Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 27 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade del 3

Nu är det dags för del tre av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.

I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc, i det andra inlägget gick jag igenom Riwi Corp (som jag äger), Docebo Inc och Blackline Safety medan jag i det här inlägget kommer att titta på Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies innan jag i det sista inlägget tittar på Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.

Fronsac Real Estate Investment Trust
Market cap 104 MCAD, P/S 6,7 och EV/EBIT 18,73

Fronsac Real Estate Investment Trust är en REIT (Real Estate Investment Trust, se förklaring från Aktieinkomster på Trade Venue) som investerar i fastigheter vilka hyrs ut på kontrakt där hyresgästen tar så stort ansvar för den dagliga driften som möjligt (Triple Net eller Management-Free). REITs är en skattemässigt gynnad form av fonder som har återkommande intäkter och delar ut nästan hela vinsten till delägarna. Jag investerar inte i fastigheter och kommer därför inte gräva särskilt djupt i Fronsac men det finns ett bra faktablad från Fronsac på bolagets hemsida (länk). I grund och botten handlar affärsmodellen om att Fronsac kan emittera fondandelar, köpa fastigheter och tar på sig den finansiella risken som ägandet medför i utbyte mot att man tar ut en hyra som är högre än räntekostnaderna. Eftersom Fronsac minimerar sina åtaganden för driften kan man snabbt skala upp fonden så länge det finns fastigheter att förvärva och hyresgäster att hyra ut till medan andelsägarna kan tillgodoräkna sig arbitraget mellan räntekostnader och hyresintäkter minus management fees. Affärsmodellen fungerar bra så länge det finns hyresgäster och historiskt har REITs överavkastat börsen men det kan smälla till rejält i dåliga tider då kostnaderna i ett sånt här upplägg kan skena samtidigt som REITs per definition saknar en större finansiell buffert.


AcuityAds Holdings Inc.
Market cap 235 MCAD, P/S 2,2 och EV/EBITDA 74,3 

AcuityAds Holdings tillhandahåller en demandside plattform för digital marknadsföring. Det här är en viktig del av ekosystemet för hur reklam hanteras på många hemsidor. När vi besöker en hemsida skickas en signal till ett stort antal annonsplatsköpare som AcuityAds Holding tillsammans med information om besökaren. En demandside plattform måste utifrån informationen blixtsnabbt identifiera vilken annons i lagret som har störst ekonomiskt värde att visa upp och skickar annonsen tillsammans med ett bud till annonsplatssäljaren som sedan väljer det mest attraktiva budet och visar upp annonsen på annonsplatsen.

Bild av den beskrivna affärsmodellen.

Branschen har exploderat under 2010-talet och är en av de branscher som legat mycket långt framme när det gäller utveckling inom maskininlärning (d.v.s AI med nuvarande språkbruk). Jag har tidigare tittat på bland annat Criteo och Taptica (Numera Tremor International) inom branschen men aldrig skrivit om bolagen eftersom jag tycker den varit för svår för att dra några slutsatser om. Omkring 2010 satasades det enorma summor inom sektorn och särskilt inom EU är branschen hårt kritiserad och en starkt bidragande faktor till att GDPR blivit ett så omfattande regelverk. Eventuellt har branschen dock kommit in i en konsolideringsfas där vinnarna har börjat utkristallisera sig och Acuity har enligt VD Tal Hayek börjat förvärva bolag med intressant teknologi men som inte lyckats nå kritisk massa för att nå lönsamhet vilket han beskriver i föjande presentation.


Acuity beskriver "God return of investment för kunderna" som sin främsta konkurrensfördel vilket är extremt svårt som utomstående att utvärdera. Min uppfattning är att hela branschen fortfarande lider av omfattande lurendrejeri där okunniga köpare och säljare betalar alldeles för mycket till magiska AI-lösningar som i praktiken kostar mer än de smakar. Förr eller senare kommer marknaden dock att mogna och om Acuity kan fortsätta växa med 30 % per år samtidigt som utvärderingsmodellerna mognar är det en indikation på att de är en av aktörerna som håller vad de lovar.


