Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 26 juni 2021

Börselvan för EM 2020

Börselvan introducerades av Gustavs Aktieblogg som en tankelek inför VM 2014 (länk). Jag tycker det är lite kul att tänka på mina aktiehav ur ett lite annorlunda perspektiv och strukturen med att ställa upp sina elva bästa innehav utifrån offensiva och defensiva egenskaper tillför faktiskt en hel del för mig.

Den kanske största skillnaden för mig i år är att jag har fler bolag än någonsin tidigare i portföljen. 18 bolag i portföljen är ett rekord för mig även om Enwave (1,1 % av portföljen, XLMedia 1 % och Aqua Bio Technology 0,64 %) snarare utgör bevakningsposter och gamla synder än portföljinnehav. Inledningsvis försökte jag ställa upp bolagen i en fungerande laguppställning vilkt i år fick bli 3-5-2. 


Basen för mina investeringar 2021 är just nu iGaming som utgör nästan en tredjedel av portföljen tack vare sin kombination av konjunkturstabilitet och strukturell tillväxt som kan driva hela portföljgen framåt.

Kindred (8 %) utgör 8 % av portföljen och är i dagsläget portföljens tryggaste bolag. Som ett av världens tio största iGaming-bolag är utrymmet för riktigt explosiv tillväxt begränsad men med en underliggande marknad som växer med 10 % per år och en egen tillväxttakt på över 20 % har Kindred goda möjligheter att inte bara driva värde genom multipelexpansion utan har en god tillväxt också. Kindred är dessutom ett kvalitetsbolag med tydligt fokus på spel online och som har vunnit flera utmärkelser som bästa arbetsplats vilket är viktigt i en så IT-tung bransch som iGaming. Räknat på rullande tolv månader handlas aktien till P/E 12 och troligtvis kommer 2021 vara ett starkt år där man tar igen sporthändelser som skjutits upp från 2020 och P/E pressas under 10 för att sedan öka igen när 2022 blir lite av ett mellanår enligt prognoserna. Med P/E 12 och en konjunkturstabil bransch ser jag nedsidan som begränsad även om de låga förväntningarna på 2022 visar sig stämma.

AqualisBraemar LOC (7,5 %) är en norsk teknikkonsult med cirka 800 anställda. Namnet kommer av att Aqualius under de senaste åren först köpte upp jämnstora Braemar och i höstan sedan förvärvade LOC i syfte att skapa en ledande global aktör inom Olja & gas (51 %), sjöfart (23 %), projekt inom förnybar energi (23 %) och försäkringsärenden (7 %). Man har annonserat att arbete med förnybara resurser ska utgöra 50 % av omsättningen 2025 men det målet sattes innan oljepriset vände uppåt och även om projekt inom förnybar energi växer mycket fort kan nog olja & gas också få lite fart nu. Förvärvet av LOC gör AqualisBraemar LOC lite jobbigt att räkna på just nu men givet tidigare mål och  proforma siffror handlar det här om ett bolag som har P/E på omkring 12 och bör kunna växa med över 15 % per år under de kommande åren drivet av både ökade förnybara investeringar och tillväxt inom övriga segment. 

Doro (6,6 %) är det bolag som har funnits med i portföljen överlägset längst men har i takt med att tillväxten mattats av flyttats allt längre bakåt i börselvan. Caset just nu är kombinationen av en låg värdering (ca P/E 11,5 på en normaliserad vinst) samt renodlingen där Doro Care blir ett företag med fokus på service, programvara och integration av olika sensorer för omvårdnad medan telefondelen blir en fristående kassako med försäljning riktad till konsumenter. Jag tror det är bra att man renodlar verksamheten på det här sättet då Doro Care kan fokusera på försäljning gentemot offentlig sektor och vårdbolag där man tillhandahåller telefonsupport och hårdvara oavsett leverantör medan Doro Phones fokuserar på direktförsäljning till konsumenter. Doro Cares tjänsteerbjudanden kan kompletteras med en mobiltelefon men hittils har man inte lyckats få till försäljning av tjänster till privatkunder (länk) samtidigt som jag tror Care-verksamheten gynnas av att integrera hårdvara från många leverantörer.

Nekkar (6,6 %) tillverkar lyftsystem för fartyg vilket underlättar servicearbeten och bättre nyttjande av mark i hamnar. Precis som AqualisBraemar är det här ett bolag som Småbolag & Undantag övertygade mig om att det var en stabil värdeinvestering och där det dessutom finns en hel del offensiv uppsida. Jag vågar fortfarande inte räkna med något värde i StarFish och Skywalker men grundverksamheten i Syncrolift har en orderbok som motsvarar över tre års omsättning även om man flaggar för att orderingången kommer att vara svagare under 2021. Min förväntan är att Nekkar är mer eller mindre garanterat åtminstone tre mycket goda år framöver där kärnverksamheten växer, Intellift fortsätter växa explosivt och sedan får vi se hur det går med Starfish och SkyWalker. Kombinationen av Covid-19 och Nekkars ändrade redovisningsperioder gör jämförelser lite svåra men Q1 var definitivt ett rekordkvartal med 40 % omsättningstillväxt jämfört med Q1 2020 som var mer normalt samtidigt som P/E för de senaste 12 månaderna är cirka 15. 

Syncrolift från Nekkars hemsida.

