Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 30 januari 2021

Ingen stress att sälja Axkid på måndag

SEB Private Equity har höjt sitt bud på Axkid till 18 kr och jag har även fått chansen att prata med många andra Axkid-intresserade personer samt även deltagit i ett kort informationsmöte där både  haft ett kort informationsmöte där både Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, SEB Private Equity och några andra aktieägare deltog. Axkid var tydliga med att de inte kunde säga så mycket då de vill följa aktiemarknadens regler och det tolkar jag samtidigt som att det är helt okej att redogöra för vad de sa på mötet så det blir en kort sammanfattning av det samt en beskrivning av hur jag ser på det nya budet.

Gällande själva budet tycker jag det inte förändrar någonting för en aktieägare som mig. Om Axkid kan leva upp till sina mål om att växa med 20-30 % över en konjunkturcykel så är bolaget billigt oavsett om det värderas till 140 eller 174 miljoner kronor (se figur nedan). Den centrala frågan är snarare om man litar på bolagsledningen förmåga att driva bolaget och om man tror att Axkid One lever upp till den potential som man tidigare beskrivit. 


I dagsläget verkar det i princip inte vara någon som tvivlar på Axkids ledning när det gäller att driva bolaget rent operativt. Tony Qvist är en fantastisk försäljare, Daniel Johansson har gjort ett fantastiskt jobb med att driva bolaget och Thomas Bräutigam framhöll sin roll i monteringsfabriken där Axkid enligt honom ska ha kunnat driva monteringen effektivt även under Covid-19 då man driver verksamheten med en kinesisk partner han har en långvarig relation med. Det som skaver är snarare om huruvida man litar på styrelsen och deras förmåga att tillgodose alla aktieägares intressen och inte bara de 25 % av aktierna som kontrolleras av till styrelsen närstående personer. Axkid har aldrig varit särskilt engagerade i IR utan man har snarare tävlat med Peter Bronsman på Kopparbergs AB om att kommunicera så lite men tydligt som möjligt. Det fungerar bra fram tills man kommer till ett sånt här läge där aktieägarna hamnar i ett massivt informationsunderläge samtidigt som man måste utvärdera om man litar på bolaget.

Som jag ser det är budet inte alls särskilt attraktivt och mötet med Axkid och SEB Private Equity gjorde ingenting för att förändra den synen. SEB Private Equity framhöll främst att man inte brukar lägga bud på börsnoterade bolag, att Axkid är lite mindre än vad de brukar investera i och eftersom det är ett börsnoterat bolag har de haft en mer begränsad tillgång på information än vanligt, så därför hamnade budet på 14,5 kr. Det är onekligen ett rimligt resonemang för varför de inte vill betala mer men samtidigt innebär det att de i praktiken medger att de har räknat med en rejäl säkerhetsmarginal för att säkerställa sin egen avkastning när de planerade budet (tre dagar senare höjde de budet). Frågan är nog snarare om man vågar vara delägare i ett bolag där styrelsen rekommenderar ett sånt här bud. Min tolkning av Axkids arbete har länge varit att man borde öka på rörelsekapitalet för att växa snabbare men att man varit ovilliga att ta i för mycket vid nyemissioner då insiders såsom Tony Qvist, Daniel Johansson och eventuellt även andra har begränsat med kapital att sätta in i bolaget samtidigt som eventuella utdelningar ligger flera år bort. En Management Buyout skulle lösa det problemet medan exempelvis en nyemission på 20 miljoner kronor (en siffra Daniel Johansson föreslagit) skulle innebära en utspädning av ledningen. 

Så jag tycker inte det här är ett snyggt bud men frågan är hur stor risk man tar i ett bolag där ledningen försöker sälja bort övriga aktieägare. Hade mitt innehav varit större skulle jag troligen varit mer orolig men i dagsläget tror jag inte att det finns särskilt mycket handlingsutrymme för styrelsen att försöka "röka ut" övriga aktieägare. I diskussioner på en Discord organiserad av Twitter-profilen Totoro var det motsvarande 26 % av rösterna som fanns aktiva (baserade på egna uppgifter) och även om andelen som med säkerhet säger nej till ett nytt bud är lägre än tidigare så bör det inte vara ett problem att organisera ett antal större ägare för att säkerställa att minoritetsskyddet i Aktiebolagslagen kan användas vid en eventuellt konflikt.

Samtidigt är Axkid ett litet bolag med en enorm potential på en tuff marknad så utrymmet för agerande som Dice gjorde gentemot sina aktieägare 2006 skulle vara en massiv distraktion för bolaget. Dessutom finns det som jag ser det inga indikationer på att Thomas eller Daniel skulle ställa till det på det viset. Det är fullkomligt rationellt att de vill ha en kapitalstark huvudägare som de har goda relationer till och sedan är det upp till övriga aktieägare att ta ställning till det budet. Jag är definitivt inte imponerad över deras övertalningsförsök så här långt men jag tror också att de fick lite av en reality-check under mötet då de insåg att det finns en stor grupp aktieägare som varit med sedan innan börsnoteringen och stött bolaget även när deras första modeller både misslyckades vid kraschtest och visade sig innehålla hormonstörande ämnen. När budet nekas kommer det att krävas en nyemission på omkring 20 miljoner kronor vilket givet förutsättningarna inte borde vara något problem att få igenom på dagens marknad och förhoppningsvis kan vi även få en reviderad IR-strategi.

Axkid har i dagsläget någon enstaka procent på stora marknader som Tyskland och Storbritannien medan de i Sverige har ökat från 8 % (enligt prospektet) till uppemot 20-30 % i Sverige baserat på nuvarande omsättning i Norden. Tittar man på utvecklingen var det en massiv tillväxt i Sverige 2014-2017 där recensioner från influencers och magasin var drivande. Jämför man med aktiviteten på publika Facebokgrupper för bilbarnstolar och det stora antal recensioner om Axkid One som börjat komma ut tycker jag det är extremt tydligt att man troligen kommer växla upp försäljningen i Europa de kommande åren.


Jag får tacka Totoro som sammanställt den nedanstående listan på recensioner och det finns även mer data på området i mitt föregående inlägg om Axkid (länk) där jag även har lagt till en artikel där Axkids egna distributionsverksamhet rapporterar att de räknar med en tillväxt på 100 % i Tyskland under 2020.

http://www.wheelsforwomen.ie/index.php/review-axkid-one/

https://www.madeformums.com/reviews/axkid-one-car-seat-review/ https://www.advized.se/bilbarnstolar/test-axkid-one-framtidens-bilbarnstol https://www.xn--bst-i-test-q5a.se/bilbarnstol https://www.pushchairexpert.com/en/car-seat-reviews/axkid-one-review/ http://dyrbarlast.se/axkid/axkid-one/ https://pasmallen.nu/axkid-one-bilbarnstolen-som-alla-foraldrar-har-vantat-pa/

Gällande risken för tvångsinlösen vet jag i dagsläget inte om det går igenom men är rätt optimistisk om att den inte sak göra det givet personer som jag vet kommer att säga nej. Jag har även deltagit i en tvångsinlösen tidigare vilket sammanfattas här. Värt att notera är även att den processen blev lite av ett worst case scenario där premiem i aktiebudet hindrade mig från att sälja över börsen efter budtiden utan att gå miste om en ansenlig garanterad vinst.


1 kommentar: