Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 23 augusti 2013

Vitec Q2: ömsom vin, ömsom vinäger

Vitec har haft en trög vår med låg tillväxt där omsättningen ökat till 192,2 Mkr (188 Mkr) medan resultat efter finansnetto har sjunkit till 15,7 Mkr (20,4 Mkr). De stora förändringarna har skett inom AO Mäklare, AO Fastighet och AO Media medan AO Finans & Försäkring  och AO Energi har varit mer stabila.

AO Mäklare: Under halvåret har intäkterna från konsulttjänster minskat drastiskt vilket inte har kompenserats fullt ut av den ökade andelen repetitiva intäkter. För att återställa lönsamheten och anpassa sig till den nuvarande produktmixen har 15 personer varslas vilket kommer att påverka resultatet positivt från och med Q3. Varslen antyder att Vitec räknar med att intäkterna för specialanpassningar även kommer vara låga i framtiden. I Q1 rapporten nämner man även ett ”heltäckande fullserviceerbjudande” vilket jag misstänker är en anpassning då mäklare tidigare klagat på höga supportkostnader. Ett längre inlägg fokuserat på marknadenför AO Mäklare kommer nästa vecka då jag hunnit läsa in mig mer på området.
Omsättning Q2: 50,5 Mkr (38,7 Mkr)
Resultat Q2: 0,6 Mkr (5,1 Mkr)

AO Media: Har så länge jag ägt aktien varit lite av ett sorgebarn för Vitec. 2012 var ett bra år men det berodde på att man fick extraordinära intäkter från konsultverksamheten i USA som skulle läggas ned.
Omsättning Q2: 6,4 Mkr (16,7 Mkr)
Resultat Q2: 0,1 Mkr (1,5 Mkr)

AO Fastighet: Har lanserat en ny produktplattform som ökat lönsamheten kraftigt vilket till stor del kompenserar nedgången hos AO mäklare. Den här nyheten har seglet lite under ytan på grund av problemen med AO Mäklare men i praktiken innebär det att Vitecs beroende av mäklarbranschen minskat kraftigt vilket är positivt.
Omsättning Q2: 32, 8 Mkr (30,8 Mkr)
Resultat Q2: 5,5 Mkr (1,2 Mkr).
Kostnaderna för att säga upp personal bör ha belastat Q2 och om någon läsare känner till en schablonkostnad för uppsägning med hänsyn till arbetsbrist så får ni gärna sprida den kunskapen med en kommentar. Därutöver kommer AO Mäklare ha minskat sin personalstyrka med 15 personer vilket bör innebära en rejäl kostnadsminskning. Jag är i allmänhet ganska skeptisk till lönsamheten i att säga upp personal eftersom det har en tendens att leda till ökade kostnader på grund av interna konflikter, ökad stress och minskad produktkvalitet vilket vi tyvärr har fått se hos Sandvik.
Men i det här fallet är jag svagt positiv eftersom det otvivelaktigen finns en affärslogik i att personalbehovet minskar då företag slås samman och behovet av specialanpassade lösningar minskat. I ett litet företag som Vitec får det här ett enormt genomslag och även om vi räknar konservativt med en kostnadsbesparing på 500 Tkr per anställd så skulle det innebära en resultatökning med 1,9 Mkr per kvartal vilket skulle innebära nästan exakt samma resultat som 2012.

Tankar om framtiden

2013 har varit långt ifrån strålande men det är inte fullt så illa som jag först trodde. Lönsamheten inom AO Mäklare bör kunna återställas och kvalitén på intäkterna har ökat via både en högre andel repetitiva intäkter och den ökade exponeringen mot AO Fastighetsförvaltning.

Därför är jag ganska positivt inställt till framtiden då jag misstänker att en shabloninsparning på 500 Tkr per anställd är i underkant och att Q2 även tyngdes av en del engångskostnader i samband med uppsägningarna. Däremot bör man även tänka på att Vitec har konvertibellån utställda som till nuvarande aktiekurs innebär en utspädning på 7,7 % fram till 2015.


Beroende på hur man värderar mina antaganden om effektiviseringar och engångskostnader bör vi alltså kunna räkna med att Vitecs Q2 kan tolkas som att resultatet per aktie om några år bör ligga mellan -7 % och +20 % om alla externa faktorer hålls konstanta och bolaget slutar växa.

Jag vill även tipsa om att det blev en intressant diskussion i kommentatorsfältet till mitt förra inlägg om Doro vilket fick mig att korrigera mitt inlägg.

2 kommentarer:

 1. Spännande läsning. Jag har själv lite svårt att förstå "ryckigheten" i Vitecs resultat. Hur kan det vara så stora skillnader för mäklardelen och fastighetsdelen jämfört med innan? Antar att resultatsutvecklingen blir stabilare när mer och mer blir repetitiva intäkter?

  Kan tipsa om att det för mäklardelen fanns en del kommentarer kring aktien på placera.nu (eller avanza.se vad det blir). Vore kul att höra din uppfattning om Vitecs konkurrenssituation. Förhoppningsvis har de en "vallgrav", men ökar eller minskar den?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer en uppdatering på temat men jag har levt en månad utan internet så jag har svårt att hantera frågor som kräver aktivt sökande.

   Den höga inläggsfrekvensen bygger på att jag har börjat tågpendla vilket ger gott om tid för att skriva inlägg i nedkopplat läge som jag sen lägger upp när tillfälle ges.

   Radera