Angler Gaming (6,75 %) är så mycket fulcasino att det nästan bli fint. Om Kindred är den välpolerade lagkaptenen med ett föredömligt leverne är Angler Gaming den galna ytterbacken som flyger framåt på kanten och gör vad som helst för att vinna. Kärnan i Angler Gaming är att man har en extremt kostnadseffektiv spelplattform samtidigt som att även om man tänjer på reglerna och utnyttjar luckorna i regelverket. Samtydigt bryter man sällan mot reglerna på ett sätt som innebär straff. På så sätt har Thomas Kalita lyckats bygga upp ett bolag som växer med 50 % per år men ändå handlas till P/E 15 då transparensen i mångt och mycket är begränsad. Samtidigt Premiergaming Ltds svenska licens ger ett fönster in i verksamheten för oss investerare som visar att bolaget fungerar även på reglerade marknader. 

Kambi (7,24 %) lider av samma problem som extremt offensiva ytterbackar länge dragits med inom fotboll. Alla är överens om att bolaget besitter fantastiska kvalitéer men det finns en stor osäkerhet kring om Kambi verkligen fyller en roll på marknaden. Risken för Kambi är att deras kunder, när de når en viss storlek, väljer att sluta outsourca Sportboken till Kambi vilket bland annat DraftKings och 888 valt att göra. Min tes är att de data som Kambi kan samla in från många olika operatörer i kombination med skalfördelarna inom teknikutveckling gör det svårt att räkna hem en sådan insourcing. Det innebär att även om Kambi har en värdering som kräver fortsatt offensiv tillväxt (P/E en bit under 25 för 2021) så finns det en enorm potential när hälften av Kambis intäkter kommer ifrån USA. Gross Gaming Revenue förra året dubblades för Kambi medan omsättningen var svagt sjunkande i Europa på grund av tappet med 888. För den som vill fördjupa sig i Kambis ställning rekommenderar jag kapitalmarknadsdagen som nyligen hölls (länk).

Asipire Global (3,44 %) är inte något av de vackrare iGamingbolagen. I grund och botten handlar Aspire Globals B2B plattform om att de köper sig tillgång till kunder genom att drifta kasinoverksamhet åt företag som vill monetarisera sina användare. Ofta handlar det här om mindre aktörer inom onlinecasino som inte själva orkar hänga med teknikutvecklingen eller om entreprenörer/företag som vill monetarisera en viss grupp användare för att skapa ytterligare en intäktskälla. Sammantaget gör det här Aspire till ett intressant bolag som svepar upp resterna på spelmarknaden, växer med 20-30 % per år och just nu handlas till P/E 16.

Viemed (5,59 %) är ett helt fantastisk bolag men med stor exponering mot den regulatoriska risk som USAs sjukförsäkringssystem dras med. Bolaget levererar icke-invasiva ventilatorer till patienter med allvarliga andningsproblem som annars skulle kräva sjukhusvård. Jag tycker min senaste analys från i vintras fortfarande står sig bra (länk) även om det behövs ytterligare klarhet i vad kritiken från Office of the Inspector General kommer att innebära i praktiken (länk). Den bästa sammanställningen över det medicinska läget jag sett hittills kommer ifrån Adu Subramian (@adusubramanian på Twitter) och finns på hans Substack (länk). Med en värdering på P/E under 19 exklusive positiva Covid-19 effekter och en tillväxt på 40 % per år är det en risk jag är villig att ta i dagsläget.

Gravity (3,41 %) är Twitterfavoriten som åker in och ur portföljer baserat på dagliga försäljningsdata. Jag köpte mina första aktier sommaren 2018 och minskade under vintern innan jag köpte tillbaka aktier nu på sista tiden då lanseringsschemat för 2021-2022 klarnat. Min initiala investering handlade i grund och botten om att jag kunde investera i ett mobilspelbolag där man hade en stor användarbas i en växande del av världen samtidigt som man redan tjänade bra med pengar på verksamheten. Gravity är dyrare nu men har flera gånger visat på att användarbasen är lojal samtidigt som spelkvaliteten ökat vilket bl.a. Pappakeno skrivit om på sin blogg (länk).

Axkid (5,15 %) har gått från klarhet till klarhet sedan min senaste analysen (länk). De två stora frågorna som fanns då var hur väl nya Axkid One skulle tas emot av marknaden samt hur Axkid skulle utvecklas om/när budet inte gick igenom. Jag har pratat en del med Maria Bilkenroth och Magnus Ramström på SEB Private Equity som arbetar med deras investering i Axkid. Som vanligt när det gäller personer inom den mer professionella finansvärlden är de artiga men säger inte så mycket av värde även om de ville betona att de skulle sköta allting enligt god sed. Hittills har de levt upp till det en företrädesemission utan konstigheter och vid tillsättandet av valberedningen inför årsstämman tog Thomas Bräutigam kontakt med den näst största ägaren inför diskussionen om sammansättningen av valberedningen i enlighet med beslutet på föregående årsstämma. Eftersom han inte gjort det i tid var det lite osäkert hur man skulle tolka det beslutet eftersom näst största ägare och största ägare i november när han borde tagit kontakten båda nu hade sålt till Caution Ax Bidco. 

Även lanseringen av Axkid One har gått fantastiskt med bra testresultat både i Sverige där bakåtvända bilbarnstolar dominerar och i internationella tester där fokus ligger mer på smidighet. 


Aktiekursen har fördubblats sedan budet och värderingen kräver med ett börsvärde på ca 320 miljoner kronor krävs en tillväxt i överkant på Axkids långsiktiga mål för att räkna hem en investering. Samtidigt har Axkid som mest haft en tillväxt på 70 % per år vilket var när Axkid Minikid på allvar slog igenom här i Sverige och leder Axkid One till en motsvarande etablering i Europa har Axkid några fantastiska år framför sig.


