april förra året var både OMX-30 och DJ World Index ned cirka 15 % gentemot årets början och nu lite mer än ett år senare står både indexen på plus 25 % gentemot 2020-01-01 då jag tyckte börsen var rätt dyr och hade en kassa på över 33 %.Vill man titta på mitt agerande under krisen finns det en längre beskrivning i det förra inlägget. I korthet ökade jag på innehavet i Viemed, Riwi och Insr då jag tyckte de borde gynnas eller vara opåverkade av Covid-19 samtidigt som kurserna kraschade. Därutöver investerade jag i Enlabs då allting relaterat till sportsbetting kollapsade fullständigt och i Plejd eftersom jag tyckte att bolaget hade bevisat sig samtidigt som man på grund av Covid-19 inte fick den kraftiga kursökning man förtjänade.

Enlabs och Plejd har varit några av de stora vinnarna under 2020-2021 och Viemed fick en enorm uppvärdering redan i april då man släppte ett pressmeddelande om att man såg över möjligheterna att bidra med sin expertis inom andningstöd och sedan även levererade på detta (länk till analys). Investeringstesen i Insr var att inte ens Insr borde kunna göra bort sig under ett år med omfattande lockdowns och social distansering vilket gör det svårt att krocka med bilen. Den övergripande tesen om försäkringsbolagen var korrekt men Insrs förmåga att hamna i problem undervärderade jag. Det sista bolaget, Riwi, har gjort en berg och dalbana där man i olika kvartal pendlar mellan 0 och 100 % tillväxt vilket fick mig att sälja aktien i november då kursen var hög och tillväxten dålig för att sedan köpa tillbaka nu under våren. Sammanfattningsvis kan man säga att jag under själva krisen prickade in tre fantastiska kris-investeringar som ökat med över 300 % (Enlabs, Plejd och Viemed), en som gått i sidled (Riwi) och en katastrof (Insr). 

Tittar vi på aktiviteten efter 2020-04-25 märks det att jag rätt snabbt tyckte att börsen började se bortom krisen. Redan i juni tyckte jag att börsen var så pass dyr att jag investerade i två kanadensiska micro caps med små bevakningposter och sedan även i AqualisBraemar och Nekkar som Småbolag och Undantag tipsat mig om redan tidigare under våren. Hade jag agerat tidigare hade jag fått en bättre avkastning på Nekkar och AqualisBraemar (344 % och 188 %  istället för 137 % respektive 121 %) men jag hade inte ens i mina vildaste drömmar räknat med att vi skulle få en så pass stabil börsuppgång under 2020. Därutöver fyllde jag på min investering i Avensia till ett fullstort innehav och dubblade min investering i Gravity (första köpet gjordes redan 2018).

I början på 2021 konstaterade jag att i mitt informationsflöde var det särskilt iGaming som stod ut som en attraktiv sektor. Det finns oerhört många bolag med fantastisk potential men när jag tittade på bolag som Kindred, Kambi och Angler var kombinationen av tillväxt och lönsamhet sådan att det var svårt att argumentera mot boolagen trots att de redan haft stora uppgångar. Därför har jag lagt en veritabel bombmatta av investeringar inom sektorn där 29 % av portföljen ligger i iGamingbolag just nu.

Kindred (8,4 %) har vunnit flera priser för att vara en bra arbetsplats vilket är enormt viktigt inom IT-sektorn vilket är den sektor som man måste rekrytera inom för att bli framgångsrika inom onlinecasino och vadslagning. Med en underliggande marknad som växer med 9 % per år, en historisk tillväxttakt på över 20 % per år och en värdering på under 10 ggr det fria kassaflödet är det svårt att tacka nej till Kindred. 

Svagheten i Kindred som jag ser det är oförutsägbarheten i USA där bolag som DraftKings bränner enorma summor för att ta marknadsandelar och även att Kindreds försök att vara bäst i klassen gör dem mer utsatta för kontraproduktiva regleringar i Europa (inköpt i år).

Angler Gaming (8,8 %) är lite av en hedge mot den här typen av dåliga regleringar. Investeringen i Angler Gaming blir till stor del en blackbox då de av naturliga skäl inte vill vara alltför öppna med var deras inkomster kommer ifrån. Samtidigt har Premiergaming Ltd bland annat har en svensk licens vilket gör det möjligt att verifiera att uppenbarligen har tagit fram en konkurrenskraftig casinoplattform samtidigt som de har en extremt slimmad organisation, @aktiehesten publicerade nyligen även en mer ingående analys av Anglers hemsidor och partners här vilket underlättare fortsatt analys. Med en tillväxttakt på över 50 % per år var aktien extremt billig i vintras och handlas fortfarande bara på omkring P/E 20 (inköpt i år). 

Kambi Group (6,6 %) är min stora exponering mot tillväxt i USA. För Kindred ser jag tillväxt i USA som en option medan Kambi har en stark position som underleverantör till Amerikanska operatörer vilket gjort USA till deras s underleverantör till många företag med sportbok i USA. Alla företag kan bygga en sportbok och samla data om sportevenemang men jag tror att Kambi bygger upp en unik fördel då de kan aggregera data om hur kunder beter sig och satsar hos många olika sportbettingbolag vilket gör det lättare att identifera abnormala aktiviteter och optimera oddsen vilket i kombination med teknisk exellens kan minska risken för framtida kundtapp (inköpt i år).

Aspire Global (4 %) köper i praktiken upp olönsamma kundportföljer när de leverar en teknikplattform åt onlinecasinon som inte längre på egen hand är lönsamma. Dessutom fungerar plattformen som ett sätt för exempelvis medieföretag att monetarisera sina kunder genom att inkludera casinospel i sitt erbjudande (februari 2019). 

XLMedia (<1 %) billigt affiliatebolag som blivit ännu billigare. Jag tajmade köpet perfekt med att Google tog i med hårdhandskarna samtidigt som antalet aktörer som tillverkar halvkassa sidor med mycket kontent har exploderat. Vi får se hur det går med bolaget men de har gjort en rejäl omsättning. 

Förutom ovanstående bolag har jag under 2021 även investerat i Scandbook och Freetrailer där Freetrailer redan fått lämna portföljen då kursen rusade med 100 % på bara någon månad. Nedanför finns en sammanfattning över hur min portfölj har förändrats över tiden där svarta innehav är oförändrade sedan starten på Covid-19, röda innehav sådana som jag sålt, blå sådana som jag investerade i 2020 och orangea är mina investeringar under 2021. Bolagen i kursiv stil är sådana jag både köpt och sålt i. 


