Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 15 december 2020

Analys Axkid, Axkid One, tillväxt i Tyskland och egen fabrik (uppdaterad)

Jag har ägt Axkid sedan 2018 då jag köpte mina aktier för ungefär 12 kr (länk). Precis på botten av Covid-19-finanskrisen sålde jag av en del av innehavet i syfte att skapa handlingsfrihet inför en eventuell nyemission samtidigt som jag kunder återinvestera pengarna i bolag som inte påverkades lika kraftigt av pandemin. Axkid har varit en fantastisk tillväxthistoria de senaste åren men återinvesterat vinsten och mer därtill för att bygga en starkare plattform för framtiden. Min plan har därför varit att bevaka Axkid och invänta ett lämpligare köpläge och nu när SEB Equity Partner lagt ett så pass snålt bud på Axkid har jag valt att öka på mitt innehav i Axkid.

Den punkt som har oroat mig mest är risken för kortsiktiga likviditetskriser eftersom Axkid har tagit tunga investeringar under perioden 2018-2019. Axkid har etablerat en monteringsfabrik i Kina samtidigt som man utvecklat Axkid One som nyligen vann pris som årets babyprodukt (länk) och investerat i en egen försäljningsorganisation i Tyskland och Storbritannien vilket inneburit att antalet medarbetare ökat från 14 till 31 under 2019. Totalt är det fem medarbetare i Sverige, sex i Kina, fyra i Tyskland och två i Storbritannien som rekryterats. Omställningen till egen distribution i Tyskland innebar även att Axkid under det första kvartalet 2019 inte hade någon omsättning alls i landet och att försäljningen därefterar accelerat kraftigt från låga nivåer, under det tredje kvartalet 2019 angav man exempelvis tillväxten i Tyskland till 125 %.

Sammantaget har det här inneburit att 2019 var ett år där omsättningstillväxten stannade av och "bara" blev 10,2 % efter att ha ökat med 24 % år 2018 och hela 72,6 % 2017 som var ett riktigt toppår för Axkid när det gäller lönsamhet och kassaflöde. Axkid räknar däremot med att på sikt hålla en tillväxttakt på 20-30 % per år under en konjunkturcykel.Just kassaflödet har hela tiden varit Axkids svaga punkt då man är ett litet bolag där en begränsad försäljning ska täcka upp både en kraftigt utökad säljorganisation och teknikutvecklingen vilket avspeglat sig i kassaflödet likväl som balansräkningen.Samtidigt har ledningen gjort ett fantastiskt jobb att med begränsade medel både bygga upp Axkid och hantera Covid-19. Rent praktiskt måste Covid-19 ha inträffat med värsta möjliga tajming för Axkid då man satsat stort på produktplattformen Axkid One samtidigt som man nu står med en kraftigt utökad kostnadskostym när världen samtidigt stannat upp. Vanligtvis är det andra kvartalet Axkids stora tillväxtkvartal och omsättningen ökade sekventiellt 50 % under 2018 och 37 % 2019 medan det under 2020 istället blev ett försäljningstapp på 14 %. Däremot har nedgången delvis kompenserats av en fantastisk tillväxt under det tredje kvartalet som är Axkids starkaste kvartal någonsin. . 

.


Axkids VD Daniel Johanson har alltid haft en relativt lågmäld framtoning och trots det rekordartade tredje kvartalet var det ett relativt bistert VD-ord där han lyfte fram både möjligheterna och risken för att det skulle komma att krävas en nyemission för att finansiera dem.

Axkid One har nu lanserats på alla våra marknader och intresset från både våra försäljningspartners och slutkunder har varit positivt. Initialt har vi valt en försiktig lanseringsplan för att säkerställa kvalitén, klara produktionstakten i vår nya fabrik samt minska belastningen på vårt rörelsekapital. Axkid ONE har unika funktioner som möjliggör installation på 30 sekunder, justering av benutrymme och framförallt är det den enda bakåtvända Isofix-stolen på marknaden som är godkänd för barn upp till 125 cm (cirka 7 år). Axkid One är en produkt som vi tror kommer komplettera vår storsäljare Minikid 2 på ett bra sätt. Det är dock fortfarande för tidigt att uttala sig med säkert om etableringen för produkten och vi är fortsatt återhållsamma i ökning av produktion och finansiella prognoser framåt.

Kassaflödet från verksamheten uppgick till 0,7 MSEK (-0,7) och från investeringsverksamheten -1,1 MSEK (-4,7) främst kopplat till investeringar i produktionsverksamheten.

Vi står nu i ett läge där vi med de investeringar som gjorts i en stark produktportfölj, egen produktionskapacitet och egna säljkontor känner att det finns stora möjligheter för oss på marknaden. För att säkerställa framtida tillväxtmål behöver vi öka såväl rörelsekapital som sälj- och marknadsföringskostnader de kommande åren. Därför har ledningen och styrelsen påbörjat arbetet med att säkerställa ett nytt kapitaltillskott. Vi utesluter därför inte att en nyemission kan bli aktuell även om vi samtidigt arbetar med andra finansieringslösningar. Mer information i frågan kommer att delges aktieägarna löpande under hösten.


Jag har stor förståelse för att det för ledningen kan vara attraktivt med en lösning där SEB Private Equity genomför ett ledningsutköp. Det skulle för ledningen innebära att de får in en kapitalstark partner samtidigt som deras egen utspädning blir minimal. Däremot är det som utomstående aktieägare omöjligt att acceptera en budsituation där styrelsen som ska ta del av ett ledningsutköp har en helt överlägsen överblick över huruvida satsningarna på Axkid One, monteringsfabriken och den egna distributionsorganisationen kommer att bära frukt, samtidigt som man i marknadskommunikationen varnat för en sannolikt kommande nyemission vilket pressat kursen. Som jag ser det finns det i princip inget läge där det är rationellt för aktieägarna att acceptera ett bud från SEB Private Equity i det här läget. Om SEB, utifrån vad Axkids ledning har presenterat kan räkna hem en affär med kapitaltillskott, ersättning till ledande befattningshavare och de avkastningskrav som finns i fonden innebär det i praktiken att vi aktieägare nästan definitivt gör en dålig affär. 

Axkids nuvarande läge

Jag har försökt göra en bedömning av Axkids nuvarande läge utifrån olika recensioner och tittar vi här hemma i Sverige är det tydligt att Axkid har etablerat en mycket stark position. I samband med att vi har fått barn har jag passat på att kolla runt hur personalen i svenska butiker ser på marknaden för bilbarnstolar och det märks att Axkids grundare har jobbat stenhårt med försäljningen och god support till barnbutiker när personal refererar till "Tony på Axkid" som någon de känner. Den här populariteten avspeglar sig även tydligt på Pricerunner där Axkids produkter har plats 3, 6 och 7 medan man av Prisjakt har två av de fyra stolar som rekommenderas i ett konsumenttest (länk).

Ställningen är inte riktigt lika stark utomlands där jag har fokuserat på Danmark, Storbritannien och Tyskland. I de länder där Pricerunner har domäner (Sverige, Danmark och Storbritannien) är Axkid Minikid 2.0 rankad som nummer 7 i Storbritannien och nummer 31 i Danmark medan Axkid One är rankad som nummer 11 i Storbritannien och 34 i Danmark. Användarrecensioner verkar vara nöjda med säkerheten med Axkid Minikid 2.0 men lyfter även fram hur mycket svårare det är att installera en bilbarnstol som inte har Isofix. Samtidigt verkar det inte som att Axkid Modukid med Isofix som lanserades 2019 fått någon lyckad lansering på de utomnordiska marknaderna trots att den är så pass lik Minikid. Även i Tyskland har Axkid en lite mer undanskymd roll med låg tillgänglighet i butiker och många produkttester av bilbarnstolar utelämnar Axkids produkter vilket vilket är mycket negativt. Att synas i sådana tester och även ha några unika försäljningsargument (länk till Tyska recensioner) är en enormt viktig del för att få försäljning på en marknad där de flesta bara gör ett eller två inköp under sin livstid. Ett undantag från den här undanskymda tillvaron i Tyskland är dock die Kindersitzprofis där chefen för Axkids tyska distribution, Friederike Gudehus tidigare varit med och grundat i syfte att marknadsföra bakåtvänt bilåkande i Tyskland. En annan intressant observation jag har gjort är att Axkids onekligen lyckats bra med sin positionering gällande bakåtvänt bilåkande, den här artikeln från Tesberichte.de är definitivit inte entydigt positiv till bakåtvända bilbarnstolar men när den ska exemplifiera nackdelarna med bakåtvänt bilåkande för barn är det Axkids modeller man använder. 

