Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 30 januari 2021

Ingen stress att sälja Axkid på måndag

SEB Private Equity har höjt sitt bud på Axkid till 18 kr och jag har även fått chansen att prata med många andra Axkid-intresserade personer samt även deltagit i ett kort informationsmöte där både  haft ett kort informationsmöte där både Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, SEB Private Equity och några andra aktieägare deltog. Axkid var tydliga med att de inte kunde säga så mycket då de vill följa aktiemarknadens regler och det tolkar jag samtidigt som att det är helt okej att redogöra för vad de sa på mötet så det blir en kort sammanfattning av det samt en beskrivning av hur jag ser på det nya budet.

Gällande själva budet tycker jag det inte förändrar någonting för en aktieägare som mig. Om Axkid kan leva upp till sina mål om att växa med 20-30 % över en konjunkturcykel så är bolaget billigt oavsett om det värderas till 140 eller 174 miljoner kronor (se figur nedan). Den centrala frågan är snarare om man litar på bolagsledningen förmåga att driva bolaget och om man tror att Axkid One lever upp till den potential som man tidigare beskrivit. 


I dagsläget verkar det i princip inte vara någon som tvivlar på Axkids ledning när det gäller att driva bolaget rent operativt. Tony Qvist är en fantastisk försäljare, Daniel Johansson har gjort ett fantastiskt jobb med att driva bolaget och Thomas Bräutigam framhöll sin roll i monteringsfabriken där Axkid enligt honom ska ha kunnat driva monteringen effektivt även under Covid-19 då man driver verksamheten med en kinesisk partner han har en långvarig relation med. Det som skaver är snarare om huruvida man litar på styrelsen och deras förmåga att tillgodose alla aktieägares intressen och inte bara de 25 % av aktierna som kontrolleras av till styrelsen närstående personer. Axkid har aldrig varit särskilt engagerade i IR utan man har snarare tävlat med Peter Bronsman på Kopparbergs AB om att kommunicera så lite men tydligt som möjligt. Det fungerar bra fram tills man kommer till ett sånt här läge där aktieägarna hamnar i ett massivt informationsunderläge samtidigt som man måste utvärdera om man litar på bolaget.

Som jag ser det är budet inte alls särskilt attraktivt och mötet med Axkid och SEB Private Equity gjorde ingenting för att förändra den synen. SEB Private Equity framhöll främst att man inte brukar lägga bud på börsnoterade bolag, att Axkid är lite mindre än vad de brukar investera i och eftersom det är ett börsnoterat bolag har de haft en mer begränsad tillgång på information än vanligt, så därför hamnade budet på 14,5 kr. Det är onekligen ett rimligt resonemang för varför de inte vill betala mer men samtidigt innebär det att de i praktiken medger att de har räknat med en rejäl säkerhetsmarginal för att säkerställa sin egen avkastning när de planerade budet (tre dagar senare höjde de budet). Frågan är nog snarare om man vågar vara delägare i ett bolag där styrelsen rekommenderar ett sånt här bud. Min tolkning av Axkids arbete har länge varit att man borde öka på rörelsekapitalet för att växa snabbare men att man varit ovilliga att ta i för mycket vid nyemissioner då insiders såsom Tony Qvist, Daniel Johansson och eventuellt även andra har begränsat med kapital att sätta in i bolaget samtidigt som eventuella utdelningar ligger flera år bort. En Management Buyout skulle lösa det problemet medan exempelvis en nyemission på 20 miljoner kronor (en siffra Daniel Johansson föreslagit) skulle innebära en utspädning av ledningen. 

Så jag tycker inte det här är ett snyggt bud men frågan är hur stor risk man tar i ett bolag där ledningen försöker sälja bort övriga aktieägare. Hade mitt innehav varit större skulle jag troligen varit mer orolig men i dagsläget tror jag inte att det finns särskilt mycket handlingsutrymme för styrelsen att försöka "röka ut" övriga aktieägare. I diskussioner på en Discord organiserad av Twitter-profilen Totoro var det motsvarande 26 % av rösterna som fanns aktiva (baserade på egna uppgifter) och även om andelen som med säkerhet säger nej till ett nytt bud är lägre än tidigare så bör det inte vara ett problem att organisera ett antal större ägare för att säkerställa att minoritetsskyddet i Aktiebolagslagen kan användas vid en eventuellt konflikt.