Bolag 20-01-01 20-04-25 21-05-05 1 år utv Agerande
Doro 13,1% 7,9% 7,0% 74,0% Oförändrat innehav
Ework 9,7% 0,0% 0,0% 48,0% Sålt (mars)
Avensia 6,5% 5,3% 3,3% 20,0%Ökade i juni
Viemed 6,3% 14,0% 7,2% 26,0% Ökade innan och under krisen
Pandora 6,2% 5,5% 0,0% 209,0% Sålt (juni)
Insr 6,0% 6,8% 0,0% -90,0% Köpte dippen, sålde efter kraschen
Gravity 5,5% 6,6% 0,0% 167,0% Dubblade i juli, sålde under våren
Swedbank 5,2% 0,0% 0,0% 36,0% Sålt (mars)
Axkid 4,5% 1,5% 4,0% 222,0% Sålde i mars, köpte december
Aspire Global 3,7% 2,6% 4,0% 238,0% Oförändrat
Riwi Corp 3,8% 10,5% 6,0% Cirka 0 % Köpt (mars20), sålt (nov) och köpt igen (mar-apr)
XLMedia 1,9% 2,0% 1,0% - Oförändrat
Aqua biotechnology 0,2% 0,2% 0,4% 376,0% Oförändrat
Likvida medel 27,6% - 17,1%
Angler Gaming 0,0% 0,0% 8,8% 212,0% Köpt januari 21
Plejd 0,0% 2,4% 8,6% 562,0% Ökade i maj 20
Kindred Group 0,0% 0,0% 8,4% 208,0% Köpt i januari 21
Nekkar 0,0% 0,0% 6,8% 263,0% Köpte i september
Kambi Group 0,0% 0,0% 6,6% 213,0% Köpte i februari samt efter Q1
Aqualis Braemar 0,0% 0,0% 6,0% 208 % Köpte i juli
ScandBook 0,0% 0,0% 3,3% 152,0% Köpte i februari 21
Nanalysis 0,0% 0,0% 1,7% -1,0% Köpte i juni och januari
Enwave 0,0% 0,0% 1,4% 71,0% Köpte i juni
Fretrailer 0,0% 0,0% 0,0% 654,0% Köpte i januari 21, sålde i april
Enlabs 0,0% 8,4% 0,0% ca 360 % Köpte under krisen och utköpt 2021Den femte kolumnen i tabellen visar avkastningen på 1 år vilket ger en bild över hur mycket olika bolag i mitt inveseringsuniversum har rört sig sedan jag gjorde min första utvärdering under Covid-19. Med facit i hand vet vi vi att rätt tillfälle att köpa i de flesta fall var "så tidigt som möjligt" men mer relevant är nog att titta på min lista över bolag som jag nämnde inlägget för ett år sedan och som jag sedan inte investerat i vilket visar på alternativ till de investeringar jag gjort:
 • SDI Group 376 %
 • Xpel 400 %
 • Enea 72 %
 • Millicom 48 %
 • New Wave 239 %
 • Traction 43 %
 • AQ Group 120 %
 • Volati 217 %

Portföljen har under samma tidsperiod ökat med 105 % i värde så SDI, Xpel, New Wave, AQ Group och Volati hade allihopa bidragit till en ökad snittavkastning. Som jämförelse kan även nämnas att  Didner & Gerge Småbolagsfond gått upp 79 %, Lannebo småbolag 67 % samt OMX All share 54 % så de innehav jag valt att investera i har gått bättre än den genomsnittliga portföljen även om jag missat några riktigt fina bolag också. De två bolag på listan som grämer mig riktigt mycket är SDI Group som påminner om Judges Scientific (länk) och Volati. Det är helt enkelt två kvalitetsbolag som definitivt inte var dyra ens i maj och som jag över tiden hade kunnat vara säker på att kunna räkna hem en investering även om det skulle ha kommit en andravåg och tredjevåg ekonomiskt likväl som epidemiologiskt.

Jag ska försöka skriva ett till inlägg som sammanfattar mer handfasa lärdomar utifrån det här men jag tror att både mitt eget huvud och eventuella läsares kan vara betjänta av en paus efter att ha kommit så här långt. 

torsdag 15 april 2021

Dagboksnotering om Nova Leap Health Corp

Nova Leap Healthcare var ett av de bolag som fångade mitt intresse i svepet genom Kanadensiska snabbväxtbolag (länk). Bolaget är en roll-up av små hemtjänstföretag med fokus på Kanadas och USAs östligaste delstater. Huvudägare/grundare är Chris Dobbin som bytte bana från finans till hemtjänst efter att hans svärfar fick Parkinson och han fick erfarenhet av hemtjänst. Med Earth Angels Home Care som bas har han via förvärv byggt upp Nova Leap Health vars strategi är att köpa upp små hemtjänstbolag där ägarna vill lämna efter att ha drivit verksamheten under en längre tid och byggt upp ett starkt lokalt varumärke. I grund och botten handlar det här ofta om att baby boomers har byggt små företag och söker en efterträdare som kan köpa upp verksamheten och driva den vidare. Det som attraherar mig med den här typen av rollup är att små bolag som kräver mycket fortsatt arbete generellt går att köpa billigt (3-6 ggr EBITDA) och om förvärvsbolaget har en bra onboardingprocess där de kan ta över företag och tillsätta bra mellanchefer kan man bli en riktigt bra serieförvärvare. Kan man plocka upp dem i en tidig fas är det särskilt intressant men i ett bolag som Nova Leap är det svårt eftersom man fortfarande växer kraftigt och är beroende av att öka antalet aktier eftersom man inte har ett eget kassaflöde för att finansiera tillväxten. Att i dagens marknadsklimat växa snabbt genom att ge ut aktier är tyvärr rätt enkelt och Chris Dobbin är mycket duktig på att presentera sin vision vilket innebär att jag är rätt säker på att han kan ordna finansiering oavsett om han är bra på att driva hemtjänst eller inte (länk till en presentation som exempel). 


På det stora hela är Nova Leap ett bolag med svag balansräkning och fortfarande beroende av nyemissioner vilket gör det svårt att avgöra om något aktieägarvärde skapas över tiden.


Sedan jag tittade på Nova Leap har börsvärdet ökat från 27,5 MCAD till 49,1 MCAD samtidigt som verksamheten utvecklats i sidled vilket inte säger så mycket om kärnverksamheten då 2020 var ett mycket svårt år för äldreomsorgen. Jag har länge velat göra en analys av förvärven men Lukas Wolgram som är en följvärd micro-capinvesterare skrev nyligen en analys på Nova Leap (länk) där han räknade med att Nova Leap inklusive två förvärv med 2 och 2,25 MCAD skulle omsätta 21,5 MCAD proforma 2020 och att man med ytterligare förvärv och 5-10 % tillväxt skulle nå en omsättning på 24 MCAD 2021. Nova Leap har med koncerngemensamma kostnader en bit kvar till lönsamhet så jag har räknat med en EBITDA-marginal på 14 % helt enkelt eftersom jag vill ha en överblick på den nivån. 

Tittar man på Nova Leap som investeringsuppslag finns det i princip två huvudalternativ. 