En mer kvalitativ observation är även att jag tycker deras nya Illumin-plattform är riktigt intressant eftersom den löser ett av mina stora irritationsmoment med digital marknadsföring, annonser behandlar oss nästan alltid som att det är första gången vi ser en annons vilket är långt ifrån optimalt. Illumin är en plattform där annonsköpare kan hantera annonseringen mer som traditionella masskampanjer där man låter reklamen utvecklas över tiden där man kan växla mellan att fånga publikens intresse och att mer aktivt driva köpintentioner.


AcuityAds växer fortare än Tremor International (P/S 1,26 och EV/EBITDA 3,4 på föregående års vinst) men är rejält mycket högre värderat samtidigt som man är mindre och aldrig gjort vinst. Ett tredje alternativ är även The Trade Desk som är störst, bäst och dyrast (34 % omsättningstillväxt per år i snitt) men handlas kring P/S 34 och EV/EBITDA 322. Oavsett vilket alternativ man tittar mer på tycker jag det är en intressant bransch där hypen för några år sedan var massiv och där många bolag nu drabbats av ett våldsamt tillnyktrande även om jag fortfartande är skeptisk till branschen som helhet. 

Martello Technologies Group Inc.
Market cap 61,38 MCAD, P/S 4,5 och EV/EBITDA -24,1

Martello Technologies övervakar dataöverföring i nätverk i syfte att ge kundorganisationerna en stabil uppkoppling och snabbt kunna sätta in resurser för att lösa problem (exempel på tekniskt cundcase här). Bolaget är en fantastisk "story stock" eftersom man lätt kan spinna ihop ett spännande case där tekniken ligger perfekt i tiden då man kan underlätta distansarbete och se till att alla medarbetare är uppkopplade oavsett var man befinner sig. Dessutom har man en. karismatisk styrelseordförande i form av Bruce Linton som även grundat Canopy Growth där han sålde en stor andel till Constellation Brands som sedan såg till att han fick sparken då de ville ha en VD som mindre aggressivt satsade på tillväxt (länk).


Tyvärr kan jag inte få ihop siffrorna med verkligheten. Man har fått en rejäl tillväxt de senaste fem åren med en årlig omsättningstillväxt på 34 % vilket uppnåtts genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt, däremot går lönsamheten åt helt fel håll. Strategin verkar vara att få in övervakningstekniken hos så många kunder som möjligt och därefter expandera värdet per kund genom att förvärva bolag och integrera fler mjukvarulösningar för att öka de årligt återkommande intäkterna från varje kund. I teorin är det en spännande lösning men i dagsläget verkar man spruta ur sig på tok för mycket akier i förhållande till tillväxten för att jag ska vara intresserad. I dagsläget har man över 5000 kunder varav många är riktigt stora men ändå bara en omsättning på 13 miljoner kanadensiska dollar (86 miljoner kronor) och ökande förluster. Målet för 2020 var lönsamhet vilket man inte kommer att komma i närheten av och för mig hamnar Martello på listan över bolag med i teorin intressant teknik men där jag inte har en aning om hur det kommer att utvecklas sig. 
söndag 18 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade del 2

Nu är det dags för del två av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.

I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc. I det här inlägget kommer jag att gå igenom Riwi Corp, Docebo Inc och Blackline Safety medan jag i senare inlägg kommer att titta på Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies, Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.

RIWI Corporation 
Market cap 71,66 MCAD, P/S 18,3 och EV/EBITDA 41,26

Riwi Corporation arbetar med datainsamling och opinionsundersökningar åt internationella organisationer, företag och investerare. Jag har inte skrivit jättemycket om RIWI men det är numera det fjärde största innehavet i min aktieportfölj då jag bland annat ökade under Covid-19 krisen (länk) då aktien slaktades samtidigt som RIWI grundades just för att hantera den här typen av kriser. 

RIWI Corporation har flyttat upp till TX Venture Exchange så köpdiagrammet blir lite lustigt i sammanhanget.

RIWI grundades av Neil Seeman 2009 då han som forskare på University of Toronto hade utvecklat verktyg för att följa hur allmänheten reagerade och påverkades av smittspridning. Tidiga projekt var bland annat svininfluensan och vaccinmotstånd där han samlade in dataunderlag som konsult och det var inte förrän 2017 som han beslutade sig för att bygga dagens börsnoterade RIWI Corporation med större ambitioner. Grunden till tekniken är i grund och botten att alla människor ibland skriver in fel webbadresser. Om man kontrollerar ett stort antal webbadresser kan man därigenom få ett slumpvist urval av människor över hela världen som besöker webbsidor och kan tänkas svara på korta enkäter. Det innebär RIWI kan kringgå de problem med representativa urval som uppkommit i det moderna samhället och gjort det svårt att med traditionella undersökningsmetoder såsom telefonintervjuer förutspå valresultat. Tekniken är dessutom svårblockerad och anonym vilket gör det möjligt att samla in data ifrån politiskt känsliga regioner vilket används både för datainsamling om Ebola och kundundersökningar om hur kinesers vilja att köpa iPhones påverkas av konflikter mellan USA och Kina. RIWI har ett antal patent för sin datainsamling men rent praktiskt tror jag den största vallgraven i verksamheten är det faktum att konkurrerande tekniker behöver genomföra omfattande metodvalidering gällande hur representativa urval de kan göra. Svagheten med tekniken är däremot att antalet respondenter i många frågor är begränsat och man heller inte kan ställa särskilt många frågor åt gången.

RIWIs strategi är därför att fokusera på stora frågor såsom valresultat och kända varumärken och man försöker även hantera data på ett sådant sätt att man kan sälja samma data till många olika kunder. Målet är att inom bara några år ha gått ifrån ett bolag med 3 miljoner kanadensiska dollar i omsättning till att bli ett trettiomiljonersbolag. Historiskt har man vuxit med 40 % per år men för att uppnå målen behöver man växa med 70-80 % per år. Under det första kvartallet 2020 dubblade man omsättningen men det andra kvartalet uppvisade svagare tillväxt vilket man i rapporten bland annat hänvisade till att slutrapporteringen av flera uppdrag förskjöts till det tredje kvartalet. Så det ska bli intressant att se hur det slår igenom nu i det tredje kvartalet. Jag får lite näsblod när jag tittar på den nuvarande värderingen men i enlighet med min reviderade strategi (länk) är RIWI ett bolag som jag inte säljer i första taget. Tekniken har tydliga begränsningar men inom sin nisch har RIWI en enorm skalbarhet och man växer just nu i högt tempo samtidigt som affärsmodellen till och med gynnas av osäkra presidentval, epidemier och politisk osäkerhet.

För den som vill läsa mer om RIWI rekommenderar jag Finansnovis analys i Värdepappret (länk) samt Youtube där Neil Seeman brukar ställa upp på intervjuer med Small Cap Discoveries och SNN Network.


Docebo Inc. 
Market cap 1 602 MCAD, P/S 20,56 och EV/EBITDA -119,7

Räknat i börsvärde är Docebo Inc en av jättarna på listan. Bolaget arbetar med AI och molnlösningar för att skapa ett Learning Management System (LMS). Software as a Service är stekhett och jag har ingen aning om hur marknaden kommer att utveckla sig för Docebo, man verkar åtminstone placera sig rätt bra på Google när man söker på LMS och AI.

En årlig tillväxttakt på över 40 % per år sedan 2016 är också imponerande men för mig hamnar Docebo just nu i kategorin av spännande SaaS bolag där jag troligen aldrig kommer att investera eftersom det finns för mycket människor som betalar mer för aktierna än vad jag gör. Jag är villig att betala mer för tillväxtbolag än vad jag gjort tidigare men det ska mycket till innan jag gör substantiella investeringar i bolag som måste öka förlusterna när omsättningen ökar.


Blackline Safety Corp 
Market cap 336,04 MCAD, P/S 10,6 och EV/EBITDA -40,22

Jag är lite kär i Blackline Safety Corp ända sedan jag såg den här videon som introducerar bolaget och deras arbete med säkerhetsutrustning till gasindustrin och andra industrier.