Samtidigt är Axkid ett litet bolag med en enorm potential på en tuff marknad så utrymmet för agerande som Dice gjorde gentemot sina aktieägare 2006 skulle vara en massiv distraktion för bolaget. Dessutom finns det som jag ser det inga indikationer på att Thomas eller Daniel skulle ställa till det på det viset. Det är fullkomligt rationellt att de vill ha en kapitalstark huvudägare som de har goda relationer till och sedan är det upp till övriga aktieägare att ta ställning till det budet. Jag är definitivt inte imponerad över deras övertalningsförsök så här långt men jag tror också att de fick lite av en reality-check under mötet då de insåg att det finns en stor grupp aktieägare som varit med sedan innan börsnoteringen och stött bolaget även när deras första modeller både misslyckades vid kraschtest och visade sig innehålla hormonstörande ämnen. När budet nekas kommer det att krävas en nyemission på omkring 20 miljoner kronor vilket givet förutsättningarna inte borde vara något problem att få igenom på dagens marknad och förhoppningsvis kan vi även få en reviderad IR-strategi.

Axkid har i dagsläget någon enstaka procent på stora marknader som Tyskland och Storbritannien medan de i Sverige har ökat från 8 % (enligt prospektet) till uppemot 20-30 % i Sverige baserat på nuvarande omsättning i Norden. Tittar man på utvecklingen var det en massiv tillväxt i Sverige 2014-2017 där recensioner från influencers och magasin var drivande. Jämför man med aktiviteten på publika Facebokgrupper för bilbarnstolar och det stora antal recensioner om Axkid One som börjat komma ut tycker jag det är extremt tydligt att man troligen kommer växla upp försäljningen i Europa de kommande åren.


Jag får tacka Totoro som sammanställt den nedanstående listan på recensioner och det finns även mer data på området i mitt föregående inlägg om Axkid (länk) där jag även har lagt till en artikel där Axkids egna distributionsverksamhet rapporterar att de räknar med en tillväxt på 100 % i Tyskland under 2020.

http://www.wheelsforwomen.ie/index.php/review-axkid-one/

https://www.madeformums.com/reviews/axkid-one-car-seat-review/ https://www.advized.se/bilbarnstolar/test-axkid-one-framtidens-bilbarnstol https://www.xn--bst-i-test-q5a.se/bilbarnstol https://www.pushchairexpert.com/en/car-seat-reviews/axkid-one-review/ http://dyrbarlast.se/axkid/axkid-one/ https://pasmallen.nu/axkid-one-bilbarnstolen-som-alla-foraldrar-har-vantat-pa/

Gällande risken för tvångsinlösen vet jag i dagsläget inte om det går igenom men är rätt optimistisk om att den inte sak göra det givet personer som jag vet kommer att säga nej. Jag har även deltagit i en tvångsinlösen tidigare vilket sammanfattas här. Värt att notera är även att den processen blev lite av ett worst case scenario där premiem i aktiebudet hindrade mig från att sälja över börsen efter budtiden utan att gå miste om en ansenlig garanterad vinst.


tisdag 12 januari 2021

En rasande start på året med nya inköp, uppköp och portföljregler

Ett av mina tre investeringsmål för 2021 var att Lägga mer tid på att titta närmare på aktietwitter, ett av mina vanligaste misstag har helt enkelt varit att jag lätt blir blind för bolag såsom Evolution Gaming och Awardit där namnen hela tiden passerar i pereferin men där jag aldrig riktigt tar tag i min egen analys. Två andra bolag som jag funderat på är Kindred och Angler Gaming som både var januari-kandidater i Pappakenos projekt "Twitterfonden" (länk) som är en fantastisk liten samtidsskildring av börsläget.Kindred började rusa i mellandagarna och jag insåg när jag skrev portföljrapporten att jag inte hade några goda skäl att inte köpa aktier i bolaget. Jag tycker om att skriva ned mina analyser innan jag gör inköpen men givet utvecklingen och förutsättningarna valde jag att köpa på mig vad jag brukar anse vara ett "fullstort" innehav. Från början definierade jag det som en summa som vid tillfället motsvarade cirka 8 % av portföljen. Sedan dess har jag haft två riktigt bra börsår vilket inneburit att ett fullstort nyinköp för samma summa nu är nere på  3,5 % av portföljen. Min trivselstorlek på portföljen är omkring 10-15 bolag så jag kommer att öka på storleken på mina normalinvesteringar framöver.

