Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 31 augusti 2013

Analys av Vitecs problem och möjligheter
I det föregående inlägget fokuserade jag på Vitecs konkurrenter och vad de erbjuder. Det här inlägget kommer istället fokusera på vad som orsakat kundernas missnöje och hur Vitec kan komma att påverkas av den nya marknadssituationen. Mina primära källor i arbetet utgörs av Carls blogg på Privatmäklaren.se, Placera.nu, Oskar Luvös examensarbete om Vitec samt Karin Fribergs personliga blogg där hon ibland tar upp tankar och intryck om mäklarsystem.

Orsaker till missnöje

Vitecs köp av Capitex skapade en hel del missnöje och oro bland mäklarna vilket Carl ger uttryck för på sin blogg redan 2010 (länk). Missnöjet med Vitecs monopolsituation nämns även i examensarbetet vilket visar på ett utspritt ogillande bland mäklare (11 mäklare ifrån Göteborgsområdet intervjuas i examensarbetet). Tyvärr har delar av den oro som togs upp i Carls blogg 2010 även besannats och de stora källorna till missnöje är:
  • Högre prisbild efter köpet av Capitex
  • Dyrt system eller dyra kringtjänster
  • Man vill ha ”modernare” teknik med ett webbaserat system
  • Förändringströghet
  • Bilden av Vitec som monopolist

 

Prissättning

När ett företag har monopol sätts den fria konkurrensen ur spel och det blir väldigt svårt att jämföra med vad en produkt borde kosta. Ett bra exempel på hur svårt det är att arbeta med den här känslan är prissättningen på regionaltrafik. Priser på pendlingskort kritiseras nästan alltid, men åtminstone här i Uppland innebär prissättningen att mina pendlingskostnader har halverats nu när jag bytt från bilpendling till kollektivtrafik (och inläggsfrekvensen dubblerats då jag skriver på tåget).

Den allmänna bilden är att ökad konkurrens kommer att pressa priserna och Carl ger en bra bild av dessa förhoppningar i sitt inlägg ”Mäklarförbundet utvecklar nytt mäklarsystem, säljsignal för aktier i Vitec”. Jag är däremot skeptisk till om prisnedgångarna kommer att bli särskilt drastiska. Vitec har visserligen goda rörelsemarginaler (ca 15 %) men samtidigt får man komma ihåg att produkten är mogen och att man tagit stora investeringskostnader i samband med utvecklingen av produkten.

Den enda externa prisbedömningen jag sett hittills är Webtop solutions som anger att man räknar med en prissättning i nivå med Vitecs (intervju i examensarbetet). Däremot räknar man med att totalkostnaden för mäklaren ska minska eftersom man bakar in Webtops egna printlösningar i mäklarsystemet utan extra kostnader. Eftersom nästan alla mäklare använder Webtops produkter i kombination med Vitecs system bör det innebära en genomsnittlig kostnadsminskning på ca 15 %.
I intervjudelen anger dock flera mäklare att priset inte är den största stöttestenen och i SWOT analysen sammanfattas Vitec med:

Mäklarsystemens omfattning och dess logiska uppbyggnad är dess styrka och motiverar prisbilden om systemen erbjuder det som förväntas. Baksidan är att systemet upplevs av användarna som gammalt och segt och det finns även en irritation över när logiken inte följs och att ändringar tar tid att få till.

De största invändningarna mot systemet utgörs alltså av att det är långsamt och att användarna inte alltid förstår systemets uppbyggnad.

Dyrt system och dyra kringtjänster

Prissättning är en konstform och från vad jag har sett på Placera verkar det som att många personer stör sig på att support och specialimplementationer blir kostsamt. Här verkar det dock som att Vitec redan börjat genomföra åtgärder då man i årsredovisningen 2012 anger att allt fler kunder övergår till Vitecs allt i ett erbjudande och att Vitecs intäkter för specialimplementationer minskat kraftigt. För oss aktieägare är det så klart lite trist när marginalerna minskar, men precis som inom fårskötsel handlar det om att klippa sin flock och inte flå den.