Sammantaget är det tydligt att det fortfarande finns väldigt mycket att göra för Axkid med avseende på internationell expansion. Man har ett tydligt budskap till marknaden och Axkid One är en fantastisk produkt på så sätt att den sticker ut på marknaden med sin låga vikt och långa användningstid vilket gör den unik gentemot traditionella bilbarnstolar och även jämfört ned de roterbara bilbarnstolar som utgör den andra stora innovationstrenden inom premiumsegmentet. Just nu är marknaden i många länder uppdelad på traditionella framåtvända bilbarnstolar, traditionella bakåtvända bilbarnstolar, premiummodeller med pivot som underlättar att få in barnet i stolen och Axkid One där barnen sitter som i en traditionell bakåtvänd bilbarnstol men med unik lång användningstid, god bekvämliget och låg vikt. Så jag tror att Axkid One kan bli en dörröppnare för Axkids sortiment då hyllutrymmet och antalet leverantörer i varje butik är begränsat, Axkid One blir kanske inte den dominerande premiumlösningen jämfört med de roterbara stolarna men som ett alternativ är den vara unik och kompletterar det övriga sortimentet vilket gör det rationellt för butiker att ta in Axkid som ett av de varumärken som säljs i butiken. Den här recensionen är en utmärkt illustration av de olika system som används i dagsläget och för en butik gäller det att ha varumärken som täcker in de olika kundbehov som finns med åtminstone ett välrenommerat varumärke som täcker olika stora kundgruppers behov utifrån säkerhet, utrymme, pris och andra prioriteringar. I Sverige har Axkid lyckats bygga upp en fantastisk försäljning trots att bakåtvända bilbarnstolar har en rätt homogen design i Sverige där säkerhet prioriteras. Här i Sverige är min bedömning att mycket av framgången består i att Tony Qvist hela tiden arbetat nära butikspersonalen och personal på flera butiker har till och med nämnt Tony vid namn och kommenterat på hur lyhörda Axkids är både när det produktutveckling och god servicenivå när jag pratat med dem i samband med undersökningsrundor. För att slå igenom utomlands krävs det däremot att man får till en distributionsorganisation med varumärkesambassadörer och en rejäl närvaro i relevanta tidskrifter för att potentiella kunder ska känna sig trygga med produkterna. Sedan gäller det att komma ut i butikerna och där utgör Axkid One ett viktigt verktyg för att erbjuda någonting unikt vilket sedan gör det unikt för butikerna att även tillhandahålla Axkids övriga sortiment som får goda recensioner men inte är unika på samma sätt. 

Vi är väldigt nöjda med vår Minikid 2.0 som vi valde att behålla istället för vår Maxi-Cosi Comfort när det var dags för äldsta barnet att åka framåtvänt. Men rent praktiskt handlar försäljningen av mer traditionella bakåtvända bilbarnstolar om att varje förälder har sina unika krav och butikerna har ett brett sortiment av bilbarnstolar med toppbetyg där små variationer såsom lutning på sätet och vad personalen säger just då fäller avgörandet om vilken bilbarnstol det blir. Så där handlar det mer om att få en plats i sortimentet och att skapa en god relation till personalen än att skapa en banbrytande bilbarnstol som är överlägsen konkurrenterna. I det perspektivet verkar det fantastiskt att man har lyckats rekrytera en entreprenör som Friederike Gudehus till att bygga upp den tyska distributionen. Hon har tidigare startat die Kindersitsprofis som är ett företag on startade just för att öka andelen barn som åker bakåtriktat och som entreprenör och eldsjäl blir hon en trovärdig varumärkesambassadär i Tyskland där hon kan fungera både som influencer (exempel) och bygga upp Axkids distribution. Enligt en intervju hos IT-företag NAS Conception (länk) hade Axkid intäkter på cirka 1 miljon euro under 2019 och ser ut att dubbla omsättningen, trots Covid-19, i Tyskland under 2020 enligt artikeln som är tidsstämplad 6 juli 2020 på Google. 

Värdering och investeringsläge

Vid uppköp är det inte ovanligt att ledningen använder så smickrande tidsperioder som möjligt när de ska beräkna budpremien. För några år sedan totalsågade jag hur budpremien för Transmode AB redovisades (länk) och jag tycker inte att Axkid är bättre på den här punkten. Budpremien framstår i princip bara som attraktiv om man antingen jämför med Covid-19 krisen eller om man använder den senaste månaden där spekulationer om en nyemission har pressat kursen. Om man dessutom använder P/S-tal istället för börsvärde som värderingsmått blir det ännu tydligare att varje omsättningskrona sällan har värderats lägre än den nuvarande budkursen.


Som en jämförelse har jag även tittat på Axkids omsättning de senaste tolv månaderna och vad P/E-talet med dagens börsvärde skulle bli framöver om Axkid återgick till lönsamheten man hade 2018 (7,5 % vinstmarginal) och uppvisade en tillväxt i linje med den övre respektive undre gränsen för Axkids långsiktiga tillväxtmål under de kommande fem åren. 


Med en normaliserad lönsamhet är Axkid inte ens dyrt till dagens kurs och värderingen faller dessutom snabbt om tillväxtmålen uppfylls vilket ser lovande ut med tanke på att den snabbt växande tyska verksamheten redan utgör uppemot 20 % av omsättningen. Efter att ha pratat med andra privatinvesterare är jag även optimistisk till att dagens bud kommer att förkastas med god marginal och skulle ett uppköp ändå bli av är ett inlösensförfarande inte en katastrof. I praktiken handlar det om en inlåsning i 1-2 år där vi under tiden erhåller referensräntan +2 % på inlösensvärdet för aktierna. Totalt blir det en risksfri avkastning på cirka 4 % avkastning på ett år eller 6 % avkastning på två år vilket är långt över snitträntan, Det här är även en resa jag tidigare gjort med Transmode (länk).

Samtidigt ska man komma ihåg att Axkid troligen har ett kapitalbehov på ett antal miljoner och jag skulle tycka att det var mycket positivt om man antingen genomförde en nyemission till befintliga aktieägare eller en riktad nyemission till en trovärdig ankarinvesterare som kan ta 10-20 % av rösterna. På så sätt skulle Axkid få en god ekonomisk handlingsfrihet, due diligence-processen som SEB har gjort kommer tillnytta och de utomstående aktieägarna får en tydlig representant vilket just nu saknas i styrelsen där alla är jäviga till ledningsutköpet. 

torsdag 10 december 2020

Snabbanalys av Avensia och dess värdering

Avensias CFO Anders Wehtje var med på Finwire TV för några dagar sedan och det var inga större nyheter i presentation. Främst bekräftade intervjun snarare att ett antal nyckelpunkter utvecklar sig precis som förväntat enligt mina tidigare analyser.
 • Avensia ser rekrytering av rätt personal som sin största flaskhals och prioriterar kontinuerlig rekrytering framför att maximera beläggningsgraden.
 • Avensia blir allt mindre en IT-konsult med fokus på e-handel och försöker positionera sig som en partner inom omnikanalhandel som hjälper sina kunder att digitalisera sig och dra nytta av möjligheterna med e-handel.
 • Avensia Storefront har slutat precis som de flesta andra produktifieringsförsök från IT-konsulter. Den egna konsultverksamheten är den bästa kunden och istället för att försöka sälja programvara har man nu en konkurrensfördel då produkten gör det möjligt att bedriva konsultuppdrag mer effektivt.
 • Man har lyckats med målet att vara en "sticky" partner där kunderna kontinuerligt återkommer oavsett konjunkturläget.

De enda nyckeltal jag egentligen följer i Avensia är nyrekryteringen av anställda och omsättningen per anställd. Avensia har tre starka ägargrupperingar som har samarbetat under lång tid och tagit strategiska beslut som visat sig mycket framgångsrika (se figur 1, utveckling). Så för mig handlar Avensia främst om att följa upp värderingen samt om konsultmarknaden för Avensia på något vis förändras radikalt.


Att ha en sådan ägargruppering som huvudägare kräver samtidigt att man som småsparare har ett visst förtroende för deras affärssinne då det ibland kan ta tid innan satsningar bär frukt. I Avensias fall visar det här sig i att man under brinnande Coronakris satsat på nyrekrytering då man ser det som en strategisk investering i kompetensförsörjningen. Även under 2019 var nyrekryteringen högre än omsättningstillväxten och det har inneburit att omsättningen per anställd har fallit från 1,7 Mkr per anställd 2018 till 1,1 Mkr per anställd de senaste tolv månaderna. Under perioden har Avensia även minskat antalet underkonsulter, utökat verksamheten med utvecklare i Filipinerna och ökat andelen kvinnor i bolaget vilket speglar breddningen från IT-konsulter till omnikanalhandelsexperter. Sammantaget har det här pressat vinstmarginalen från som mest 9 % till dagens 4,1 % (siffror från Börsdata).  Det innebär i sin tur att Avensia just nu handlas till en liten premiumvärdering gentemot andra IT-konsulter med P/S 1,9 och P/E-talet nu är skyhögt med P/E 46.


Jag har skissat på lite alternativa värderingar och har delat upp det hela i fem olika fall där jag använt historiska siffror för Avensia och samt resultatet för HiQ och Knowit 2019 som referenser. Tanken är att de här scenariona ska ge en bild av vad Avensia skulle kunna leverera under ett "normalt" år med nuvarande storlek på verksamheten samt lite olika antaganden om omsättning per anställd och vinstmarginal. De olika scenariona är:
 • Normaliserad vinst: Nuvarande omsättning men med 9 % vinstmarginal
 • Extrpolering: Ett drömscenario där omsättningen per anställd ökar till 1,7 Mkr per anställd och vinstmarginalen blir 9 %.
 • Knowit: Omsättning per anställd 1,4 Mkr och 8,2 % vinstmarginal.
 • HiQ: Omsättning per anställd 1,2 Mkr och 9,5 % vinstmarginal.
 • HiT: Omsättning per anställd 1,2 Mkr och 8,2 % vinstmarginal.

Som jämförelse kan nämnas att HiQ köptes ut med en värdering på P/S 2,2 och P/E 23 vilket jag skulle säga är en väldigt hög värdering med tanke på hur låg tillväxten varit de senaste åren för HiQ. Avensia däremot har, med undantag för 2020, aldrig haft en omsättningstillväxt under 20 % och att man förhoppningsvis stärkta ur Covid-19 krisen då man valt att satsa på rekryteringar snarare än lönsamhet samtidigt som e-handel aldrig varit viktigare för handeln.söndag 6 december 2020

Analys av Viemed Healthcare (uppdatering)

Viemeds affärsmodell bygger på att Medicare (60 % av omsättningen) och försäkringsgivare i USA betalar för att brukare med allvarliga andningsproblem ska få vård i hemmet istället för på sjukhus. I snitt lever Viemeds brukare i 17 månader efter att behandling införts och andningsutrustningen kan renoveras för att återanvändas i över 10 år. För att kunna bedriva sin verksamhet behöver Viemed i princip tre saker.
 • Tillstånd på delstatsnivå och avtal med vårdgivare som refererar patienter till Viemed.
 • Andningsutrustning.
 • Kompetent personal som arbetar på distans och kan ansvara för brukare.
Distansvård blir en allt viktigare del av sjukvårdssystemet då det minskar kostnaderna samtidigt som patienterna får en högre livskvalitet. Viemeds huvudprodukt är icke-invasiva ventilatorer (Non-invasive ventilators, NIV) och andningsterapi men man arbetar även med att bredda produktutbudet till patienterna i syfte att nå ut till dem tidigare i sjukdomsförloppet och kunna erbjuda fler tjänster till multisjuka personer. Under våren 2019 började Viemed rekrytera sjuksköterskor utöver sina andningsterapeuter som en del av det här arbetet och man erbjuder nu även perkussionsvästar och annan utrustning. Dessutom har Viemed visat sig vara välpositionerade för att hjälpa sjukhus och andra vårdgivare under Covid-19 vilket skapat stora engångsintäkter. Samtidigt har tillväxthastigheten på kärnverksamheten sjunkit då personer med andningsproblem undviker sjukvårdskedjan. Lyckligtvis bryter Viemed ut siffrorna för Covid-19-relaterad utrustning så det går någorlunda enkelt att titta på tillväxttakten i kärnverksamheten exklusive Covid-19.Kärnverksamheten har under 2019-2020 vuxit långsammare än tillväxtmålet på 40 % per år men under conference callet för Q 2019 var man optimistiska om att få fart på tillväxten igen med en ny teknikplattform och nya rutiner på plats. Under de första nio månaderna av 2020 har man sedan haft en enormt hög lönsamhet via Covid-19 relaterad försäljning och man har aviserat att de intäkterna kommer att återinvesteras i företaget där även förvärv nu nämns som en möjlighet. Under det tredje kvartalet ökade man även antalet anställda andningsterapeuter med 13 % vilket är positivt då man i princip behöver öka antalet andningsterapeuter och patienter med 9 % per kvartal för att uppnå tillväxtmålet på 40 %

Marknadsöversikt

Viemed är det tredje största bolaget inom NIV-relaterade tjänster med en marknadsandel på 8 %. Marknaden för NIVs har ökat kraftigt sedan 2012 då maskinerna började maknadsföras allt mer mot patienter med Chronic obstructive pulmonary disease stage IV tillskillnad från tidigare då maskinerna främst användes mot neuromuskulära sjukdomar.


https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-12-15-00370.pdf, hittad tack vare en SeekingAlpha-analys av BioTrench

COPD stage IV är den huvudsakliga sjukdomen som Viemed arbetar med och innebär att patienten sakta kvävs då andningsorganen ej längre förmår ventilera bort koldioxiden som kroppen bildar. Med en NIV-maskin får patienten hjälp att ventilera sina lungor vilket inte är en trivsam upplevelse och ofta innebär panikkänslor på grund av lufthunger i samband med anfall. Svårigheterna med att behandla sjukdomen och behovet av bra andningsterapi beskrivs väl i den här artikeln (länk) vilket är ett viktigt skäl till varför jag tror det är svårt att etablera nya konkurrenter i sektorn trots god avkastning på investerat kapital. Enligt Viemed själva har man ökat överlevnadstiden på brukarna från 6 till 18 månader genom förbättrade behandlingsplaner medan man räknar med att mindre konkurrenter i dagsläget har ett snitt på 12 månader under behandling för sina patienter.

Eftersom Medicare utgör den största finansiären av behandlingen som är rätt dyr har Viemed och dess konkurrenters tillväxt inte varit helt okontroversiell. 2016 publicerades en rapport av amerikanska myndigheter som visar på kraftigt ökade kostnaderna för hemvård med NIVs (länk) men som inte kan belägga några tydliga indikationer på fusk. Supplier C i diagrammet är enligt en analys på SeekingAlpha Viemed medan A och B är Apria Healthcare samt Lincare vilka beskrivs mer utförligt en bit längre ned i analysenRapporten som utredde kostnaderna innebar bland annat att ersättningsnivåerna för NIVs sänktes från 1 326 - 1 561 USD/månad till 950 USD/månad och man har även beslutat att NIVs kommer att inkluderas i ett kommande Competitive Bidding Program från och med 2021 i syfte att pressa priset ytterligare. Både Viemed och dess konkurrenter har därför jobbat hårt för att visa på fördelarna med NIV. Viemed har bland annat finansierat en studie från KPMG som visar på tydliga kostnadsbesparingar (länk) då NIV i slutändan innebär lägre kostnader då dyra sjukhusbesök minimeras.Jag har även tittat på fristående studier där bland annat Cochranes metastudier indikerar att NIVs är en bra investering ur ett patientperspektiv (länk). Inte alla studier har givit entydigt positiva resultat men min tolkning utav sammanställningar (länk) är att svårigheterna till och med kan varat för Viemed då de visar på hur viktigt det är medett korrekt patienturval och att individuella behandlingsplaner vilket gör kvalitet viktigare än priset på apparaten.

En oroväckande punkt är att Viemed vuxit klart långsammare än sina två största konkurrenter Apria Healthcare och Lincare. Baserat på storleken på de olika företagen är min gissning att det i stor utsträckning handlar om att både Apria och Lincare är stora bolag där NIVs utgör en liten men snabbväxande del av produktutbudet där man då gjort stora satsningar. Samtidigt verkar både KPMG-rapporten och en ovetenskaplig koll på Glassdoors recensioner visa på att Viemed är ett välskött bolag med en bra ledning. Man snittat 4,2 i betyg och grundaren Casey Hoyts tidigare bolag har även det goda recensioner från anställda.

Apria Healthcare är USAs största företag inom hemsjukvård och förvärvades 2018 av Blackstone Group för 1,6 miljarder USD (länk). År 2007 växte man med 7,6 % och hade en omsättning på 1,6 miljarder (P/S 1) samt ett resultat på 86 MUSD (P/E 18,6) (årsredovisning 2007). Glassdoor ratingen ligger på 3 men gäller då för koncernen som helhet.
Lincare förvärvades av Linde Group 2012 för 4,6 miljarder USD (länk). Lincare hade då en omsättning på 1,5 miljarder USD (P/S 2,5), ett resultat på 177,3 MUSD (P/E 26) samtidigt som omsättningen ökade med 11 % 2010-2011 (länk). Deras Glassdoor rating är 2,1 vilket är riktigt dåligt.

Tillväxtpotential

Totalt räknar Viemed med att 5 % av alla behandlingsbara patienter med COPD i dagsläget får vård med NIV. Viemed står bland dessa endast för 8 % av de behandlade patienterna medan Apria och Lincare tillsammans har cirka 35 % av marknaden (länk). Viemed har tidigare fokuserat på organisk tillväxt men med Covid-19 förstärkningen av finanserna kan Viemed även bidra till att konsolidera marknaden där 57 % av intäkterna i dagsläget är fördelade på ett stort antal små aktörer. På grund av Covid-19 kommer dessutom inte det planerade införandet av en Competitive Bidding Process (CBP) genomföras de kommande tre åren vilket innebär att risken för prispress minskat. Samtidigt skall nämnas att Viemed hela tiden fokuserat på mer glesbefolkade regioner och att endast 25 % av Viemeds befintliga kunder därför är bosatta inom områden som kommer att påverkas.

Sedan 2016 har omsättningstillväxten snittat 37 % per år och efter en nedgång i tillväxttakten under 2019 verkar Viemed ha fått en bred portfölj för att åter få upp tillväxttakten uppemot 40 % med utökat produktutbud, fler andningsterapeuter och en kraftigt förstärkt kassa.


Lönsamhet i tillväxt

Jämfört med svenska företag brukar amerikanska bolag vara mycket villiga att offra lönsamhet och kassaflöde för accelererad tillväxt. Viemeds lönsamhetsutveckling har inte riktigt hängt med omsättningen vilket är en del av den entreprenörsstilen men bolaget har samtidigt lyckats både bära aggressiva avskrivningar på utrustningen och återbetala sina lån i högt tempo. 


Finansiell stabilitet

Viemed var redan innan Covid-19 en finansiellt stabil koncern med en soliditet på 65 %, en avkastning på totalt kapital är cirka 20 % per år och 30 % avkastning på eget kapital. I dagsläget till omsättningstillgångarna på 1,67 ggr de kortfristiga skulderna och 1,3 ggr de totala skulderna medan soliditeten ligger kvar på cirka 65 %.


Trovärdig ledning & ägare

Grundarna Casey Hoyt och Michael Moore äger cirka 5 % var av Viemed och därutöver är det i huvudsak institutionella ägare. Tillsammans har de drivit Viemed sedan 2006 med fokus på sömnövervakning och andningssvårigheter där man började fokusera på NIV 2012. Under de fyra år som jag har följt Viemed har man levt upp till sina mål och jag har följt upp både Viemed och Casey Hoyts tidigare bolag (ett eventbolag) på Glasdoor där han får goda recensioner. 

Slutsats & värdering

Att värdera Viemed är lite svårt men med nuvarande tillväxttakt bör man kunna nå en omsättning på omkring 95 MUSD för kärnverksamheten (dvs exklusive Covid-19 ) vilket med en normaliserad vinstnivå bör generera en vinst på cirka 14 MUSD. Det innebär en värdering till dagens börsvärde (451 MCAD eller 352 MUSD) på P/S 3,7 och P/E 23,5. Räknar vi med engångsintäkterna för Covid-19 för de första 9 månaderna får vi istället en omsättning på 120 MUSD (P/S 2,9) och en vinst på ca 30 MUSD (P/E 11,7).

Viemed har en lite udda bakgrund där man först köptes upp i en kanadensisk roll-up affär och sedan fick spinna av sig själva när det bolaget kollapsa. Det innebar att Viemed med 100 % av intäkterna i USA handlas på Torontobörsens tillväxtlista även om man nu också är noterade på Nasdaq. I kombination med den regulatoriska osäkerheten kring competitive bidding har det här troligtvis hållit nere aktiepriset på Viemed rätt rejält. Den låga tilliten märktes även tydligt under Covid-19-krisen där Viemeds aktiepris kollapsade fullständigt även om det säkert också berodde på oro över hur Viemeds kunder skulle påverkas av Covid-19. Under 2019 pratade man även mycket om förberedelser för competitive bidding samt utvecklingen av en ny digital plattform för att göra patientövervakningen och faktureringen mer effektiv. Competitive bidding har nu skjutits på framtiden eftersom behovet av att stödja patienter i hemmet och hålla dem borta från sjukhus just nu är enormt och Viemed har även lyckats lansera sin digitala plattform mitt under brinnande Covid-19-kris vilket visar på att man lyckats genomföra ett komplext IT-projekt. Jag tror att utökad hemsjukvård har goda chanser att bli en av 20-talets stora trender och Viemed är välpositionerade för detta med andningsterapeuter, sjuksköterskor och utrustning som finns tillgängliga i regioner med stora avstånd mellan sjukhusen.

I dagsläget utgör Viemed Healthcare 9,1 % av min aktieportfölj vilket innebär att det är mitt fjärde största innehav (Gravity 20,6 %, Enlabs 12,3 % och Plejd 9,9 % är större) efter att jag ökade i Viemed i mars när Covid-19-krisen var som djupast. Jag brukar inte arbete så mycket med riktkurser men även om aktiekursen dubblades jämfört med dagens aktiepris skulle det ta mindre än två år för Viemed att få en hyggligt låg värdering igen vilket jag har som tumregel för vad jag tycker är en okej tidsrymd för att gissa om framtida tillväxt. Just nu har jag lite svindel över börsutvecklingen och utvärderar kontinuerligt mina innehav men min nuvarande inställning är att jag inte ska börja överväga en prisbaserad försäljning av Viemed i närheten av dagens kurs. lördag 14 november 2020

Canada Goose Holdings och CIBT Education group, del 4 av Kanadas 400 snabbast växande bolag

Nu är det dags för den sista delen av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.


I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc, i det andra inlägget gick jag igenom Riwi Corp (som jag äger), Docebo Inc och Blackline Safety och i tredje inlägget gick jag igenom Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads och Martello Technologies.  innan jag i det sista inlägget tittar på Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.


Canada Goose Holdings Inc.
Market cap 4 627 MCAD, P/S 5,1 och EV/EBIT 32,4

Canada Goose Holdings grundades 1957 som Metro Sportswear Limited av Samuel Tick som är morfar till nuvarande VD Dani Reiss. På 70-talet kom David Reiss in i företaget genom att han gifte sig med Samuel Ticks dotter Malca och man specialiserade sig på att tillverka slitstarka och varma jackor till polis och andra myndigheter under varumärket Snow Goose. Det moderna Canada Goose kan man däremot säga startades med nuvarande VD Dani Reiss som började arbeta i företaget 1996 och tog över från sin far David Reiss 2001 när han var 27 år gammal. 

Dani Reiss är litteraturvetare och tänkte bara jobba i bolaget några månader där han bland annat deltog i en handelsmässa i Tyskland som förändrade hans bild av bolaget. I Kanada var Snow Goose ett litet bolag med under 10 miljoner kanadensiska dollar i omsättning och en verksamhet där man designade och tillverkade bruksplagg som ofta licenserades ut för att säljas under andra tillverkares varumärke. Dani Reiss som egentligen tänkte bli författare tog ett kortare jobb inom familjeföretaget och deltog bland annat i en handelsmässa i Tyskland som förändrade hans syn på hur han ville bedriva verksamheten. I Europa marknadsfördes Snow Goose produkter under varumärket Canada Goose och kunderna hade även en mer romantisk bild av företaget baserad på Kanadas vildmarker som fångade Davis Reiss intresse.