Därutöver har jag köpt på mig en del aktier i Angler Gaming och Nanalysis. Angler Gaming är helt enkelt en utökad satsning på iGaming-branschen där Angler Gaming har en intressant exponering mot marknader med låg digitaliseringsgrad samtidigt som man har låga kostnader och en förmåga att konkurrera även på mogna marknader som Sverige. Om Angler Gaming och Kindred är Twitterfavoriter spelar Nanalysis i den motsatta änden av skalan och jag kommer att skriva mer om det här lilla bolaget specialiserat på benchtop NMR när tillfälle ges. Sammantaget innebär det att kassan är nere på 6,58 % vilket är lägre än på mycket länge och portföljfördelningen ser ut på följande vis. 


Förutom omstöpningarna i portföljen har det varit osedvanligt många andra nyheter så här i början på året. Kindred lämnade idag en omvänd vinstvarning (länk) medan Nekkar igår ingick förlikning med MacGregor vilket innebär att man nu vet hur mycket av den massiva kassan som numera är tillgänglig för återinvesteringar eller utdelningar (länk). Sammantaget innebär det här att Nekkar är upp 36 % i år medan Kindred är upp 27,7 % även om jag missade de första två procentenheterna i den uppgången. 

Dessutom har Enlabs fått ett uppköpsbud med 1 % budpremie. Jag behöver uppdatera min värdering av Enlabs men ser inte det budet som särskilt intressant givet den urstarka marknaden och Enlabs marknadspositioner. Vi väntar även på nästa steg från Axkids styrelse där budet garanterat kommer att falla men vi inte vet vilka alternativa lösningar som styrelsen överväger för att stärka balansräkningen så det är spännande tider just nu i portföljen. 

lördag 2 januari 2021

Portföljsammanfattning 2020

Mitt mål inför 2020 var att arbeta med portföljen på ett mer disciplinerat och tidseffektivt sätt (se portföljsammanfattning 2019). En viktig del av det var även att renodla min investeringsstrategi och sluta krångla till det med värdeinvesteringar där uppsidan var begränsad och nedsidan är okänd. Det här var ett beslut som vuxit fram över tiden då det, förutom vissa norska småbolag, varit just investeringar där jag räknat med att bolagen ska återgå till en "normal" vinst som visat sig gå riktigt dåligt. I praktiken har det här varit investeringar där jag siktat på att kunna räkna hem en kursuppgång på 30-100 % eller en riktigt bra direktavkastning,  men istället fått se bolagen sjunka fortare än stabiliteten i ett elnät där Miljöpartiet fått fria händer. Tanken var därför att helt enkelt sluta investera i den typen av bolag, arbeta med en större del av hushållets tillgångar på sparkontot och sedan acceptera de fluktuationer som man får i en portfölj inriktad mot småbolag.

Av ovanstående har jag lyckats infria mina ambitioner med undantag för målet att minska hushållets exponering mot börsen. Allt nytt sparande under året har gått in på sparkontot men kassan i Avanza-portföljen har minskat från 27,6 % till 10,3 % samtidigt som det totala värdet på våra Avanzainnehav har ökat med 61,85 %. Jag vill inte vara helt öppen med vår ekonomi men grovt räknat har vi i hushållet två nettoårsinkomster investerade i portföljen på Avanza och ytterligare en nettoårsinkomst som sparbuffert i sparkonton. Sammantaget innebär det här att vi befinner oss i lite av ett sparekonomiskt limbo just nu. Vi bor i ett trevligt men billigt hus i ett fantastiskt barnvänligt område med målet är att någong gång flytta till ett riktigt drömhus, i dagsläget är det med nuvarande besparingar snarare de löpande kostnaderna i förhållande till lönen som sätter gränsen för vad vi har råd med. Eftersom vår prioritering i småbarnsåren är att fokusera just på familjelivet snarare än sparande eller karriär innebär det att vi har en period där vi har långt mer pengar än vi behöver just nu samtidigt som vi inte har råd att ta nästa stora ekonomiska kliv. Skulle 2020 upprepa sig en eller två gånger till skulle problemet i princip vara löst men det är nog ingenting jag vågar räkna med utan målet blir att växla upp de löpande intäkterna om några år.
Jämför vi portföljen med mina vanliga benchmarks är det här ett år som gynnat oss privatsparare och givit många bra betalt för investeringsarbetet. Det har varit ett år med många små men tydliga vinnare och för breda fonder har det varit helt hopplöst att hänga med. Jag har noterat att flera investerare inom min sociala krets har lite svårt att förhålla sig till hur man ska utvärdera det här och jag tycker att Jakten (@89Olle på Twitter) har beskrivit det hela bäst i sin årssammanfattning (länk). I korthet kan man säga att utfallet för investeringar 2020 har handlat väldigt mycket om vilket investeringsuniversum man befinner sig i. Tillväxtaktier har under många år gått bättre än traditionella värdeaktier och med Covid-19-krisen i mars blev plötsligt tillväxtaktierna billiga för en kort stund. Därefter har de både återhämtat sig och sedan rusat iväg ytterligare vilket har inneburit att lättfotade investerare och investerare med fokus på gaming- och igaming-aktier har haft en fantastisk utveckling. Det här märks även i min portfölj där min ISK med fokus på svenska bolag som jag ofta haft länge har gått upp 29 % i år medan kapitalförsäkringen har dragit iväg med 102 %.

År

Aktieingenjören

All-Share Cap GI

Avanza Zero

Didner & Gerge småbolag

D&G

Small & Microcap

D&G US Small & Microcap

2013

34,8%

28,1%

24,5%

41,9%

2014

13,1%

15,9%

13,9%

18,5%

2015

20,1%

10,6%

2,2%

29,9%

2016

-7,8%

9,5%

9,3%

14,0%

2017

9,5%

9,5%

7,6%

9,9%

2018

-2,5%

-6,2%

-7,7%

-7,2%

2019

31,6%

36,1%

30,6%

31,1%

20,3 %

30,1 %

2020

59,7 %

13,7 %

8,4 %

23,2 %

34,4 %

-2,0 %


För mig har året i stor utsträckning handlat om att jag har arbetat med mina tidigare felbeteenden. Jag har alltid haft en rätt bra hitrate med investeringar i bra teknikbolag som jag sedan har sålt alldeles för tidigt då jag varit ovillig att extrapolera tillväxten längre framåt än enstaka år. Utöver portföljrapporten 2019 har jag spunnit vidare på de tankarna i inlägget "Den mest anpassningsbara investeraren överlever" (länk) vilket jag tycker är ett av mina bättre inlägg på senare år. Jag har även blivit mindre egensinnig och även om jag vägrar att köpa olönsamma bolag finns det en hel del riktigt bra case som dyker upp på aktietwitter vilket man bör ha respekt för och dra nytta av. Särskilt med tanke på att även om "alla" på sociala medier äger aktien kan man ofta plocka russinen ur kakan i ett sådant här turbulent börsklimat.

Kombinationen av ett turbulent börsår och mitt fokus på att vara mer tidseffektiv har gjort mitt vanliga sätt att lista alla transaktioner blir lite otympligt och jag har därför tagit fram ett diagram för att bättre visa aktiviteten under året. Diagrammet utgörs av en tidsaxel där höjden på varje streck speglar hur stort köpet (positivt värde) eller försäljningen (negativt värde) var i förhållande till portföljstorleken. Det som blir lite svårt att se i diagrammet blir när jag gjort flera mindre köp vilket är fallet med Riwi, Plejd och Enlabs där man får addera ihop höjden på strecken.


Kombinationen av nyinköp och hög aktivitet i portföljen har inneburit en rätt radikal omfördelning av mina innehav. I början av året tog jag en fullstor position i det kanadensiska undersökningsföretaget Riwi Corp (länk) och precis i början av Covid-19-oron gjorde jag mitt första inköp i Plejd. Plejd släppte en fantastisk bokslutskommuniké men där kursen stod stilla på grund av Covid-19-oron samtidigt som jag inte riktigt delade den oron vid tillfället (länk). Därefter började det smälla rejält och jag passade på att investera i Enlabs som jag haft ögonen på ett tag och ökade även i Riwi och Viemed där jag egentligen var fullinvesterad. Med Covid-19 var det rätt stressigt på många fronter och eftersom innehaven tagit oresonligt mycket stryk samtidigt som jag inte hade tid att sätta mig in i allt för många nya bolag fick det bli ökningar istället. Därefter studsade börsen snabbt upp igen och jag var väldigt osäker på hur börsen skulle utveckla sig därefter och jag valde därför att steg för steg köpa på mig bolag över en längre tid (länk). Under året har jag även sålt jag av Swedbank och Pandora i enlighet med min mål i portföljasammanfattningen 2019, Ework och Axkid då jag oroade mig för Covid-19s påverkan på verksamheten samt Riwi Corp som hade en riktigt dålig kvartalsrapport för det tredje kvartalet.