Önskan om ett modernare system

Mäklare är inte en yrkeskår som karaktäriseras av sitt stora teknikintresse och jag tror att många har en övertro på ”moderna webbapplikationer”. Det finns en hype kring ”molnlösningar” som PREK och Webtop har varit duktiga på att utnyttja. Men det jag har noterat gällande LIMS (Laboratory Information Management Systems) är att användarna i allmänhet upplever dedikerad programvara som överlägsen medan Webbapplikationer är ett bra komplement.

Hur viktigt det är med programvara för LIMS illustreras väldigt bra av en process jag deltagit i då en institution just nu överväger att bryta sig ut från universitets-LIMSet eftersom de med sina Macbooks är hänvisade till Webbaplikationen. Det är självklart vanskligt att extrapolera mellan olika företag och branscher (Microsoft Silverlight är kanske smidigare än Oracles lösning) men åtminstone för PREKS lösning där man kopplar upp sig mot en LAMP server (Linux OS som kör en Apache webserver med en MySQL databas där PHP anrop genererar hemsidan) bör det vara omöjligt att bli snabbare än dedikerad programvara med en klient-serverlösning.

Bilden av Vitec som ett trögt monopol

Carl är extremt negativ till Vitec och som aktieägare är det värdefullt att följa honom eftersom han gärna exponerar Vitecs tillkortakommanden och konkurrenter. Ibland går han även till överdrift (säljsignal för Vitec) men examensarbetet visar att hans åsikter inte är helt ovanliga bland mäklare. Samtidigt finns det mycket konkreta punkter för Vitec att arbeta med som beskrivs på både forum och i examensarbetet.

Förutom mer utbildningsstöd till mäklarna föreslår Oskar i sitt examensarbete att man ska utnyttja det utbredda missnöjet mot Hemnet. Beslutet om att avgiftsbelägga Hemnet har varit grund till stora konflikter och examensarbetet visar att konflikter fanns mellan Hemnet och mäklaren redan innan dess. Om Vitec kan förbättra sitt utbildningsstöd och även skapa en känsla av att mäklarna får gehör för sina behov så finns det alltså goda möjligheter till en förbättrad image. Eftersom Mäklarsamfundet även äger Hemnet känns det som att deras system inte alls har det stora stöd som Carl antyder i sitt blogginlägg.

Vitecs reaktion på den ökade konkurrensen

Karin Friberg beskriver på ett bra sätt kostnaderna med att bygga ett system och fördelarna med att integrera nya produkter i gamla system. Det här är en utveckling som jag sett i många andra branscher och system som Drupal och Wordpress har tagit en stor andel av marknaden för hemsidor genom sina systemlösningar. I båda fallen är själva grundsystemet en ganska liten del av produkterbjudandet och marknadsdominansen skapas av man har överlägset flest partners som utvecklar tilläggsfunktioner till systemen.

Jag är osäker på hur långt man kan komma med den här typen av lösning i en nischad bransch såsom mäklarsystem. Men åtminstone Webtop borde kunna hamna i en ganska tuff situation om andra aktörer börjar använda Vitecs mäklarsystem för att komma in på Webtops marknad.

Som jag nämnde tidigare har man även lanserat en ”allt i ett lösning” som verkar uppskattas av kunderna. Hur rörelsemarginalen påverkas av detta är svårt att förutse men i kvartalsrapporterna nämner man att man inte hunnit ställa om verksamheten till den nya intäktsfördelningen så lönsamheten bör kunna bli bättre. En inte allt för vågad gissning är att man under den senaste tiden arbetat för att göra mäklarsystemen ”good enough” och nu minskar både intäkter och kostnader för specialimplementationerna permanent.
 
Sedan hoppas jag även att man verkligen lyssnar på kunderna och analyserar deras underliggande behov. Mobilitet verkar vara en viktig komponent i systemet men jag får intrycket av att många mäklare har blandat ihop mobilitet med behovet av externt hostade webbapplikationer. Eftersom man även är missnöjd med snabbheten i Vitecs system har jag därför stora invändningar mot potentialen i ett system som helt bygger på att man arbetar via Webbläsaren.

