Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 18 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade del 2

Nu är det dags för del två av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.

I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc. I det här inlägget kommer jag att gå igenom Riwi Corp, Docebo Inc och Blackline Safety medan jag i senare inlägg kommer att titta på Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies, Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.

RIWI Corporation 
Market cap 71,66 MCAD, P/S 18,3 och EV/EBITDA 41,26

Riwi Corporation arbetar med datainsamling och opinionsundersökningar åt internationella organisationer, företag och investerare. Jag har inte skrivit jättemycket om RIWI men det är numera det fjärde största innehavet i min aktieportfölj då jag bland annat ökade under Covid-19 krisen (länk) då aktien slaktades samtidigt som RIWI grundades just för att hantera den här typen av kriser. 

RIWI Corporation har flyttat upp till TX Venture Exchange så köpdiagrammet blir lite lustigt i sammanhanget.

RIWI grundades av Neil Seeman 2009 då han som forskare på University of Toronto hade utvecklat verktyg för att följa hur allmänheten reagerade och påverkades av smittspridning. Tidiga projekt var bland annat svininfluensan och vaccinmotstånd där han samlade in dataunderlag som konsult och det var inte förrän 2017 som han beslutade sig för att bygga dagens börsnoterade RIWI Corporation med större ambitioner. Grunden till tekniken är i grund och botten att alla människor ibland skriver in fel webbadresser. Om man kontrollerar ett stort antal webbadresser kan man därigenom få ett slumpvist urval av människor över hela världen som besöker webbsidor och kan tänkas svara på korta enkäter. Det innebär RIWI kan kringgå de problem med representativa urval som uppkommit i det moderna samhället och gjort det svårt att med traditionella undersökningsmetoder såsom telefonintervjuer förutspå valresultat. Tekniken är dessutom svårblockerad och anonym vilket gör det möjligt att samla in data ifrån politiskt känsliga regioner vilket används både för datainsamling om Ebola och kundundersökningar om hur kinesers vilja att köpa iPhones påverkas av konflikter mellan USA och Kina. RIWI har ett antal patent för sin datainsamling men rent praktiskt tror jag den största vallgraven i verksamheten är det faktum att konkurrerande tekniker behöver genomföra omfattande metodvalidering gällande hur representativa urval de kan göra. Svagheten med tekniken är däremot att antalet respondenter i många frågor är begränsat och man heller inte kan ställa särskilt många frågor åt gången.

RIWIs strategi är därför att fokusera på stora frågor såsom valresultat och kända varumärken och man försöker även hantera data på ett sådant sätt att man kan sälja samma data till många olika kunder. Målet är att inom bara några år ha gått ifrån ett bolag med 3 miljoner kanadensiska dollar i omsättning till att bli ett trettiomiljonersbolag. Historiskt har man vuxit med 40 % per år men för att uppnå målen behöver man växa med 70-80 % per år. Under det första kvartallet 2020 dubblade man omsättningen men det andra kvartalet uppvisade svagare tillväxt vilket man i rapporten bland annat hänvisade till att slutrapporteringen av flera uppdrag förskjöts till det tredje kvartalet. Så det ska bli intressant att se hur det slår igenom nu i det tredje kvartalet. Jag får lite näsblod när jag tittar på den nuvarande värderingen men i enlighet med min reviderade strategi (länk) är RIWI ett bolag som jag inte säljer i första taget. Tekniken har tydliga begränsningar men inom sin nisch har RIWI en enorm skalbarhet och man växer just nu i högt tempo samtidigt som affärsmodellen till och med gynnas av osäkra presidentval, epidemier och politisk osäkerhet.

För den som vill läsa mer om RIWI rekommenderar jag Finansnovis analys i Värdepappret (länk) samt Youtube där Neil Seeman brukar ställa upp på intervjuer med Small Cap Discoveries och SNN Network.