En väldigt stor skillnad gentemot tidigare år är även att en mycket stor del av portföljens totalavkastning i år har orsakats av förändringar i innehav som jag köpt eller sålt i år. Huvuddelen av mitt innehav i Gravity köpte jag redan 2018 men även om man exkluderar den tredjedel av totalavkastningen som kom från Gravity har över hälften av totalvkastningen kommit ifrån bolag där huvuddelen av inköpen genomfördes nu i år. Totalt har min totalavkastning bestått i en tredjedel Gravity, en tredjedel från Enlabs och Plejd samt en tredjedel från ett större antal bolag där volatiliteten på Oslo och Torontobörsen bidragit till att skapa köplägen. Av mina förluster hade min totalavkastning blivit 7,2 % högre om jag helt enkelt hade givit upp på Insr tidigare och försäljningen av Ework precis på botten kom att kosta mig ytterligare 4,2 % i totalavkastning för året (andelen i själva pajen visar hur stor andel av mina negativt avkastande aktier som varje aktie utgjorde). 


Köpbeslut

Förutom Riwi anger procenstsiffran hur kursen utvecklats till och med 31 december.
Riwi 2020-01-13 och 2020-03-16 (sälj 2020-11-11), +53 % och 111 % vs sälj
Plejd 2020-03-02 och 2020-05-08 +252 % och +272 %
Viemed 2020-03-12 + 169 %
Enlabs 2020-03-20 och 2020-03-25 +157 % och +216 %
Insr 2020-04-15 -58 %
Nanalysis 2020-05-12 -1 %
Enwave 2020-06-09 +35 %
Avensia 2020-06-22 +39 %
Gravity 2020-07-13 +180 %
Aqualis Braemar 2020-07-14 + 114 %
Nekkar 2020-09-01 +49 %
Axkid 2020-12-14 +1 %

Årets första köp är i mångt och mycket det köp jag är mest osäker på. Riwi är ett av Kanadas mest snabbväxande bolag (länk) och genomför sentimentsundersökningar online (Värdepappret har en gratisanalys tillgänglig här). Bolaget har en enorm skalbarhet i sin affärsmodell och dubblerade sin omsättning under det första kvartalet 2020. Bolaget bygger på forskning där man ville kunna göra sentimentundersökningar i områden med allvarliga epidemier eller där korrupta regimer gör det svårt att samla information vilket passade perfekt med läget i Kina i början på året. Rapporten för det första kvartalet var dessutom helt fantastisk där man dubblade omsättningen och visade på en lönsamhet som  gjorde att jag räknade med ett eP/E för 2020 omkring 20. Därefter har varje kvartalsrapport successivt blivit svagare samtidigt som ledningen inte har varit särskilt tydlig med varför vilket fick mig att sälja omedelbart på Q3-rapporten vilket än så länge har varit lyckosamt. Riwi är det första exemplet på hur jag blivit lite mer villig att betala högre multiplar om tillväxten är extrem och och även en nyttig positv återkoppling om att jag ibland nog bör sälja snabbt och sedan omvärdera bolaget vilket jag gör just nu. 

Plejd var en mer traditionell investering för mig. Jag har följt Plejd sedan börsnoteringen då jag var nyfiken på om man skulle kunna uppnå målet att ställa om från olönsamma lyxprodukter till en bredare marknad. Affärsmodellen var vid noteringstillfället alldeles för obekräftad för min smak men ofta kan kursen i en aktie gå i sidled under lång tid då ambitiösa tillväxtinvesterare tar en position tidigt och bolaget måste växa ikapp sin värdering. I min analys konstaterade jag att Plejd hade nått en position där kassaflödet kunde täcka utvecklingskostnaderna samtidigt som utvecklingen av Connected Home over IP som en branschstandard visade på att man valt en tekniklösning som är långsiktigt hållbar och kommer att kunna fungera i den framtida utvecklingen av smarta hem både i Sverige och utomlands. Jag vågade inte riktigt köpa på mig mer när krisen var som värst men insåg sedan att boomen inom hemrenoveringar gjorde det osannolikt att Plejd skulle bli billigare.