Samtidigt kan jag förstå att många användare gör de här misstagen. Capitex produktkatalog verkar t.ex. vara närmast antik (läs den här) och även om Vitec Mäklarsystem har en mer modern design är jag inte helt nöjd med pedagogiken. Vitec Online verkar t.ex. vara Vitecs mobilitetslösning (läs om den här). Men rent praktiskt får jag inte svar på följande frågor:
  • Måste jag installera programvara för att arbeta hemma?
  • Fungerar det med min iPhone/iPad/Android?
  • Hur står sig lösningen mot PREK/Webtops nya Webbapplikation?
  • Vem har ansvaret för servern?
För att minimera förlusten av marknadsandelar behöver nog Vitec ta en del omtag både för att upplevas som mer modernt och bli bättre på att marknadsföra sina fördelar. Webbapplikationer är t.ex. det stora modeordet men jag tror att Vitec i marknadsföring skulle kunna använda det för att framhäva sina unika fördelar väldigt effektivt. En Webbapplikation ger total frihet men med Vitec Online och appar får man dessutom ett system som är både snabbare och säkrare än renodlade Webbapplikationer.

Mina tankar om framtiden

Jag blir inte förvånad om rörelsemarginalen för mäklarsegmentet kommer att pressas under de närmaste åren. Men med tanke på Vitecs marknadsdominans och det stora antalet nya aktörer så tror jag att många av de nya aktörerna kommer att fälla krokben för varandra. Antalet förändringsbenägna kunder är begränsat och med många aktörer blir det tufft att nå kritisk massa för något av företagen. Webbapplikationer ställer dessutom väldigt stora krav på leverantören eftersom man står för både hosting och nödvändiga uppdateringar för att säkerställa kompatibiliteten med nya webbläsare. Att Vitecs dotterbolag har 25 år i branschen ger därför ett förtroende som jag tror kan bli viktigt för kunderna. För Webtop kan det här bli en extra svår nöt att knäcka då man utvecklat systemet för en standard som redan är döende (Microsoft Silverlight lär ersättas av HTML 5, läs mer här).

Det som egentligen oroar mig mest är risken för att Vitec gör allt för stora omorganisationer som svar den nya konkurrenssituationen. Webbaserad programvara må låta coolt men jag vill inte se en situation där man som Nokia (Windows Mobile) eller Microsoft (Windows 8) offrar sina egna fördelar för att hänga med på den senaste trenden. Däremot tror jag att man har mycket att vinna på en övergång där man bygger på befintliga system med en Webbapplikation byggd i HTML5 för att öka mobiliteten.

En punkt som jag även oroar mig för är den förebyggande kundvården. Jag har bara ägnat mig åt lite Lynchning via hyresvärdar. Men åtminstone på Fastighetssidan verkar det inte som att man har prioriterat repetitionsutbildning.  Istället agerar de anställda på fastighetsbolagen kunskapsbärare vilket kan ge en del lustiga effekter som minskar användarnas effektivitet. När jag sommarjobbade På Sandvik hade vi t.ex. en del väldigt kreativa handhavanden vid vår kapmaskin. Min underhållning på jobbet var därför länge att undersöka vilka arbetsmoment som vara nödvändiga och vilka som var ungefär effektiva som att säga tre Ave Maria i riktning mot Mecka och sedan niga mot solen. Oskar tar även upp det här behovet i sitt examensarbete och jag hoppas att man på Vitec tar tag i pedagogiken både i form av repetitionsutbildning och stödmaterial i säljarbetet.

En annan idé som togs upp i rapporten var möjligheten att slå samman Vitec Mäklarsystem med Capitex vilket på ytan kan det se ut som en bra idé. Men rent praktiskt är jag oerhört skeptisk till en sådan sammanslagning. De omorganisationer som följer på en sådan sammanslagning kommer definitivt stjäla kundfokus och när det finns så få aktörer på marknaden finns det stora värden i att kunna sälja från flera håll. Om man lägger ned ett av företagen finns det dessutom en stor risk att man stärker sina konkurrenter då både kunder och anställda kan byta företag i samband med omställningen.