Plejd (10,6 %) är portföljens överlägset offensivaste bolag med ett P/S på 15,8, ett P/E på 157 och en omsättningstillväxt som pendlat mellan 50 och 230 % de senaste fem åren.  Jag hade turen att plocka upp Plejd till en värdering på P/S 3,5 förra året när starten på Covid-19 innebar att marknaden förbisåg den starka tillväxten och att bolaget närmade sig lönsamhet (länk till resonemang) och jag har en halvskriven analys som skulle upplevas som lätt anakronistisk ett år senare vilket inneburit att jag avstått från att skriva klart den då @aktiehesten (länk) och @aktieentreprenoren (länk) på Twitter skrivit var sin analys. Mitt enda tillägg till de analyserna är att jag tycker att utvecklingen med Connected Home over IP visar på att Plejd har valt rätt tekniklösning för hemmanätverk. Bluetooth Low Energy är utformat för att flera nätverk ska kunna samsas inom 2,4 GHz bandet och genom att skapa ett dedikerat nätverk för Plejdprodukter som sedan utgör en egen delenhet i det smarta hemmet som knyts ihop av exempelvis Google Home eller Apple HomeKit får man ett nätverk som är optimerat för Plejds produkter samtidigt som man vid behov kan få kaffebryggaren att kommunicera med en lysknapp den dagen det faktiskt blir en efterfrågad lösning bland kunder. 

Utöver dessa bolag har jag Riwi Corp (5,04 %), Nanalysis (4,01 %), Avensia (3,44 %, Scandbook Holding (3,43 %, Wise Group (2,82 %), Enwave Corp (1,05 %) och Aqua Bio Technology 1,04 %) i portföljen. Så här i efterhand är det lite ologiskt att jag tog med Gravity och Aspire Global i portföljen istället för Riwi Corp och Nanalysis så jag lägger till förklaringar här nedan även för dessa. Som gimmick blev "balansen" i börselvan bättre med två lägre värderade innehav men rent praktiskt är mina största innehav snarare en 3-3-4 formation än 3-5-2 just nu. 

Riwi corp (5,04 %) Riwi Corporation arbetar med datainsamling och opinionsundersökningar åt internationella organisationer, företag och investerare. Under 2020 satsade man hårt på att utöka sin försäljningsorganisation och dessutom integrera sig bättre med olika dataportaler såsom Amazon Web Services, Bloomberg och ThinkData Works. Under året har man även valt att renodla sitt erbjudande så att man istället för att erbjuda en mer generell undersökningskapacitet för enkätundersökningar fokuserar på enkäter inom fokusområdena public health security, global citizen engagement, China "truth-seeking" samt investment and economic insights.

Deras finansiella mål innebär att Riwi måste växa omsättningen med 70-80 % per år vilket är strax över den historiska tillväxttakten medan P/S enligt Avanza just nu är 5,06 och min bedömning av P/E exklusive den förstärka försäljningsorganisationen ligger på 14,4. Det P/E-talet är i dagsläget helt fiktivt då Riwi har ambitioner om att driva en aggressiv tillväxt men är baserad på kostnadskostymen i bolaget innan den utökade försäljningsorganisationen rekryterades vilket visar på hur låg den fasta kostnadsbasen ändå kan vara.

Nanalysis (4,01 %) är ett bolag som tillverkar NMR-maskiner med permanentmagneter. Jag tog en mindre bevakningspost i bolaget då jag tyckte bolaget precis som Plejd äntligen nått en punkt där bolaget var i princip kassaflödesneutralt samtidigt som tillväxtpotentialen var gigantisk. Nanalysis är extremt transparenta med försäljningsmål och orderläge samtidigt som tekniken har enorm potential då kärnmagnetisk resonans är en våra absolut bästa metoder för att mäta kemiskt innehåll i prover utan att provet förstörs eller dyr mätutrustning kommer i kontakt med provet. Genom att kunna genomföra analys på små provmängder i rumstemperatur öppnar det upp en helt annan marknad än traditionell NMR-spektroskopi och man har nyligen lanserat ett mer kraftfullt instrument med högre upplösning vilket driver tillväxten samtidigt som man inom några år kommer att börja lansera instrument som är specialiserade för specifika applikationer såsom kvalitetstest av fartygsbränsle eller identifikation av narkotika vilket skapar helt nya applikationsområden. Samtidigt är P/S ca 6 baserat på mina prognoser och vinster vågar jag inte ens tänka på utan det här är en liten bevakningspost som vuxit till sig kraftigt på egna meriter. 


När man arbetar med olika modeller är det viktigt att inte låta tankemodellen komma ivägen för verklighetesuppfattningen. När jag gjorde min portföljsammanfattning 2019 (länk) kunde jag konstatera att defensivt värderade bolag som gjorde turn arounds och liknande ofta var de bolag som hade både minst tillväxtpotential och orsakade mig störst förluster. Att jag inte längre kan skapa "balanserade" börselvor är därför en naturlig utveckling av hur jag hanterar min portfölj och en mer rättvisande bild av portföljen blir nog den här. 


I princip har alla bolag i börselvan en god tillväxtpotential på åtminstone 10 % men ju längre fram man kommer i spelplanen desto större blir osäkerheten där de fyra bolagen i anfallet har värderingar som kräver åtminstone 30-50 % tillväxt vilket är mycket offensivt men fullt möjligt givet den historiska tillväxten. Ska något bolag lämna portföljen i dagsläget räknar jag med att det i fallet med de mer defensiva bolagen handlar om att värderingen drar iväg då "stabila" tillväxtutsikter får en premiumvärdering eller att något av de mer offensiva bolagen fallerar på tillväxtambitionerna vilket med dagens värderingar kan straffa sig snabbt samtidigt som det vid positiva utfall går fort för bolagen att växa ikapp sina värderingar. . 