 • De positiva. Nova Leap Healthcare köper upp bolag till ett lågt pris från ägare som vill gå i pension, bidrar med vissa organisatoriska effektiviseringar i form av teknik, bokningssystem och redovining medan en lokal chef sköter personalen. Omsättningen på vårdpersonal är hög så man har ett "kärnteam" som är mer beständigt och sedan gäller det att ha en bra organisation för att rekrytera/återanställa tjänstepersonal när kunder tillkommer.
 • Det negativa, Nova Leap Healthcare är en förvärvsmaskin där VD och ledning får lön och optioner, ökar omsättningen med förvärv men kan inte kompensera för det faktum att de förvärvade bolagen tappar omsättning och  lönsamhet när duktiga grundare lämnar.

Jag har även bollat Nova Leap med lite investerare i mitt nätverk och som påpekade att Nova Leap fram till 2018 hade förvärvet 8 företag som vid förvärvstillfällena borde ha givit en omsättning på 16,35 MCAD på årsbasis. Under 2019 förvärvade man bolag som borde ha givit en total omsättningen på 18,1 MCAD vilket innebär att Nova Leap hade en organisk minskning i omsättning 2019. Så även innan Covid-19 bör Nova Leap Healthcare ha haft fallande organisk omsättning vilket är en dealbreaker för mig. Det har historiskt varit rätt vanligt med den här typen av kapitalförstörande tillväxtbolag på Torontobörsen och det kräver en hel del arbete att analysera eller följa dem. När jag  köper aktier gör jag alltid en egen analys men Nova Leap faller här i ett tidigt screeningsteg även om jag kommer att titta till bolaget igen när de fått mer tid att bevisa sig.  Knäckfrågan då är om bolaget växer och vi borde kunna räkna med en omsättning på mellan 22,35 MCAD (0 % organisk tillväxt) och 24 MCAD (Lukas scenario) samt god kostnadskontroll om Nova Leap ska vara intressant.

Diagrammen kommer ifrån Tikr där jag har ett gratiskonto som betatestare. 

fredag 19 februari 2021

Öppet brev med anledning av att aktieägare med över 10 % av aktierna kommer att tacka nej till budet på Axkid AB

Jag skrev ett kort inlägg igår om att vi har samlat en grupp med aktieägare som tackar nej till budet. Det finns nu ett fullständigt brev tillgängligt på adressen https://tinyurl.com/axkidbrev men återges i sin helhet här nedanför. Min förhoppning är att Axkid kommer att kunna skötas väl med en stark huvudägare men även att man har en god transparens med övriga aktieägare och nu fokuserar på att tillvarata de stora möjlighterna som bolaget har tack vare många år av framgångsrikt arbete från ledningen. 

torsdag 18 februari 2021

Över 10 % av aktierna i Axkid finns samlade hos en grupp lite större minoritetsägare

Ett av de stora problemen vid bud är att det alltid uppstår en osäkerhet på vad man kan uppnå som minoritetsägare eller om man riskerar att bli tvångsinlöst. I det här fallet finns det en lite större grupp minoritetsägare som tillsammans har mer än 10 % av aktierna, det kommer att komma lite mer info innan kort.

lördag 6 februari 2021

Grov sammanräkning av budsituationen kring Axkid

Personligen är jag inte alls imponerad av höjningen från 14,5 kr till 18 kr för Axkid (länk till analys). Det är snarare ett typexempel på vad Daniel Kahneman beskriver som anchoring bias i förhandlingssituationer i sin fantastiska bok Tänka, snabbt och långsamt (en bok som rekommenderas). Genom att lämna ett mycket lågt bud i första läget uppfattar man det som en seger när ett högre bud kommer trots att det inte heller är särskilt intressant. Är man dessutom lite osäker på ledningens syn på aktieägarna och liknande är det då lätt att plocka hem vinsten och intala sig själv att man vunnit.

Höjningen har även varit tillräcklig för att Aktiespararna ska rekommendera budet även om det verkar ha mer att göra med osäkerhet på ledningens motivation än någon fundamental analys (länk till pressmeddelandet). Jag har tidigare kommenterat om hur jag ser på Aktiespararnas råd i sådana här sammanhang (länk) och tänkte därför fokusera på hur jag räknar på risken för att ett bud går igenom.

Vid det första budet på Axkid (14,5 kr) var fördelningen bland aktieägarna följande:

Ja
25,4 % - Deltog i utköpet.
17,4 % - Accepterade budet.

Nej
29 % - Tackade nej och meddelade det även i diskussioner bland aktieägare (Discord, privat + Placera).
28 % - Tackade nej eller svarade inte på erbjudandet.

Bland de ägare som framförallt Totoro varit i kontakt med (han har gjort ett fantastiskt jobb)  verkar den nuvarande fördelningen vara 10,6 % som säger nej (enligt egna uppgivna innehav) och 7,3 % som är osäkra. Om fördelningen ja/nej följer samma mönster bland de "tysta" aktieägarna som de öppna skulle det alltså innebära att 20-34 % säger nej även till det höjda budet.

Samtidigt kommer den beräkningen med en hel del osäkerhetsfaktorer, vi vet inte hur ärliga folk är, vi vet inte om "tysta" aktieägare är mer eller mindre benägna att acceptera det höjda budet och vi vet heller inte hur personer som har köpt aktier den senaste månaden resonerar. Arbitraget mellan nuvarande aktiekurs ligger på mellan 5 och 10 % vilket om man vet att budet ska gå igenom är ett bra arbitrage på en snabb affär men indikerar samtidigt att antalet personer som vill satsa på en sådan affär är lågt vilket är rimligt givet osäkerheten kring budet och Axkids börsvärde.

Sammantaget räknar jag med att det är väldigt osannolikt att budet på 18 kr ska gå igenom även om jag aldrig vågar ta ut segern i förskott. Sedan får vi se hur SEB Private Equity agerar men med tanke på att de inte har några noterade innehav och Axkid ligger i precis underkant för storleken på deras portföljbolag tror jag inte att de kommer engagera sig i Axkid (länk).

Som jag ser det har Axkids styrelse bränt en hel del goodwill från långvariga aktieägare med den här affären men samtidigt tror jag inte att någon är förvånad att Axkid behöver ett kapitaltillskott på omkring 20 miljoner kronor. Personligen minskade jag ner mitt innehav redan i våras inför en nyemission och köpte tillbaka i samband med budet i december och jag vet att flera gjort på liknande sätt även om de flesta nog är mer försiktiga med sin exponering nu än tidigare. 

lördag 30 januari 2021

Ingen stress att sälja Axkid på måndag

SEB Private Equity har höjt sitt bud på Axkid till 18 kr och jag har även fått chansen att prata med många andra Axkid-intresserade personer samt även deltagit i ett kort informationsmöte där både  haft ett kort informationsmöte där både Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, SEB Private Equity och några andra aktieägare deltog. Axkid var tydliga med att de inte kunde säga så mycket då de vill följa aktiemarknadens regler och det tolkar jag samtidigt som att det är helt okej att redogöra för vad de sa på mötet så det blir en kort sammanfattning av det samt en beskrivning av hur jag ser på det nya budet.

Gällande själva budet tycker jag det inte förändrar någonting för en aktieägare som mig. Om Axkid kan leva upp till sina mål om att växa med 20-30 % över en konjunkturcykel så är bolaget billigt oavsett om det värderas till 140 eller 174 miljoner kronor (se figur nedan). Den centrala frågan är snarare om man litar på bolagsledningen förmåga att driva bolaget och om man tror att Axkid One lever upp till den potential som man tidigare beskrivit. 


I dagsläget verkar det i princip inte vara någon som tvivlar på Axkids ledning när det gäller att driva bolaget rent operativt. Tony Qvist är en fantastisk försäljare, Daniel Johansson har gjort ett fantastiskt jobb med att driva bolaget och Thomas Bräutigam framhöll sin roll i monteringsfabriken där Axkid enligt honom ska ha kunnat driva monteringen effektivt även under Covid-19 då man driver verksamheten med en kinesisk partner han har en långvarig relation med. Det som skaver är snarare om huruvida man litar på styrelsen och deras förmåga att tillgodose alla aktieägares intressen och inte bara de 25 % av aktierna som kontrolleras av till styrelsen närstående personer. Axkid har aldrig varit särskilt engagerade i IR utan man har snarare tävlat med Peter Bronsman på Kopparbergs AB om att kommunicera så lite men tydligt som möjligt. Det fungerar bra fram tills man kommer till ett sånt här läge där aktieägarna hamnar i ett massivt informationsunderläge samtidigt som man måste utvärdera om man litar på bolaget.

Som jag ser det är budet inte alls särskilt attraktivt och mötet med Axkid och SEB Private Equity gjorde ingenting för att förändra den synen. SEB Private Equity framhöll främst att man inte brukar lägga bud på börsnoterade bolag, att Axkid är lite mindre än vad de brukar investera i och eftersom det är ett börsnoterat bolag har de haft en mer begränsad tillgång på information än vanligt, så därför hamnade budet på 14,5 kr. Det är onekligen ett rimligt resonemang för varför de inte vill betala mer men samtidigt innebär det att de i praktiken medger att de har räknat med en rejäl säkerhetsmarginal för att säkerställa sin egen avkastning när de planerade budet (tre dagar senare höjde de budet). Frågan är nog snarare om man vågar vara delägare i ett bolag där styrelsen rekommenderar ett sånt här bud. Min tolkning av Axkids arbete har länge varit att man borde öka på rörelsekapitalet för att växa snabbare men att man varit ovilliga att ta i för mycket vid nyemissioner då insiders såsom Tony Qvist, Daniel Johansson och eventuellt även andra har begränsat med kapital att sätta in i bolaget samtidigt som eventuella utdelningar ligger flera år bort. En Management Buyout skulle lösa det problemet medan exempelvis en nyemission på 20 miljoner kronor (en siffra Daniel Johansson föreslagit) skulle innebära en utspädning av ledningen. 

Så jag tycker inte det här är ett snyggt bud men frågan är hur stor risk man tar i ett bolag där ledningen försöker sälja bort övriga aktieägare. Hade mitt innehav varit större skulle jag troligen varit mer orolig men i dagsläget tror jag inte att det finns särskilt mycket handlingsutrymme för styrelsen att försöka "röka ut" övriga aktieägare. I diskussioner på en Discord organiserad av Twitter-profilen Totoro var det motsvarande 26 % av rösterna som fanns aktiva (baserade på egna uppgifter) och även om andelen som med säkerhet säger nej till ett nytt bud är lägre än tidigare så bör det inte vara ett problem att organisera ett antal större ägare för att säkerställa att minoritetsskyddet i Aktiebolagslagen kan användas vid en eventuellt konflikt.

Samtidigt är Axkid ett litet bolag med en enorm potential på en tuff marknad så utrymmet för agerande som Dice gjorde gentemot sina aktieägare 2006 skulle vara en massiv distraktion för bolaget. Dessutom finns det som jag ser det inga indikationer på att Thomas eller Daniel skulle ställa till det på det viset. Det är fullkomligt rationellt att de vill ha en kapitalstark huvudägare som de har goda relationer till och sedan är det upp till övriga aktieägare att ta ställning till det budet. Jag är definitivt inte imponerad över deras övertalningsförsök så här långt men jag tror också att de fick lite av en reality-check under mötet då de insåg att det finns en stor grupp aktieägare som varit med sedan innan börsnoteringen och stött bolaget även när deras första modeller både misslyckades vid kraschtest och visade sig innehålla hormonstörande ämnen. När budet nekas kommer det att krävas en nyemission på omkring 20 miljoner kronor vilket givet förutsättningarna inte borde vara något problem att få igenom på dagens marknad och förhoppningsvis kan vi även få en reviderad IR-strategi.

Axkid har i dagsläget någon enstaka procent på stora marknader som Tyskland och Storbritannien medan de i Sverige har ökat från 8 % (enligt prospektet) till uppemot 20-30 % i Sverige baserat på nuvarande omsättning i Norden. Tittar man på utvecklingen var det en massiv tillväxt i Sverige 2014-2017 där recensioner från influencers och magasin var drivande. Jämför man med aktiviteten på publika Facebokgrupper för bilbarnstolar och det stora antal recensioner om Axkid One som börjat komma ut tycker jag det är extremt tydligt att man troligen kommer växla upp försäljningen i Europa de kommande åren.


Jag får tacka Totoro som sammanställt den nedanstående listan på recensioner och det finns även mer data på området i mitt föregående inlägg om Axkid (länk) där jag även har lagt till en artikel där Axkids egna distributionsverksamhet rapporterar att de räknar med en tillväxt på 100 % i Tyskland under 2020.

http://www.wheelsforwomen.ie/index.php/review-axkid-one/

https://www.madeformums.com/reviews/axkid-one-car-seat-review/ https://www.advized.se/bilbarnstolar/test-axkid-one-framtidens-bilbarnstol https://www.xn--bst-i-test-q5a.se/bilbarnstol https://www.pushchairexpert.com/en/car-seat-reviews/axkid-one-review/ http://dyrbarlast.se/axkid/axkid-one/ https://pasmallen.nu/axkid-one-bilbarnstolen-som-alla-foraldrar-har-vantat-pa/

Gällande risken för tvångsinlösen vet jag i dagsläget inte om det går igenom men är rätt optimistisk om att den inte sak göra det givet personer som jag vet kommer att säga nej. Jag har även deltagit i en tvångsinlösen tidigare vilket sammanfattas här. Värt att notera är även att den processen blev lite av ett worst case scenario där premiem i aktiebudet hindrade mig från att sälja över börsen efter budtiden utan att gå miste om en ansenlig garanterad vinst.


