Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 24 mars 2020

Sålt Ework

Att sälja Ework är lite surt till P/E 11,8 och 8,8 % direktavkastning men jag har länge varit lite osäker på hur hållbar verksamheten är. Jag analyserade Ework och dess nätverksmodell redan 2013 (länk), uppdaterade min syn på bolaget 2014 (länk) och köpte slutligen aktier 2015 (länk). Det som oroat mig under en längre tid är att jag via det det egna bolaget och andra kontakter noterat ur Ework gått från att vara ett smidigt men mindre lönsamt sätt att fylla på konsultaffärer till att vara ett icke-alternativ. Man har länge arbetat med enkronakonsulter för att lura systemet i offentlig sektor men i dagsläget är även många ramavtal tecknade med timpriser och villkor som helt enkelt inte fungerar på den öppna marknaden (länk). Huruvida underkonsulterna fuskar eller om det handlar om enmanskonsulter som driver sina bolag som en ren lönekälla utan täckningsbidrag för lågkonjunkturer låter jag vara osagt men det kan helt enkelt inte vara sunda verksamheter som ligger bakom.

Den här verksamheten har fungerat bra under en långvarig högkonjunktur men när det finns så många mer hållbara verksamheter till motsvarande värdering ser jag ingen poäng med att sitta kvar i Ework. Risken för att köket ska visa sig fullt av kackerlackor och jag har därför sålt hela mitt innehav efter nyheten om att Volvo skickat hem sina konsulter på dagen.

Försäljningen genomfördes till ett pris som är 3 % lägre än när jag köpte aktierna 2015 samtidigt som Eworks omsättning under perioden har fördubblats och resultat ökat med 25 %. Jag har suttit stilla och observerat varningssignalerna ett tag, med facit i hand borde jag ha agerat tidigare men tack vare Eworks höga utdelningsandel blev totalavkastningen ändå 27 %.

lördag 21 mars 2020

Portföljstrategi, två nya inköp och försäljning av Swedbank

Inför 2020 beskrev jag mina mål på följande sätt.

Inför 2020 blir mitt mål därför att fokusera mer på de innehav som är rimligt värderade och har en långsiktig tillväxtpotential. Därför kommer jag att skapa en lista som jag löpande stämmer av och köper bolag där värderingen minskat då bolag tappar börsvärde eller växer in en värdering som jag tidigare tyckt varit för hög. Jag kommer troligen även att minska portföljstorleken och sluta investera i bolag där jag ser en potential att för bolag göra en turnaround mot en mer ”normal” lönsamhet och värdering men där den långsiktiga uppsidan är begränsad. Pandora, Insr och Swedbank får lite mer tid på sig för att stabilisera intäktsutvecklingen men jag siktar på försäljningar under året eller inför näst årsavstämning.

En följd av det här är att jag har varit ganska välpositionerad inför Covid-19 med 30-40 % av mitt kapital i form av likvida medel. Min nuvarande strategi är därför att steg för steg stoppa in de här pengarna på börsen i tillväxtbolag där kursen har pressats ned kraftigt. Tajmingen i nedgångar är alltid en svår fråga och i Viemed har jag redan haft en enorm tur med tajmingen. Viemed skickade nämligen i veckan ut ett pressmeddelande där de i princip meddelade att man inte hade några konkreta uppdrag men att deras ventilatorer och kompetens eventuellt kan vara relevant i behandlingen av Coronapatienter. Det verkar ha räckt för att investerare skulle byta fokus på risken för döda patienter till möjligheten att rekrytera nya patienter och aktien har därför ökat med över 50 % på bara några dagar.


Samtidigt är varken den medicinska eller den ekonomiska krisen långt ifrån över. Hur det kommer att gå på börsen har vi ingen aning om men min gissning är att efter att den omedelbara paniken med allmänna nedgångar och utflöden kommer vi att komma in i en mer intellektuell fas där investerare försöker hitta vinnare som kan gå upp samtidigt som man säljer av bolag med stor exponering mot Covid-19 vilket skickar ned dem ännu längre i källaren.

De senaste dagarna har jag ökat mitt innehav i undersökningsbolaget Riwi Corporation (länk till analys hos Värdepappret), köpt en första post i casinobolaget Enlabs (som redan släppt en negativ nyhet sedan dess) och sålt mina aktier i Swedbank. Just nu har jag 30 % likvida medel på mina Avanza-konton vilket jag ser som mitt investerbara kapital och aktieinnehaven är fördelade på följande vis.


söndag 15 mars 2020

Coronashopping, ett nytt och ett utökat innehav i portföljen.

Coronakrisen har slagit hårt mot många aktieägare och raderat hela förra årets börsuppgång. Min egen portfölj har följt index och särskilt Doro och Vimed har drabbats hårt vilket inte är så förvånande med tanke på att bolagens huvudsakliga kundgrupp är precis de som i störst utsträckning förväntas dö av Covid-19. Samtidigt har jag förmånen att gå in krisen med cirka 30 % likvider på Avanza vilket innebär att jag börjat leta efter köplägen för att steg för steg öka min aktieportfölj.

Det är svårt att tro men det är faktiskt bara 15 månader sedan börsen stod i samma nivå som nu. 

Plejd

Det är alltid svårt att veta var botten ligger och jag gjorde min första investering i Plejd 2 mars. Just nu ligger aktien cirka 30 % under den kursen. I min portföljsammanfattning för 2019 konstaterade jag att mina investeringar i tillväxtbolag har gått klart bättre än mina investeringar i värdebolag eller där jag sett en aktie som undervärderad men med begränsad operativ tillväxt. Därför har jag valt att ha en större kassa men prioritera bolag med stor tillväxtpotential i mina investeringar.

Tittar man på Plejd ligger bolaget lite längre ifrån lönsamhet än jag föredrar men de har haft en enorm tillväxttakt under 2019 (+ 50 % i omsättning och dubblade omsättningen i Q4) samtidigt som deras kundnöjdhet och marknadspotential är mycket imponerande. Att de inte kan delta på mässor just nu när de försöker internationalisera sin verksamhet är ett smärtsamt avbräck och vi får se hur det går med Plejds försäljning när allt fler människor påverkas av den minskade ekonomiska aktiviteten. En cynisk gissning är att huvuddelen av Plejds kunder inte jobbar inom serviceyrken och mitt mål är att stegvis öka mitt innehav i Plejd under året.

Det som oroar mig mest är att Plejd fortfarande är beroende av aktiverat arbete för egen räkning för att visa vinst. Man påstår sig med andra ord ha en lönsam verksamhet men i praktiken kan man inte bedriva den utvecklingsverksamhet man vill ha med hjälp av det kassaflöde som försäljningen genererar, istället har man valt att finansiera utvecklingen med riktade nyemissioner. I dagsläget är finanserna dock Grahamstarka (omsättningstillgångarna ska vara mer än dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna och minst lika stora som de totala skulderna) och med den kostym man hade 2019 skulle man kunna bedriva verksamhet i två år innan nettokassan börjar sina.

Att prissätta olönsamma bolag är alltid svårt men med en bruttomarginal på över 50 % och 50 % tillväxttakt tycker jag att att Pledja har vuxit in i sin värderingskostym och det blir intressant att se vilken slutgiltig värdering jag kommer att fånga in bolaget på.


Viemed

Viemed erbjuder andningsstöd i hemmet till personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (chronic obstructive pulmonary disease eller COPD på engelska) och jag analyserade bolaget förra sommaren (länk). COPD innebär att patienten sakta kvävs då andningsorganen ej längre förmår ventilera bort koldioxiden som kroppen bildar. Med hjälp av träning och en maskin som ventilerar lungorna kan en patient överleva längre och göra det hemma istället för på sjukhuset. Att ventilera sina lungor är inte en trivsam upplevelse och innebär ofta panikkänslor på grund av lufthunger i samband med anfall. Svårigheterna med att behandla sjukdomen och behovet av bra andningsterapi beskrivs väl i den här artikeln (länk) vilket är ett viktigt skäl till varför jag tror det är svårt att etablera nya konkurrenter i sektorn trots god avkastning på investerat kapital. Enligt Viemed själva har man ökat överlevnadstiden på brukarna från 6 till 18 månader genom förbättrade behandlingsplaner medan man räknar med att mindre konkurrenter i dagsläget har ett snitt på 12 månader under behandling för sina patienter.

Marknaden för den här typen av andningsstöd har exploderat och Viemed är tredje största bolaget på marknaden (supplier C i figuren nedan). Medicare betalar i dagsläget 950 USD per månad för maskin och andningsterapeuter men har aviserat att man kommer att ta med andningsstödet i Competitive bidding i syfte att pressa priset. Viemed är som starkast på landsbygden och har bara cirka 20 % av sina kunder inom områden där Competitive bidding kommer att införas och hävdar därför att man ser anbudsprocessen som ett sätt att öka sin närvaro i städer.
 

Det finns därför två stora orosmoment för Viemed och dess fortsatta verksamhet.
  • Huruvida den ökade priskonkurrensen kommer att påverka bolagets lönsamhet negativt (jfr spelregleringarna i nätspelsbolagen där tongångarna också ofta var positiva).
  • Risken för att Coronaviruset slår ut en stor del av den befintliga eller potentiella kundbasen. 
Eftersom marknadspenetrationen för den här typen av behandling fortfarande är under 5 % av den potentiellt behandlingsbara patientgruppen tror jag att både de här två riskerna är relativt begränsade. Det är billigare och bättre att behandla den här typen av sjuka i hemmet och en pandemi som Covid-19 visar även på andra fördelar med hemsjukvård. Förutom att de flesta patienter vill få leva sin sista tid i hemmet minskar det belastningen på sjukhus och framförallt risken för att patienter smittas med respiratoriska sjukdomar som med lätthet kan döda dem. 

Inom hälsovård är ofta budget en större begränsning än behov och jag tror därför att även om potentiella patienter avlider kommer läkare fortsätta att förskriva andningsstöd till allt fler patienter.  Efter det massiva kursfallet i Viemed handlas aktien numera till P/E 13 samtidigt som tillväxtmålet är fortsatt 40 % per år. Det ska dock noteras att 2019 var en besvikelse där tillväxten stannade på 30 % vilket förklarade med att man fokuserade på att skala upp i städer inför att competitive biddingprocessen ska inledas under 2020.

söndag 5 januari 2020

Portföljsammanfattning 2019

Tack vare stark draghälp från börsen var 2019 portföljens näst starkaste år någonsin.Totalt har Stockholm All-Share Cap GI (ersatt SIX Portfolio Return Index på Avanza) gått upp med 36,14 % medan min portfölj gått upp med 31,63 %. Portföljen gick riktigt bra under våren då särskilt Data Respons och Ubiquiti drev portföljen. Däremot tappade den mot index under hösten då det låg en hel del oinvesterat kapital på kontona och dessutom satsade jag på värdecase snarare än tillväxtcase vilket inte var en vinnande strategi under 2019 vilket Aktiefokus skrivit om i sin årssammanställning (länk).

Min portfölj har på senare år blivit alltmer internationell och därför har jag som jämförelsepunkter lagt till Didner & Gerges två andra småbolagsfonder som täcker in småbolag i Europa respektive Nordamerika. Sammantaget har min utveckling varit fantastisk i absoluta tal och i nivå med vad man kan förvänta sig om man jämför med indexfonder eller vettiga fonder med likartad investeringsinriktning.

År
Aktieingenjören
All-Share Cap GI
Avanza Zero
Didner & Gerge småbolag
D&G
Small & Microcap
D&G US Small & Microcap
2013
34,8%
28,1%
24,5%
41,9%


2014
13,1%
15,9%
13,9%
18,5%


2015
20,1%
10,6%
2,2%
29,9%


2016
-7,8%
9,5%
9,3%
14,0%


2017
9,5%
9,5%
7,6%
9,9%


2018
-2,5%
-6,2%
-7,7%
-7,2%


2019
31,6%
36,1%
30,6%
31,1%
20,3 %
30,1 %

Mitt bloggande under 2019 har varit rätt begränsat men jag har försökt se till att jag har tillräckligt med anteckningar för att följa upp mina investeringsbeslut. Totalt blev det åtta köp och 3 försäljningar under året men trots det har jag ca 30 % likvida medel vilket beror på att jag främst sålt bolag där jag blivit obekväm med värderingen.

Köp


Under 2019 har jag tittat en hel del på Torontobörsen där småbolag har haft det motigt. Torontobörsen och Toronto Venture exchange har en stor andel råvarubolag och man har även blivit centrum för spekulationer relaterade till legaliseringen av marijuana i många amerikanska delstater då bolagen inte får notera sig i USA. Sammantaget har det här skapat en extremt volatil börs där kvalitetsbolagen hamnat lite i skymyndan. Framförallt har jag tittat på Viemed som arbetar med andningsstöd i hemmet, Riwi som gör opinionsundersökningar online och Xpel som tillverkar skyddsfilm för fordon och fönster. Xpel har haft en fantastiskt börsutveckling under året då problem i Kina visat sig vara temporära och oron för konjunkturutvecklingen minskat (filmen applicera främst på nya bilar) och även om bolaget imponerar vill jag inte investera till nuvarande värdering givet konjunkturkänsligheten.

Tajmingen på mina förvärv har inte imponerat och haft en negativ nettoeffekt på portföljen under året. Min tumregel är att hålla ett bolag i tre år efter förvärvstillfället för att låta min tes om den operativa utvecklingen spela ut. Det har fungerat bra tidigare och i fallet med t.ex. Judges Scientific har jag legat minus under större delen av ägandetiden innan bolaget uppvärderades kraftigt när utvecklingen började slå igenom på nyckeltalen.

Försäljningar

Försäljningar har i alla tre fallen berott på värderingen där Ubiquiti blivit mycket svårutsägbart då ägaren/grundaren Robert Pera genom aggressiva återköp skapat en enorm short-squeeze. Data Respons är däremot under uppköp och det känns rätt försmädligt att ha gått miste om den uppgången. Samtidigt har jag lite svårt att räkna hem affären då Data Respons med sin serviceverksamhet
generellt legat på en klart lägre marginaler än renodlade IT-konsulter.

Portföljen och tankar inför framtiden

Mitt mål som investerare har alltid varit att efter en lärotid ”växa upp” och vara mer som Lundaluppen för att på ett mer disciplinerat och tidseffektivt sätt hantera portföljen. Samtidigt ska man vara försiktig med att kopiera andra människors koncept rakt av. Har man en stor aktieportfölj jämfört med sitt nysparande är det viktigare med en låg volatilitet och på samma sätt bör man som företagare med slagiga inkomster vara mer restriktiv med aktiesparandet än om man har en stabil inkomst där aktieportföljen ej är en viktig del av den dagliga ekonomin. I mitt fall har vi en angenämnt tråkig men stabil hushållsekonomi där vi har uppnått de kortsiktiga målen. Ser man till vilka bolagsinvesteringar som varit framgångsrika för mig verkar jag tendera att köpa fel storbolag medan det går bättre på de mindre börslistorna där verksamheten är smalare och rädslan större. Tittar man på Placeras sammanställning över decenniets bästa aktier (länk) är det en hög andel bolag som var kvalitetsbolag redan för tio år sedan och det är den typen av bolag jag helst letar efter. Tyvärr behöver vi nog en rejäl finanskris för att få ned den typen av bolag till P/E 10-15 som exempelvis Cellavision och Vitec länge handlades till.

Om större delen av portföljen går som index men ett eller två av portföljens bolag kommer med på Placeras topp 20 inför 2030 räcker det för att ha en mycket stor positiv påverkan för hushållskassan. Tittar vi på min nuvarande portfölj ser jag Gravity, Viemed, Avensia, Ework, Doro, Axkid, Aspire och Riwi som bolag där det, förutsatt att den operativa utvecklingen fortsätter att gå bra, finns utrymme för en sådan mångdubbling samtidigt som dagens värdering är godtagbar. Sannolikt är det däremot inte att mer än något av dem kommer med på en sån lista och det finns även en stor risk att jag säljer innehaven i förtid. Det är enormt svårt för bolag att långsiktigt prestera 15-20 % tillväxt per år och ännu färre som i dagsläget handlas till en så pass attraktiv värdering att det inte blir en rejäl multipelkontraktion när tillväxttakten avtar.


Inför 2020 blir mitt mål därför att fokusera mer på de innehav som är rimligt värderade och har en långsiktig tillväxtpotential, att skapa en lista som jag löpande stämmer av och återköper bolag där värderingen minskat då bolag tappar börsvärde eller växer in i värderingen kommer även det prioriteras. Jag kommer troligen även att minska portföljstorleken och sluta investera i bolag där jag ser en potential att för bolag göra en turnaround mot en mer ”normal” lönsamhet och värdering men där den långsiktiga uppsidan är begränsad. Pandora, Insr och Swedbank får lite mer tid på sig för att stabilisera intäktsutvecklingen men jag siktar på försäljningar under året eller inför näst årsavstämning.

torsdag 26 december 2019

Sålt Judges Scientific

Judges Scientific PLC är ett brittiskt investmentkonglomerat specialiserat på att förvärva små marknadsledande bolag som producerar instrument för forskning & utveckling. Jag investerade i bolaget 2016 när marknadsvärdet var 117 miljoner pund efter att ha fått upp ögonen via analyser från Finansnovis i Värdepappret samt den brittiska bloggen Expecting Value. Sedan dess har börsvärdet ökat till 365 miljoner pund och man har även delat ut en del under tiden. Judge Scientific är en förvärvsmaskin som äger företag långsiktigt och sammanfattningsvis kan affärsmodellen sammanfattas enligt följande:
  1. Judges förvärvar bolag som är för små för de flesta investerare.
  2. Judges har en tydlig värdegrund där man förhandlar ärligt och har ett gott rykte inom branschen.
  3. Storbritannien är en fantastisk grogrund för den här typen av bolag. Hemmamarknaden är stor nog för att finansiera nystartade bolag och man har en export-orienterad kultur.
  4. Genom att endast betala låga multiplar och aggressivt skriva av immateriella tillgångar får Judges ett starkt obeskattat kassaflöde som snabbt återinvesteras.
Att man har lyckats bra med de tre första punkterna är grunden till att man kan uppnå målen i den fjärde punkten. Punkt fyra innebär dessutom att Judges Scientific har en extremt strulig resultaträkning där den redovisade vinsten inte alls hänger med den faktiska vinsten då man skriver av immateriella tillgångar som inte behöver ersättas. Man ska alltid vara försiktig med bolag där bokförda investeringar innebär att kassaflödet inte lever upp till påstådda vinster (vi kan kalla det Lex Oniva) men i Judges Scientific var det snarare tvärtom där man tydligt kunde visa att det faktiska kassaflödet och att den justerade vinsten korrelerade bättre med kassaflödet än den redovisade vinsten (figur 1).


Redovisad vinst, justerad vinst och kassaflöde i Judges Scientific 2016.

Utvärdering av investeringsbeslutet

Det fanns ett visst orosmoment med investeringarna då investeringar i en fabrik ytterligare försvårade det hela (exkluderat i den streckade linjen ovan i figur 1) men baserat på min analys (länk) var min bedömning att jag gjorde investeringen till en värdering med ett justerat P/E på 14,4 och P/S 1,9 samtidigt som P/E på den redovisade vinsten var 105. För det priset fick man ett bolag där tillväxtpotentialen bestod i cirka 5 % per år via organisk tillväxt och över 20 % via förvärv då dessa görs till en långsiktig RoE på omkring 30 % när viss belåning räknas in. Jämfört med den bedömningen har förvärvstakten varit lägre än beräknat samtidigt som den organiska varit mycket god under 2017 och 2019.


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019h1
Organisk tillväxt 14,0% 15,0% 7,5% 4,3% -3,0% 4,9% 2,5% 17,7% 5,5% 9,0%
Tillväxttakt 30% 35% 29% 13% 39% 2% 25% 9% 3%

Att den organiska tillväxten varit drivande har i sin tur givit en rejäl hävstång på lönsamheten och även bidragit till att den redovisade vinsten konvergerat mot den justerade vinsten.


Judges Scientific utveckling.

Säljbeslutet

Jag har valt att sälja mitt innehav i Judges Scientific baserat på en kombination av pris och osäkerhet inför framtiden. Vi vet från historiken att Judges Scientifics intäkter plötsligt kan falla och när lönsamheten föll 2016 var ledningen tydliga med att de hade hade mycket kort förvarningstid på omställningar i intäktsflödet i flera av portföljbolagen och jag kunde inte heller koppla det till några tydliga trender i forskningsfinansiering eller i makroekonomin.

Samtidigt finns det en enorm osäkerhet inom F&U där Brexit inneburit att Brittiska universitet deltagit i färre ansökningar från EUs forskningsramverk Horizon2020 (länk) som dessutom ska ersättas av ett nytt ramverk (länk). Orderboken inför H2 2019 hade dessutom fallit till 13,2 veckor vilket kan jämföras med att den låg på 15 veckor samma tid 2018 så en stor del av omsättningsökningen 2019 har bestått i att man kortat ned orderstocken en aning.
Räknar man på rullande tolv månader har Judges Scientific en omsättning på 80 miljoner brittiska pund och och analytikerkonsensus för 2020 är en omsättning på 88 miljoner brittiska pund vilket kan ses som en optimistisk tolkning då konsensus sätts av en eller två köpanalyser men är ändå ett värdefullt riktmått då bolag på London AIM måste vinstvarna om utfallet ser ut att avvika med mer än 10 % från konsensus. Med en vinstmarginal på 16 % vilket är i linje med nuvarande lönsamhet innebär det att Judges Scientific handlas till P/E 28,5 på rullande tolv månader och att justerat P/E faller till 26 för 2020.

Hela den här beräkningen kan lätt omkullkastas om Judges Scientific hittar rätt köpkandidat då man har nettotillgångar på 31 miljoner pund och dessutom lånemöjligheter vilket utifrån förvärvshistoriken skulle möjliggöra förvärv med som ökar resultatet med 5-10 miljoner pund på årsbasis. Ett par bra förvärv kan med andra ord snabbt kapa ned värderingen till en nivå jag skulle vara bekväm med men jag lämnar hellre pengar på bordet än hoppas att på att ett positivt scenario ska slå in och att de negativa inte gör det. Totalt blev avkastningen på investeringen inklusive utdelning cirka 270 % men jag kommer att bevaka Judges Scientific framöver och även försöka titta på Scientific Digital Imaging som har likartade egenskaper.

Tillägg

Det här diagrammet passade inte riktigt in i texten men Judges Scientific har verkligen parerat en nedgång i RoW under de senaste åren vilket var en punkt som oroade mig vid investeringstillfället då Kina får ses som ett konstant osäkert kort.lördag 10 augusti 2019

Uppdatering och inköp i Avensia

Avensia har haft en rätt vild resa på börsen under 2019. Efter att priset nu fallit tillbaka en bit har jag passat på att öka mitt innehav till vad jag brukar se som en "standardinvestering" i portföljen. Varför aktien drog iväg så kraftigt i början av året vet jag inte men min syn på Avensia är att jag hanterar bolaget som en "byrålådesaktie". Det är ett konsultbolag och antagligen konjunkturkänsligt men jag tror att Montesquieu skulle nicka gillande över hur aktieägarmakten i bolaget delas mellan A5 Invest (26 % av rösterna och ägs av grundarna till Avensia), Valid Asset Management i Skåne (22 % Per Wargéus, som byggde koncernen InXL där Avensia ingick, länk) och Anders Wehtje (10 %, har köpt in sig på senare år).

Man ska vara försiktig med att idealisera bolag och även Avensia har åkt på en del smällar men min bedömning är att det är en större risk att jag gör bort mig med aktivitet än passivitet. Nyheter sprider sig lätt inom IT-sektorn även när bolag sköter sin IR (rekryteringar resor o.s.v. kan vara avslöjande) och Avensia är så pass litet att en tokrusning mycket väl kan bero på att någon insett något viktigt. Som en rätt långsam och väldigt utomstående investerare är min bedömning därför att jag i så stor utsträckning som möjligt bör anta att marknaden är någorlunda rationell.


Det finns en potential för Avensia att "produktifiera" en del av sitt kunderbjudande och man har bland annat öppnat kontor i USA för att stödja försäljningsarbetet där. Intäkterna för produktförsäljning understiger med största sannolikhet fortfarande 10 % och jag vågar personligen aldrig satsa på att konsultbolag ska bli bra produktbolag. Min intervju med Olov Sandberg (grundare för Vitec) ger en bakgrund till det perspektivet (länk) och mina egna erfarenheter i företag och Diadrom Holding stödjer den tesen. Därför brukar jag istället räkna på Avensia som ett konsultbolag med en potential att hålla 7-10 % vinstmarginal. Tillväxt kostar pengar eftersom konsulter och lokaler sällan betalar sig själva den första tiden vilket även avspeglar sig i resultaträkningen men på sikt tror jag 7-10 % är rimligt för Avensia. Utan några större nyrekryteringar bör Avensia för helåret 2019 ha en omsättning på omkring 305 Mkr och Introduce räknar med 318 Mkr (länk) vilket även det är fullt realistiskt och bättre i linje med nuvarande rekryteringstakt som dock varit avtagande från mycket höga nivåer (se figur nedan).


Med min försiktigt beräknade omsättning blir P/S för 2019 1,7 och skulle man stoppa tillväxtkostnaderna implicerar det ett P/E på 17-23. Det är med andra ord inget fantastiskt pris jag köpt för men givet Avensias starka tillväxtstiffror är jag bekväm med att betala vad som är ett högt men inte extremt pris för IT-konsultbolag.


Jag har även varit lite sugen på de finska konsultbolagen som tyvärr är svårföljda då de rapporterar på finska och verkar ha stora engångsintäkter (Vincit) respektive engångskostnader (Siili) just nu så där håller jag mig lugn även om synpunkter och idéer alltid uppskattas. Även DevPort sticker ut rent siffermässigt men de har en stor exponering mot ett fåtal stora kunder i fordonsbranschen så där håller jag mig lite avvaktande just nu.

Förutom inköpet i Avensia har jag köpt aktier i RIWI men en uppdatering om det kommer senare och Finansnovis som föreslog bolaget har skrivit bra om det i Värdepappret.

måndag 8 juli 2019

Analys av Viemed Healthcare

Viemeds affärsmodell bygger på att Medicare (60 % av omsättningen) och försäkringsgivare i USA betalar för att brukare med allvarliga andningsproblem ska få vård i hemmet istället för på sjukhus. I snitt lever Viemeds brukare i 18 månader efter att behandling införs och andningsutrustningen kan renoveras för att återanvändas i över 10 år. Det som först attraherade mig med Viemeds affärsmodell är att man tar en intressant mellanposition då deras andningsterapeuter i princip är kvalificerade konsulter men som knappast själva har råd att köpa in och underhålla utrustning. Distansvård blir dessutom en allt viktigare del av sjukvårdssystemet då det minskar kostnaderna samtidigt som patienterna får en högre livskvalitet. Viemeds huvudprodukt är icke-invasiva ventilatorer (Non-invasive ventilators, NIV) och andningsterapi men man har som ambition att bredda produktutbudet som riktar sig till personer med svåra andningsproblem som ofta är multisjuka. Under våren har man offentliggjort att man numera även anställer sjuksköterskor för att bredda behandlingarna man kan ge och även att perkussionsvästar nu ingår i sortimentet. En perkussionsväst kompletterar andningsstödet och intäkterna från dessa utgör numera 7 % av omsättningen men har enligt Viemed potential att uppgå till 13 % av omsättningen baserat på behoven hos befintliga patienter.

Viemed växer i dagsläget kraftigt med en årlig omsättningsökning på cirka 40 % där ökat användande av NIVs utgör huvuddelen av tillväxten och marknadspenetrarionen bland möjliga brukare endast är 5 %.Enligt sin senaste investerarpresentation är Viemed den tredje största aktören på marknaden med 8 % marknadsandel inom NIVs. Marknaden för NIVs har ökat kraftigt sedan 2012 då maskinerna började maknadsföras allt mer mot patienter med Chronic obstructive pulmonary disease stage IV tillskillnad från tidigare då maskinerna främst användes mot neuromuskulära sjukdomar. 


https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-12-15-00370.pdf, hittad tack vare en SeekingAlpha-analys av BioTrench

COPD stage IV är den huvudsakliga sjukdomen som Viemed arbetar med och innebär att patienten sakta kvävs då andningsorganen ej längre förmår ventilera bort koldioxiden som kroppen bildar. Med en NIV-maskin får patienten hjälp att ventilera sina lungor vilket inte är en trivsam upplevelse och ofta innebär panikkänslor på grund av lufthunger i samband med anfall. Svårigheterna med att behandla sjukdomen och behovet av bra andningsterapi beskrivs väl i den här artikeln (
länk) vilket är ett viktigt skäl till varför jag tror det är svårt att etablera nya konkurrenter i sektorn trots god avkastning på investerat kapital. Enligt Viemed själva har man ökat överlevnadstiden på brukarna från 6 till 18 månader genom förbättrade behandlingsplaner medan man räknar med att mindre konkurrenter i dagsläget har ett snitt på 12 månader under behandling för sina patienter.

Eftersom Medicare utgör den största finansiären av behandlingen som är rätt dyr har Viemed och dess konkurrenters tillväxt inte varit helt okontroversiell. 2016 publicerades en rapport av amerikanska myndigheter som visar på kraftigt ökade kostnaderna för hemvård med NIVs (länk) men som inte kan belägga några tydliga indikationer på fusk. Supplier C i diagrammet är enligt en analys på SeekingAlpha Viemed medan A och B är Apria Healthcare samt Lincare vilka beskrivs mer utförligt en bit längre ned i analysen.


Rapporten som utredde kostnaderna innebar bland annat att ersättningsnivåerna för NIVs sänktes från 1 326 - 1 561 USD/månad till 950 USD/månad och man har även beslutat att NIVs kommer att inkluderas i ett kommande Competitive Bidding Program från och med 2021 i syfte att pressa priset ytterligare. Både Viemed och dess konkurrenter har därför jobbat hårt för att visa på fördelarna med NIV. Viemed har bland annat finansierat en studie från KPMG som visar på tydliga kostnadsbesparingar (länk) då NIV i slutändan innebär lägre kostnader då dyra sjukhusbesök minimeras.Jag har även tittat på fristående studier där bland annat Cochranes metastudier indikerar att NIVs är en bra investering ur ett patientperspektiv (länk). Inte alla studier har givit entydigt positiva resultat men min tolkning utav sammanställningar (länk) är att svårigheterna till och med kan varat för Viemed då de visar på hur viktigt det är medett korrekt patienturval och att individuella behandlingsplaner vilket gör kvalitet viktigare än priset på apparaten.

En oroväckande punkt är att Viemed vuxit klart långsammare än sina två största konkurrenter Apria Healthcare och Lincare. Baserat på storleken på de olika företagen är min gissning att det i stor utsträckning handlar om att både Apria och Lincare är stora bolag där NIVs utgör en liten men snabbväxande del av produktutbudet där man då gjort stora satsningar.  Samtidigt verkar både KPMG-rapporten och en ovetenskaplig koll på Glassdoors recensioner visa på att Viemed är ett välskött bolag med en bra ledning. Man snittat 4,2 i betyg och grundaren Casey Hoyts tidigare bolag har även det goda recensioner från anställda.

  • Apria Healthcare är USAs största företag inom hemsjukvård och förvärvades 2018 av Blackstone Group för 1,6 miljarder USD (länk). År 2007 växte man med 7,6 % och hade en omsättning på 1,6 miljarder (P/S 1) samt ett resultat på 86 MUSD (P/E 18,6) (årsredovisning 2007). Glassdoor ratingen ligger på 3 men gäller då för koncernen som helhet. 
  • Lincare förvärvades av Linde Group 2012 för 4,6 miljarder USD (länk). Lincare hade då en omsättning på 1,5 miljarder USD (P/S 2,5), ett resultat på 177,3 MUSD (P/E 26) samtidigt som omsättningen ökade med 11 % 2010-2011 (länk). Deras Glassdoor rating är 2,1 vilket är riktigt dåligt.

Viemeds balansräkning är solid med en soliditet på 65 % och avkastningen på totalt kapital är cirka 20 % per år medan avkastningen på eget kapital är 30 %. Bruttomarginalen ligger stabilt kring 80 % och vinstmarginalen ärcirka 15 %. Värderingen är relativt hög med P/S 3,9 och P/E 25,5 (market cap 343 MCAD) men ska då sättas i proportion till att man växer med över 40 % per år och ännu har goda tillväxtutsikter.

Totalt räknar Viemed med att 5 % av alla patienter med COPD som skulle kunna behandlas med NIV i dagsläget får vård med NIV. Viemed står bland dessa endast för 8 % av de behandlade patienterna medan Apria och Lincare tillsammans har cirka 35 % av marknaden (länk) vilket innebär att övriga 57 % är fördelat på mindre aktörer. Införandet av en Competitive Bidding Process (CBP) har av investerare setts som något negativt men Viemed har hela tiden hävdat att de ser positivt på införandet då man kan använda processen för att öka sina marknadsandelar på bekostnad av mindre aktörer. I sin senaste investerarpresentation har Viemed redovisat data som stödjer den testen. CBP kommer bara att införas av Medicare i regioner där antalet leverantörer är tillräckligt stort och eftersom Viemed fokuserat på mer glesbefolkade regioner innebär det att endast 25 % av Viemeds befintliga kunder är bosatta inom dessa områden. Totalt kommer CBP tillämpas i 130 regioner där Viemed i dagsläget är verksamma i 39 CBP regioner men har som ambition att lägga bud på att bli leverantör inom majoriteten av dessa (investerarpresentation juli 2019).

Sammanfattningsvis kan man säga att jag förstår varför amerikanska investerare är skeptiska till Viemed. Bolaget är noterat på Toronto-börsen där Viemed hamnade på Toronto Venture Exchange (motsv NGM i Stockholm) som en spin off från det misslyckade hemsjukvårdskonglomeratet Patient Home Monitoring (se Långsiktiv Investerings analys för en djupare beskrivning). Samtidigt har Viemeds största kund Medicare varit mycket skeptiska till den kraftiga ökningen inom NIV. Dessutom har ersättningarna till ledningen varit oresonligt höga vilket beror på en kombination av incitamentsprogram från Patient Home Monitoring-tiden och att man arbetat med "Shadow stocks" där ersättningen dras via resultaträkningen vilket gjort tydligt avtryck i takt med att aktien uppvärderas.

Enligt deras conference calls kommer incitamentprogrammen lugna ned sig och man har även slutfört förarbetet med att börsnotera sig i USA. Efter att ha gått igenom bolagets historik, det vetenskapliga stödet för NIV som behandling för COPD och även läst på om bolagets VD och medgrundare Casey Hoyt är jag därför bekväm att ta de risker som det stora beroendet av Medicare innebär. Själva bolaget är välskött på alla parametrar och man har fortfarande en lång tillväxtkurva framför sig samtidigt som man inte har några andra direkta fiender utöver byråkratiskt motstånd mot nya behandlingsformer som medför nya kostnader i ett hårt belastat system. 


Företag
Stabil ledning
Diversifierade affärsområden
Internationalisering
Intjäningsstabilitet
Totalt
Judges Scientific
5
4
5
4
18
H&M
5
2
5
5
17
Vitec
5
5
2
5
17
Beijer Alma
5
4
4
2
15
Sainsbury
5
3
1
5
14
BP
3
4
5
2
14
Data Respons
5
4
3
2
14
Ubiquiti
4
3
4
3
14
Pandora
4
1
5
3
13
Addnode
3
5
2
3
13
eWork
5
2
2
4
13
Formpipe
3
4
2
4
13
Readsoft
5
2
4
2
13
G5 Entertainment
4
2
4
3
13
Diadrom
5
2
1
4
12
Tesco
1
3
3
5
12
NGS
5
2
1
4
12
Avensia
5
1
2
3
11
Doro
4
1
3
3
11
Atea
3
3
2
3
11
RenoNorden
3
1
2
5
11
Viemed
5
1
1
3
10
Transmode
4
1
3
2
10
Dedicare
3
1
2
4
10
Capacent
3
2
2
2
9
HomeMaid
3
1
1
2
7

Vidare läsning

Långsiktig Investerings inlägg i 2018 (länk)
Viemeds investerarpresentation juli 2019 (länk)
BioTrench SeekingAlpha-presentation (länk)
KPMG-rapporten (länk)
OIGs rapport om skenande kostnader (länk)
Cochranes metastudie om NIV (länk)
Någorlunda review-artikel om NIV och COPD (länk)
Två trevliga lokaltidningsartiklar från Lafayette (länk 1 och länk 2)