Slutsatser

Jag har inte tillräckliga data för att kunna bedöma hur stor nedsidan för Vitec är. Däremot bedömer jag att situationen är så komplex att förändringen kommer att ske över mycket lång tid. Det här betyder att Vitec har möjlighet att anpassa sitt produkterbjudande, växa på andra områden och fortsätta dominera marknaden för svenska mäklarsystem.

På kort sikt kan det så klart bli en sättning eftersom vi hade ett stort inflöde av nya ägare i vintras och det här är första gången jag sett negativa nyheter för Vitec. Men för mig är det ingen stor grej, jag har följt ledningen i några år och eftersom man varit framgångsrika i 25 år är jag inte rädd för att man ska "sätta eld på oljeplattformen" som en viss chef på Nokia gjorde. Dessutom verkar det finnas ett intresse för förändringarna på marknaden inom Vitec eftersom 12 läsare av mitt förra inlägg har kommit via Vitecs intranät =). Har man en stark marknadsposition, en stabil ledning och engagerade anställda så har man helt enkelt grunderna för att fortsätta utvecklas med lönsamhet.

onsdag 28 augusti 2013

Vitecs konkurrenssituation bland mäklarsystem
Placeras forum har innehållit en hel del spekulationer och tankar om företag som vill bryta upp den monopolliknande situation som Vitec byggt upp inom Mäklarsystem (90 % marknadsandel efter uppköp). När Vitec köpteupp Capitex kunde man ana en negativ attityd bland mäklare och med tanke på att fem olika konkurrenter nu ser en möjlighet att etablera sig så verkar Fastighetsmäklarförbundet lyckats med sin ambition att öka konkurrensen.

Från olika forum verkar den mest konkreta kritiken bestå i att Vitecs support har varit dyr och att man även får betala mycket för diverse tilläggsprogram som varit nödvändiga för att använda mäklarsystemen. Därutöver misstänker jag att många mäklare tror på dogmer som att konkurrens alltid sänker priset vilket utgjort ett incitament för att uppmuntra IT-företag att utveckla konkurrerande plattformar. Att uppmuntra till utveckling är nämligen billigt och jag tror att många människor kan vara lite väl snabba med att engagera hungriga entreprenörer i projekt som de sedan inte stödjer (jag har själv gått på den niten).

Längst ned i inlägget har jag gjort en mer ingående genomgång av de bolag som lanserat produkter, men tabellen nedanför ger en kort överblick för den fortsatta diskussionen. Jag har även försökt rangordna bolagen lite grovt baserat på hur goda chanser jag tror de har att etablera sig. Värt att notera är även att endast Avone IT lanserar en klient-serverbaserad lösning. Alla andra bolag har tillverkat webbaserade lösningar vilket innebär drastiskt minskade underhållskostnader, men även att systemet brukar bli mer trögjobbat . I de artiklar jag har läst har man dock främst fokuserat på fördelarna och marknadsföringen fokuserar på att webbaserade lösningar är framtiden.

Mäklarsystem är inte min nisch men jag vet att LIMS (Laboratory Information Management Systems) har väldigt svårt att sälja utan en fullständigt klient-server lösning eftersom de webbaserade lösningarna är både långsammare och bökigare trots väldigt snabba internetuppkopplingar.

Företag
Omsättning
Resultat
Startår
Kommentar
PREK Service AB

981 000 kr
(15 391 000)
0 kr
(31 000)
2011 (1975)
Dotterbolag till P.R.E.K i Linköping som tidigare ansvarat för Hemnet och även utvecklat ett mäklarsystem tidigare. Har alltså viss branscherfarenhet men har uppenbarligen inte varit så framgångsrika. Bra exponering i mäklarmedia.
Webtop Solutions
20 606 000
271 000
2003
Har tidigare tillverkat olika delsystem som används av fastighetsmäklare men satsar nu på en helhetslösning. Har därigenom redan upparbetade marknadskanaler till en stor del av marknaden.
Avone IT
8 017 000 kr

