Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 18 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade del 2

Nu är det dags för del två av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.

I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc. I det här inlägget kommer jag att gå igenom Riwi Corp, Docebo Inc och Blackline Safety medan jag i senare inlägg kommer att titta på Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies, Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.

RIWI Corporation 
Market cap 71,66 MCAD, P/S 18,3 och EV/EBITDA 41,26

Riwi Corporation arbetar med datainsamling och opinionsundersökningar åt internationella organisationer, företag och investerare. Jag har inte skrivit jättemycket om RIWI men det är numera det fjärde största innehavet i min aktieportfölj då jag bland annat ökade under Covid-19 krisen (länk) då aktien slaktades samtidigt som RIWI grundades just för att hantera den här typen av kriser. 

RIWI Corporation har flyttat upp till TX Venture Exchange så köpdiagrammet blir lite lustigt i sammanhanget.

RIWI grundades av Neil Seeman 2009 då han som forskare på University of Toronto hade utvecklat verktyg för att följa hur allmänheten reagerade och påverkades av smittspridning. Tidiga projekt var bland annat svininfluensan och vaccinmotstånd där han samlade in dataunderlag som konsult och det var inte förrän 2017 som han beslutade sig för att bygga dagens börsnoterade RIWI Corporation med större ambitioner. Grunden till tekniken är i grund och botten att alla människor ibland skriver in fel webbadresser. Om man kontrollerar ett stort antal webbadresser kan man därigenom få ett slumpvist urval av människor över hela världen som besöker webbsidor och kan tänkas svara på korta enkäter. Det innebär RIWI kan kringgå de problem med representativa urval som uppkommit i det moderna samhället och gjort det svårt att med traditionella undersökningsmetoder såsom telefonintervjuer förutspå valresultat. Tekniken är dessutom svårblockerad och anonym vilket gör det möjligt att samla in data ifrån politiskt känsliga regioner vilket används både för datainsamling om Ebola och kundundersökningar om hur kinesers vilja att köpa iPhones påverkas av konflikter mellan USA och Kina. RIWI har ett antal patent för sin datainsamling men rent praktiskt tror jag den största vallgraven i verksamheten är det faktum att konkurrerande tekniker behöver genomföra omfattande metodvalidering gällande hur representativa urval de kan göra. Svagheten med tekniken är däremot att antalet respondenter i många frågor är begränsat och man heller inte kan ställa särskilt många frågor åt gången.

RIWIs strategi är därför att fokusera på stora frågor såsom valresultat och kända varumärken och man försöker även hantera data på ett sådant sätt att man kan sälja samma data till många olika kunder. Målet är att inom bara några år ha gått ifrån ett bolag med 3 miljoner kanadensiska dollar i omsättning till att bli ett trettiomiljonersbolag. Historiskt har man vuxit med 40 % per år men för att uppnå målen behöver man växa med 70-80 % per år. Under det första kvartallet 2020 dubblade man omsättningen men det andra kvartalet uppvisade svagare tillväxt vilket man i rapporten bland annat hänvisade till att slutrapporteringen av flera uppdrag förskjöts till det tredje kvartalet. Så det ska bli intressant att se hur det slår igenom nu i det tredje kvartalet. Jag får lite näsblod när jag tittar på den nuvarande värderingen men i enlighet med min reviderade strategi (länk) är RIWI ett bolag som jag inte säljer i första taget. Tekniken har tydliga begränsningar men inom sin nisch har RIWI en enorm skalbarhet och man växer just nu i högt tempo samtidigt som affärsmodellen till och med gynnas av osäkra presidentval, epidemier och politisk osäkerhet.

För den som vill läsa mer om RIWI rekommenderar jag Finansnovis analys i Värdepappret (länk) samt Youtube där Neil Seeman brukar ställa upp på intervjuer med Small Cap Discoveries och SNN Network.


Docebo Inc. 
Market cap 1 602 MCAD, P/S 20,56 och EV/EBITDA -119,7

Räknat i börsvärde är Docebo Inc en av jättarna på listan. Bolaget arbetar med AI och molnlösningar för att skapa ett Learning Management System (LMS). Software as a Service är stekhett och jag har ingen aning om hur marknaden kommer att utveckla sig för Docebo, man verkar åtminstone placera sig rätt bra på Google när man söker på LMS och AI.

En årlig tillväxttakt på över 40 % per år sedan 2016 är också imponerande men för mig hamnar Docebo just nu i kategorin av spännande SaaS bolag där jag troligen aldrig kommer att investera eftersom det finns för mycket människor som betalar mer för aktierna än vad jag gör. Jag är villig att betala mer för tillväxtbolag än vad jag gjort tidigare men det ska mycket till innan jag gör substantiella investeringar i bolag som måste öka förlusterna när omsättningen ökar.


Blackline Safety Corp 
Market cap 336,04 MCAD, P/S 10,6 och EV/EBITDA -40,22

Jag är lite kär i Blackline Safety Corp ända sedan jag såg den här videon som introducerar bolaget och deras arbete med säkerhetsutrustning till gasindustrin och andra industrier.


Kärnan i Blackline Safety Corp är arbete med uppkopplade system där man kombinerar wearables med areasensorer, kommunikationslösningar och övervakningstjänster. Precis som många andra innovativa bolag ifrån Calgary är bolaget grundat utifrån behov inom olja & gasindustrin och modulära gasdetektorer är en nyckelprodukt i produktsortimentet. Många gaser kan vara rejält lömska och ställa till stor skada både omedelbart och på sikt vilket gör gasdetektorer viktiga för bolag där man arbetar med gaset. Blackline har utvecklat modulära gasdetektorer som dessutom kan spåra medarbetarnas rörelser, hälsa och ge dem kontakt med en larmcentral vid behov. På så sätt kan Blacklines kunder inte bara se till att medarbetare varnas vid fel utan även använda systemen som en del av sitt systematiska arbetsmiljöarbete vilket skapar mervärden, bland annat har Blackline nu under corona lagt till funktionalitet så att all fysisk närhet mellan medarbetare loggas och kan användas som underlag för smittspårning vid utbrott av Covid-19 på en arbetsplats.  


Blackline Safety Corp har sedan 2016 vuxit med strax över 40 % per år men är fortfarande beroende av nyemissioner för att finansiera sig. Den senaste gjordes i september då man tog in 36 MCAD i en nyemission med en värdering på 6 CAD per aktie (länk) vilket med nuvarande kostnader bör finansiera verksamheten i åtminstone 2-3 år till. Blacklines investor relations är lite lustiga på så sätt att man har fantastiskt bra videor på Youtube för att beskriva sina produkter och attrahera kunder medan man inte verkar lägga någon tid alls på offentliga investerarpresentationer. Däremot är deras rapportering via Sedar föredömlig med tydliga rapporter och Management remarks i klass med de kvartalsrapporter vi är vana med i Sverige (länk).

Till nuvarnade kurs och utan lönsamhet är Blackline Safety Corp för dyrt för mig och jag blir även lite orolig när jag detaljgranskat räkenskaperna. Blackline delar upp försäljningen i produkter och service där servicekontrakt även inbegriper leasing av produkter, dessutom delar man upp leasingdelen så att kontrakt på upp till tre år redovisas som operativ leasing och längre kontrakt som finansiell leasing (hamnar under long-term other receivables). Det sker just nu en ökning av de längre kontrakten och minskning av operativ leasing men tillväxten av long-term other receivables har de senaste nio månaderna varit lägre än de kontrakterade intäkterna för operativ leasing. En stor del av tappet är omförhandlade kontrakt under april-juli (tredje kvartalet i Blacklines brutna räkenskapsår) men det visar på att Blackline är exponerat mot den svaga konjunkturen inom Olja & Gas och att nya kontrakt just nu inte fullt ut ersätter pågående kontrakt som genererar intäkter i dagsläget.

söndag 11 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade (del 1)

Kanadas största nyhetstidning The Globe and Mail publicerar varje år en topplista på Kanadas 400 snabbast växande företag. Det är rätt ofta som intressanta Kanadensiska bolag har varit med på den listan så även om bara 12 av 400 bolag är börsnoterade är listan väl värd att hålla koll på. I det här inlägget kommer jag att använda TIKR Terminal som har lanserat en betaversion för sin tjänst med finansiella data som är riktigt smidig för att snabbt få fram data från den engelskspråkiga världen. För den som vill testa är tjänsten just nu gratis och ni kan skaffa ett konto här. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag att tjänsten och särskilt diagramfunktionen är klart smidigare än Morningstar som jag vanligtvis använder för utomnordiska bolag medan jag kör Börsdata Premium för nordiska bolag.

De bolag jag kommer att beta av med korta analyser är Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy, OneSoft Solutions Inc, Riwi Corp, Docebo Inc, Blackline Safety, Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies, Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc där jag sprider ut mina anteckningar över ett antal inlägg.

Nova Leap Health Corp 
Market cap 27,53 MCAD, P/S 1,54 och EV/EBITDA 53,74

@BetulaKapital skrev en bra pitch på Twitter om Nova Leap Health Corp för några dagar sedan (länk). I korthet handlar det om en roll-up av små hemtjänstföretag med fokus på Kanadas och USAs östligaste delstater. Huvudägare/grundare är Chris Dobbin som är en finansman och bytte bana i samband med att hans svärfar fick Parkinson och då köpte upp hemtjänstbolaget Earth Angels Home Care. Med Nova Leap Health är strategin att köpa upp fler liknande bolag då man ser en möjlighet till expansion  via uppköp.

Jag är alltid väldigt skeptisk till bolag som inte går med vinst men grunddata i bolaget är tillräckligt attraktiva för att jag ska följa bolaget framöver. Företagen de köper upp är ofta familjedrivna verksamheter med ett fåtal anställda där målet är att samordna stödfunktioner medan själva verksamheten sköts decentraliserat. Den här typen av branscher tycker jag är intressant för roll-ups eftersom förvärvsmultiplarna för små bolag som kräver en engagerad ledning av naturliga skäl blir mycket låga vilket skapar en god avkastning på eget kapital. Det svåra är bara när man kan vara bekväm nog med ledningen och deras förmåga att göra förvärv utan att driva dem i botten.

Kontrol energy
Market cap 171 MCAD, P/S 14 och EV/EBITDA -533

Kontrol energy arbetar med "internet of things" och molnlösningar för att öka energieffektiviteten i byggnader. Man har även nyligen meddelat att en av bolagets mätprodukter har omarbetats för att eventuellt kunna detektera Covid-19 i inomhusluften vilket nu testas. Hade jag tittat på Kontrol Energy i juli när värderingen låg på P/S 1,24 samtidigt som man växer med 50 % per år hade jag blivit köpsugen. Däremot hade jag troligen avstått på grund av den bristande lönsamheten och otydligheten kring hur de differentierar sig mot liknande bolag.  Det skulle sedan ha svidit rejält i augusti då aktien drog iväg med 600 % i samband med att man offentliggjord BioCloud-projektet för att detektera patogener i inomhusluften.


Kontrol Energy är kanske bland det mest extrema jag sett när det gäller att pricka in buzzwords på börsen (se film nedan) och det ska bli kul att se hur bolaget utvecklas i framtiden. Fortsätter kärnverksamheten gå bra samtidigt som folk bränner sig på Covid-19 förhoppningar kan det till och med kanske bli ett intressant köpläge i framtiden.

Kontrol Energy Corp på 20 sekunder:


OneSoft Solutions Inc
Market cap 56,34 MCAD, P/S 15,2 och EV/EBITDA -14,1

OneSoft Solutions Inc leverar beslutsstödsystem för förebyggande underhåll av olje- och gas-pipelines. Jag har följt bolaget ett tag på tips av Finansnovis som alltid har en hel hög med intressanta bolag. Marknaden för mjukvarubolag med höga återkommande intäkter har varit enormt het de senaste åren och jag är skeptisk till hur återkommande intäkterna verkligen är i många bolag. Pipelines måste alltid underhållas men jag har ingen aning om vad som händer om produktionen i Kanada går ned så mycket att man måste börja lägga ned pipelines.

OnseSoft har även en mycket bra IR-verksamhet med både bra svarstider och bra täckning från SNN Network som är en bra nyhetskälla för Kanadensiska bolag. Även om olja och fracking just nu är sektorer som går mycket tungt kommer det att behöva pipelines länge och om OnseSoft Solutions fortsätter att skala upp med stöd av Microsoft (beräkningarna sker på Microsoft Azure) kan det bli intressant. 


Bolag med intressant teknik och hög tillväxt är nästan alltid svindyra men ibland kan det komma pauser i utvecklingen där aktiemarknaden antingen får sig en förtroendeknäck eller där aktiekursen stannar samtidigt som bolaget växer in i värderingen vilket vi sett med Plejd de senaste åren innan sommarens stora rusning. En rätt stor andel av de tolv börsnoterade bolagen har intressanta kvalitativa egenskaper och en bra omsättningstillväxt så jag tycker de är intressanta att titta på även om det kan ta flera år innan ens ett av dem blir intressant för mig. 

Just nu känner jag mig lite som en "fat cat" när det gäller börsen då jag är väldigt nöjd med min aktieportfölj men kombinationen av spännande teknik och att TIKR Terminal just nu är gratis har givit mig lite inspiration till att blogga igen. Det blir helt enkelt roligare när den rent tekniska delen tar mindre tid.


söndag 2 augusti 2020

En sparplan för att navigera sig genom livet

Jag har suttit och skissat på den idela "sparresan" genom livet. På bloggen brukar jag fokusera på investeringar snarare än sparande men det är viktigt att ha en plan för att veta hur mycket man bör våga investera och varför man gör det. Att kunna haka på en resa med studiekamraterna, köpa den perfekta villan med minimala renoveringsbehov eller att inte behöva oroa sig för pensionen är saker som bidrar kraftigt till det allmänna välbefinnandet. För vissa finns det även ett mål med "Financial Indepence, Retire Early" (FIRE) men det är inte ett alternativ för mig eftersom det helt enkelt inte passar med mina val i livet. Även med hårt sparande blir det svårt att uppnå innan 40 och i ett normalt liv är det strax efter att man gått igenom den period då pengar har som störst marginalnytta i livet.

Som jag ser det kan jag dela in livet i fem faser och har man valt rätt gymnasieutbildning eller prickat in rätt sommarjobb tycker jag att man kan stryka universitetsstudierna och gå direkt till steg två (se notering i slutet på inlägget).
  1. Studietiden (ca 19-24), låga inkomster och låga kostnader begränsar sparmöjligheterna.
  2. Tidigt arbetsliv (25-30), höga inkomster och låga kostnader gör det möjligt att spara mycket pengar och ändå ha en mycket hög livskvalitet.
  3. Föräldraåren (31-50), några av de viktigaste åren i ditt liv med hög potentiell inkomst men där kostnader för hus, barn och hobbies får ställas emot trötthet och brist på tid.
  4. Barnfritt arbetsliv (51-70), mycket höga inkomster och låga kostnader.
  5. Pension (70+) ligger långt bort för oss millenials. Ärligt svårt har jag svårt att se ett liv utan jobb men självklart bör man ha en rejäl ekonomisk buffert.
Med en avkastning på 7 % per år innebär ränta-på-ränta effekten att värdet på pengarna ökat med 40 % på fem år och 100 % på tio år. I mitt fall har det inneburit att lite drygt 40 % av mitt sparkapital härrör från avkastning snarare än sparande efter 10 år på arbetsmarknaden. 

Studietiden kan vara en oerhört rolig tid och jag gjorde så att jag förde över 1000 kr i månaden från mitt sparande från sommarjobbet till min månadsbudget. Det tog väldigt lång tid för mig att komma igång med aktiesparandet eftersom jag tyckte att jag inte hade tillräckligt med pengar för att börja vilket var ekonomiskt rimligt men hade kunnat ge värdefulla erfarenheter. Med dagens låga courtage tycker jag att det bästa är att börja så tidigt som möjligt. Har man 10 000 kr efter sommarjobb och investerar i fem olika bolag är det en perfekt start ur ett lärdomsperspektiv och motivationen att kunna köpa aktier man tycker är billiga kan vara en fantastisk motivation för sparande.

I det tidiga arbetslivet har de flesta mer pengar än de kommer att ha för väldigt lång tid framöver. Det här är en period som det är lätt att göra bort sig och slösa pengar på onödigheter vilket straffar sig när det är dags att bilda familj och man inser hur dyrt det är med hus och barn. Kan man hålla nere sina löpande kostnader på studentnivå men kosta på sig de riktigt minnesvärda sakerna som resor och upplevelser tror jag att man har en rimlig balans för att bygga den buffert som krävs för föräldraåren.

Föräldraåren är för de flesta den viktigaste fasen i livet. Bor man i storstadsområden krävs det numera en rejäl summa pengar för att bo i ett tryggt och trevligt område och det är nog mitt överlägset bästa val i livet att flytta från Uppsala till en pendlarort utanför. Priserna för hus är mer realistiska och rent krasst hade jag redan nu börjat oroa mig för barnens skolgång om vi bott kvar i Uppsala. Under de 4-8 år man har småbarn tycker jag att det är bättre att lägga finanserna på att sprida ut föräldradagarna än att satsa på sparandet även om man alltid bör avsätta en del pengar för sparande och bygga en buffert. 

Barnfritt arbetsliv, har du läst så här långt finns det inte mycket meningsfullt för mig att säga. I dagsläget verkar de flesta femtioplussare med arbete ha mer pengar än de kan göra av med på ett vettigt sätt men mitt intryck är cynismen kring pensionssparare är högre bland oss som är lite yngre.

Som pensionär är mitt mål att ha minst lika mycket avkastning från eget sparande som jag har i pension. Hyperinflation och andra risker innebär att det är rätt meningslöst att göra prognoser men ett bra sparkonto och ett jobb som man inte drömmer om att lämna är de bästa säkerheterna som jag ser det.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett sabbatsår där man jobbar eller gör värnplikt innan studierna, rejält sparande efter studierna och ett någorlunda disciplinerat leverne efter att barnen lämnat hushållet bör säkerställa ekonomisk trygghet genom livet. Det är lätt att dra på sig dyra vardagsrutiner men har man disciplin när man har gott om pengar tror jag att man kan ha ett mycket bra liv även som student, förälder och pensionär vilket är de perioder som för de flesta kan vara ekonomiskt tighta.

Notering: Har man en tydlig idé om vad man vill jobba med och det kräver en universitetsutbildning kan man investera i det, men jag tycker att man bör se det som en investering där utebliven inkomst och lån ska tas med i bilden. I dagsläget tycker jag även att perspektivet på högre utbildning har blivit väldigt skevt där många högutbildade hamnar i jobb som skulle kunna lösas med ett halvårs upplärningstid och dessutom en lönenivå som gör en universitetsutbildning till en ren förlust.

onsdag 22 juli 2020

Den mest anpassningsbara investeraren överlever i längden, om vikten av att förnya sig själv

När jag vill vara riktigt jobbig på jobbet brukar jag ta upp vad jag kallar för "N = 1 problemet". Problemet består i att vi bara har en verklighet som vi lever i och det innebär att om vi gör en storskalig samhällsstudie kan vi aldrig uppnå en studiestorlek på mer än en observation. Rent praktiskt kan man hantera problemet genom att anta att flera olika platser eller tidsperioder är av varandra oberoende och att vi därigenom kan beräkna statistisk signifikans i en studie. Men det innebär att vi samtidigt får göra en hel del antaganden och det finns även en stor risk att förändringar i kunskap, samhällsanda eller andra faktorer gör det svårt att generalisera resultatet från en studieperiod till nya händelser.

Finansmarknaderna är kanske ett av de elakaste exemplen på "N = 1 problemet". Eftersom finansmarknaden är global kan vi inte anta att olika börser är oberende av varandra och vår samlade kunskap om världen förändras fortare än vi som enskilda investerare eller forskare kan ta del av den. Vi kan i efterhand ofta se att vissa trender är återkommande men när vi befinner oss mitt i en händelse är det ofta mycket svårt att se vilka tidigare erfarenheter som är relevanta. Det här gör det även mycket svårt att som investerare utvärdera sig själv och identifiera när man befinner sig i ett läge där tidigare strategier ej längre är applicerbara på nuläget.

En teori som jag har är därför att för en ambitiös och läsvillige investeraren* är det inte början av investerarkarriären som är den farligaste, utan de stora misstagen sker några år in i investerarkarriären. I början av resan som investerare är det naturligt att söka efter investeringsstrategier som fungerar och att bygga upp en investeringsprocess som passar både för en själv och den valda strategin. Den erfarenheten är värdefull men väldigt begränsad till den tidsperiod som man exponerat sig för börsen och är därför en dålig förberedelse för andra investeringslägen (d.v.s när N = 2 eller mer). När det ekonomiska läget därefter förändras hamnar man i ett mycket farligt läge då man har erfarenhet av en fungerande investeringsstrategi men saknar erfarenhet av att justera den eller ens notera att förutsättningarna för investerandet har förändrats.

Jag tror att den här typen av läge inträffade för mig omkring 2016 då jag tyckte det började bli väldigt dyrt på börsen. Den tid som fostrade mig som investerare var perioden 2010-2015 och jämfört med idag präglades tidsandan av ett fokus på nedgångar och det faktum att man alltid måste ta höjd för kommande kriser. Det var i början på aktiebloggarnas storlekstid och jag tror många nya investerare skulle tjäna mycket på att läsa gamla bolagsanalyser och inlägg om investeringsfilosofi  på bloggar såsom 40 % 20 årLundaluppen, Christoffer Stockman och Fundamentalanalysbloggen. Jämfört med nuläget var tidsandan långt mer konservativ där värderingar i analyser dominerades av bakåtblickande snittvinster som inkluderade finanskrisen och en försiktig hållning till extrapolering av framtida vinster.

Det kanske värsta magplasket som ger en bra bild av min syn på aktieinvesteringar vid tidpunkten är sammanfattningen av en analys av CellaVision som jag gjorde 10 juli 2014 då aktien handlades till P/E 22,5 och aktiekursen 23,6 kr (nuvarande värdering P/E 80 och aktiekursen 304 kr).

Däremot innebär nuvarande pris att flera år av tillväxt redan prisats in i aktien vilket får mig att avstå på grund av teknikrisken i CellaVisions verksamhet. Flaskhalsen vid digital mikroskopering är upplösningen och färgåtergivningen i den digitala bildsensor som tar fotona. CellaVision dominerar sin nisch men de är beroende av en extern leverantör av bildsensorer för att producera sina instrument. Vid ett tekniksprång finns det därför en signifikant risk att en konkurrent snabbare kan leverera en produkt med en sådan upplösning att de med automatiserad bildanalys även kan differentiera de celltyper som i dagsläget kräver en erfaren analytiker och ett analogt mikroskop vilket innebär stora kostnadsbesparingar för kunderna.

Jag blir inte ett dugg förvånad om CellaVision köps ut från börsen innan kursen fallit ned till för mig godtagbara nivåer (~P/E 16 och ett utdelningsbart kassaflöde omkring 4 %), men min strategi bygger på att vara tålmodig och om jag inte kan köpa CellaVision kommer förr eller senare andra företag bli billiga nog att investera i.

Läser man i kommentatrsfältet har redan nästa, lite mer optimistiska investerare börjat ta plats med en mer framåtblickande och mindre riskorienterad syn på aktier. När  jag sitter och skriver det här 2020 svider det rätt rejält att läsa om min syn på CellaVision men en av fördelarna med en sån här blogg är att jag alltid kan gå tillbaka och återuppleva gamla tankar och resonemang och särskilt tankarna om värdering och svårigheterna med att prissätta bolag är intressanta då de de utgör en både ett tidsdokument och en bra bas för att utveckla min syn på investeringar.

Rent praktiskt innebär diskrepansen mellan min syn på investeringar och det förändrade marknadsklimatet att jag 2014-2016 konkurrerades ut ifrån de mer attraktiva tillväxtbolagen då mer optimistiska investerare var villiga att betala mina säljkurser och därefter dragit nytta av både tillväxt och fortsatt multipelexpansion för att göra stora vinster i bolag såsom CellaVision, Vitec, G5 Entertainment och Boule Diagnostics medan jag försökte hålla kvar i min mer priskänsliga investeringsstrategi. I vissa fall gick det mycket bra då jag bland annat pivoterade till investeringar i norska bolag med investeringar i bolag som Atea, Byggma och Data Respons (inlägg) men jag gjorde även bort mig genom att investera i bolag såsom Vardia, RenoNorden och Pandora vilka alla hade vissa trevliga egenskaper men där den synbart låga värderingen kom med kritiska brister (mina utvärderingar av investeringarna i Vardia och RenoNorden ger en god inblick i två av de misstagen). Sammantaget innebar detta att utvecklingen 2016 slog ett mycket stort hål i min totala portföljavkastning.

År

Aktieingenjören

All-Share Cap GI

Avanza Zero

Didner & Gerge småbolag

D&G

Small & Microcap

D&G US Small & Microcap

2013

34,8%

28,1%

24,5%

41,9%2014

13,1%

15,9%

13,9%

18,5%2015

20,1%

10,6%

2,2%

29,9%2016

-7,8%

9,5%

9,3%

14,0%2017

9,5%

9,5%

7,6%

9,9%2018

-2,5%

-6,2%

-7,7%

-7,2%2019

31,6%

36,1%

30,6%

31,1%

20,3 %

30,1 %


Det här syns även tydligt i den totala portföljavkastningen över tid där min totalavkastning sedan jag började investera i aktier varit klart sämre än index men där jag de senaste tre åren presterat bra. Avanzas portföljavkastning i procent blir lite svårläst eftersom den räknar i procent av kapital på kontona och mina aktiekonton är både större i absolut värde och har en högre andel investerat kapital på senare år. Så för enskilda år är det bättre att titta i tabellen ovan än diagrammen nedanför.


portföljutveckling 10 år, 3 år 1 år, och i år.

I naturen är det inte den starkaste som överlever utan den bäst anpassade. Men för att vara välanpassad i ett land där årstiderna växlar krävs det att ett enskilt djur kan använda flera olika strategier för sin fortlevnad beroende på årstid, väder och födotillgång. Detsamma bör gälla för investerare och tyvärr har vi en tendens att titta på framgångsrika investerare och identifiera dem med enskilda strategier som de använde då de varit som mest framgångsrika eller själva valt att lyfta fram. Benjamin Graham har exempelvis blivit stilbildande för den defensiva investeraren trots att han använde arketypen som en förebild för bokens läsare snarare än en heltäckande beskrivning av sina egna investeringsstrategier. På samma sätt har Warren Buffet i stor utsträckning associerats med de strategier han använde för att klara sig igenom både IT-bubblan och finanskrisen med god avkastning snarare än sina tidigare investeringar med mer extrem avkastning.

För mig är det nu cirka tio år sedan jag öppnade mitt Avanzakonto vilket får ses som startpunkten på mitt systematiska aktieinvesterande Mitt mål är att fortsätta investera i 40 år till och med det målet kommer jag att behöva omvärdera och revidera mina prioriteringar flera gånger för att hantera kriser, mer defensiva tider efter en kris och perioder av omfattande marknadsoptimism. För att lyckas med det tror jag att det är nödvändigt att ha ett bredare perspektiv än att bara optimera en strategi utan snarare kanske se det som en familj med närbesläktade strategier och principer. Om man hårddrar det hela finns det två sätt att få en hög avkastning på sina investeringar.
  1. Genom att köpa tillgångar under det diskonterade nuvärdet på alla framtida intäkter.
  2. Genom att någon annan betalar för mycket för tillgången när du säljer den.
Som värdeinvesterare är målet att göra det förstnämnda men det blir nog det sistnämnda mer ofta än man riktigt vill erkänna. När börsen går bra kommer många investerare ha blivit vinnare inte bara på resultattillväxt utan även multipelexpansion och då är det naturligt att de heta strategierna är anpassade efter detta. Förr eller senare kommer det däremot motgångar och då kan det smälla hårt vilket mitt räkneexempel med ett bolag vars tillväxt först faller från 30 % till 10 % och sedan 0 % visar (länk).

Poängen med det här inlägget är inte att uppmuntra någon annan att ändra sin investeringsstrategi. Utan det jag vill visa på är att man som investerare måste ha en mental beredskap för att tiderna förändras därför att det gör de alltid. I mitt fall fokuserade jag på nedsidan vilket innebar att jag inte vågade extrapolera framtida tillväxt och därigenom underskattade de framtida kassaflödena. Min gissning är att vi i nästa kris kommer att dra slutsatsen att investerare extrapolerar tillväxt för långt fram och undervärderar risken för hack i kurvan vilket kommer att driva pendeln tillbaka åt det andra hållet. Även om det blir den övergripande slutsatsen kommer vi vid det tillfället ha väldigt många olika utfall i praktiken. För ett bolag som CellaVision kan t.ex. investeringar med skyhöga P/E-tal 2015-202X även ha haft en god totalavkastning efter krisen 202Y helt enkelt eftersom tillväxten mer än väl kompenserar för en framtida nedgång. Marknaden pendlar i slutändan alltid mellan överdriven pessimism och optimism vilket påverkar hur vi approximerar nuvärdet på ett bolags framtida kassaflöden och det påverkar i sin tur vilka strategier som är gångbara vid ett givet tillfälle. Enskilda bolag kan vara över, under eller korrekt värderade men som enskilda investerare vet vi inte hur fördelningen av dessa ser ut vid ett givet tillfälle och förändringar i värdering handlar ofta mer om skiften i marknadssentiment än om det slutgiltiga värdet. Däremot fungerar det diskonterande nuvärdet som en teoretisk riktpunkt som värderingar kan närma sig både från under och övervärderingar. Att kunna identifiera när ens egna strategier är ur fas med marknaden är därför bland det viktigaste och det svåraste som en investerare kan göra.

*med läsvillig menar jag här djupare litteratur och inte haussiga facebookinlägg eller Kavastus kurser.