Som VD satsade Dani hårt på att skapa en varumärkesidentitet med "Made in Canada" som ledord och man valde därför bland annat att inte outsourca produktionen av jackor till Asien utan har hela tiden fortsatt tillverka jackorna i Kanada. Den första marknaden man satsade hårt på export av Canada Goose som ett lyxvarumärke var Skandinavien där den första försäljningen påbörjades 1998 och bolagets popularitet på Google verkar ha legat relativt stabil sedan 2004 då Google Trends mätningar startade samtidigt som intresset för Canada Goose varumärke i övriga världen har ökat kraftigt fram till 2018.


De senaste fem åren har omsättningen ökat med 27 % per år och Kina har varit en viktig tillväxtmarknad för bolaget som även ökat antalet egna butiker. Under räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2020 stod försäljningen direkt till slutkund för 55 % av försäljningen och resterande försäljning genomfördes främst via distributörer. Uppdelat per region är Kanada fortfarande den största marknaden men både USA och främst Asien bör i närtid växa om Kanada försäljningsmässigt.


Covid-19 har stört försäljningen rejält och under det andra kvartalet som precis rapporterades hade man tappat en tredjedel av omsättningen och nästan tre fjärdedelar av rörelseresultatet. Däremot var man optimistiska både gällande sin förmåga att hantera nedgången och det faktum att omsättningen i Kina under kvartalet hade ökat med 30 % vilket man anser visa på att återhämtningen kommer igång snabbt när folk kommer tillbaka till butikerna.

Canada Goose är ett fantastiskt fint bolag och man försöker marknadsföra sig som en Covid-19 vinnare inför vintern då fler människor förväntas umgås mer utomhus. Men P/E 32 för ett bolag som tar så mycket stryk av Covid-19 och där värderingen hänger på fortsatt explosiv tillväxt i Asien har jag svårt för att se som ett köpalternativ. 

CIBT Education Group.
Market cap 50 MCAD, P/S 0,61 och EV/EBIT 73,2

CIBT Education Group bedriver postgymnasial utbildning samt produktion och förvaltning av studentboenden. Grundaren Toby Chu har arbetat med CIBT Education sedan 1986 och måste ha omstöpt bolaget flera gånger utifrån äldre reportage om bolaget. I dagsläget bedriver man vissa yrkesutbildningar i Kina men den stora drivkraften i bolaget är att Kanada och särskilt Vancouver är en mycket attraktiv destination för postgymnasial utbildning. Inom Vancouver Metrpolitan area utbildar över 110 000 utländska studenter per år och bara hyrorna de betalar för boende överstiger 1 miljard kanadensiska dollar per år.

Inom CIBT Group är intäktsströmmarna uppdelade i två verksamhetsområden där fokuset på studenter är den gemensamma nämnaren. Inom utbildningsverksamheten bedriver CIBT årligen utbildning för över 12 000 studenter fördelade på 150+ olika program med en omsättning på 52 miljoner CAD år 2019, därutöver deltar man i byggprojekt där man erhåller milstolpsbetalningar (3,1 MCAD 2019) och man hyr man ut studentboenden till studenter vilket gav ytterligare 13 MCAD 2019. Sedan har man mindre verksamheter där man arbetar med design och kommissioner för att förmedla studenter vilket ger ytterligare 2 miljoner i intäkter per år. CIBTs företagsstruktur blir därför rätt komplicerad men grovt räknat har man 12 000 egna studenter som genererar 73 % av intäkterna samt uthyrning och tjänster som genererar 21 % av intäkterna. Av hyresintäkterna går 8 % av uthyrningen till egna studenter vilket innebär ett litet överlapp. Därutöver tillkommer byggrörelsen där man genomför ett stort antal större egna projekt (en genomgång finns här)

Bruttovinsten från rörelseverksamheterna var 2019 40,2 MCAD och samtidigt hade CIBT 34,3 MCAD i koncerngemensamma kostnader, 2,2 MCAD i avskrivningar och 6,6 MCAD i finansieringskostnader vilket sammantaget innebär att rörelsen de senaste åren gjort en förlust på 2-5 MCAD per år. Samtidigt har man uppvärderat värde på fastighetsinnehavet kraftigt då man investerar i nya byggprojekt vilket är kostnader som belastar resultatet. 


Sammantaget blir CIBT med andra ord en verksamhet där rörelseverksamheten finansierar och säkrar upp intäkterna för en byggverksamhet medan nästan hela vinsten beror på att man lyckas renovera eller bygga studentboenden som förvaltas under några år och sedan säljs till institutionella investerare med en cap rate (förvaltningsvinst/köppris) på 3-4 % vilket är det normala priset i Vancouver just nu. 

Vikten av projektet presenteras även tydligt i CIBT Groups investerarpresentation. Den årliga uppvärderingen på fastighetsprojekt de senaste åren har varit 8-40 MCAD vilket kan jämföras med börsvärdet på 50 MCAD. 2022 räknar man även med en rejäl egångsintäkt då Richmond Education City ska vara slutfört Samtidigt är verksamheten hårt belånad, fastighetsvärderingarna historiskt höga och jag är inte direkt imponerad av kvalitén på utbildningsverksamheten om man utgår ifrån vad som skrivs på nätet om Sprott Shaw College.


Sammantaget ser jag CIBT Education Group som en dold satsning på fortsatt god byggkonjunktur i Vancouver. CIBT Group lever i princip på att man kan trycka in fler personer på mindre yta när man har studenter som huvudsaklig kundgrupp. I Nordamerika är det fortfarande vanligt med delade studentrum  och det verkar synas på hyresintäkterna under 2020 när trycket från internationella studenter fallit har CIBT Education Groups intäkter också fallit. Kan man fortsätta bygga och sälja byggprojekt riktade mot studentboenden blir intäkterna däremot höga när projekten slutförs.


Prodigy Ventures
Market cap 11,1 MCAD, P/S 0,58 och EV/EBITDA 43,6

Prodigy Ventures var ett fintech bolag som utvecklade egna produkter och drev en rörelseverksamhet som konsulter riktade mot finansbranschen. I dagsläget äger insiders i ledningen över 90 % av bolaget och en enda kund utgör över 60 % av intäkterna. Jag ser inte bolaget som en relevant investeringsmöjlighet.


Sammanfattning

Det har varit kul att titta på bolagen men jag är inte riktigt den typ av bloggare som gör det värt att skriva om så här många olika bolag. När jag skriver vill jag göra det bra och då måste jag fokusera på de bolag jag tycker är intressanta och i det här fallet blev det lite väl många bolag som jag kunde ha screenat bort på någon minut med Tikr. Samtidigt har jag fått ut en hel del intressant allmänutbildning från det här inlägget. Jag visste att internaionella studenter omsäter enorma summor men eftersom det mesta officiellt inte är vinstdrivande verksamhet har jag aldrig tagit ett samlat grepp om det som en sektor. Bruce Linton som är grundare till Canopy Growth of Martello Technologies har också varit en mycket intressant karaktär att följa och jag har lyssnat flera timmar på honom via Youtobe om hur han ser på företagande.

Ur ett mer renodlat investeringsperspektiv är det Nova Leap Healthcare och OneSoft som jag ser som potentiella investeringskandidater även om Blackline Safety var oerhört imponerande och även Martello skulle kunna bli en investering om de visar på att de närmar sig lönsamhet. Dessutom måste jag flagga för att jag sålt nästan hela mitt innehav i Riwi Corporation den här veckan (länk). Omsättningen i Q3 var lägre än i Q2 vilket är förvånande då Riwi i det andra kvartalet hänvisade den svaga tillväxten till att projektavslut förskjutits till det tredje kvartalet. I kombination med att man borde ha gynnats av det osäkra presidentvalet och Covid-19 tycker jag utvecklingen är oroande och hur ledningen hanterat det genom att fokusera på siffrorna för 9-månader där tillväxten var fantastisk under det första kvartalet inger inte förtroende vilket krävdes för att rättfärdiga värderingen.

tisdag 27 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade del 3

Nu är det dags för del tre av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.

I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc, i det andra inlägget gick jag igenom Riwi Corp (som jag äger), Docebo Inc och Blackline Safety medan jag i det här inlägget kommer att titta på Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies innan jag i det sista inlägget tittar på Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.