tisdag 12 januari 2021

En rasande start på året med nya inköp, uppköp och portföljregler

Ett av mina tre investeringsmål för 2021 var att Lägga mer tid på att titta närmare på aktietwitter, ett av mina vanligaste misstag har helt enkelt varit att jag lätt blir blind för bolag såsom Evolution Gaming och Awardit där namnen hela tiden passerar i pereferin men där jag aldrig riktigt tar tag i min egen analys. Två andra bolag som jag funderat på är Kindred och Angler Gaming som både var januari-kandidater i Pappakenos projekt "Twitterfonden" (länk) som är en fantastisk liten samtidsskildring av börsläget.Kindred började rusa i mellandagarna och jag insåg när jag skrev portföljrapporten att jag inte hade några goda skäl att inte köpa aktier i bolaget. Jag tycker om att skriva ned mina analyser innan jag gör inköpen men givet utvecklingen och förutsättningarna valde jag att köpa på mig vad jag brukar anse vara ett "fullstort" innehav. Från början definierade jag det som en summa som vid tillfället motsvarade cirka 8 % av portföljen. Sedan dess har jag haft två riktigt bra börsår vilket inneburit att ett fullstort nyinköp för samma summa nu är nere på  3,5 % av portföljen. Min trivselstorlek på portföljen är omkring 10-15 bolag så jag kommer att öka på storleken på mina normalinvesteringar framöver.

Därutöver har jag köpt på mig en del aktier i Angler Gaming och Nanalysis. Angler Gaming är helt enkelt en utökad satsning på iGaming-branschen där Angler Gaming har en intressant exponering mot marknader med låg digitaliseringsgrad samtidigt som man har låga kostnader och en förmåga att konkurrera även på mogna marknader som Sverige. Om Angler Gaming och Kindred är Twitterfavoriter spelar Nanalysis i den motsatta änden av skalan och jag kommer att skriva mer om det här lilla bolaget specialiserat på benchtop NMR när tillfälle ges. Sammantaget innebär det att kassan är nere på 6,58 % vilket är lägre än på mycket länge och portföljfördelningen ser ut på följande vis. 


Förutom omstöpningarna i portföljen har det varit osedvanligt många andra nyheter så här i början på året. Kindred lämnade idag en omvänd vinstvarning (länk) medan Nekkar igår ingick förlikning med MacGregor vilket innebär att man nu vet hur mycket av den massiva kassan som numera är tillgänglig för återinvesteringar eller utdelningar (länk). Sammantaget innebär det här att Nekkar är upp 36 % i år medan Kindred är upp 27,7 % även om jag missade de första två procentenheterna i den uppgången. 

Dessutom har Enlabs fått ett uppköpsbud med 1 % budpremie. Jag behöver uppdatera min värdering av Enlabs men ser inte det budet som särskilt intressant givet den urstarka marknaden och Enlabs marknadspositioner. Vi väntar även på nästa steg från Axkids styrelse där budet garanterat kommer att falla men vi inte vet vilka alternativa lösningar som styrelsen överväger för att stärka balansräkningen så det är spännande tider just nu i portföljen. 

lördag 2 januari 2021

Portföljsammanfattning 2020

Mitt mål inför 2020 var att arbeta med portföljen på ett mer disciplinerat och tidseffektivt sätt (se portföljsammanfattning 2019). En viktig del av det var även att renodla min investeringsstrategi och sluta krångla till det med värdeinvesteringar där uppsidan var begränsad och nedsidan är okänd. Det här var ett beslut som vuxit fram över tiden då det, förutom vissa norska småbolag, varit just investeringar där jag räknat med att bolagen ska återgå till en "normal" vinst som visat sig gå riktigt dåligt. I praktiken har det här varit investeringar där jag siktat på att kunna räkna hem en kursuppgång på 30-100 % eller en riktigt bra direktavkastning,  men istället fått se bolagen sjunka fortare än stabiliteten i ett elnät där Miljöpartiet fått fria händer. Tanken var därför att helt enkelt sluta investera i den typen av bolag, arbeta med en större del av hushållets tillgångar på sparkontot och sedan acceptera de fluktuationer som man får i en portfölj inriktad mot småbolag.

Av ovanstående har jag lyckats infria mina ambitioner med undantag för målet att minska hushållets exponering mot börsen. Allt nytt sparande under året har gått in på sparkontot men kassan i Avanza-portföljen har minskat från 27,6 % till 10,3 % samtidigt som det totala värdet på våra Avanzainnehav har ökat med 61,85 %. Jag vill inte vara helt öppen med vår ekonomi men grovt räknat har vi i hushållet två nettoårsinkomster investerade i portföljen på Avanza och ytterligare en nettoårsinkomst som sparbuffert i sparkonton. Sammantaget innebär det här att vi befinner oss i lite av ett sparekonomiskt limbo just nu. Vi bor i ett trevligt men billigt hus i ett fantastiskt barnvänligt område med målet är att någong gång flytta till ett riktigt drömhus, i dagsläget är det med nuvarande besparingar snarare de löpande kostnaderna i förhållande till lönen som sätter gränsen för vad vi har råd med. Eftersom vår prioritering i småbarnsåren är att fokusera just på familjelivet snarare än sparande eller karriär innebär det att vi har en period där vi har långt mer pengar än vi behöver just nu samtidigt som vi inte har råd att ta nästa stora ekonomiska kliv. Skulle 2020 upprepa sig en eller två gånger till skulle problemet i princip vara löst men det är nog ingenting jag vågar räkna med utan målet blir att växla upp de löpande intäkterna om några år.
Jämför vi portföljen med mina vanliga benchmarks är det här ett år som gynnat oss privatsparare och givit många bra betalt för investeringsarbetet. Det har varit ett år med många små men tydliga vinnare och för breda fonder har det varit helt hopplöst att hänga med. Jag har noterat att flera investerare inom min sociala krets har lite svårt att förhålla sig till hur man ska utvärdera det här och jag tycker att Jakten (@89Olle på Twitter) har beskrivit det hela bäst i sin årssammanfattning (länk). I korthet kan man säga att utfallet för investeringar 2020 har handlat väldigt mycket om vilket investeringsuniversum man befinner sig i. Tillväxtaktier har under många år gått bättre än traditionella värdeaktier och med Covid-19-krisen i mars blev plötsligt tillväxtaktierna billiga för en kort stund. Därefter har de både återhämtat sig och sedan rusat iväg ytterligare vilket har inneburit att lättfotade investerare och investerare med fokus på gaming- och igaming-aktier har haft en fantastisk utveckling. Det här märks även i min portfölj där min ISK med fokus på svenska bolag som jag ofta haft länge har gått upp 29 % i år medan kapitalförsäkringen har dragit iväg med 102 %.