En annan observation är att jag för första gånger har fler bolag än platser i en startelva . Det beror på tre olika faktorer:
 • Portföljen är större nu och jag tänker fortfarande i termer av månadslöner när jag gör investeringar.
 • Det har funnits många bolag som varit billiga och jag är inte särskilt snabb på att sälja mina aktier när jag saknar spännande alternativ.
 • Covid-19 har skapa mycket osäkerhet och jag lutar åt att om vi får in ett mer normalt år så blir det svårt för marknaden att blunda för tillväxten i de bolag som just nu har en lite mer defensiv värdering. 
Det här gäller särskilt de mindre bolagen i portföljen där jag bör tänka över mina innehav, Rent praktiskt kan jag tycka att jag varit lite för försiktig med att öka på mina innehav i Scandbook Holding och Wise Group vilket beror på en kombination av månadslöneeffekten och att jag inte kommit i mål med min analys ännu. Sedan har vi Gravity där jag håller igen lite då bolaget förändrats från ett lågt värderat case på mobilspel till en relativt föutsägbar börsjojo samt Avensia och Aspire Global som helt enkelt inte ökat lika mycket i börsvärde som andra bolag i portföljen där jag gjorde lika stora investeringar från början. I fallet med både Avensia och Aspire Global ligger värderingen på cirka P/E 16-17 på en normaliserad vinstnivå samtidigt som jag tror att bolagen även i framtiden kan hålla sin historiska tillväxttakt på 20-30 %. 


söndag 16 maj 2021

Third level thinking

Howard Marks är en mycket populär författare och fondförvaltare som bland annat lyfter fram konceptet "second level thinking" (länk) där han kritiserar enkla tankemodeller i stil med att "företaget har bra produkter, därför bör jag köpa aktien". 

Andra nivåens tänkande är mer komplext och handlar om att sätta informationen i ett sammanhang där man även tar i beaktande både hur man själv värderar bolaget och andra investerares syn på bolaget. Det vill säga att du tjänar inte pengar genom att investera i bra bolag, du tjänar pengar genom att investera i bolag där marknaden prissätter bolaget på ett sätt som inte (ännu) speglar dess sanna värde. Därför är det viktigt att inte bara titta på bolaget utan även dess marknadsvärdering och vad andra aktörer på marknaden tror om bolagets framtida värde och prestationer.

En av de saker jag har reflekterat över under pandemin och kanske särskilt nu efter pandemin är att den här typen av djuploande tänkande har en tendens att slå över i ett metatänkande där man glömmer bort det mest fundamentala i en aktieanalys, nämligen vad man själv tror om bolagets framtida intjäningsförmåga. Det kanske mest talande exemplet i mitt eget fall är Avensia där jag är rätt övertygad om att Robin Gustafsson kommer att få upp lönsamheten igen efter ett interludium där Niklas Johnssons som VD har låtit beläggningsgraden falla och kanske tappat fotfästet inom IT-konsultarbetet som utgör Avensias kärnaffär (länk till analys). Fundamentalt lever Avensia upp till min värderingsmodell om 40 %, 20 år (länk) men omställningsarbetet kommer nog att ta ett antal kvartal vilket jag räknar med kommer att ligga som en våt filt över aktien. Enligt mina egna investeringsprinciper bör jag kunna vänta i åtminstone 1-2 år på en uppvärdering och ändå nå mina avkastningsmål då Avensia historiskt vuxit med över 20 % per år och med en normaliserad lönsamhet bör kunna värderas till P/S 1,8. Samtidigt har jag under det senaste året blivit bortskämd med att extremt snabbt få hög avkastning på mina investeringar (se föregående inlägg) och för att bibehålla en sådan utveckling måste jag inte bara investera i bra bolag med god avkastningspotential utan även tajma marknaden så att jag inte låser upp kapitalet i bolag som marknaden kan tänkas ignorera i något eller några år medan omställningsarbetet pågår. Det går definitivt att tjäna pengar genom att fokusera på fundamentalt undervärderade bolag som börjar visa på lite momentum (jfr t.ex. Kvalitetsaktiepodden) men jag är helt enkelt för tungfotad för den typen av investeringar och bör fokusera på att placera mig rätt från början snarare än att försöka hinna ikapp när händelskedjan redan är i rörelse.

Min tolkning av marknaden just nu är att vi är rätt många som antingen blivit bortskämda med snabba uppvärderingar eller är frustrerade över att ha missat dessa uppvärderingar. I båda fallen skapar det en stress som lätt leder till att vi fokuserar mer på att tänka på vad andra människor tänker vilket skulle kunna beskrivas som en form av third level thinking där man tappar kontakten med verkligheten på den första nivån. En teori som jag har är att det här är vad vi ser i  Kambi och Angler Gaming som straffats hårt då jag tror att många räknar med att Q2 blir svagt vilket minskar möjligheten till snabba klipp. Kambis VD Kristian Nylén ville med hänsyn till den stora exponeringen mot USA inte ville utlova omsättningstillväst i Q2 trots att EM 2000 kommer att inledas i juni. I fallet med Angler Gaming är det istället siffrorna i april som spökar då man tappat marginaler och inlett det andra kvartalet relativt svagt.

På årsbasis är både min egen förväntan och konsensus att bolagen kommer att uppvisa en rejäl tillväxttakt samtidigt som värderingen är måttlig (förväntade P/E-tal på 20-25 respektive 10-15 räknat på vinsten 2021) men i en het marknad gäller det att hitta guldägg som snabbt kan omsättas till stigande börskurser och då blir det viktigare att enskilda kvartalsrapport kan tänkas ge dragkraft genom att locka nya investerare. 

Under det senaste året har man som privatinvesterare ofta kunna följa med i en flodvåg av uppvärderingar och det skapade åtminstone temporärt en miljö där (nästan) alla vinner och rör sig i samma riktning. Om min tes om att vi gått in i en fas där en ansenlig andel av köp/sälj drivs av ett mer kortsiktigt fokus på att försöka positionera sig gentemot resten av marknaden snarare än efter bolags fundamentala värde bör det finnas åtminstone två vinnande strategier på börsen i närtid.

1) Att vara på tårna och hålla järnkoll inför och under rapportperioden (dvs jobba hårdast och vara bäst i den här miljön).

2) Att ta ett djupt andetag, räkna på vad man tycker många olika bolag är värda och vänta på att ett fokus på triggers i närtid leder till långsiktiga undervärderingar. Det kommer nog svida på kort sikt men förr eller senare vinner alltid de underliggande siffrorna. 

En komplicerade faktor i den sistnämnda strategin är att många bolag är på väg ned ifrån väldigt höga nivåer vilket innebär att många bolag inte är billiga bara för att de blivit billigare. 

söndag 9 maj 2021

Övertid i Coronakrisen, dags att samla tankarna och uppdatera portföljen

För lite drygt ett år sedan skrev (25 april) skrev jag ett inlägg där jag samlade tankarna efter den första delen av Covid-19-krisen (Periodvila i Coronakrisen, dags att samla tankarna och uppdatera portföljen). Totalt har vi haft tre stora smittotoppar och min förhoppning är att kombinationen av sommarväder och vaccination kommer innebära att vi just nu befinner oss i vad som är den sista fasen av pandemin. Baserat på vad vi vet från vaccination av Coronavirus hos sällskapsdjur är jag rätt trygg med att vaccinen kommer att fortsätta fungera men jag misstänker att vi på sikt kan få en likartad relation till Covid-19 som till bältros eller kikhosta där vaccination och sjukdomsfall hos äldre ibland gör sig påminda i vardagen.

För mig som investerare har den här perioden varit både omvälvande och en fantastisk möjlighet som förändrat min privatekonomi i grunden. Portföljen är upp en bit över 100 % sedan mitt periodpausinlägg och 98 % jämfört med nyår 2020-01-01.Samtidigt har det varit enormt slitigt med hemarbete och VABande vilket gör det svårt att hålla perspektiv i vardagen. När sociala interaktioner dessutom flyttat online och man umgås mycket social via "aktietwitter" är det lätt att mentalt tappa fotfästet när man kontinuerligt bombas med information ur ett väldigt snävt urval.

Därför har jag använt industriföretag och lite större index för att hålla kolla på omvärldsekonomin i ett bredare perspektiv. När jag skrev mitt förra inlägg i april förra året var både OMX-30 och DJ World Index ned cirka 15 % gentemot årets början och nu lite mer än ett år senare står både indexen på plus 25 % gentemot 2020-01-01 då jag tyckte börsen var rätt dyr och hade en kassa på över 33 %.Vill man titta på mitt agerande under krisen finns det en längre beskrivning i det förra inlägget. I korthet ökade jag på innehavet i Viemed, Riwi och Insr då jag tyckte de borde gynnas eller vara opåverkade av Covid-19 samtidigt som kurserna kraschade. Därutöver investerade jag i Enlabs då allting relaterat till sportsbetting kollapsade fullständigt och i Plejd eftersom jag tyckte att bolaget hade bevisat sig samtidigt som man på grund av Covid-19 inte fick den kraftiga kursökning man förtjänade.

Enlabs och Plejd har varit några av de stora vinnarna under 2020-2021 och Viemed fick en enorm uppvärdering redan i april då man släppte ett pressmeddelande om att man såg över möjligheterna att bidra med sin expertis inom andningstöd och sedan även levererade på detta (länk till analys). Investeringstesen i Insr var att inte ens Insr borde kunna göra bort sig under ett år med omfattande lockdowns och social distansering vilket gör det svårt att krocka med bilen. Den övergripande tesen om försäkringsbolagen var korrekt men Insrs förmåga att hamna i problem undervärderade jag. Det sista bolaget, Riwi, har gjort en berg och dalbana där man i olika kvartal pendlar mellan 0 och 100 % tillväxt vilket fick mig att sälja aktien i november då kursen var hög och tillväxten dålig för att sedan köpa tillbaka nu under våren. Sammanfattningsvis kan man säga att jag under själva krisen prickade in tre fantastiska kris-investeringar som ökat med över 300 % (Enlabs, Plejd och Viemed), en som gått i sidled (Riwi) och en katastrof (Insr). 

Tittar vi på aktiviteten efter 2020-04-25 märks det att jag rätt snabbt tyckte att börsen började se bortom krisen. Redan i juni tyckte jag att börsen var så pass dyr att jag investerade i två kanadensiska micro caps med små bevakningposter och sedan även i AqualisBraemar och Nekkar som Småbolag och Undantag tipsat mig om redan tidigare under våren. Hade jag agerat tidigare hade jag fått en bättre avkastning på Nekkar och AqualisBraemar (344 % och 188 %  istället för 137 % respektive 121 %) men jag hade inte ens i mina vildaste drömmar räknat med att vi skulle få en så pass stabil börsuppgång under 2020. Därutöver fyllde jag på min investering i Avensia till ett fullstort innehav och dubblade min investering i Gravity (första köpet gjordes redan 2018).

I början på 2021 konstaterade jag att i mitt informationsflöde var det särskilt iGaming som stod ut som en attraktiv sektor. Det finns oerhört många bolag med fantastisk potential men när jag tittade på bolag som Kindred, Kambi och Angler var kombinationen av tillväxt och lönsamhet sådan att det var svårt att argumentera mot boolagen trots att de redan haft stora uppgångar. Därför har jag lagt en veritabel bombmatta av investeringar inom sektorn där 29 % av portföljen ligger i iGamingbolag just nu.

Kindred (8,4 %) har vunnit flera priser för att vara en bra arbetsplats vilket är enormt viktigt inom IT-sektorn vilket är den sektor som man måste rekrytera inom för att bli framgångsrika inom onlinecasino och vadslagning. Med en underliggande marknad som växer med 9 % per år, en historisk tillväxttakt på över 20 % per år och en värdering på under 10 ggr det fria kassaflödet är det svårt att tacka nej till Kindred. 

Svagheten i Kindred som jag ser det är oförutsägbarheten i USA där bolag som DraftKings bränner enorma summor för att ta marknadsandelar och även att Kindreds försök att vara bäst i klassen gör dem mer utsatta för kontraproduktiva regleringar i Europa (inköpt i år).

Angler Gaming (8,8 %) är lite av en hedge mot den här typen av dåliga regleringar. Investeringen i Angler Gaming blir till stor del en blackbox då de av naturliga skäl inte vill vara alltför öppna med var deras inkomster kommer ifrån. Samtidigt har Premiergaming Ltd bland annat har en svensk licens vilket gör det möjligt att verifiera att uppenbarligen har tagit fram en konkurrenskraftig casinoplattform samtidigt som de har en extremt slimmad organisation, @aktiehesten publicerade nyligen även en mer ingående analys av Anglers hemsidor och partners här vilket underlättare fortsatt analys. Med en tillväxttakt på över 50 % per år var aktien extremt billig i vintras och handlas fortfarande bara på omkring P/E 20 (inköpt i år). 

Kambi Group (6,6 %) är min stora exponering mot tillväxt i USA. För Kindred ser jag tillväxt i USA som en option medan Kambi har en stark position som underleverantör till Amerikanska operatörer vilket gjort USA till deras s underleverantör till många företag med sportbok i USA. Alla företag kan bygga en sportbok och samla data om sportevenemang men jag tror att Kambi bygger upp en unik fördel då de kan aggregera data om hur kunder beter sig och satsar hos många olika sportbettingbolag vilket gör det lättare att identifera abnormala aktiviteter och optimera oddsen vilket i kombination med teknisk exellens kan minska risken för framtida kundtapp (inköpt i år).

Aspire Global (4 %) köper i praktiken upp olönsamma kundportföljer när de leverar en teknikplattform åt onlinecasinon som inte längre på egen hand är lönsamma. Dessutom fungerar plattformen som ett sätt för exempelvis medieföretag att monetarisera sina kunder genom att inkludera casinospel i sitt erbjudande (februari 2019). 

XLMedia (<1 %) billigt affiliatebolag som blivit ännu billigare. Jag tajmade köpet perfekt med att Google tog i med hårdhandskarna samtidigt som antalet aktörer som tillverkar halvkassa sidor med mycket kontent har exploderat. Vi får se hur det går med bolaget men de har gjort en rejäl omsättning. 

Förutom ovanstående bolag har jag under 2021 även investerat i Scandbook och Freetrailer där Freetrailer redan fått lämna portföljen då kursen rusade med 100 % på bara någon månad. Nedanför finns en sammanfattning över hur min portfölj har förändrats över tiden där svarta innehav är oförändrade sedan starten på Covid-19, röda innehav sådana som jag sålt, blå sådana som jag investerade i 2020 och orangea är mina investeringar under 2021. Bolagen i kursiv stil är sådana jag både köpt och sålt i. 


Bolag 20-01-01 20-04-25 21-05-05 1 år utv Agerande
Doro 13,1% 7,9% 7,0% 74,0% Oförändrat innehav
Ework 9,7% 0,0% 0,0% 48,0% Sålt (mars)
Avensia 6,5% 5,3% 3,3% 20,0%Ökade i juni
Viemed 6,3% 14,0% 7,2% 26,0% Ökade innan och under krisen
Pandora 6,2% 5,5% 0,0% 209,0% Sålt (juni)
Insr 6,0% 6,8% 0,0% -90,0% Köpte dippen, sålde efter kraschen
Gravity 5,5% 6,6% 0,0% 167,0% Dubblade i juli, sålde under våren
Swedbank 5,2% 0,0% 0,0% 36,0% Sålt (mars)
Axkid 4,5% 1,5% 4,0% 222,0% Sålde i mars, köpte december
Aspire Global 3,7% 2,6% 4,0% 238,0% Oförändrat
Riwi Corp 3,8% 10,5% 6,0% Cirka 0 % Köpt (mars20), sålt (nov) och köpt igen (mar-apr)
XLMedia 1,9% 2,0% 1,0% - Oförändrat
Aqua biotechnology 0,2% 0,2% 0,4% 376,0% Oförändrat
Likvida medel 27,6% - 17,1%
Angler Gaming 0,0% 0,0% 8,8% 212,0% Köpt januari 21
Plejd 0,0% 2,4% 8,6% 562,0% Ökade i maj 20
Kindred Group 0,0% 0,0% 8,4% 208,0% Köpt i januari 21
Nekkar 0,0% 0,0% 6,8% 263,0% Köpte i september
Kambi Group 0,0% 0,0% 6,6% 213,0% Köpte i februari samt efter Q1
Aqualis Braemar 0,0% 0,0% 6,0% 208 % Köpte i juli
ScandBook 0,0% 0,0% 3,3% 152,0% Köpte i februari 21
Nanalysis 0,0% 0,0% 1,7% -1,0% Köpte i juni och januari
Enwave 0,0% 0,0% 1,4% 71,0% Köpte i juni
Fretrailer 0,0% 0,0% 0,0% 654,0% Köpte i januari 21, sålde i april
Enlabs 0,0% 8,4% 0,0% ca 360 % Köpte under krisen och utköpt 2021Den femte kolumnen i tabellen visar avkastningen på 1 år vilket ger en bild över hur mycket olika bolag i mitt inveseringsuniversum har rört sig sedan jag gjorde min första utvärdering under Covid-19. Med facit i hand vet vi vi att rätt tillfälle att köpa i de flesta fall var "så tidigt som möjligt" men mer relevant är nog att titta på min lista över bolag som jag nämnde inlägget för ett år sedan och som jag sedan inte investerat i vilket visar på alternativ till de investeringar jag gjort:
 • SDI Group 376 %
 • Xpel 400 %
 • Enea 72 %
 • Millicom 48 %
 • New Wave 239 %
 • Traction 43 %
 • AQ Group 120 %
 • Volati 217 %

Portföljen har under samma tidsperiod ökat med 105 % i värde så SDI, Xpel, New Wave, AQ Group och Volati hade allihopa bidragit till en ökad snittavkastning. Som jämförelse kan även nämnas att  Didner & Gerge Småbolagsfond gått upp 79 %, Lannebo småbolag 67 % samt OMX All share 54 % så de innehav jag valt att investera i har gått bättre än den genomsnittliga portföljen även om jag missat några riktigt fina bolag också. De två bolag på listan som grämer mig riktigt mycket är SDI Group som påminner om Judges Scientific (länk) och Volati. Det är helt enkelt två kvalitetsbolag som definitivt inte var dyra ens i maj och som jag över tiden hade kunnat vara säker på att kunna räkna hem en investering även om det skulle ha kommit en andravåg och tredjevåg ekonomiskt likväl som epidemiologiskt.

Jag ska försöka skriva ett till inlägg som sammanfattar mer handfasa lärdomar utifrån det här men jag tror att både mitt eget huvud och eventuella läsares kan vara betjänta av en paus efter att ha kommit så här långt. 

torsdag 15 april 2021

Dagboksnotering om Nova Leap Health Corp

Nova Leap Healthcare var ett av de bolag som fångade mitt intresse i svepet genom Kanadensiska snabbväxtbolag (länk). Bolaget är en roll-up av små hemtjänstföretag med fokus på Kanadas och USAs östligaste delstater. Huvudägare/grundare är Chris Dobbin som bytte bana från finans till hemtjänst efter att hans svärfar fick Parkinson och han fick erfarenhet av hemtjänst. Med Earth Angels Home Care som bas har han via förvärv byggt upp Nova Leap Health vars strategi är att köpa upp små hemtjänstbolag där ägarna vill lämna efter att ha drivit verksamheten under en längre tid och byggt upp ett starkt lokalt varumärke. I grund och botten handlar det här ofta om att baby boomers har byggt små företag och söker en efterträdare som kan köpa upp verksamheten och driva den vidare. Det som attraherar mig med den här typen av rollup är att små bolag som kräver mycket fortsatt arbete generellt går att köpa billigt (3-6 ggr EBITDA) och om förvärvsbolaget har en bra onboardingprocess där de kan ta över företag och tillsätta bra mellanchefer kan man bli en riktigt bra serieförvärvare. Kan man plocka upp dem i en tidig fas är det särskilt intressant men i ett bolag som Nova Leap är det svårt eftersom man fortfarande växer kraftigt och är beroende av att öka antalet aktier eftersom man inte har ett eget kassaflöde för att finansiera tillväxten. Att i dagens marknadsklimat växa snabbt genom att ge ut aktier är tyvärr rätt enkelt och Chris Dobbin är mycket duktig på att presentera sin vision vilket innebär att jag är rätt säker på att han kan ordna finansiering oavsett om han är bra på att driva hemtjänst eller inte (länk till en presentation som exempel). 


På det stora hela är Nova Leap ett bolag med svag balansräkning och fortfarande beroende av nyemissioner vilket gör det svårt att avgöra om något aktieägarvärde skapas över tiden.


Sedan jag tittade på Nova Leap har börsvärdet ökat från 27,5 MCAD till 49,1 MCAD samtidigt som verksamheten utvecklats i sidled vilket inte säger så mycket om kärnverksamheten då 2020 var ett mycket svårt år för äldreomsorgen. Jag har länge velat göra en analys av förvärven men Lukas Wolgram som är en följvärd micro-capinvesterare skrev nyligen en analys på Nova Leap (länk) där han räknade med att Nova Leap inklusive två förvärv med 2 och 2,25 MCAD skulle omsätta 21,5 MCAD proforma 2020 och att man med ytterligare förvärv och 5-10 % tillväxt skulle nå en omsättning på 24 MCAD 2021. Nova Leap har med koncerngemensamma kostnader en bit kvar till lönsamhet så jag har räknat med en EBITDA-marginal på 14 % helt enkelt eftersom jag vill ha en överblick på den nivån. 

Tittar man på Nova Leap som investeringsuppslag finns det i princip två huvudalternativ. 

 • De positiva. Nova Leap Healthcare köper upp bolag till ett lågt pris från ägare som vill gå i pension, bidrar med vissa organisatoriska effektiviseringar i form av teknik, bokningssystem och redovining medan en lokal chef sköter personalen. Omsättningen på vårdpersonal är hög så man har ett "kärnteam" som är mer beständigt och sedan gäller det att ha en bra organisation för att rekrytera/återanställa tjänstepersonal när kunder tillkommer.
 • Det negativa, Nova Leap Healthcare är en förvärvsmaskin där VD och ledning får lön och optioner, ökar omsättningen med förvärv men kan inte kompensera för det faktum att de förvärvade bolagen tappar omsättning och  lönsamhet när duktiga grundare lämnar.

Jag har även bollat Nova Leap med lite investerare i mitt nätverk och som påpekade att Nova Leap fram till 2018 hade förvärvet 8 företag som vid förvärvstillfällena borde ha givit en omsättning på 16,35 MCAD på årsbasis. Under 2019 förvärvade man bolag som borde ha givit en total omsättningen på 18,1 MCAD vilket innebär att Nova Leap hade en organisk minskning i omsättning 2019. Så även innan Covid-19 bör Nova Leap Healthcare ha haft fallande organisk omsättning vilket är en dealbreaker för mig. Det har historiskt varit rätt vanligt med den här typen av kapitalförstörande tillväxtbolag på Torontobörsen och det kräver en hel del arbete att analysera eller följa dem. När jag  köper aktier gör jag alltid en egen analys men Nova Leap faller här i ett tidigt screeningsteg även om jag kommer att titta till bolaget igen när de fått mer tid att bevisa sig.  Knäckfrågan då är om bolaget växer och vi borde kunna räkna med en omsättning på mellan 22,35 MCAD (0 % organisk tillväxt) och 24 MCAD (Lukas scenario) samt god kostnadskontroll om Nova Leap ska vara intressant.

Diagrammen kommer ifrån Tikr där jag har ett gratiskonto som betatestare. 

fredag 19 februari 2021

Öppet brev med anledning av att aktieägare med över 10 % av aktierna kommer att tacka nej till budet på Axkid AB

Jag skrev ett kort inlägg igår om att vi har samlat en grupp med aktieägare som tackar nej till budet. Det finns nu ett fullständigt brev tillgängligt på adressen https://tinyurl.com/axkidbrev men återges i sin helhet här nedanför. Min förhoppning är att Axkid kommer att kunna skötas väl med en stark huvudägare men även att man har en god transparens med övriga aktieägare och nu fokuserar på att tillvarata de stora möjlighterna som bolaget har tack vare många år av framgångsrikt arbete från ledningen. 

torsdag 18 februari 2021

Över 10 % av aktierna i Axkid finns samlade hos en grupp lite större minoritetsägare

Ett av de stora problemen vid bud är att det alltid uppstår en osäkerhet på vad man kan uppnå som minoritetsägare eller om man riskerar att bli tvångsinlöst. I det här fallet finns det en lite större grupp minoritetsägare som tillsammans har mer än 10 % av aktierna, det kommer att komma lite mer info innan kort.

lördag 6 februari 2021

Grov sammanräkning av budsituationen kring Axkid

Personligen är jag inte alls imponerad av höjningen från 14,5 kr till 18 kr för Axkid (länk till analys). Det är snarare ett typexempel på vad Daniel Kahneman beskriver som anchoring bias i förhandlingssituationer i sin fantastiska bok Tänka, snabbt och långsamt (en bok som rekommenderas). Genom att lämna ett mycket lågt bud i första läget uppfattar man det som en seger när ett högre bud kommer trots att det inte heller är särskilt intressant. Är man dessutom lite osäker på ledningens syn på aktieägarna och liknande är det då lätt att plocka hem vinsten och intala sig själv att man vunnit.

Höjningen har även varit tillräcklig för att Aktiespararna ska rekommendera budet även om det verkar ha mer att göra med osäkerhet på ledningens motivation än någon fundamental analys (länk till pressmeddelandet). Jag har tidigare kommenterat om hur jag ser på Aktiespararnas råd i sådana här sammanhang (länk) och tänkte därför fokusera på hur jag räknar på risken för att ett bud går igenom.

Vid det första budet på Axkid (14,5 kr) var fördelningen bland aktieägarna följande:

Ja
25,4 % - Deltog i utköpet.
17,4 % - Accepterade budet.

Nej
29 % - Tackade nej och meddelade det även i diskussioner bland aktieägare (Discord, privat + Placera).
28 % - Tackade nej eller svarade inte på erbjudandet.

Bland de ägare som framförallt Totoro varit i kontakt med (han har gjort ett fantastiskt jobb)  verkar den nuvarande fördelningen vara 10,6 % som säger nej (enligt egna uppgivna innehav) och 7,3 % som är osäkra. Om fördelningen ja/nej följer samma mönster bland de "tysta" aktieägarna som de öppna skulle det alltså innebära att 20-34 % säger nej även till det höjda budet.

Samtidigt kommer den beräkningen med en hel del osäkerhetsfaktorer, vi vet inte hur ärliga folk är, vi vet inte om "tysta" aktieägare är mer eller mindre benägna att acceptera det höjda budet och vi vet heller inte hur personer som har köpt aktier den senaste månaden resonerar. Arbitraget mellan nuvarande aktiekurs ligger på mellan 5 och 10 % vilket om man vet att budet ska gå igenom är ett bra arbitrage på en snabb affär men indikerar samtidigt att antalet personer som vill satsa på en sådan affär är lågt vilket är rimligt givet osäkerheten kring budet och Axkids börsvärde.

Sammantaget räknar jag med att det är väldigt osannolikt att budet på 18 kr ska gå igenom även om jag aldrig vågar ta ut segern i förskott. Sedan får vi se hur SEB Private Equity agerar men med tanke på att de inte har några noterade innehav och Axkid ligger i precis underkant för storleken på deras portföljbolag tror jag inte att de kommer engagera sig i Axkid (länk).

Som jag ser det har Axkids styrelse bränt en hel del goodwill från långvariga aktieägare med den här affären men samtidigt tror jag inte att någon är förvånad att Axkid behöver ett kapitaltillskott på omkring 20 miljoner kronor. Personligen minskade jag ner mitt innehav redan i våras inför en nyemission och köpte tillbaka i samband med budet i december och jag vet att flera gjort på liknande sätt även om de flesta nog är mer försiktiga med sin exponering nu än tidigare.