Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 24 mars 2020

Sålt Ework

Att sälja Ework är lite surt till P/E 11,8 och 8,8 % direktavkastning men jag har länge varit lite osäker på hur hållbar verksamheten är. Jag analyserade Ework och dess nätverksmodell redan 2013 (länk), uppdaterade min syn på bolaget 2014 (länk) och köpte slutligen aktier 2015 (länk). Det som oroat mig under en längre tid är att jag via det det egna bolaget och andra kontakter noterat ur Ework gått från att vara ett smidigt men mindre lönsamt sätt att fylla på konsultaffärer till att vara ett icke-alternativ. Man har länge arbetat med enkronakonsulter för att lura systemet i offentlig sektor men i dagsläget är även många ramavtal tecknade med timpriser och villkor som helt enkelt inte fungerar på den öppna marknaden (länk). Huruvida underkonsulterna fuskar eller om det handlar om enmanskonsulter som driver sina bolag som en ren lönekälla utan täckningsbidrag för lågkonjunkturer låter jag vara osagt men det kan helt enkelt inte vara sunda verksamheter som ligger bakom.

Den här verksamheten har fungerat bra under en långvarig högkonjunktur men när det finns så många mer hållbara verksamheter till motsvarande värdering ser jag ingen poäng med att sitta kvar i Ework. Risken för att köket ska visa sig fullt av kackerlackor och jag har därför sålt hela mitt innehav efter nyheten om att Volvo skickat hem sina konsulter på dagen.

Försäljningen genomfördes till ett pris som är 3 % lägre än när jag köpte aktierna 2015 samtidigt som Eworks omsättning under perioden har fördubblats och resultat ökat med 25 %. Jag har suttit stilla och observerat varningssignalerna ett tag, med facit i hand borde jag ha agerat tidigare men tack vare Eworks höga utdelningsandel blev totalavkastningen ändå 27 %.

lördag 21 mars 2020

Portföljstrategi, två nya inköp och försäljning av Swedbank

Inför 2020 beskrev jag mina mål på följande sätt.

Inför 2020 blir mitt mål därför att fokusera mer på de innehav som är rimligt värderade och har en långsiktig tillväxtpotential. Därför kommer jag att skapa en lista som jag löpande stämmer av och köper bolag där värderingen minskat då bolag tappar börsvärde eller växer in en värdering som jag tidigare tyckt varit för hög. Jag kommer troligen även att minska portföljstorleken och sluta investera i bolag där jag ser en potential att för bolag göra en turnaround mot en mer ”normal” lönsamhet och värdering men där den långsiktiga uppsidan är begränsad. Pandora, Insr och Swedbank får lite mer tid på sig för att stabilisera intäktsutvecklingen men jag siktar på försäljningar under året eller inför näst årsavstämning.

En följd av det här är att jag har varit ganska välpositionerad inför Covid-19 med 30-40 % av mitt kapital i form av likvida medel. Min nuvarande strategi är därför att steg för steg stoppa in de här pengarna på börsen i tillväxtbolag där kursen har pressats ned kraftigt. Tajmingen i nedgångar är alltid en svår fråga och i Viemed har jag redan haft en enorm tur med tajmingen. Viemed skickade nämligen i veckan ut ett pressmeddelande där de i princip meddelade att man inte hade några konkreta uppdrag men att deras ventilatorer och kompetens eventuellt kan vara relevant i behandlingen av Coronapatienter. Det verkar ha räckt för att investerare skulle byta fokus på risken för döda patienter till möjligheten att rekrytera nya patienter och aktien har därför ökat med över 50 % på bara några dagar.


Samtidigt är varken den medicinska eller den ekonomiska krisen långt ifrån över. Hur det kommer att gå på börsen har vi ingen aning om men min gissning är att efter att den omedelbara paniken med allmänna nedgångar och utflöden kommer vi att komma in i en mer intellektuell fas där investerare försöker hitta vinnare som kan gå upp samtidigt som man säljer av bolag med stor exponering mot Covid-19 vilket skickar ned dem ännu längre i källaren.

De senaste dagarna har jag ökat mitt innehav i undersökningsbolaget Riwi Corporation (länk till analys hos Värdepappret), köpt en första post i casinobolaget Enlabs (som redan släppt en negativ nyhet sedan dess) och sålt mina aktier i Swedbank. Just nu har jag 30 % likvida medel på mina Avanza-konton vilket jag ser som mitt investerbara kapital och aktieinnehaven är fördelade på följande vis.


söndag 15 mars 2020

Coronashopping, ett nytt och ett utökat innehav i portföljen.

Coronakrisen har slagit hårt mot många aktieägare och raderat hela förra årets börsuppgång. Min egen portfölj har följt index och särskilt Doro och Vimed har drabbats hårt vilket inte är så förvånande med tanke på att bolagens huvudsakliga kundgrupp är precis de som i störst utsträckning förväntas dö av Covid-19. Samtidigt har jag förmånen att gå in krisen med cirka 30 % likvider på Avanza vilket innebär att jag börjat leta efter köplägen för att steg för steg öka min aktieportfölj.

Det är svårt att tro men det är faktiskt bara 15 månader sedan börsen stod i samma nivå som nu. 

Plejd

Det är alltid svårt att veta var botten ligger och jag gjorde min första investering i Plejd 2 mars. Just nu ligger aktien cirka 30 % under den kursen. I min portföljsammanfattning för 2019 konstaterade jag att mina investeringar i tillväxtbolag har gått klart bättre än mina investeringar i värdebolag eller där jag sett en aktie som undervärderad men med begränsad operativ tillväxt. Därför har jag valt att ha en större kassa men prioritera bolag med stor tillväxtpotential i mina investeringar.

Tittar man på Plejd ligger bolaget lite längre ifrån lönsamhet än jag föredrar men de har haft en enorm tillväxttakt under 2019 (+ 50 % i omsättning och dubblade omsättningen i Q4) samtidigt som deras kundnöjdhet och marknadspotential är mycket imponerande. Att de inte kan delta på mässor just nu när de försöker internationalisera sin verksamhet är ett smärtsamt avbräck och vi får se hur det går med Plejds försäljning när allt fler människor påverkas av den minskade ekonomiska aktiviteten. En cynisk gissning är att huvuddelen av Plejds kunder inte jobbar inom serviceyrken och mitt mål är att stegvis öka mitt innehav i Plejd under året.

Det som oroar mig mest är att Plejd fortfarande är beroende av aktiverat arbete för egen räkning för att visa vinst. Man påstår sig med andra ord ha en lönsam verksamhet men i praktiken kan man inte bedriva den utvecklingsverksamhet man vill ha med hjälp av det kassaflöde som försäljningen genererar, istället har man valt att finansiera utvecklingen med riktade nyemissioner. I dagsläget är finanserna dock Grahamstarka (omsättningstillgångarna ska vara mer än dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna och minst lika stora som de totala skulderna) och med den kostym man hade 2019 skulle man kunna bedriva verksamhet i två år innan nettokassan börjar sina.

Att prissätta olönsamma bolag är alltid svårt men med en bruttomarginal på över 50 % och 50 % tillväxttakt tycker jag att att Pledja har vuxit in i sin värderingskostym och det blir intressant att se vilken slutgiltig värdering jag kommer att fånga in bolaget på.


Viemed

Viemed erbjuder andningsstöd i hemmet till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (chronic obstructive pulmonary disease eller COPD på engelska) och jag analyserade bolaget förra sommaren (länk). COPD innebär att patienten sakta kvävs då andningsorganen ej längre förmår ventilera bort koldioxiden som kroppen bildar. Med hjälp av träning och en maskin som ventilerar lungorna kan en patient överleva längre och göra det hemma istället för på sjukhuset. Att ventilera sina lungor är inte en trivsam upplevelse och innebär ofta panikkänslor på grund av lufthunger i samband med anfall. Svårigheterna med att behandla sjukdomen och behovet av bra andningsterapi beskrivs väl i den här artikeln (länk) vilket är ett viktigt skäl till varför jag tror det är svårt att etablera nya konkurrenter i sektorn trots god avkastning på investerat kapital. Enligt Viemed själva har man ökat överlevnadstiden på brukarna från 6 till 18 månader genom förbättrade behandlingsplaner medan man räknar med att mindre konkurrenter i dagsläget har ett snitt på 12 månader under behandling för sina patienter.

Marknaden för den här typen av andningsstöd har exploderat och Viemed är tredje största bolaget på marknaden (supplier C i figuren nedan). Medicare betalar i dagsläget 950 USD per månad för maskin och andningsterapeuter men har aviserat att man kommer att ta med andningsstödet i Competitive bidding i syfte att pressa priset. Viemed är som starkast på landsbygden och har bara cirka 20 % av sina kunder inom områden där Competitive bidding kommer att införas och hävdar därför att man ser anbudsprocessen som ett sätt att öka sin närvaro i städer.
 

Det finns därför två stora orosmoment för Viemed och dess fortsatta verksamhet.
  • Huruvida den ökade priskonkurrensen kommer att påverka bolagets lönsamhet negativt (jfr spelregleringarna i nätspelsbolagen där tongångarna också ofta var positiva).
  • Risken för att Coronaviruset slår ut en stor del av den befintliga eller potentiella kundbasen. 
Eftersom marknadspenetrationen för den här typen av behandling fortfarande är under 5 % av den potentiellt behandlingsbara patientgruppen tror jag att både de här två riskerna är relativt begränsade. Det är billigare och bättre att behandla den här typen av sjuka i hemmet och en pandemi som Covid-19 visar även på andra fördelar med hemsjukvård. Förutom att de flesta patienter vill få leva sin sista tid i hemmet minskar det belastningen på sjukhus och framförallt risken för att patienter smittas med respiratoriska sjukdomar som med lätthet kan döda dem. 

Inom hälsovård är ofta budget en större begränsning än behov och jag tror därför att även om potentiella patienter avlider kommer läkare fortsätta att förskriva andningsstöd till allt fler patienter.  Efter det massiva kursfallet i Viemed handlas aktien numera till P/E 13 samtidigt som tillväxtmålet är fortsatt 40 % per år. Det ska dock noteras att 2019 var en besvikelse där tillväxten stannade på 30 % vilket förklarade med att man fokuserade på att skala upp i städer inför att competitive biddingprocessen ska inledas under 2020.