Docebo Inc. 
Market cap 1 602 MCAD, P/S 20,56 och EV/EBITDA -119,7

Räknat i börsvärde är Docebo Inc en av jättarna på listan. Bolaget arbetar med AI och molnlösningar för att skapa ett Learning Management System (LMS). Software as a Service är stekhett och jag har ingen aning om hur marknaden kommer att utveckla sig för Docebo, man verkar åtminstone placera sig rätt bra på Google när man söker på LMS och AI.

En årlig tillväxttakt på över 40 % per år sedan 2016 är också imponerande men för mig hamnar Docebo just nu i kategorin av spännande SaaS bolag där jag troligen aldrig kommer att investera eftersom det finns för mycket människor som betalar mer för aktierna än vad jag gör. Jag är villig att betala mer för tillväxtbolag än vad jag gjort tidigare men det ska mycket till innan jag gör substantiella investeringar i bolag som måste öka förlusterna när omsättningen ökar.


Blackline Safety Corp 
Market cap 336,04 MCAD, P/S 10,6 och EV/EBITDA -40,22

Jag är lite kär i Blackline Safety Corp ända sedan jag såg den här videon som introducerar bolaget och deras arbete med säkerhetsutrustning till gasindustrin och andra industrier.


Kärnan i Blackline Safety Corp är arbete med uppkopplade system där man kombinerar wearables med areasensorer, kommunikationslösningar och övervakningstjänster. Precis som många andra innovativa bolag ifrån Calgary är bolaget grundat utifrån behov inom olja & gasindustrin och modulära gasdetektorer är en nyckelprodukt i produktsortimentet. Många gaser kan vara rejält lömska och ställa till stor skada både omedelbart och på sikt vilket gör gasdetektorer viktiga för bolag där man arbetar med gaset. Blackline har utvecklat modulära gasdetektorer som dessutom kan spåra medarbetarnas rörelser, hälsa och ge dem kontakt med en larmcentral vid behov. På så sätt kan Blacklines kunder inte bara se till att medarbetare varnas vid fel utan även använda systemen som en del av sitt systematiska arbetsmiljöarbete vilket skapar mervärden, bland annat har Blackline nu under corona lagt till funktionalitet så att all fysisk närhet mellan medarbetare loggas och kan användas som underlag för smittspårning vid utbrott av Covid-19 på en arbetsplats.  


Blackline Safety Corp har sedan 2016 vuxit med strax över 40 % per år men är fortfarande beroende av nyemissioner för att finansiera sig. Den senaste gjordes i september då man tog in 36 MCAD i en nyemission med en värdering på 6 CAD per aktie (länk) vilket med nuvarande kostnader bör finansiera verksamheten i åtminstone 2-3 år till. Blacklines investor relations är lite lustiga på så sätt att man har fantastiskt bra videor på Youtube för att beskriva sina produkter och attrahera kunder medan man inte verkar lägga någon tid alls på offentliga investerarpresentationer. Däremot är deras rapportering via Sedar föredömlig med tydliga rapporter och Management remarks i klass med de kvartalsrapporter vi är vana med i Sverige (länk).

Till nuvarnade kurs och utan lönsamhet är Blackline Safety Corp för dyrt för mig och jag blir även lite orolig när jag detaljgranskat räkenskaperna. Blackline delar upp försäljningen i produkter och service där servicekontrakt även inbegriper leasing av produkter, dessutom delar man upp leasingdelen så att kontrakt på upp till tre år redovisas som operativ leasing och längre kontrakt som finansiell leasing (hamnar under long-term other receivables). Det sker just nu en ökning av de längre kontrakten och minskning av operativ leasing men tillväxten av long-term other receivables har de senaste nio månaderna varit lägre än de kontrakterade intäkterna för operativ leasing. En stor del av tappet är omförhandlade kontrakt under april-juli (tredje kvartalet i Blacklines brutna räkenskapsår) men det visar på att Blackline är exponerat mot den svaga konjunkturen inom Olja & Gas och att nya kontrakt just nu inte fullt ut ersätter pågående kontrakt som genererar intäkter i dagsläget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar