Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 12 januari 2021

En rasande start på året med nya inköp, uppköp och portföljregler

Ett av mina tre investeringsmål för 2021 var att Lägga mer tid på att titta närmare på aktietwitter, ett av mina vanligaste misstag har helt enkelt varit att jag lätt blir blind för bolag såsom Evolution Gaming och Awardit där namnen hela tiden passerar i pereferin men där jag aldrig riktigt tar tag i min egen analys. Två andra bolag som jag funderat på är Kindred och Angler Gaming som både var januari-kandidater i Pappakenos projekt "Twitterfonden" (länk) som är en fantastisk liten samtidsskildring av börsläget.Kindred började rusa i mellandagarna och jag insåg när jag skrev portföljrapporten att jag inte hade några goda skäl att inte köpa aktier i bolaget. Jag tycker om att skriva ned mina analyser innan jag gör inköpen men givet utvecklingen och förutsättningarna valde jag att köpa på mig vad jag brukar anse vara ett "fullstort" innehav. Från början definierade jag det som en summa som vid tillfället motsvarade cirka 8 % av portföljen. Sedan dess har jag haft två riktigt bra börsår vilket inneburit att ett fullstort nyinköp för samma summa nu är nere på  3,5 % av portföljen. Min trivselstorlek på portföljen är omkring 10-15 bolag så jag kommer att öka på storleken på mina normalinvesteringar framöver.

Därutöver har jag köpt på mig en del aktier i Angler Gaming och Nanalysis. Angler Gaming är helt enkelt en utökad satsning på iGaming-branschen där Angler Gaming har en intressant exponering mot marknader med låg digitaliseringsgrad samtidigt som man har låga kostnader och en förmåga att konkurrera även på mogna marknader som Sverige. Om Angler Gaming och Kindred är Twitterfavoriter spelar Nanalysis i den motsatta änden av skalan och jag kommer att skriva mer om det här lilla bolaget specialiserat på benchtop NMR när tillfälle ges. Sammantaget innebär det att kassan är nere på 6,58 % vilket är lägre än på mycket länge och portföljfördelningen ser ut på följande vis. 


Förutom omstöpningarna i portföljen har det varit osedvanligt många andra nyheter så här i början på året. Kindred lämnade idag en omvänd vinstvarning (länk) medan Nekkar igår ingick förlikning med MacGregor vilket innebär att man nu vet hur mycket av den massiva kassan som numera är tillgänglig för återinvesteringar eller utdelningar (länk). Sammantaget innebär det här att Nekkar är upp 36 % i år medan Kindred är upp 27,7 % även om jag missade de första två procentenheterna i den uppgången. 

Dessutom har Enlabs fått ett uppköpsbud med 1 % budpremie. Jag behöver uppdatera min värdering av Enlabs men ser inte det budet som särskilt intressant givet den urstarka marknaden och Enlabs marknadspositioner. Vi väntar även på nästa steg från Axkids styrelse där budet garanterat kommer att falla men vi inte vet vilka alternativa lösningar som styrelsen överväger för att stärka balansräkningen så det är spännande tider just nu i portföljen. 

lördag 2 januari 2021

Portföljsammanfattning 2020

Mitt mål inför 2020 var att arbeta med portföljen på ett mer disciplinerat och tidseffektivt sätt (se portföljsammanfattning 2019). En viktig del av det var även att renodla min investeringsstrategi och sluta krångla till det med värdeinvesteringar där uppsidan var begränsad och nedsidan är okänd. Det här var ett beslut som vuxit fram över tiden då det, förutom vissa norska småbolag, varit just investeringar där jag räknat med att bolagen ska återgå till en "normal" vinst som visat sig gå riktigt dåligt. I praktiken har det här varit investeringar där jag siktat på att kunna räkna hem en kursuppgång på 30-100 % eller en riktigt bra direktavkastning,  men istället fått se bolagen sjunka fortare än stabiliteten i ett elnät där Miljöpartiet fått fria händer. Tanken var därför att helt enkelt sluta investera i den typen av bolag, arbeta med en större del av hushållets tillgångar på sparkontot och sedan acceptera de fluktuationer som man får i en portfölj inriktad mot småbolag.