Kärnan i Blackline Safety Corp är arbete med uppkopplade system där man kombinerar wearables med areasensorer, kommunikationslösningar och övervakningstjänster. Precis som många andra innovativa bolag ifrån Calgary är bolaget grundat utifrån behov inom olja & gasindustrin och modulära gasdetektorer är en nyckelprodukt i produktsortimentet. Många gaser kan vara rejält lömska och ställa till stor skada både omedelbart och på sikt vilket gör gasdetektorer viktiga för bolag där man arbetar med gaset. Blackline har utvecklat modulära gasdetektorer som dessutom kan spåra medarbetarnas rörelser, hälsa och ge dem kontakt med en larmcentral vid behov. På så sätt kan Blacklines kunder inte bara se till att medarbetare varnas vid fel utan även använda systemen som en del av sitt systematiska arbetsmiljöarbete vilket skapar mervärden, bland annat har Blackline nu under corona lagt till funktionalitet så att all fysisk närhet mellan medarbetare loggas och kan användas som underlag för smittspårning vid utbrott av Covid-19 på en arbetsplats.  


Blackline Safety Corp har sedan 2016 vuxit med strax över 40 % per år men är fortfarande beroende av nyemissioner för att finansiera sig. Den senaste gjordes i september då man tog in 36 MCAD i en nyemission med en värdering på 6 CAD per aktie (länk) vilket med nuvarande kostnader bör finansiera verksamheten i åtminstone 2-3 år till. Blacklines investor relations är lite lustiga på så sätt att man har fantastiskt bra videor på Youtube för att beskriva sina produkter och attrahera kunder medan man inte verkar lägga någon tid alls på offentliga investerarpresentationer. Däremot är deras rapportering via Sedar föredömlig med tydliga rapporter och Management remarks i klass med de kvartalsrapporter vi är vana med i Sverige (länk).

Till nuvarnade kurs och utan lönsamhet är Blackline Safety Corp för dyrt för mig och jag blir även lite orolig när jag detaljgranskat räkenskaperna. Blackline delar upp försäljningen i produkter och service där servicekontrakt även inbegriper leasing av produkter, dessutom delar man upp leasingdelen så att kontrakt på upp till tre år redovisas som operativ leasing och längre kontrakt som finansiell leasing (hamnar under long-term other receivables). Det sker just nu en ökning av de längre kontrakten och minskning av operativ leasing men tillväxten av long-term other receivables har de senaste nio månaderna varit lägre än de kontrakterade intäkterna för operativ leasing. En stor del av tappet är omförhandlade kontrakt under april-juli (tredje kvartalet i Blacklines brutna räkenskapsår) men det visar på att Blackline är exponerat mot den svaga konjunkturen inom Olja & Gas och att nya kontrakt just nu inte fullt ut ersätter pågående kontrakt som genererar intäkter i dagsläget.

söndag 11 oktober 2020

Kanadas 400 snabbast växande bolag, genomgång av de börsnoterade (del 1)

Kanadas största nyhetstidning The Globe and Mail publicerar varje år en topplista på Kanadas 400 snabbast växande företag. Det är rätt ofta som intressanta Kanadensiska bolag har varit med på den listan så även om bara 12 av 400 bolag är börsnoterade är listan väl värd att hålla koll på. I det här inlägget kommer jag att använda TIKR Terminal som har lanserat en betaversion för sin tjänst med finansiella data som är riktigt smidig för att snabbt få fram data från den engelskspråkiga världen. För den som vill testa är tjänsten just nu gratis och ni kan skaffa ett konto här. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag att tjänsten och särskilt diagramfunktionen är klart smidigare än Morningstar som jag vanligtvis använder för utomnordiska bolag medan jag kör Börsdata Premium för nordiska bolag.

De bolag jag kommer att beta av med korta analyser är Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy, OneSoft Solutions Inc, Riwi Corp, Docebo Inc, Blackline Safety, Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads, Martello Technologies, Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc där jag sprider ut mina anteckningar över ett antal inlägg.

Nova Leap Health Corp 
Market cap 27,53 MCAD, P/S 1,54 och EV/EBITDA 53,74

@BetulaKapital skrev en bra pitch på Twitter om Nova Leap Health Corp för några dagar sedan (länk). I korthet handlar det om en roll-up av små hemtjänstföretag med fokus på Kanadas och USAs östligaste delstater. Huvudägare/grundare är Chris Dobbin som är en finansman och bytte bana i samband med att hans svärfar fick Parkinson och då köpte upp hemtjänstbolaget Earth Angels Home Care. Med Nova Leap Health är strategin att köpa upp fler liknande bolag då man ser en möjlighet till expansion  via uppköp.

Jag är alltid väldigt skeptisk till bolag som inte går med vinst men grunddata i bolaget är tillräckligt attraktiva för att jag ska följa bolaget framöver. Företagen de köper upp är ofta familjedrivna verksamheter med ett fåtal anställda där målet är att samordna stödfunktioner medan själva verksamheten sköts decentraliserat. Den här typen av branscher tycker jag är intressant för roll-ups eftersom förvärvsmultiplarna för små bolag som kräver en engagerad ledning av naturliga skäl blir mycket låga vilket skapar en god avkastning på eget kapital. Det svåra är bara när man kan vara bekväm nog med ledningen och deras förmåga att göra förvärv utan att driva dem i botten.

Kontrol energy
Market cap 171 MCAD, P/S 14 och EV/EBITDA -533

Kontrol energy arbetar med "internet of things" och molnlösningar för att öka energieffektiviteten i byggnader. Man har även nyligen meddelat att en av bolagets mätprodukter har omarbetats för att eventuellt kunna detektera Covid-19 i inomhusluften vilket nu testas. Hade jag tittat på Kontrol Energy i juli när värderingen låg på P/S 1,24 samtidigt som man växer med 50 % per år hade jag blivit köpsugen. Däremot hade jag troligen avstått på grund av den bristande lönsamheten och otydligheten kring hur de differentierar sig mot liknande bolag.  Det skulle sedan ha svidit rejält i augusti då aktien drog iväg med 600 % i samband med att man offentliggjord BioCloud-projektet för att detektera patogener i inomhusluften.


Kontrol Energy är kanske bland det mest extrema jag sett när det gäller att pricka in buzzwords på börsen (se film nedan) och det ska bli kul att se hur bolaget utvecklas i framtiden. Fortsätter kärnverksamheten gå bra samtidigt som folk bränner sig på Covid-19 förhoppningar kan det till och med kanske bli ett intressant köpläge i framtiden.

Kontrol Energy Corp på 20 sekunder:


OneSoft Solutions Inc
Market cap 56,34 MCAD, P/S 15,2 och EV/EBITDA -14,1

OneSoft Solutions Inc leverar beslutsstödsystem för förebyggande underhåll av olje- och gas-pipelines. Jag har följt bolaget ett tag på tips av Finansnovis som alltid har en hel hög med intressanta bolag. Marknaden för mjukvarubolag med höga återkommande intäkter har varit enormt het de senaste åren och jag är skeptisk till hur återkommande intäkterna verkligen är i många bolag. Pipelines måste alltid underhållas men jag har ingen aning om vad som händer om produktionen i Kanada går ned så mycket att man måste börja lägga ned pipelines.

OnseSoft har även en mycket bra IR-verksamhet med både bra svarstider och bra täckning från SNN Network som är en bra nyhetskälla för Kanadensiska bolag. Även om olja och fracking just nu är sektorer som går mycket tungt kommer det att behöva pipelines länge och om OnseSoft Solutions fortsätter att skala upp med stöd av Microsoft (beräkningarna sker på Microsoft Azure) kan det bli intressant. 


Bolag med intressant teknik och hög tillväxt är nästan alltid svindyra men ibland kan det komma pauser i utvecklingen där aktiemarknaden antingen får sig en förtroendeknäck eller där aktiekursen stannar samtidigt som bolaget växer in i värderingen vilket vi sett med Plejd de senaste åren innan sommarens stora rusning. En rätt stor andel av de tolv börsnoterade bolagen har intressanta kvalitativa egenskaper och en bra omsättningstillväxt så jag tycker de är intressanta att titta på även om det kan ta flera år innan ens ett av dem blir intressant för mig. 

Just nu känner jag mig lite som en "fat cat" när det gäller börsen då jag är väldigt nöjd med min aktieportfölj men kombinationen av spännande teknik och att TIKR Terminal just nu är gratis har givit mig lite inspiration till att blogga igen. Det blir helt enkelt roligare när den rent tekniska delen tar mindre tid.