År

Aktieingenjören

All-Share Cap GI

Avanza Zero

Didner & Gerge småbolag

D&G

Small & Microcap

D&G US Small & Microcap

2013

34,8%

28,1%

24,5%

41,9%

2014

13,1%

15,9%

13,9%

18,5%

2015

20,1%

10,6%

2,2%

29,9%

2016

-7,8%

9,5%

9,3%

14,0%

2017

9,5%

9,5%

7,6%

9,9%

2018

-2,5%

-6,2%

-7,7%

-7,2%

2019

31,6%

36,1%

30,6%

31,1%

20,3 %

30,1 %

2020

59,7 %

13,7 %

8,4 %

23,2 %

34,4 %

-2,0 %


För mig har året i stor utsträckning handlat om att jag har arbetat med mina tidigare felbeteenden. Jag har alltid haft en rätt bra hitrate med investeringar i bra teknikbolag som jag sedan har sålt alldeles för tidigt då jag varit ovillig att extrapolera tillväxten längre framåt än enstaka år. Utöver portföljrapporten 2019 har jag spunnit vidare på de tankarna i inlägget "Den mest anpassningsbara investeraren överlever" (länk) vilket jag tycker är ett av mina bättre inlägg på senare år. Jag har även blivit mindre egensinnig och även om jag vägrar att köpa olönsamma bolag finns det en hel del riktigt bra case som dyker upp på aktietwitter vilket man bör ha respekt för och dra nytta av. Särskilt med tanke på att även om "alla" på sociala medier äger aktien kan man ofta plocka russinen ur kakan i ett sådant här turbulent börsklimat.

Kombinationen av ett turbulent börsår och mitt fokus på att vara mer tidseffektiv har gjort mitt vanliga sätt att lista alla transaktioner blir lite otympligt och jag har därför tagit fram ett diagram för att bättre visa aktiviteten under året. Diagrammet utgörs av en tidsaxel där höjden på varje streck speglar hur stort köpet (positivt värde) eller försäljningen (negativt värde) var i förhållande till portföljstorleken. Det som blir lite svårt att se i diagrammet blir när jag gjort flera mindre köp vilket är fallet med Riwi, Plejd och Enlabs där man får addera ihop höjden på strecken.


Kombinationen av nyinköp och hög aktivitet i portföljen har inneburit en rätt radikal omfördelning av mina innehav. I början av året tog jag en fullstor position i det kanadensiska undersökningsföretaget Riwi Corp (länk) och precis i början av Covid-19-oron gjorde jag mitt första inköp i Plejd. Plejd släppte en fantastisk bokslutskommuniké men där kursen stod stilla på grund av Covid-19-oron samtidigt som jag inte riktigt delade den oron vid tillfället (länk). Därefter började det smälla rejält och jag passade på att investera i Enlabs som jag haft ögonen på ett tag och ökade även i Riwi och Viemed där jag egentligen var fullinvesterad. Med Covid-19 var det rätt stressigt på många fronter och eftersom innehaven tagit oresonligt mycket stryk samtidigt som jag inte hade tid att sätta mig in i allt för många nya bolag fick det bli ökningar istället. Därefter studsade börsen snabbt upp igen och jag var väldigt osäker på hur börsen skulle utveckla sig därefter och jag valde därför att steg för steg köpa på mig bolag över en längre tid (länk). Under året har jag även sålt jag av Swedbank och Pandora i enlighet med min mål i portföljasammanfattningen 2019, Ework och Axkid då jag oroade mig för Covid-19s påverkan på verksamheten samt Riwi Corp som hade en riktigt dålig kvartalsrapport för det tredje kvartalet.


En väldigt stor skillnad gentemot tidigare år är även att en mycket stor del av portföljens totalavkastning i år har orsakats av förändringar i innehav som jag köpt eller sålt i år. Huvuddelen av mitt innehav i Gravity köpte jag redan 2018 men även om man exkluderar den tredjedel av totalavkastningen som kom från Gravity har över hälften av totalvkastningen kommit ifrån bolag där huvuddelen av inköpen genomfördes nu i år. Totalt har min totalavkastning bestått i en tredjedel Gravity, en tredjedel från Enlabs och Plejd samt en tredjedel från ett större antal bolag där volatiliteten på Oslo och Torontobörsen bidragit till att skapa köplägen. Av mina förluster hade min totalavkastning blivit 7,2 % högre om jag helt enkelt hade givit upp på Insr tidigare och försäljningen av Ework precis på botten kom att kosta mig ytterligare 4,2 % i totalavkastning för året (andelen i själva pajen visar hur stor andel av mina negativt avkastande aktier som varje aktie utgjorde). 


Köpbeslut

Förutom Riwi anger procenstsiffran hur kursen utvecklats till och med 31 december.
Riwi 2020-01-13 och 2020-03-16 (sälj 2020-11-11), +53 % och 111 % vs sälj
Plejd 2020-03-02 och 2020-05-08 +252 % och +272 %
Viemed 2020-03-12 + 169 %
Enlabs 2020-03-20 och 2020-03-25 +157 % och +216 %
Insr 2020-04-15 -58 %
Nanalysis 2020-05-12 -1 %
Enwave 2020-06-09 +35 %
Avensia 2020-06-22 +39 %
Gravity 2020-07-13 +180 %
Aqualis Braemar 2020-07-14 + 114 %
Nekkar 2020-09-01 +49 %
Axkid 2020-12-14 +1 %

Årets första köp är i mångt och mycket det köp jag är mest osäker på. Riwi är ett av Kanadas mest snabbväxande bolag (länk) och genomför sentimentsundersökningar online (Värdepappret har en gratisanalys tillgänglig här). Bolaget har en enorm skalbarhet i sin affärsmodell och dubblerade sin omsättning under det första kvartalet 2020. Bolaget bygger på forskning där man ville kunna göra sentimentundersökningar i områden med allvarliga epidemier eller där korrupta regimer gör det svårt att samla information vilket passade perfekt med läget i Kina i början på året. Rapporten för det första kvartalet var dessutom helt fantastisk där man dubblade omsättningen och visade på en lönsamhet som  gjorde att jag räknade med ett eP/E för 2020 omkring 20. Därefter har varje kvartalsrapport successivt blivit svagare samtidigt som ledningen inte har varit särskilt tydlig med varför vilket fick mig att sälja omedelbart på Q3-rapporten vilket än så länge har varit lyckosamt. Riwi är det första exemplet på hur jag blivit lite mer villig att betala högre multiplar om tillväxten är extrem och och även en nyttig positv återkoppling om att jag ibland nog bör sälja snabbt och sedan omvärdera bolaget vilket jag gör just nu. 

Plejd var en mer traditionell investering för mig. Jag har följt Plejd sedan börsnoteringen då jag var nyfiken på om man skulle kunna uppnå målet att ställa om från olönsamma lyxprodukter till en bredare marknad. Affärsmodellen var vid noteringstillfället alldeles för obekräftad för min smak men ofta kan kursen i en aktie gå i sidled under lång tid då ambitiösa tillväxtinvesterare tar en position tidigt och bolaget måste växa ikapp sin värdering. I min analys konstaterade jag att Plejd hade nått en position där kassaflödet kunde täcka utvecklingskostnaderna samtidigt som utvecklingen av Connected Home over IP som en branschstandard visade på att man valt en tekniklösning som är långsiktigt hållbar och kommer att kunna fungera i den framtida utvecklingen av smarta hem både i Sverige och utomlands. Jag vågade inte riktigt köpa på mig mer när krisen var som värst men insåg sedan att boomen inom hemrenoveringar gjorde det osannolikt att Plejd skulle bli billigare.


Viemed arbetar med andningsstöd åt personer med allvarliga andningsproblem vilket självklart inte var en sektor som stod högt i mitten på mars. Samtidigt insåg jag att marknadspenetrationen för Viemed är så pass låg att, givet den relativt låga dödligheten i Covid-19, skulle det knappast bli brist på behandlingsbara patienter utan snarare skulle intresset för andningsstöd i hemmet öka när man vill undvika att känsliga personer befinner sig på sjukhusen. På sikt tror jag att Viemed har stor potential att bli den kanske största Covid-19-vinnaren av alla innehav i portföljen eftersom man med sin kärnkompetens inom andningsstöd har kunnat leverera både utrustning och kompetensstöd till sjukhus i USA vilket har inneburit stora engångsintäkter samtidigt som man byggt upp nya relationer med sjukhusen som skriver ut patienter med ordinationer om andningsterapi i hemmet. Jag försöker rent allmänt att inte vara allt för haussig om mina innehav men om du har orkat läsa så här långt i portföljsammanfattningen tycker jag definitivt det kan vara värt att titta på min senaste analys om Viemed (länk) då värderingen i mina ögon är låg.


Enlabs är mitt tredje investeringsförsök inom iGaming och utfallet de första dagarna var i linje med tidigare utfall (Aspire Global och XLMedia) när Lettland annonserade att man stängde även onlinecasinon som en del av sina åtgärder mot Covid-19. Samtidigt var det här ett bolag med en balansräkning soms kulle klara både ett och två år utan sportsbetting och många duktiga investerare såg det som oförståeligt hur kursen kunde vara så låg. Givet mitt stora intresse för Östeuropa (exempel) innebar det att Enlabs blev det bolag som jag la fokus på att sätta mig in i när krisen stod som värst vilket blev lyckosamt.


Nanalysis och Enwave är två Kanadensiska microcaps som jag har tagit bevakningspositioner i. Den Kanadensiska börsen är extremt volatil och består till 25 % oljebolag, 25 % banker och 10 % energibolag. Dessutom har börsen ett lite dåligt rykte eftersom att det är lättare att notera sig i Kanada i USA vilket gör att vissa Amerikanska bolag väljer den vägen till börsen. Sammantaget har det här skapat en extremt spekulativ börs vilket på senare år varit en perfekt storm när Cannabisbolag med ögonen på den amerikanska marknaden vuxit upp som svampar ut jorden vilket gör att mer intressanta bolag drunknar i nyhetsflödet. Nanalysis tillverkar små robusta NMR-maskiner för kemisk analys som inte kräver flytande kväve och Enwave har en metod för frystorkning där man använder vakuum för att göra torkningen mer skonsam och energieffektiv. I båda fallen handlar det om bolag som har en rejäl orderbok, ligger på omkring break-even i kassaflödet och där jag väntar på en post-Covid miljö för att se om de kan leverera vad de lovar. Jag är bekväm med att tekniken fungerar och har till och med provat vakuum-torkade ostsnacks tillverkade med Enwaves teknik men jag är osäker på hur stor den totala marknad för bolagens produkter kommer att visa sig vara. Därför investerade jag vad som vid tillfället var lite drygt 1 % av portföljen i respektive bolag för att hålla koll på den långsiktiga utvecklingen. 

Avensia är ett bolag som jag följt länge och eftersom jag tyckte att Avensia släpade efter i återhämtningen efter den värsta börskraschen passade jag på att öka på mitt innehav i juni. Med en kursökning på 39 % sedan dess tycker jag Avensia är dyrt men samtidigt är det en högkvalitativ IT-konsult specialiserad på E-handel och som aldrig vuxit omsättningen med mindre än 20 % per år. 

Resan i Gravity har varit rätt våldsam sedan jag gjorde min första investering 2018 efter att ha fått upp ögonen (länk) för aktien från bloggen Alpha Researcher som tyvärr inte verkar finnas kvar. Jag har hållit rätt tyst om mitt innehav eftersom det finns så många duktiga andra personer som följt bolagets topplisteplaceringar mycket aktivt och jag är måttligt road av att diskutera med den typen av personer som lockades fram av den snabba nedgången i Sydkorea och floppen i Japan med Ragnarok M. Men jag är mycket tacksam för hur Pappakeno, Olle och ValueGARP har gnetat på och följt hur den nya generationen spel har utvecklats intäktsmässigt, det är ett stort skäl till varför jag är bekväm att behåla inenhavet och även ökade på min investering i Gravity trots att kursen i juli redan nästan hade tredubblats gentemot bottennoteringarna i mars. Det är tillsammans med Viemed och Riwi ett ovanligt fall där jag överviktad innehavet räknat antal kronor jag investerat i bolaget vilket i kombination med kursrusningen har gjort det till 22 % av portföljen. Det kommer att bli intressant att se om man lyckas bättre i Japan den här gången eller om de får ett godkännande för spelsläpp i Kina men på det stora hela är jag optimiskt till Gravitys fortsatta frammarsch under 2021.

AqualisBraemar och Nekkar är två utmärka exempel på värdet av ett social nätverk inom investeringar. Båda bolagen har en historik som gör att de screenar dåligt. AqualisBraemar är en sammanslagning av två bolag verksamma inom oljeservice, shipping och försäkringar medan Nekkar sålde av en stor och olönsam affärsenhet inom utrustning för godslogistik i syfte att fokusera på design och underhåll av Syncrolifts som används för att lyfta fartyg och ubåtar ur vattnet för underhållsarbeten. I båda fallen kan man sammanfatta det som att jag i det första läget var för dåligt insatt i möjligheterna för att förstå att bolagen var intressanta men det är alltid intressant att höra hur andra människor tänker och när jag lyssnade på Småbolag och Undantag och tittade närmare på bolagen kunde jag konstatera att mina invändningar var motbevisade.

Det är viktigt att hålla sig inom investeringsområden man är bekväm med och det finns en hel del bolag som helt enkelt faller ifrån då jag inte investerare i rena tillgångscase, finansbolag eller bolag beroende av råvaruproduktion. I det här fallet var det dock på nivån att värderingen på bolagen fallit så långt att bolagen såg ut som tillgångscase tack vare sin starka balansräkning trots att tillväxten och kassaflödet innebar att de dessutom är intresanta som investeringar i växande bolag med starka kassaflöden vilket vid en första anblick doldes av de ovan nämnda företagsaffärerna. 

Axkid har på senare år etablerat sig som ett av de ledande varumärkena för bakåtvända bilbarnstolar i Sverige. Samtidigt har man återinvesterat intäkterna från försäljningen och mer därtill för att bygga upp en monteringsfabrik, egen distribution på europeiska nyckelmarknader coh nästa generations bilbarnstolar vilket var planerat att bära frukt under 2020. Covid-19 har slagit hårt mot sällanköpshandeln men det verkar som att man lyckats över förväntan på alla tre punkterna och tillväxten i Tyskland var redan innan den framgångsrika lanseringen av Axkid One över 100 %. I det läget har styrelseordförande med 6 % av aktierna valt att försöka få till en Management Buyout med obefintlig budpremie istället för att genomföra en nyemission på i storleksordningen 20 miljoner kronor. Vi vet tack vare en strålande insats från Totoro (@terra_mm på Twitter) att åtminstone 25 % av aktieägarna kan förväntas tacka nej till budet och min bedömning är att så fort budet misslyckats så kommer det att komma en nyemission för att generera det rörelsekapital som krävs för expansion i Europa. Blir det en företrädesemission kommer jag att teckna för fullt och för den som vill läsa mer om Axkid har jag en färsk analys på bolaget här.

Utöver ovanstånede genomförde jag noteringsspekulationer i Thunderful Group och Fasadgruppen. Jag var tryggare med noteringen i Thunderful Group än i Fasadgruppen men i kronor och ören blev Fasadgruppen en bättre spekulation helt enkelt eftersom tilldelningen blev högre.

Säljbeslut


Swedbank  2020-03-19 (+17 %)
Ework 2020-03-23 (+47 %)
Axkid 2020-03-27 (+58,7 %)
Pandora 2020-06-09 (+92 %)
Insr 2020-09-30 (-61 % sedan jag sålde och -84 % sedan köpet i mars)
Riwi 2020-11-11 (-24 %)

Symptomatiskt för alla försäljningar som jag gjorde i mars är att alla aktier har gått upp sedan dess. Med tanke på att jag aldrig hade mindre än 8 % kassa under året var det här med facit i hand ett misstag men samtidigt hade jag inte vågat förvänta mig att andravågen med Covid-19 skulle få ett så begränsat genomslag på börsen samtidigt det Amerikanska presidentvalet, Brexit och de ekonomiska implikationerna av Covid-19 inte heller har slagit hål på börsen. Swedbank försäljningen var något jag hade som mål att genomföra (om än till högre kurs), Axkid har överpresterat i ett mycket svårt läge och jag har svårt att se Eworks affärsmodell som hållbar på sikt givet hur man hanterar konsulter som bör kunna hitta en bättre partner (länk). Sammanfattningsvis kan man säga att de här försäljningarna gav mig handlingsfrihet som jag sedan inte använde även om jag nog var överdrivet försiktig med Axkid där en närmare analys kanske hade fått mig att ändra åsikt och helt enkelt ta höjd för en förväntad nyemission redan under sommaren..

Försäljningen av Pandora är lite försmädlig på så sätt att hela min investeringstes i Pandora har varit att bolaget med sitt varumärke skulle få en konkurrensfördel när allt mer handel sker digitalt vilket är svårt för små juvelerarbutiker med många varumärken att hantera. Däremot hade jag inte en tanke på att Pandora skulle bli en av de tio bästa aktierna på Stoxx Europe 600 Index under 2020 baserat på den tesen (länk). Jag höll kvar aktien rätt länge från botten men det ska bli intressant att se hur Pandora utvecklar sig kommande åren för att utvärdera mitt försäljningsbeslut.

Insr och Riwi får ses som sedeslärande läxor om värdet av att sälja av snabbt när en investeringstes blir motbevisad. I Insr har jag gjort misstaget att jag reviderat ned mina förväntningar men samtidigt konstaterat att kursen är låg i förhållande till de nya förväntningarna. I Riwi har jag inte gjort det misstaget vilket skapade en god avkastning för mig i mina Riwi-affärer och ett av mina framtida mål är dels att sälja snabbare och även vara bra på att köpa tillbaka om det visar sig att man fått ordning på affärerna igen.

Tankar inför 2021

När det går bra med aktieportföljen är det alltid en bra idé att fråga sig vad som kan tänkas gå åt helvete nästa gång. Som jag skrev i mitt inlägg om att den bästa anpassningsbara överlever har jag skruvat lite på min villighet att extrapolera tillväxt vilket just nu exemplifieras av att Plejd ligger kvar i portföljen. Med tanke på hur portföljen ser ut blir det därför viktigt att följa utvecklingen av Plejd som just nu är "priced for perfection". Även Gravity kommer att ha en stor påverkan på prtföljen även om bolaget är relativt billigt på i dagsläget tillgängliga siffror men där spelsläpp i enskilda länder alltid utgör ett riskmoment vilket vi såg i Sydkorea där intäkterna sjönk fortare än väntat samt i Japan där försäljningen aldrig tog fart för Ragnarök M.

Jag måste även säga att jag är oerhört imponerad över hur Pappakeno hanterade krisen i mars när han ökade på i de sektorer som han trodde skulle bli vinnare snarare än att försöka fly till "säkra hamnar" vilket i år har givit en riktigt kass avkastning (länk till årskrönika). Givet familjesituationen och mina prioriteringar kommer jag nog aldrig bli en investerare med 4-5 aktier i portföljen och en extrem avkastning men det är en tydligt att i just den här krisen var det mer lönsamt att hitta vinnarna än att försöka investera i traditionellt stabila branscher. 

Som jag ser det har jag följande som viktiga mål under 2021:
 1. Återställa psyket inför ett "normalt" börsår där det är svårare att hitta investeringsmöjligheter med helt vanvettiga avkastningsmöjligheter. Det här innebär att jag varken ska plocka på mig väldigt billiga bolag med bristande historik eller överdrivet dyra bolag med stor potential.
 2. Lägga mer tid på att titta närmare på aktietwitter, jag blir lätt blind för bolag såsom Evolution Gaming och Awardit där namnen hela tiden passerar i pereferin men där jag aldrig riktigt tar tag i bolagen. Jag tänker aldrig köpa bolag med bristande fundamenta baserade på potential som lyfts fram i sociala medier men rätt ofta kan det faktiskt ligga guldkorn mer eller mindre helt öppet.
 3. Hålla i säljdisciplinen där jag varken ska begå mitt gamla vanliga misstag att sälja bort mig tidigt eller överkompensera och envist hålla kvar exempelvis Plejd eller Gravity bara för att jag missat toppen. 
Mer bolagsspecifikt börjar det även bli dags att ta itu med Doro som legat och skvalpat väldigt länge i portföljen. Baserat på det besparingsprogram som Carl-Johan Zetterberg Boudrie tagit fram ser jag tre olika alternativ som kan utspela sig under 2021.
 1. Nya problem som vi inte kan förutse och care går dåligt --> Jag bör sälja under året som ett av mina mål.
 2. Besparingarna går som planerat men care fortsätter gå tungt --> Jag hoppas på kursdubbling men säljer sen då aktien är för mycket av ett värdecase med begränsad uppsida. 
 3. Besparingarna biter och man får även igång tillväxt via uppköp eller att Tunstall får råspö i Svenska upphandlingar då de gjort bort sig en gång för mycket --> Jag behåller Doro.