140 000 kr

2010 (eller tidigare)
Ska utveckla ett affärssystem baserat på HansaWorlds affärssystem. VD har tidigare arbetat för HansaWorld
Mäklarsamfundet
-
-
-
Projektet verkar endast synas online i vissa mötesprotokoll med akronymen MSPX och ha inneburit ett lån på 2 Mkr till Mäklarhögskolan.
Mäklarsystemet
-
-
-
En enmansshow av en driven IT-entreprenör med mäklarexamen som har utvecklat systemet med en extern konsult och Vinnova-pengar. Borde kunna bli ett bra alternativ för små mäklarbyråer men konkurrensen från Webtop och PREK lär bli tuff.
Level60
-
-
-
Ett gäng unga IT-killar som verkar ha fått kontakt med en mäklare och börjat utveckla systemet.  Bolaget verkar sakna en erfaren säljavdelning och i det här fallet blir det nog tyvärr avgörande.

SlutsatserDet verkar verkligen som att Vitec har retat upp en del mäklare och särskilt PrekService AB har varit duktiga på att utmåla sig själva som en nyskapande rebell. Eftersom marknaden i dagsläget är konsoliderad till ett fåtal olika system verkar det dessutom inte vara allt för svårt att utveckla rutiner för migration från befintliga system (Prek har en bra hemsida om det) även om de påpekar att de bara kan extrahera ”det mesta”.

Det här inlägget blev väldigt explorativt men jag har sedan sammanställningen gjordes fått en del intressanta inblickar i den mer konkreta kritiken mot Vitec. Jag kommer att publicera den informationen så snart som möjligt men det är lite struligt eftersom jag skriver mina inlägg offline utifrån det material som jag hunnit ladda ned innan jag hoppar på tåget.

 

Prek Service ABTillverkar FasAd som är en helt webbaserad lösning och bygger på öppna programvaror (LAMP+Firefox). Deras tekniska lösning är rimligt och företaget har åtminstone en person med erfarenhet av marknadsföring och sälj. Själva marknadsföringen är hård i tonen och man går hårt åt Vitec och deras marknadsdominans i den pressrelease som de släppte i november 2011 när systemet lanserades. Man har även varit framgångsrik med att nå ut i media och det finns två artiklar tillgängliga Fastighetsmäklarförbundets tidning aktiv mäklare (artikel dec 2012, artikel feb 2013)och 2012 hade man enligt egen uppgift 40-50 kunder.

Svagheten som jag ser det är att moderbolaget varit aktivt sedan 1975 men fortfarande inte verkar ha hittat en hållbar affärsmodell. På 38 år har man hunnit med att arbete i ett stort antal branscher och även misslyckats med att utveckla ett mäklarsystem åtminstone en gång tidigare.
Prek Service AB
Omsättning: 981 000 kr
Årets resultat: 0 kr (Rörelseresultat 372 000 kr)
Ägs av P.R.E.K Aktiebolag
Omsättning: 15 391 000 kr
Årets resultat: 31 000 kr (bättre 2011)

Företagets egen beskrivning:
Prek startade som ett avknoppnings företag till Linköpings universitet 1975 av en grupp studenter från det då nystartade programmet Industriell Ekonomi. Det allra första projektet var att utveckla ett produktionssystem åt Bofors. Strax därefter bytte företaget marknad helt efter att vår boendekostnadskalkyl för ABC80 blivit en succé. Sedan dess har vi varit specialiserade på IT för fastighetsmäklare och lett ett stort antal projekt och initiativ i branschen. Vi fick till exempel uppdraget att driva Hemnet.se under sidans första 10 år. Under åren har vi även hunnit med att skapa två mäklarsystem, leadshanteringssystem, löneberäkningsprogram och mycket mer.

Idag ligger stort fokus på vårt nya webbaserade mäklarsystem, FasAd, som snabbt blivit marknadens snabbast växande mäklarsystem.

Webtop solutionsWebtop solutions stora fördel är att de har en stark koppling till mäklarbranschen då de levererar ett stort antal kringsystem för mäklare och nu väljer att skala upp för att erbjuda en helhetslösning. Lösningen bygger på Microsoft Silverlight vilket jag ställer mig tvivlande till men det är svårt att bedöma företaget då man först presenterade sin lösning under hösten 2012 och ännu inte annonserar den på sin hemsida. Däremot verkar man ha utnyttjat sina personliga kontakter med branschen då de mäklare i Göteborg  kände till konkurrenter till Vitec under 2012 uppgav Webtop vid intervjusvar till ett examensarbete på Chalmers (läst det här)
Omsättning 20 606 000
Årets resultat: 271 000 (förlust 2011 nollresultat 2010)

Företagets egen beskrivning
Webtop Solutions gör mäklarens vardag enklare och företaget mer lönsamt. Med Webtop produktionssystem kan du spara avsevärt med tid och pengar samtidigt som du säkerhetsställer att allt görs enligt företagets grafiska profil. I Webtop produktionssystem producerade 6000 mäklare i Norden mer än 1 000,000 PDF:er för ca 80,000 bostäder under 2012. Webtop Solutions har idag 23 anställda, med kontor i Stockholm (Sigtuna), Malmö, Oslo (N), Trondheim (N) och Aarhus (Dk). Kunderna består av både de största mäklarföretagen och mindre enskilda mäklarfirmor.
  Helhetsleverantör till mäklarbranschenVi eftersträvar att vara en helhetsleverantör till den nordiska mäklarbranschen. Vi har redan kommit en bra bit på den vägen sedan starten 2003. Vi har ett brett produktutbud och finner lösningar för alla mäklarföretag – små som stora. Genom ständig kommunikation med våra kunder ser vi till att hitta lösningar allt som efterfrågas. Vi arbetar ständigt med att bli ännu bättre. Även om vi ligger främst är vi långt ifrån färdiga. Vi har precis börjat.

Välkommen till en helhetslösning som ger en helt ny och enklare vardag!

 

Avone ITAvone IT nämner inte sitt projekt på hemsidan men användaren Kohko på Avanza har delat med sig av ett utskick till Fastighetsmäklarförbundets medlemmar (läst det här). Planen är att man ska specialanpassa det mer generella affärssystemet HansaWorld för mäklarkunder och därigenom kunna konkurrera med Vitec. Det här innebär att man är ensam om att kunna konkurrera med Vitec om att leverera ett fullskaligt klient-serversystem. Men jag är något skeptisk till om det verkligen blir en hit eftersom HansaWorld har några av de absolut sämsta betygen jag sett på Rejta.se.
Omsättning: 8 017 000
Årets resultat: 140 000 kr

Avone IT:s egen beskrivning
Avone IT är experter på det väletablerade affärssystemet HansaWorld med svenska anor. HansaWorld har funnits på marknaden sedan 1989 och har i dag 75.000 bolag som kunder. HansaWorld har gjort en rad specialanpassningar för branscher som till exempel hotell, logistik-, produktions-, service- och tjänsteföretag med många flera. Systemet är heltäckande för de bolag som kör systemet. Allt ifrån CRM, projekt- och resursplanering till redovisning, konsolidering och så vidare hanteras av systemet. HansaWorld är plattformsoberoende och körs lika bra i Linux, Mac och Windows miljö, på mobilitetsidan stöds både Android och iOS. Blandade miljön med till exempel Windows 8 och iPads är en självklarhet i vår värld.

Vår, Avone IT och HansaWorlds, åtagande är att göra en ny specialanpassning för mäklarbranschen. I vårt arbete har v i en primär målsättning: Vi skall frigöra mera värdefull säljtid åt mäklarna genom att ge bättre stöd i alla led av total-processen att sälja fastigheter.

Till vår hjälp söker vi en referensgrupp bestående av mäklare som vill vara med på att påverka hur näste generation mäklarsystem bör se ut och att reda ut vilka flaskhalser som vanligtvis finns i dagens verksamhet, med syftet att göra arbetsdagen enklare för er mäklare. Avone IT vill göra mäklarvardagen så enkel och smidig som absolut möjligt, utan att tumma på branschens högt ställda krav till kvalité och juridik, vi hoppas att du vill vara med och påverka den vidare utvecklingen!

MäklarsystemetHar en intressant lösning där mäklarentreprenören [namn] slagit sig ihop med IT-konsulten Kopstad systems. Den stora svagheten som jag ser det är att jag tror att de kommer att få svårt att skala upp verksamheten från en enmanshow till en seriös konkurrent till de lite större bolagen. Däremot kan de kanske bidra till att pressa marknaden och även vara ett bra alternativ för lite mindre mäklarbolag som söker en billig lösning.

Omsättning: Ingen uppgift tillgänglig
Resultat: Ingen uppgift tillgänglig

Företagets egen beskrivning
Jag har jobbat som mäklare under 14 år, och sedan 2004 är jag Auktoriserad Mäklare. Jag har sedan 1999 dessutom jobbat globalt med affärsutveckling inom e-handel, som då var ett pionjärområde. Jag har under min tid som mäklare stört mig på de höga IT-kostnaderna och samtidigt har jag lärt mig möjligheterna med ny teknologi. Under många år har jag funderat på att utveckla ett bättre, smartare och effektivare mäklarsystem.


I samarbete med Kopstad Systems som har 40 års IT-erfarenhet och som har utvecklat avancerade system för bl a Sveriges Landsting, samt med stöd från Tillväxtverket och Almi, har vi utvecklat Mäklarsystemet. Utgångspunkten har varit att ta fram ett kraftfullt men smart IT-system som förenklar mäklarens vardag och som kraftigt sänker kostnaderna för IT-stödet.

Min vision var ett mäklarsystem som skulle vara enkelt att lära sig och ha ett ha modernt och användarvänligt gränssnitt som bygger på ikoner. Man skall kunna styra sitt system från Mac eller Pc – från en dator, ipad eller smartphone. Om man har frågor skall man kunna tala med en support närsomhelst veckans alla dagar, eftersom en mäklare jobbar jämt. Man skall inte störas med egna installationer eller ens behöva hantera sin egen IT-miljö. Förbättringar i systemet skall ske kontinuerligt obemärkt i bakgrunden. Man skall som användare kunna påverka innehåll och funktionalitet i IT-stödet som kommer att bli alltmer en viktig resurs för en mäklare – i en allt mer mobil värld. Och man skall kontinuerligt få nya smarta lösningar.

Och priset för allt detta? Målsättningen var att halvera mäklarens nuvarande IT-kostnader vilket är mycket glada att säga att vi lyckats med!

Börja testa oss redan idag – första månaden är kostnadsfri!

Varmt välkommen till Mäklarsystemet – för en smartare, roligare och mer lönsam mäklartillvaro.

Level 60Är ett ganska charmigt bolag vars bakgrundshistoria troligtvis är att ung entreprenör med IT-inriktning har träffat på en missnöjd fastighetsmäklare och därefter börjat utveckla systemet. På hemsidan listas fem medarbetare men företagsnamnet leder en enskild firma så jag gissar på att Level 60 kommer att bolagiseras när man fått en första kund.

Säljsidan på bolaget verkar tyvärr vara ganska svag och man använder ord som ”simplifierat” för att beskriva sin produkt. På många sätt liknar bolaget min egen entreprenörsverksamhet men marknaden för webbaserade mäklarsystem har exploderat under det senaste året så jag tror att de får svårt att nå ut med sin produkt.

Företagets beskrivning
Level 60 är ett ungt och nytänkande företag som hela tiden jobbar med vår kreativa hjärnhalva för att nå dem bästa resultaten inom vår bransch. Vi letar hela tiden efter modernare, roligare och effektivare alternativ för att se till att våra kunder har kul med det, oftast, lite tråkigare administrativa arbetet. Samtidigt ser vi till att tänka på att det ska vara tidssparande, kraftfullt och anpassat efter våra användare. Level 60 är ett hjälpsamt företag som alltid sätter våra kunder i fokus.