Fronsac Real Estate Investment Trust
Market cap 104 MCAD, P/S 6,7 och EV/EBIT 18,73

Fronsac Real Estate Investment Trust är en REIT (Real Estate Investment Trust, se förklaring från Aktieinkomster på Trade Venue) som investerar i fastigheter vilka hyrs ut på kontrakt där hyresgästen tar så stort ansvar för den dagliga driften som möjligt (Triple Net eller Management-Free). REITs är en skattemässigt gynnad form av fonder som har återkommande intäkter och delar ut nästan hela vinsten till delägarna. Jag investerar inte i fastigheter och kommer därför inte gräva särskilt djupt i Fronsac men det finns ett bra faktablad från Fronsac på bolagets hemsida (länk). I grund och botten handlar affärsmodellen om att Fronsac kan emittera fondandelar, köpa fastigheter och tar på sig den finansiella risken som ägandet medför i utbyte mot att man tar ut en hyra som är högre än räntekostnaderna. Eftersom Fronsac minimerar sina åtaganden för driften kan man snabbt skala upp fonden så länge det finns fastigheter att förvärva och hyresgäster att hyra ut till medan andelsägarna kan tillgodoräkna sig arbitraget mellan räntekostnader och hyresintäkter minus management fees. Affärsmodellen fungerar bra så länge det finns hyresgäster och historiskt har REITs överavkastat börsen men det kan smälla till rejält i dåliga tider då kostnaderna i ett sånt här upplägg kan skena samtidigt som REITs per definition saknar en större finansiell buffert.


AcuityAds Holdings Inc.
Market cap 235 MCAD, P/S 2,2 och EV/EBITDA 74,3 

AcuityAds Holdings tillhandahåller en demandside plattform för digital marknadsföring. Det här är en viktig del av ekosystemet för hur reklam hanteras på många hemsidor. När vi besöker en hemsida skickas en signal till ett stort antal annonsplatsköpare som AcuityAds Holding tillsammans med information om besökaren. En demandside plattform måste utifrån informationen blixtsnabbt identifiera vilken annons i lagret som har störst ekonomiskt värde att visa upp och skickar annonsen tillsammans med ett bud till annonsplatssäljaren som sedan väljer det mest attraktiva budet och visar upp annonsen på annonsplatsen.

Bild av den beskrivna affärsmodellen.

Branschen har exploderat under 2010-talet och är en av de branscher som legat mycket långt framme när det gäller utveckling inom maskininlärning (d.v.s AI med nuvarande språkbruk). Jag har tidigare tittat på bland annat Criteo och Taptica (Numera Tremor International) inom branschen men aldrig skrivit om bolagen eftersom jag tycker den varit för svår för att dra några slutsatser om. Omkring 2010 satasades det enorma summor inom sektorn och särskilt inom EU är branschen hårt kritiserad och en starkt bidragande faktor till att GDPR blivit ett så omfattande regelverk. Eventuellt har branschen dock kommit in i en konsolideringsfas där vinnarna har börjat utkristallisera sig och Acuity har enligt VD Tal Hayek börjat förvärva bolag med intressant teknologi men som inte lyckats nå kritisk massa för att nå lönsamhet vilket han beskriver i föjande presentation.


Acuity beskriver "God return of investment för kunderna" som sin främsta konkurrensfördel vilket är extremt svårt som utomstående att utvärdera. Min uppfattning är att hela branschen fortfarande lider av omfattande lurendrejeri där okunniga köpare och säljare betalar alldeles för mycket till magiska AI-lösningar som i praktiken kostar mer än de smakar. Förr eller senare kommer marknaden dock att mogna och om Acuity kan fortsätta växa med 30 % per år samtidigt som utvärderingsmodellerna mognar är det en indikation på att de är en av aktörerna som håller vad de lovar.


En mer kvalitativ observation är även att jag tycker deras nya Illumin-plattform är riktigt intressant eftersom den löser ett av mina stora irritationsmoment med digital marknadsföring, annonser behandlar oss nästan alltid som att det är första gången vi ser en annons vilket är långt ifrån optimalt. Illumin är en plattform där annonsköpare kan hantera annonseringen mer som traditionella masskampanjer där man låter reklamen utvecklas över tiden där man kan växla mellan att fånga publikens intresse och att mer aktivt driva köpintentioner.


AcuityAds växer fortare än Tremor International (P/S 1,26 och EV/EBITDA 3,4 på föregående års vinst) men är rejält mycket högre värderat samtidigt som man är mindre och aldrig gjort vinst. Ett tredje alternativ är även The Trade Desk som är störst, bäst och dyrast (34 % omsättningstillväxt per år i snitt) men handlas kring P/S 34 och EV/EBITDA 322. Oavsett vilket alternativ man tittar mer på tycker jag det är en intressant bransch där hypen för några år sedan var massiv och där många bolag nu drabbats av ett våldsamt tillnyktrande även om jag fortfartande är skeptisk till branschen som helhet. 

Martello Technologies Group Inc.
Market cap 61,38 MCAD, P/S 4,5 och EV/EBITDA -24,1

Martello Technologies övervakar dataöverföring i nätverk i syfte att ge kundorganisationerna en stabil uppkoppling och snabbt kunna sätta in resurser för att lösa problem (exempel på tekniskt cundcase här). Bolaget är en fantastisk "story stock" eftersom man lätt kan spinna ihop ett spännande case där tekniken ligger perfekt i tiden då man kan underlätta distansarbete och se till att alla medarbetare är uppkopplade oavsett var man befinner sig. Dessutom har man en. karismatisk styrelseordförande i form av Bruce Linton som även grundat Canopy Growth där han sålde en stor andel till Constellation Brands som sedan såg till att han fick sparken då de ville ha en VD som mindre aggressivt satsade på tillväxt (länk).


Tyvärr kan jag inte få ihop siffrorna med verkligheten. Man har fått en rejäl tillväxt de senaste fem åren med en årlig omsättningstillväxt på 34 % vilket uppnåtts genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt, däremot går lönsamheten åt helt fel håll. Strategin verkar vara att få in övervakningstekniken hos så många kunder som möjligt och därefter expandera värdet per kund genom att förvärva bolag och integrera fler mjukvarulösningar för att öka de årligt återkommande intäkterna från varje kund. I teorin är det en spännande lösning men i dagsläget verkar man spruta ur sig på tok för mycket akier i förhållande till tillväxten för att jag ska vara intresserad. I dagsläget har man över 5000 kunder varav många är riktigt stora men ändå bara en omsättning på 13 miljoner kanadensiska dollar (86 miljoner kronor) och ökande förluster. Målet för 2020 var lönsamhet vilket man inte kommer att komma i närheten av och för mig hamnar Martello på listan över bolag med i teorin intressant teknik men där jag inte har en aning om hur det kommer att utvecklas sig. 
söndag 18 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade del 2

Nu är det dags för del två av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.

I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc. I det här inlägget kommer jag att gå igenom Riwi Corp, Docebo Inc och Blackline Safety medan jag i senare inlägg kommer att titta på Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies, Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.

RIWI Corporation 
Market cap 71,66 MCAD, P/S 18,3 och EV/EBITDA 41,26

Riwi Corporation arbetar med datainsamling och opinionsundersökningar åt internationella organisationer, företag och investerare. Jag har inte skrivit jättemycket om RIWI men det är numera det fjärde största innehavet i min aktieportfölj då jag bland annat ökade under Covid-19 krisen (länk) då aktien slaktades samtidigt som RIWI grundades just för att hantera den här typen av kriser. 

RIWI Corporation har flyttat upp till TX Venture Exchange så köpdiagrammet blir lite lustigt i sammanhanget.

RIWI grundades av Neil Seeman 2009 då han som forskare på University of Toronto hade utvecklat verktyg för att följa hur allmänheten reagerade och påverkades av smittspridning. Tidiga projekt var bland annat svininfluensan och vaccinmotstånd där han samlade in dataunderlag som konsult och det var inte förrän 2017 som han beslutade sig för att bygga dagens börsnoterade RIWI Corporation med större ambitioner. Grunden till tekniken är i grund och botten att alla människor ibland skriver in fel webbadresser. Om man kontrollerar ett stort antal webbadresser kan man därigenom få ett slumpvist urval av människor över hela världen som besöker webbsidor och kan tänkas svara på korta enkäter. Det innebär RIWI kan kringgå de problem med representativa urval som uppkommit i det moderna samhället och gjort det svårt att med traditionella undersökningsmetoder såsom telefonintervjuer förutspå valresultat. Tekniken är dessutom svårblockerad och anonym vilket gör det möjligt att samla in data ifrån politiskt känsliga regioner vilket används både för datainsamling om Ebola och kundundersökningar om hur kinesers vilja att köpa iPhones påverkas av konflikter mellan USA och Kina. RIWI har ett antal patent för sin datainsamling men rent praktiskt tror jag den största vallgraven i verksamheten är det faktum att konkurrerande tekniker behöver genomföra omfattande metodvalidering gällande hur representativa urval de kan göra. Svagheten med tekniken är däremot att antalet respondenter i många frågor är begränsat och man heller inte kan ställa särskilt många frågor åt gången.

RIWIs strategi är därför att fokusera på stora frågor såsom valresultat och kända varumärken och man försöker även hantera data på ett sådant sätt att man kan sälja samma data till många olika kunder. Målet är att inom bara några år ha gått ifrån ett bolag med 3 miljoner kanadensiska dollar i omsättning till att bli ett trettiomiljonersbolag. Historiskt har man vuxit med 40 % per år men för att uppnå målen behöver man växa med 70-80 % per år. Under det första kvartallet 2020 dubblade man omsättningen men det andra kvartalet uppvisade svagare tillväxt vilket man i rapporten bland annat hänvisade till att slutrapporteringen av flera uppdrag förskjöts till det tredje kvartalet. Så det ska bli intressant att se hur det slår igenom nu i det tredje kvartalet. Jag får lite näsblod när jag tittar på den nuvarande värderingen men i enlighet med min reviderade strategi (länk) är RIWI ett bolag som jag inte säljer i första taget. Tekniken har tydliga begränsningar men inom sin nisch har RIWI en enorm skalbarhet och man växer just nu i högt tempo samtidigt som affärsmodellen till och med gynnas av osäkra presidentval, epidemier och politisk osäkerhet.

För den som vill läsa mer om RIWI rekommenderar jag Finansnovis analys i Värdepappret (länk) samt Youtube där Neil Seeman brukar ställa upp på intervjuer med Small Cap Discoveries och SNN Network.


Docebo Inc. 
Market cap 1 602 MCAD, P/S 20,56 och EV/EBITDA -119,7

Räknat i börsvärde är Docebo Inc en av jättarna på listan. Bolaget arbetar med AI och molnlösningar för att skapa ett Learning Management System (LMS). Software as a Service är stekhett och jag har ingen aning om hur marknaden kommer att utveckla sig för Docebo, man verkar åtminstone placera sig rätt bra på Google när man söker på LMS och AI.

En årlig tillväxttakt på över 40 % per år sedan 2016 är också imponerande men för mig hamnar Docebo just nu i kategorin av spännande SaaS bolag där jag troligen aldrig kommer att investera eftersom det finns för mycket människor som betalar mer för aktierna än vad jag gör. Jag är villig att betala mer för tillväxtbolag än vad jag gjort tidigare men det ska mycket till innan jag gör substantiella investeringar i bolag som måste öka förlusterna när omsättningen ökar.


Blackline Safety Corp 
Market cap 336,04 MCAD, P/S 10,6 och EV/EBITDA -40,22

Jag är lite kär i Blackline Safety Corp ända sedan jag såg den här videon som introducerar bolaget och deras arbete med säkerhetsutrustning till gasindustrin och andra industrier.


Kärnan i Blackline Safety Corp är arbete med uppkopplade system där man kombinerar wearables med areasensorer, kommunikationslösningar och övervakningstjänster. Precis som många andra innovativa bolag ifrån Calgary är bolaget grundat utifrån behov inom olja & gasindustrin och modulära gasdetektorer är en nyckelprodukt i produktsortimentet. Många gaser kan vara rejält lömska och ställa till stor skada både omedelbart och på sikt vilket gör gasdetektorer viktiga för bolag där man arbetar med gaset. Blackline har utvecklat modulära gasdetektorer som dessutom kan spåra medarbetarnas rörelser, hälsa och ge dem kontakt med en larmcentral vid behov. På så sätt kan Blacklines kunder inte bara se till att medarbetare varnas vid fel utan även använda systemen som en del av sitt systematiska arbetsmiljöarbete vilket skapar mervärden, bland annat har Blackline nu under corona lagt till funktionalitet så att all fysisk närhet mellan medarbetare loggas och kan användas som underlag för smittspårning vid utbrott av Covid-19 på en arbetsplats.  


Blackline Safety Corp har sedan 2016 vuxit med strax över 40 % per år men är fortfarande beroende av nyemissioner för att finansiera sig. Den senaste gjordes i september då man tog in 36 MCAD i en nyemission med en värdering på 6 CAD per aktie (länk) vilket med nuvarande kostnader bör finansiera verksamheten i åtminstone 2-3 år till. Blacklines investor relations är lite lustiga på så sätt att man har fantastiskt bra videor på Youtube för att beskriva sina produkter och attrahera kunder medan man inte verkar lägga någon tid alls på offentliga investerarpresentationer. Däremot är deras rapportering via Sedar föredömlig med tydliga rapporter och Management remarks i klass med de kvartalsrapporter vi är vana med i Sverige (länk).

Till nuvarnade kurs och utan lönsamhet är Blackline Safety Corp för dyrt för mig och jag blir även lite orolig när jag detaljgranskat räkenskaperna. Blackline delar upp försäljningen i produkter och service där servicekontrakt även inbegriper leasing av produkter, dessutom delar man upp leasingdelen så att kontrakt på upp till tre år redovisas som operativ leasing och längre kontrakt som finansiell leasing (hamnar under long-term other receivables). Det sker just nu en ökning av de längre kontrakten och minskning av operativ leasing men tillväxten av long-term other receivables har de senaste nio månaderna varit lägre än de kontrakterade intäkterna för operativ leasing. En stor del av tappet är omförhandlade kontrakt under april-juli (tredje kvartalet i Blacklines brutna räkenskapsår) men det visar på att Blackline är exponerat mot den svaga konjunkturen inom Olja & Gas och att nya kontrakt just nu inte fullt ut ersätter pågående kontrakt som genererar intäkter i dagsläget.

söndag 11 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade (del 1)

Kanadas största nyhetstidning The Globe and Mail publicerar varje år en topplista på Kanadas 400 snabbast växande företag. Det är rätt ofta som intressanta Kanadensiska bolag har varit med på den listan så även om bara 12 av 400 bolag är börsnoterade är listan väl värd att hålla koll på. I det här inlägget kommer jag att använda TIKR Terminal som har lanserat en betaversion för sin tjänst med finansiella data som är riktigt smidig för att snabbt få fram data från den engelskspråkiga världen. För den som vill testa är tjänsten just nu gratis och ni kan skaffa ett konto här. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag att tjänsten och särskilt diagramfunktionen är klart smidigare än Morningstar som jag vanligtvis använder för utomnordiska bolag medan jag kör Börsdata Premium för nordiska bolag.

De bolag jag kommer att beta av med korta analyser är Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy, OneSoft Solutions Inc, Riwi Corp, Docebo Inc, Blackline Safety, Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies, Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc där jag sprider ut mina anteckningar över ett antal inlägg.

Nova Leap Health Corp 
Market cap 27,53 MCAD, P/S 1,54 och EV/EBITDA 53,74

@BetulaKapital skrev en bra pitch på Twitter om Nova Leap Health Corp för några dagar sedan (länk). I korthet handlar det om en roll-up av små hemtjänstföretag med fokus på Kanadas och USAs östligaste delstater. Huvudägare/grundare är Chris Dobbin som är en finansman och bytte bana i samband med att hans svärfar fick Parkinson och då köpte upp hemtjänstbolaget Earth Angels Home Care. Med Nova Leap Health är strategin att köpa upp fler liknande bolag då man ser en möjlighet till expansion  via uppköp.

Jag är alltid väldigt skeptisk till bolag som inte går med vinst men grunddata i bolaget är tillräckligt attraktiva för att jag ska följa bolaget framöver. Företagen de köper upp är ofta familjedrivna verksamheter med ett fåtal anställda där målet är att samordna stödfunktioner medan själva verksamheten sköts decentraliserat. Den här typen av branscher tycker jag är intressant för roll-ups eftersom förvärvsmultiplarna för små bolag som kräver en engagerad ledning av naturliga skäl blir mycket låga vilket skapar en god avkastning på eget kapital. Det svåra är bara när man kan vara bekväm nog med ledningen och deras förmåga att göra förvärv utan att driva dem i botten.

Kontrol energy
Market cap 171 MCAD, P/S 14 och EV/EBITDA -533

Kontrol energy arbetar med "internet of things" och molnlösningar för att öka energieffektiviteten i byggnader. Man har även nyligen meddelat att en av bolagets mätprodukter har omarbetats för att eventuellt kunna detektera Covid-19 i inomhusluften vilket nu testas. Hade jag tittat på Kontrol Energy i juli när värderingen låg på P/S 1,24 samtidigt som man växer med 50 % per år hade jag blivit köpsugen. Däremot hade jag troligen avstått på grund av den bristande lönsamheten och otydligheten kring hur de differentierar sig mot liknande bolag.  Det skulle sedan ha svidit rejält i augusti då aktien drog iväg med 600 % i samband med att man offentliggjord BioCloud-projektet för att detektera patogener i inomhusluften.


Kontrol Energy är kanske bland det mest extrema jag sett när det gäller att pricka in buzzwords på börsen (se film nedan) och det ska bli kul att se hur bolaget utvecklas i framtiden. Fortsätter kärnverksamheten gå bra samtidigt som folk bränner sig på Covid-19 förhoppningar kan det till och med kanske bli ett intressant köpläge i framtiden.

Kontrol Energy Corp på 20 sekunder:


OneSoft Solutions Inc
Market cap 56,34 MCAD, P/S 15,2 och EV/EBITDA -14,1

OneSoft Solutions Inc leverar beslutsstödsystem för förebyggande underhåll av olje- och gas-pipelines. Jag har följt bolaget ett tag på tips av Finansnovis som alltid har en hel hög med intressanta bolag. Marknaden för mjukvarubolag med höga återkommande intäkter har varit enormt het de senaste åren och jag är skeptisk till hur återkommande intäkterna verkligen är i många bolag. Pipelines måste alltid underhållas men jag har ingen aning om vad som händer om produktionen i Kanada går ned så mycket att man måste börja lägga ned pipelines.

OnseSoft har även en mycket bra IR-verksamhet med både bra svarstider och bra täckning från SNN Network som är en bra nyhetskälla för Kanadensiska bolag. Även om olja och fracking just nu är sektorer som går mycket tungt kommer det att behöva pipelines länge och om OnseSoft Solutions fortsätter att skala upp med stöd av Microsoft (beräkningarna sker på Microsoft Azure) kan det bli intressant. 


Bolag med intressant teknik och hög tillväxt är nästan alltid svindyra men ibland kan det komma pauser i utvecklingen där aktiemarknaden antingen får sig en förtroendeknäck eller där aktiekursen stannar samtidigt som bolaget växer in i värderingen vilket vi sett med Plejd de senaste åren innan sommarens stora rusning. En rätt stor andel av de tolv börsnoterade bolagen har intressanta kvalitativa egenskaper och en bra omsättningstillväxt så jag tycker de är intressanta att titta på även om det kan ta flera år innan ens ett av dem blir intressant för mig. 

Just nu känner jag mig lite som en "fat cat" när det gäller börsen då jag är väldigt nöjd med min aktieportfölj men kombinationen av spännande teknik och att TIKR Terminal just nu är gratis har givit mig lite inspiration till att blogga igen. Det blir helt enkelt roligare när den rent tekniska delen tar mindre tid.


söndag 2 augusti 2020

En sparplan för att navigera sig genom livet

Jag har suttit och skissat på den idela "sparresan" genom livet. På bloggen brukar jag fokusera på investeringar snarare än sparande men det är viktigt att ha en plan för att veta hur mycket man bör våga investera och varför man gör det. Att kunna haka på en resa med studiekamraterna, köpa den perfekta villan med minimala renoveringsbehov eller att inte behöva oroa sig för pensionen är saker som bidrar kraftigt till det allmänna välbefinnandet. För vissa finns det även ett mål med "Financial Indepence, Retire Early" (FIRE) men det är inte ett alternativ för mig eftersom det helt enkelt inte passar med mina val i livet. Även med hårt sparande blir det svårt att uppnå innan 40 och i ett normalt liv är det strax efter att man gått igenom den period då pengar har som störst marginalnytta i livet.

Som jag ser det kan jag dela in livet i fem faser och har man valt rätt gymnasieutbildning eller prickat in rätt sommarjobb tycker jag att man kan stryka universitetsstudierna och gå direkt till steg två (se notering i slutet på inlägget).
 1. Studietiden (ca 19-24), låga inkomster och låga kostnader begränsar sparmöjligheterna.
 2. Tidigt arbetsliv (25-30), höga inkomster och låga kostnader gör det möjligt att spara mycket pengar och ändå ha en mycket hög livskvalitet.
 3. Föräldraåren (31-50), några av de viktigaste åren i ditt liv med hög potentiell inkomst men där kostnader för hus, barn och hobbies får ställas emot trötthet och brist på tid.
 4. Barnfritt arbetsliv (51-70), mycket höga inkomster och låga kostnader.
 5. Pension (70+) ligger långt bort för oss millenials. Ärligt svårt har jag svårt att se ett liv utan jobb men självklart bör man ha en rejäl ekonomisk buffert.
Med en avkastning på 7 % per år innebär ränta-på-ränta effekten att värdet på pengarna ökat med 40 % på fem år och 100 % på tio år. I mitt fall har det inneburit att lite drygt 40 % av mitt sparkapital härrör från avkastning snarare än sparande efter 10 år på arbetsmarknaden. 

Studietiden kan vara en oerhört rolig tid och jag gjorde så att jag förde över 1000 kr i månaden från mitt sparande från sommarjobbet till min månadsbudget. Det tog väldigt lång tid för mig att komma igång med aktiesparandet eftersom jag tyckte att jag inte hade tillräckligt med pengar för att börja vilket var ekonomiskt rimligt men hade kunnat ge värdefulla erfarenheter. Med dagens låga courtage tycker jag att det bästa är att börja så tidigt som möjligt. Har man 10 000 kr efter sommarjobb och investerar i fem olika bolag är det en perfekt start ur ett lärdomsperspektiv och motivationen att kunna köpa aktier man tycker är billiga kan vara en fantastisk motivation för sparande.

I det tidiga arbetslivet har de flesta mer pengar än de kommer att ha för väldigt lång tid framöver. Det här är en period som det är lätt att göra bort sig och slösa pengar på onödigheter vilket straffar sig när det är dags att bilda familj och man inser hur dyrt det är med hus och barn. Kan man hålla nere sina löpande kostnader på studentnivå men kosta på sig de riktigt minnesvärda sakerna som resor och upplevelser tror jag att man har en rimlig balans för att bygga den buffert som krävs för föräldraåren.

Föräldraåren är för de flesta den viktigaste fasen i livet. Bor man i storstadsområden krävs det numera en rejäl summa pengar för att bo i ett tryggt och trevligt område och det är nog mitt överlägset bästa val i livet att flytta från Uppsala till en pendlarort utanför. Priserna för hus är mer realistiska och rent krasst hade jag redan nu börjat oroa mig för barnens skolgång om vi bott kvar i Uppsala. Under de 4-8 år man har småbarn tycker jag att det är bättre att lägga finanserna på att sprida ut föräldradagarna än att satsa på sparandet även om man alltid bör avsätta en del pengar för sparande och bygga en buffert. 

Barnfritt arbetsliv, har du läst så här långt finns det inte mycket meningsfullt för mig att säga. I dagsläget verkar de flesta femtioplussare med arbete ha mer pengar än de kan göra av med på ett vettigt sätt men mitt intryck är cynismen kring pensionssparare är högre bland oss som är lite yngre.

Som pensionär är mitt mål att ha minst lika mycket avkastning från eget sparande som jag har i pension. Hyperinflation och andra risker innebär att det är rätt meningslöst att göra prognoser men ett bra sparkonto och ett jobb som man inte drömmer om att lämna är de bästa säkerheterna som jag ser det.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett sabbatsår där man jobbar eller gör värnplikt innan studierna, rejält sparande efter studierna och ett någorlunda disciplinerat leverne efter att barnen lämnat hushållet bör säkerställa ekonomisk trygghet genom livet. Det är lätt att dra på sig dyra vardagsrutiner men har man disciplin när man har gott om pengar tror jag att man kan ha ett mycket bra liv även som student, förälder och pensionär vilket är de perioder som för de flesta kan vara ekonomiskt tighta.

Notering: Har man en tydlig idé om vad man vill jobba med och det kräver en universitetsutbildning kan man investera i det, men jag tycker att man bör se det som en investering där utebliven inkomst och lån ska tas med i bilden. I dagsläget tycker jag även att perspektivet på högre utbildning har blivit väldigt skevt där många högutbildade hamnar i jobb som skulle kunna lösas med ett halvårs upplärningstid och dessutom en lönenivå som gör en universitetsutbildning till en ren förlust.