Av ovanstående har jag lyckats infria mina ambitioner med undantag för målet att minska hushållets exponering mot börsen. Allt nytt sparande under året har gått in på sparkontot men kassan i Avanza-portföljen har minskat från 27,6 % till 10,3 % samtidigt som det totala värdet på våra Avanzainnehav har ökat med 61,85 %. Jag vill inte vara helt öppen med vår ekonomi men grovt räknat har vi i hushållet två nettoårsinkomster investerade i portföljen på Avanza och ytterligare en nettoårsinkomst som sparbuffert i sparkonton. Sammantaget innebär det här att vi befinner oss i lite av ett sparekonomiskt limbo just nu. Vi bor i ett trevligt men billigt hus i ett fantastiskt barnvänligt område med målet är att någong gång flytta till ett riktigt drömhus, i dagsläget är det med nuvarande besparingar snarare de löpande kostnaderna i förhållande till lönen som sätter gränsen för vad vi har råd med. Eftersom vår prioritering i småbarnsåren är att fokusera just på familjelivet snarare än sparande eller karriär innebär det att vi har en period där vi har långt mer pengar än vi behöver just nu samtidigt som vi inte har råd att ta nästa stora ekonomiska kliv. Skulle 2020 upprepa sig en eller två gånger till skulle problemet i princip vara löst men det är nog ingenting jag vågar räkna med utan målet blir att växla upp de löpande intäkterna om några år.
Jämför vi portföljen med mina vanliga benchmarks är det här ett år som gynnat oss privatsparare och givit många bra betalt för investeringsarbetet. Det har varit ett år med många små men tydliga vinnare och för breda fonder har det varit helt hopplöst att hänga med. Jag har noterat att flera investerare inom min sociala krets har lite svårt att förhålla sig till hur man ska utvärdera det här och jag tycker att Jakten (@89Olle på Twitter) har beskrivit det hela bäst i sin årssammanfattning (länk). I korthet kan man säga att utfallet för investeringar 2020 har handlat väldigt mycket om vilket investeringsuniversum man befinner sig i. Tillväxtaktier har under många år gått bättre än traditionella värdeaktier och med Covid-19-krisen i mars blev plötsligt tillväxtaktierna billiga för en kort stund. Därefter har de både återhämtat sig och sedan rusat iväg ytterligare vilket har inneburit att lättfotade investerare och investerare med fokus på gaming- och igaming-aktier har haft en fantastisk utveckling. Det här märks även i min portfölj där min ISK med fokus på svenska bolag som jag ofta haft länge har gått upp 29 % i år medan kapitalförsäkringen har dragit iväg med 102 %.

År

Aktieingenjören

All-Share Cap GI

Avanza Zero

Didner & Gerge småbolag

D&G

Small & Microcap

D&G US Small & Microcap

2013

34,8%

28,1%

24,5%

41,9%

2014

13,1%

15,9%

13,9%

18,5%

2015

20,1%

10,6%

2,2%

29,9%

2016

-7,8%

9,5%

9,3%

14,0%

2017

9,5%

9,5%

7,6%

9,9%

2018

-2,5%

-6,2%

-7,7%

-7,2%

2019

31,6%

36,1%

30,6%

31,1%

20,3 %

30,1 %

2020

59,7 %

13,7 %

8,4 %

23,2 %

34,4 %

-2,0 %


För mig har året i stor utsträckning handlat om att jag har arbetat med mina tidigare felbeteenden. Jag har alltid haft en rätt bra hitrate med investeringar i bra teknikbolag som jag sedan har sålt alldeles för tidigt då jag varit ovillig att extrapolera tillväxten längre framåt än enstaka år. Utöver portföljrapporten 2019 har jag spunnit vidare på de tankarna i inlägget "Den mest anpassningsbara investeraren överlever" (länk) vilket jag tycker är ett av mina bättre inlägg på senare år. Jag har även blivit mindre egensinnig och även om jag vägrar att köpa olönsamma bolag finns det en hel del riktigt bra case som dyker upp på aktietwitter vilket man bör ha respekt för och dra nytta av. Särskilt med tanke på att även om "alla" på sociala medier äger aktien kan man ofta plocka russinen ur kakan i ett sådant här turbulent börsklimat.

Kombinationen av ett turbulent börsår och mitt fokus på att vara mer tidseffektiv har gjort mitt vanliga sätt att lista alla transaktioner blir lite otympligt och jag har därför tagit fram ett diagram för att bättre visa aktiviteten under året. Diagrammet utgörs av en tidsaxel där höjden på varje streck speglar hur stort köpet (positivt värde) eller försäljningen (negativt värde) var i förhållande till portföljstorleken. Det som blir lite svårt att se i diagrammet blir när jag gjort flera mindre köp vilket är fallet med Riwi, Plejd och Enlabs där man får addera ihop höjden på strecken.


Kombinationen av nyinköp och hög aktivitet i portföljen har inneburit en rätt radikal omfördelning av mina innehav. I början av året tog jag en fullstor position i det kanadensiska undersökningsföretaget Riwi Corp (länk) och precis i början av Covid-19-oron gjorde jag mitt första inköp i Plejd. Plejd släppte en fantastisk bokslutskommuniké men där kursen stod stilla på grund av Covid-19-oron samtidigt som jag inte riktigt delade den oron vid tillfället (länk). Därefter började det smälla rejält och jag passade på att investera i Enlabs som jag haft ögonen på ett tag och ökade även i Riwi och Viemed där jag egentligen var fullinvesterad. Med Covid-19 var det rätt stressigt på många fronter och eftersom innehaven tagit oresonligt mycket stryk samtidigt som jag inte hade tid att sätta mig in i allt för många nya bolag fick det bli ökningar istället. Därefter studsade börsen snabbt upp igen och jag var väldigt osäker på hur börsen skulle utveckla sig därefter och jag valde därför att steg för steg köpa på mig bolag över en längre tid (länk). Under året har jag även sålt jag av Swedbank och Pandora i enlighet med min mål i portföljasammanfattningen 2019, Ework och Axkid då jag oroade mig för Covid-19s påverkan på verksamheten samt Riwi Corp som hade en riktigt dålig kvartalsrapport för det tredje kvartalet.


En väldigt stor skillnad gentemot tidigare år är även att en mycket stor del av portföljens totalavkastning i år har orsakats av förändringar i innehav som jag köpt eller sålt i år. Huvuddelen av mitt innehav i Gravity köpte jag redan 2018 men även om man exkluderar den tredjedel av totalavkastningen som kom från Gravity har över hälften av totalvkastningen kommit ifrån bolag där huvuddelen av inköpen genomfördes nu i år. Totalt har min totalavkastning bestått i en tredjedel Gravity, en tredjedel från Enlabs och Plejd samt en tredjedel från ett större antal bolag där volatiliteten på Oslo och Torontobörsen bidragit till att skapa köplägen. Av mina förluster hade min totalavkastning blivit 7,2 % högre om jag helt enkelt hade givit upp på Insr tidigare och försäljningen av Ework precis på botten kom att kosta mig ytterligare 4,2 % i totalavkastning för året (andelen i själva pajen visar hur stor andel av mina negativt avkastande aktier som varje aktie utgjorde). 


Köpbeslut

Förutom Riwi anger procenstsiffran hur kursen utvecklats till och med 31 december.
Riwi 2020-01-13 och 2020-03-16 (sälj 2020-11-11), +53 % och 111 % vs sälj
Plejd 2020-03-02 och 2020-05-08 +252 % och +272 %
Viemed 2020-03-12 + 169 %
Enlabs 2020-03-20 och 2020-03-25 +157 % och +216 %
Insr 2020-04-15 -58 %
Nanalysis 2020-05-12 -1 %
Enwave 2020-06-09 +35 %
Avensia 2020-06-22 +39 %
Gravity 2020-07-13 +180 %
Aqualis Braemar 2020-07-14 + 114 %
Nekkar 2020-09-01 +49 %
Axkid 2020-12-14 +1 %

Årets första köp är i mångt och mycket det köp jag är mest osäker på. Riwi är ett av Kanadas mest snabbväxande bolag (länk) och genomför sentimentsundersökningar online (Värdepappret har en gratisanalys tillgänglig här). Bolaget har en enorm skalbarhet i sin affärsmodell och dubblerade sin omsättning under det första kvartalet 2020. Bolaget bygger på forskning där man ville kunna göra sentimentundersökningar i områden med allvarliga epidemier eller där korrupta regimer gör det svårt att samla information vilket passade perfekt med läget i Kina i början på året. Rapporten för det första kvartalet var dessutom helt fantastisk där man dubblade omsättningen och visade på en lönsamhet som  gjorde att jag räknade med ett eP/E för 2020 omkring 20. Därefter har varje kvartalsrapport successivt blivit svagare samtidigt som ledningen inte har varit särskilt tydlig med varför vilket fick mig att sälja omedelbart på Q3-rapporten vilket än så länge har varit lyckosamt. Riwi är det första exemplet på hur jag blivit lite mer villig att betala högre multiplar om tillväxten är extrem och och även en nyttig positv återkoppling om att jag ibland nog bör sälja snabbt och sedan omvärdera bolaget vilket jag gör just nu. 

Plejd var en mer traditionell investering för mig. Jag har följt Plejd sedan börsnoteringen då jag var nyfiken på om man skulle kunna uppnå målet att ställa om från olönsamma lyxprodukter till en bredare marknad. Affärsmodellen var vid noteringstillfället alldeles för obekräftad för min smak men ofta kan kursen i en aktie gå i sidled under lång tid då ambitiösa tillväxtinvesterare tar en position tidigt och bolaget måste växa ikapp sin värdering. I min analys konstaterade jag att Plejd hade nått en position där kassaflödet kunde täcka utvecklingskostnaderna samtidigt som utvecklingen av Connected Home over IP som en branschstandard visade på att man valt en tekniklösning som är långsiktigt hållbar och kommer att kunna fungera i den framtida utvecklingen av smarta hem både i Sverige och utomlands. Jag vågade inte riktigt köpa på mig mer när krisen var som värst men insåg sedan att boomen inom hemrenoveringar gjorde det osannolikt att Plejd skulle bli billigare.


Viemed arbetar med andningsstöd åt personer med allvarliga andningsproblem vilket självklart inte var en sektor som stod högt i mitten på mars. Samtidigt insåg jag att marknadspenetrationen för Viemed är så pass låg att, givet den relativt låga dödligheten i Covid-19, skulle det knappast bli brist på behandlingsbara patienter utan snarare skulle intresset för andningsstöd i hemmet öka när man vill undvika att känsliga personer befinner sig på sjukhusen. På sikt tror jag att Viemed har stor potential att bli den kanske största Covid-19-vinnaren av alla innehav i portföljen eftersom man med sin kärnkompetens inom andningsstöd har kunnat leverera både utrustning och kompetensstöd till sjukhus i USA vilket har inneburit stora engångsintäkter samtidigt som man byggt upp nya relationer med sjukhusen som skriver ut patienter med ordinationer om andningsterapi i hemmet. Jag försöker rent allmänt att inte vara allt för haussig om mina innehav men om du har orkat läsa så här långt i portföljsammanfattningen tycker jag definitivt det kan vara värt att titta på min senaste analys om Viemed (länk) då värderingen i mina ögon är låg.


Enlabs är mitt tredje investeringsförsök inom iGaming och utfallet de första dagarna var i linje med tidigare utfall (Aspire Global och XLMedia) när Lettland annonserade att man stängde även onlinecasinon som en del av sina åtgärder mot Covid-19. Samtidigt var det här ett bolag med en balansräkning soms kulle klara både ett och två år utan sportsbetting och många duktiga investerare såg det som oförståeligt hur kursen kunde vara så låg. Givet mitt stora intresse för Östeuropa (exempel) innebar det att Enlabs blev det bolag som jag la fokus på att sätta mig in i när krisen stod som värst vilket blev lyckosamt.


Nanalysis och Enwave är två Kanadensiska microcaps som jag har tagit bevakningspositioner i. Den Kanadensiska börsen är extremt volatil och består till 25 % oljebolag, 25 % banker och 10 % energibolag. Dessutom har börsen ett lite dåligt rykte eftersom att det är lättare att notera sig i Kanada i USA vilket gör att vissa Amerikanska bolag väljer den vägen till börsen. Sammantaget har det här skapat en extremt spekulativ börs vilket på senare år varit en perfekt storm när Cannabisbolag med ögonen på den amerikanska marknaden vuxit upp som svampar ut jorden vilket gör att mer intressanta bolag drunknar i nyhetsflödet. Nanalysis tillverkar små robusta NMR-maskiner för kemisk analys som inte kräver flytande kväve och Enwave har en metod för frystorkning där man använder vakuum för att göra torkningen mer skonsam och energieffektiv. I båda fallen handlar det om bolag som har en rejäl orderbok, ligger på omkring break-even i kassaflödet och där jag väntar på en post-Covid miljö för att se om de kan leverera vad de lovar. Jag är bekväm med att tekniken fungerar och har till och med provat vakuum-torkade ostsnacks tillverkade med Enwaves teknik men jag är osäker på hur stor den totala marknad för bolagens produkter kommer att visa sig vara. Därför investerade jag vad som vid tillfället var lite drygt 1 % av portföljen i respektive bolag för att hålla koll på den långsiktiga utvecklingen. 

Avensia är ett bolag som jag följt länge och eftersom jag tyckte att Avensia släpade efter i återhämtningen efter den värsta börskraschen passade jag på att öka på mitt innehav i juni. Med en kursökning på 39 % sedan dess tycker jag Avensia är dyrt men samtidigt är det en högkvalitativ IT-konsult specialiserad på E-handel och som aldrig vuxit omsättningen med mindre än 20 % per år. 

Resan i Gravity har varit rätt våldsam sedan jag gjorde min första investering 2018 efter att ha fått upp ögonen (länk) för aktien från bloggen Alpha Researcher som tyvärr inte verkar finnas kvar. Jag har hållit rätt tyst om mitt innehav eftersom det finns så många duktiga andra personer som följt bolagets topplisteplaceringar mycket aktivt och jag är måttligt road av att diskutera med den typen av personer som lockades fram av den snabba nedgången i Sydkorea och floppen i Japan med Ragnarok M. Men jag är mycket tacksam för hur Pappakeno, Olle och ValueGARP har gnetat på och följt hur den nya generationen spel har utvecklats intäktsmässigt, det är ett stort skäl till varför jag är bekväm att behåla inenhavet och även ökade på min investering i Gravity trots att kursen i juli redan nästan hade tredubblats gentemot bottennoteringarna i mars. Det är tillsammans med Viemed och Riwi ett ovanligt fall där jag överviktad innehavet räknat antal kronor jag investerat i bolaget vilket i kombination med kursrusningen har gjort det till 22 % av portföljen. Det kommer att bli intressant att se om man lyckas bättre i Japan den här gången eller om de får ett godkännande för spelsläpp i Kina men på det stora hela är jag optimiskt till Gravitys fortsatta frammarsch under 2021.

AqualisBraemar och Nekkar är två utmärka exempel på värdet av ett social nätverk inom investeringar. Båda bolagen har en historik som gör att de screenar dåligt. AqualisBraemar är en sammanslagning av två bolag verksamma inom oljeservice, shipping och försäkringar medan Nekkar sålde av en stor och olönsam affärsenhet inom utrustning för godslogistik i syfte att fokusera på design och underhåll av Syncrolifts som används för att lyfta fartyg och ubåtar ur vattnet för underhållsarbeten. I båda fallen kan man sammanfatta det som att jag i det första läget var för dåligt insatt i möjligheterna för att förstå att bolagen var intressanta men det är alltid intressant att höra hur andra människor tänker och när jag lyssnade på Småbolag och Undantag och tittade närmare på bolagen kunde jag konstatera att mina invändningar var motbevisade.

Det är viktigt att hålla sig inom investeringsområden man är bekväm med och det finns en hel del bolag som helt enkelt faller ifrån då jag inte investerare i rena tillgångscase, finansbolag eller bolag beroende av råvaruproduktion. I det här fallet var det dock på nivån att värderingen på bolagen fallit så långt att bolagen såg ut som tillgångscase tack vare sin starka balansräkning trots att tillväxten och kassaflödet innebar att de dessutom är intresanta som investeringar i växande bolag med starka kassaflöden vilket vid en första anblick doldes av de ovan nämnda företagsaffärerna. 

Axkid har på senare år etablerat sig som ett av de ledande varumärkena för bakåtvända bilbarnstolar i Sverige. Samtidigt har man återinvesterat intäkterna från försäljningen och mer därtill för att bygga upp en monteringsfabrik, egen distribution på europeiska nyckelmarknader coh nästa generations bilbarnstolar vilket var planerat att bära frukt under 2020. Covid-19 har slagit hårt mot sällanköpshandeln men det verkar som att man lyckats över förväntan på alla tre punkterna och tillväxten i Tyskland var redan innan den framgångsrika lanseringen av Axkid One över 100 %. I det läget har styrelseordförande med 6 % av aktierna valt att försöka få till en Management Buyout med obefintlig budpremie istället för att genomföra en nyemission på i storleksordningen 20 miljoner kronor. Vi vet tack vare en strålande insats från Totoro (@terra_mm på Twitter) att åtminstone 25 % av aktieägarna kan förväntas tacka nej till budet och min bedömning är att så fort budet misslyckats så kommer det att komma en nyemission för att generera det rörelsekapital som krävs för expansion i Europa. Blir det en företrädesemission kommer jag att teckna för fullt och för den som vill läsa mer om Axkid har jag en färsk analys på bolaget här.

Utöver ovanstånede genomförde jag noteringsspekulationer i Thunderful Group och Fasadgruppen. Jag var tryggare med noteringen i Thunderful Group än i Fasadgruppen men i kronor och ören blev Fasadgruppen en bättre spekulation helt enkelt eftersom tilldelningen blev högre.

Säljbeslut


Swedbank  2020-03-19 (+17 %)
Ework 2020-03-23 (+47 %)
Axkid 2020-03-27 (+58,7 %)
Pandora 2020-06-09 (+92 %)
Insr 2020-09-30 (-61 % sedan jag sålde och -84 % sedan köpet i mars)
Riwi 2020-11-11 (-24 %)

Symptomatiskt för alla försäljningar som jag gjorde i mars är att alla aktier har gått upp sedan dess. Med tanke på att jag aldrig hade mindre än 8 % kassa under året var det här med facit i hand ett misstag men samtidigt hade jag inte vågat förvänta mig att andravågen med Covid-19 skulle få ett så begränsat genomslag på börsen samtidigt det Amerikanska presidentvalet, Brexit och de ekonomiska implikationerna av Covid-19 inte heller har slagit hål på börsen. Swedbank försäljningen var något jag hade som mål att genomföra (om än till högre kurs), Axkid har överpresterat i ett mycket svårt läge och jag har svårt att se Eworks affärsmodell som hållbar på sikt givet hur man hanterar konsulter som bör kunna hitta en bättre partner (länk). Sammanfattningsvis kan man säga att de här försäljningarna gav mig handlingsfrihet som jag sedan inte använde även om jag nog var överdrivet försiktig med Axkid där en närmare analys kanske hade fått mig att ändra åsikt och helt enkelt ta höjd för en förväntad nyemission redan under sommaren..

Försäljningen av Pandora är lite försmädlig på så sätt att hela min investeringstes i Pandora har varit att bolaget med sitt varumärke skulle få en konkurrensfördel när allt mer handel sker digitalt vilket är svårt för små juvelerarbutiker med många varumärken att hantera. Däremot hade jag inte en tanke på att Pandora skulle bli en av de tio bästa aktierna på Stoxx Europe 600 Index under 2020 baserat på den tesen (länk). Jag höll kvar aktien rätt länge från botten men det ska bli intressant att se hur Pandora utvecklar sig kommande åren för att utvärdera mitt försäljningsbeslut.

Insr och Riwi får ses som sedeslärande läxor om värdet av att sälja av snabbt när en investeringstes blir motbevisad. I Insr har jag gjort misstaget att jag reviderat ned mina förväntningar men samtidigt konstaterat att kursen är låg i förhållande till de nya förväntningarna. I Riwi har jag inte gjort det misstaget vilket skapade en god avkastning för mig i mina Riwi-affärer och ett av mina framtida mål är dels att sälja snabbare och även vara bra på att köpa tillbaka om det visar sig att man fått ordning på affärerna igen.

Tankar inför 2021

När det går bra med aktieportföljen är det alltid en bra idé att fråga sig vad som kan tänkas gå åt helvete nästa gång. Som jag skrev i mitt inlägg om att den bästa anpassningsbara överlever har jag skruvat lite på min villighet att extrapolera tillväxt vilket just nu exemplifieras av att Plejd ligger kvar i portföljen. Med tanke på hur portföljen ser ut blir det därför viktigt att följa utvecklingen av Plejd som just nu är "priced for perfection". Även Gravity kommer att ha en stor påverkan på prtföljen även om bolaget är relativt billigt på i dagsläget tillgängliga siffror men där spelsläpp i enskilda länder alltid utgör ett riskmoment vilket vi såg i Sydkorea där intäkterna sjönk fortare än väntat samt i Japan där försäljningen aldrig tog fart för Ragnarök M.

Jag måste även säga att jag är oerhört imponerad över hur Pappakeno hanterade krisen i mars när han ökade på i de sektorer som han trodde skulle bli vinnare snarare än att försöka fly till "säkra hamnar" vilket i år har givit en riktigt kass avkastning (länk till årskrönika). Givet familjesituationen och mina prioriteringar kommer jag nog aldrig bli en investerare med 4-5 aktier i portföljen och en extrem avkastning men det är en tydligt att i just den här krisen var det mer lönsamt att hitta vinnarna än att försöka investera i traditionellt stabila branscher. 

Som jag ser det har jag följande som viktiga mål under 2021:
  1. Återställa psyket inför ett "normalt" börsår där det är svårare att hitta investeringsmöjligheter med helt vanvettiga avkastningsmöjligheter. Det här innebär att jag varken ska plocka på mig väldigt billiga bolag med bristande historik eller överdrivet dyra bolag med stor potential.
  2. Lägga mer tid på att titta närmare på aktietwitter, jag blir lätt blind för bolag såsom Evolution Gaming och Awardit där namnen hela tiden passerar i pereferin men där jag aldrig riktigt tar tag i bolagen. Jag tänker aldrig köpa bolag med bristande fundamenta baserade på potential som lyfts fram i sociala medier men rätt ofta kan det faktiskt ligga guldkorn mer eller mindre helt öppet.
  3. Hålla i säljdisciplinen där jag varken ska begå mitt gamla vanliga misstag att sälja bort mig tidigt eller överkompensera och envist hålla kvar exempelvis Plejd eller Gravity bara för att jag missat toppen. 
Mer bolagsspecifikt börjar det även bli dags att ta itu med Doro som legat och skvalpat väldigt länge i portföljen. Baserat på det besparingsprogram som Carl-Johan Zetterberg Boudrie tagit fram ser jag tre olika alternativ som kan utspela sig under 2021.
  1. Nya problem som vi inte kan förutse och care går dåligt --> Jag bör sälja under året som ett av mina mål.
  2. Besparingarna går som planerat men care fortsätter gå tungt --> Jag hoppas på kursdubbling men säljer sen då aktien är för mycket av ett värdecase med begränsad uppsida. 
  3. Besparingarna biter och man får även igång tillväxt via uppköp eller att Tunstall får råspö i Svenska upphandlingar då de gjort bort sig en gång för mycket --> Jag behåller Doro. 

tisdag 15 december 2020

Analys Axkid, Axkid One, tillväxt i Tyskland och egen fabrik (uppdaterad)

Jag har ägt Axkid sedan 2018 då jag köpte mina aktier för ungefär 12 kr (länk). Precis på botten av Covid-19-finanskrisen sålde jag av en del av innehavet i syfte att skapa handlingsfrihet inför en eventuell nyemission samtidigt som jag kunder återinvestera pengarna i bolag som inte påverkades lika kraftigt av pandemin. Axkid har varit en fantastisk tillväxthistoria de senaste åren men återinvesterat vinsten och mer därtill för att bygga en starkare plattform för framtiden. Min plan har därför varit att bevaka Axkid och invänta ett lämpligare köpläge och nu när SEB Equity Partner lagt ett så pass snålt bud på Axkid har jag valt att öka på mitt innehav i Axkid.

Den punkt som har oroat mig mest är risken för kortsiktiga likviditetskriser eftersom Axkid har tagit tunga investeringar under perioden 2018-2019. Axkid har etablerat en monteringsfabrik i Kina samtidigt som man utvecklat Axkid One som nyligen vann pris som årets babyprodukt (länk) och investerat i en egen försäljningsorganisation i Tyskland och Storbritannien vilket inneburit att antalet medarbetare ökat från 14 till 31 under 2019. Totalt är det fem medarbetare i Sverige, sex i Kina, fyra i Tyskland och två i Storbritannien som rekryterats. Omställningen till egen distribution i Tyskland innebar även att Axkid under det första kvartalet 2019 inte hade någon omsättning alls i landet och att försäljningen därefterar accelerat kraftigt från låga nivåer, under det tredje kvartalet 2019 angav man exempelvis tillväxten i Tyskland till 125 %.

Sammantaget har det här inneburit att 2019 var ett år där omsättningstillväxten stannade av och "bara" blev 10,2 % efter att ha ökat med 24 % år 2018 och hela 72,6 % 2017 som var ett riktigt toppår för Axkid när det gäller lönsamhet och kassaflöde. Axkid räknar däremot med att på sikt hålla en tillväxttakt på 20-30 % per år under en konjunkturcykel.Just kassaflödet har hela tiden varit Axkids svaga punkt då man är ett litet bolag där en begränsad försäljning ska täcka upp både en kraftigt utökad säljorganisation och teknikutvecklingen vilket avspeglat sig i kassaflödet likväl som balansräkningen.Samtidigt har ledningen gjort ett fantastiskt jobb att med begränsade medel både bygga upp Axkid och hantera Covid-19. Rent praktiskt måste Covid-19 ha inträffat med värsta möjliga tajming för Axkid då man satsat stort på produktplattformen Axkid One samtidigt som man nu står med en kraftigt utökad kostnadskostym när världen samtidigt stannat upp. Vanligtvis är det andra kvartalet Axkids stora tillväxtkvartal och omsättningen ökade sekventiellt 50 % under 2018 och 37 % 2019 medan det under 2020 istället blev ett försäljningstapp på 14 %. Däremot har nedgången delvis kompenserats av en fantastisk tillväxt under det tredje kvartalet som är Axkids starkaste kvartal någonsin. . 

.


Axkids VD Daniel Johanson har alltid haft en relativt lågmäld framtoning och trots det rekordartade tredje kvartalet var det ett relativt bistert VD-ord där han lyfte fram både möjligheterna och risken för att det skulle komma att krävas en nyemission för att finansiera dem.

Axkid One har nu lanserats på alla våra marknader och intresset från både våra försäljningspartners och slutkunder har varit positivt. Initialt har vi valt en försiktig lanseringsplan för att säkerställa kvalitén, klara produktionstakten i vår nya fabrik samt minska belastningen på vårt rörelsekapital. Axkid ONE har unika funktioner som möjliggör installation på 30 sekunder, justering av benutrymme och framförallt är det den enda bakåtvända Isofix-stolen på marknaden som är godkänd för barn upp till 125 cm (cirka 7 år). Axkid One är en produkt som vi tror kommer komplettera vår storsäljare Minikid 2 på ett bra sätt. Det är dock fortfarande för tidigt att uttala sig med säkert om etableringen för produkten och vi är fortsatt återhållsamma i ökning av produktion och finansiella prognoser framåt.

Kassaflödet från verksamheten uppgick till 0,7 MSEK (-0,7) och från investeringsverksamheten -1,1 MSEK (-4,7) främst kopplat till investeringar i produktionsverksamheten.

Vi står nu i ett läge där vi med de investeringar som gjorts i en stark produktportfölj, egen produktionskapacitet och egna säljkontor känner att det finns stora möjligheter för oss på marknaden. För att säkerställa framtida tillväxtmål behöver vi öka såväl rörelsekapital som sälj- och marknadsföringskostnader de kommande åren. Därför har ledningen och styrelsen påbörjat arbetet med att säkerställa ett nytt kapitaltillskott. Vi utesluter därför inte att en nyemission kan bli aktuell även om vi samtidigt arbetar med andra finansieringslösningar. Mer information i frågan kommer att delges aktieägarna löpande under hösten.


Jag har stor förståelse för att det för ledningen kan vara attraktivt med en lösning där SEB Private Equity genomför ett ledningsutköp. Det skulle för ledningen innebära att de får in en kapitalstark partner samtidigt som deras egen utspädning blir minimal. Däremot är det som utomstående aktieägare omöjligt att acceptera en budsituation där styrelsen som ska ta del av ett ledningsutköp har en helt överlägsen överblick över huruvida satsningarna på Axkid One, monteringsfabriken och den egna distributionsorganisationen kommer att bära frukt, samtidigt som man i marknadskommunikationen varnat för en sannolikt kommande nyemission vilket pressat kursen. Som jag ser det finns det i princip inget läge där det är rationellt för aktieägarna att acceptera ett bud från SEB Private Equity i det här läget. Om SEB, utifrån vad Axkids ledning har presenterat kan räkna hem en affär med kapitaltillskott, ersättning till ledande befattningshavare och de avkastningskrav som finns i fonden innebär det i praktiken att vi aktieägare nästan definitivt gör en dålig affär. 

Axkids nuvarande läge

Jag har försökt göra en bedömning av Axkids nuvarande läge utifrån olika recensioner och tittar vi här hemma i Sverige är det tydligt att Axkid har etablerat en mycket stark position. I samband med att vi har fått barn har jag passat på att kolla runt hur personalen i svenska butiker ser på marknaden för bilbarnstolar och det märks att Axkids grundare har jobbat stenhårt med försäljningen och god support till barnbutiker när personal refererar till "Tony på Axkid" som någon de känner. Den här populariteten avspeglar sig även tydligt på Pricerunner där Axkids produkter har plats 3, 6 och 7 medan man av Prisjakt har två av de fyra stolar som rekommenderas i ett konsumenttest (länk).

Ställningen är inte riktigt lika stark utomlands där jag har fokuserat på Danmark, Storbritannien och Tyskland. I de länder där Pricerunner har domäner (Sverige, Danmark och Storbritannien) är Axkid Minikid 2.0 rankad som nummer 7 i Storbritannien och nummer 31 i Danmark medan Axkid One är rankad som nummer 11 i Storbritannien och 34 i Danmark. Användarrecensioner verkar vara nöjda med säkerheten med Axkid Minikid 2.0 men lyfter även fram hur mycket svårare det är att installera en bilbarnstol som inte har Isofix. Samtidigt verkar det inte som att Axkid Modukid med Isofix som lanserades 2019 fått någon lyckad lansering på de utomnordiska marknaderna trots att den är så pass lik Minikid. Även i Tyskland har Axkid en lite mer undanskymd roll med låg tillgänglighet i butiker och många produkttester av bilbarnstolar utelämnar Axkids produkter vilket vilket är mycket negativt. Att synas i sådana tester och även ha några unika försäljningsargument (länk till Tyska recensioner) är en enormt viktig del för att få försäljning på en marknad där de flesta bara gör ett eller två inköp under sin livstid. Ett undantag från den här undanskymda tillvaron i Tyskland är dock die Kindersitzprofis där chefen för Axkids tyska distribution, Friederike Gudehus tidigare varit med och grundat i syfte att marknadsföra bakåtvänt bilåkande i Tyskland. En annan intressant observation jag har gjort är att Axkids onekligen lyckats bra med sin positionering gällande bakåtvänt bilåkande, den här artikeln från Tesberichte.de är definitivit inte entydigt positiv till bakåtvända bilbarnstolar men när den ska exemplifiera nackdelarna med bakåtvänt bilåkande för barn är det Axkids modeller man använder. 

Sammantaget är det tydligt att det fortfarande finns väldigt mycket att göra för Axkid med avseende på internationell expansion. Man har ett tydligt budskap till marknaden och Axkid One är en fantastisk produkt på så sätt att den sticker ut på marknaden med sin låga vikt och långa användningstid vilket gör den unik gentemot traditionella bilbarnstolar och även jämfört ned de roterbara bilbarnstolar som utgör den andra stora innovationstrenden inom premiumsegmentet. Just nu är marknaden i många länder uppdelad på traditionella framåtvända bilbarnstolar, traditionella bakåtvända bilbarnstolar, premiummodeller med pivot som underlättar att få in barnet i stolen och Axkid One där barnen sitter som i en traditionell bakåtvänd bilbarnstol men med unik lång användningstid, god bekvämliget och låg vikt. Så jag tror att Axkid One kan bli en dörröppnare för Axkids sortiment då hyllutrymmet och antalet leverantörer i varje butik är begränsat, Axkid One blir kanske inte den dominerande premiumlösningen jämfört med de roterbara stolarna men som ett alternativ är den vara unik och kompletterar det övriga sortimentet vilket gör det rationellt för butiker att ta in Axkid som ett av de varumärken som säljs i butiken. Den här recensionen är en utmärkt illustration av de olika system som används i dagsläget och för en butik gäller det att ha varumärken som täcker in de olika kundbehov som finns med åtminstone ett välrenommerat varumärke som täcker olika stora kundgruppers behov utifrån säkerhet, utrymme, pris och andra prioriteringar. I Sverige har Axkid lyckats bygga upp en fantastisk försäljning trots att bakåtvända bilbarnstolar har en rätt homogen design i Sverige där säkerhet prioriteras. Här i Sverige är min bedömning att mycket av framgången består i att Tony Qvist hela tiden arbetat nära butikspersonalen och personal på flera butiker har till och med nämnt Tony vid namn och kommenterat på hur lyhörda Axkids är både när det produktutveckling och god servicenivå när jag pratat med dem i samband med undersökningsrundor. För att slå igenom utomlands krävs det däremot att man får till en distributionsorganisation med varumärkesambassadörer och en rejäl närvaro i relevanta tidskrifter för att potentiella kunder ska känna sig trygga med produkterna. Sedan gäller det att komma ut i butikerna och där utgör Axkid One ett viktigt verktyg för att erbjuda någonting unikt vilket sedan gör det unikt för butikerna att även tillhandahålla Axkids övriga sortiment som får goda recensioner men inte är unika på samma sätt. 

Vi är väldigt nöjda med vår Minikid 2.0 som vi valde att behålla istället för vår Maxi-Cosi Comfort när det var dags för äldsta barnet att åka framåtvänt. Men rent praktiskt handlar försäljningen av mer traditionella bakåtvända bilbarnstolar om att varje förälder har sina unika krav och butikerna har ett brett sortiment av bilbarnstolar med toppbetyg där små variationer såsom lutning på sätet och vad personalen säger just då fäller avgörandet om vilken bilbarnstol det blir. Så där handlar det mer om att få en plats i sortimentet och att skapa en god relation till personalen än att skapa en banbrytande bilbarnstol som är överlägsen konkurrenterna. I det perspektivet verkar det fantastiskt att man har lyckats rekrytera en entreprenör som Friederike Gudehus till att bygga upp den tyska distributionen. Hon har tidigare startat die Kindersitsprofis som är ett företag on startade just för att öka andelen barn som åker bakåtriktat och som entreprenör och eldsjäl blir hon en trovärdig varumärkesambassadär i Tyskland där hon kan fungera både som influencer (exempel) och bygga upp Axkids distribution. Enligt en intervju hos IT-företag NAS Conception (länk) hade Axkid intäkter på cirka 1 miljon euro under 2019 och ser ut att dubbla omsättningen, trots Covid-19, i Tyskland under 2020 enligt artikeln som är tidsstämplad 6 juli 2020 på Google. 

Värdering och investeringsläge

Vid uppköp är det inte ovanligt att ledningen använder så smickrande tidsperioder som möjligt när de ska beräkna budpremien. För några år sedan totalsågade jag hur budpremien för Transmode AB redovisades (länk) och jag tycker inte att Axkid är bättre på den här punkten. Budpremien framstår i princip bara som attraktiv om man antingen jämför med Covid-19 krisen eller om man använder den senaste månaden där spekulationer om en nyemission har pressat kursen. Om man dessutom använder P/S-tal istället för börsvärde som värderingsmått blir det ännu tydligare att varje omsättningskrona sällan har värderats lägre än den nuvarande budkursen.


Som en jämförelse har jag även tittat på Axkids omsättning de senaste tolv månaderna och vad P/E-talet med dagens börsvärde skulle bli framöver om Axkid återgick till lönsamheten man hade 2018 (7,5 % vinstmarginal) och uppvisade en tillväxt i linje med den övre respektive undre gränsen för Axkids långsiktiga tillväxtmål under de kommande fem åren. 


Med en normaliserad lönsamhet är Axkid inte ens dyrt till dagens kurs och värderingen faller dessutom snabbt om tillväxtmålen uppfylls vilket ser lovande ut med tanke på att den snabbt växande tyska verksamheten redan utgör uppemot 20 % av omsättningen. Efter att ha pratat med andra privatinvesterare är jag även optimistisk till att dagens bud kommer att förkastas med god marginal och skulle ett uppköp ändå bli av är ett inlösensförfarande inte en katastrof. I praktiken handlar det om en inlåsning i 1-2 år där vi under tiden erhåller referensräntan +2 % på inlösensvärdet för aktierna. Totalt blir det en risksfri avkastning på cirka 4 % avkastning på ett år eller 6 % avkastning på två år vilket är långt över snitträntan, Det här är även en resa jag tidigare gjort med Transmode (länk).

Samtidigt ska man komma ihåg att Axkid troligen har ett kapitalbehov på ett antal miljoner och jag skulle tycka att det var mycket positivt om man antingen genomförde en nyemission till befintliga aktieägare eller en riktad nyemission till en trovärdig ankarinvesterare som kan ta 10-20 % av rösterna. På så sätt skulle Axkid få en god ekonomisk handlingsfrihet, due diligence-processen som SEB har gjort kommer tillnytta och de utomstående aktieägarna får en tydlig representant vilket just nu saknas i styrelsen där alla är jäviga till ledningsutköpet.