Viemed arbetar med andningsstöd åt personer med allvarliga andningsproblem vilket självklart inte var en sektor som stod högt i mitten på mars. Samtidigt insåg jag att marknadspenetrationen för Viemed är så pass låg att, givet den relativt låga dödligheten i Covid-19, skulle det knappast bli brist på behandlingsbara patienter utan snarare skulle intresset för andningsstöd i hemmet öka när man vill undvika att känsliga personer befinner sig på sjukhusen. På sikt tror jag att Viemed har stor potential att bli den kanske största Covid-19-vinnaren av alla innehav i portföljen eftersom man med sin kärnkompetens inom andningsstöd har kunnat leverera både utrustning och kompetensstöd till sjukhus i USA vilket har inneburit stora engångsintäkter samtidigt som man byggt upp nya relationer med sjukhusen som skriver ut patienter med ordinationer om andningsterapi i hemmet. Jag försöker rent allmänt att inte vara allt för haussig om mina innehav men om du har orkat läsa så här långt i portföljsammanfattningen tycker jag definitivt det kan vara värt att titta på min senaste analys om Viemed (länk) då värderingen i mina ögon är låg.


Enlabs är mitt tredje investeringsförsök inom iGaming och utfallet de första dagarna var i linje med tidigare utfall (Aspire Global och XLMedia) när Lettland annonserade att man stängde även onlinecasinon som en del av sina åtgärder mot Covid-19. Samtidigt var det här ett bolag med en balansräkning soms kulle klara både ett och två år utan sportsbetting och många duktiga investerare såg det som oförståeligt hur kursen kunde vara så låg. Givet mitt stora intresse för Östeuropa (exempel) innebar det att Enlabs blev det bolag som jag la fokus på att sätta mig in i när krisen stod som värst vilket blev lyckosamt.


Nanalysis och Enwave är två Kanadensiska microcaps som jag har tagit bevakningspositioner i. Den Kanadensiska börsen är extremt volatil och består till 25 % oljebolag, 25 % banker och 10 % energibolag. Dessutom har börsen ett lite dåligt rykte eftersom att det är lättare att notera sig i Kanada i USA vilket gör att vissa Amerikanska bolag väljer den vägen till börsen. Sammantaget har det här skapat en extremt spekulativ börs vilket på senare år varit en perfekt storm när Cannabisbolag med ögonen på den amerikanska marknaden vuxit upp som svampar ut jorden vilket gör att mer intressanta bolag drunknar i nyhetsflödet. Nanalysis tillverkar små robusta NMR-maskiner för kemisk analys som inte kräver flytande kväve och Enwave har en metod för frystorkning där man använder vakuum för att göra torkningen mer skonsam och energieffektiv. I båda fallen handlar det om bolag som har en rejäl orderbok, ligger på omkring break-even i kassaflödet och där jag väntar på en post-Covid miljö för att se om de kan leverera vad de lovar. Jag är bekväm med att tekniken fungerar och har till och med provat vakuum-torkade ostsnacks tillverkade med Enwaves teknik men jag är osäker på hur stor den totala marknad för bolagens produkter kommer att visa sig vara. Därför investerade jag vad som vid tillfället var lite drygt 1 % av portföljen i respektive bolag för att hålla koll på den långsiktiga utvecklingen. 

Avensia är ett bolag som jag följt länge och eftersom jag tyckte att Avensia släpade efter i återhämtningen efter den värsta börskraschen passade jag på att öka på mitt innehav i juni. Med en kursökning på 39 % sedan dess tycker jag Avensia är dyrt men samtidigt är det en högkvalitativ IT-konsult specialiserad på E-handel och som aldrig vuxit omsättningen med mindre än 20 % per år. 

Resan i Gravity har varit rätt våldsam sedan jag gjorde min första investering 2018 efter att ha fått upp ögonen (länk) för aktien från bloggen Alpha Researcher som tyvärr inte verkar finnas kvar. Jag har hållit rätt tyst om mitt innehav eftersom det finns så många duktiga andra personer som följt bolagets topplisteplaceringar mycket aktivt och jag är måttligt road av att diskutera med den typen av personer som lockades fram av den snabba nedgången i Sydkorea och floppen i Japan med Ragnarok M. Men jag är mycket tacksam för hur Pappakeno, Olle och ValueGARP har gnetat på och följt hur den nya generationen spel har utvecklats intäktsmässigt, det är ett stort skäl till varför jag är bekväm att behåla inenhavet och även ökade på min investering i Gravity trots att kursen i juli redan nästan hade tredubblats gentemot bottennoteringarna i mars. Det är tillsammans med Viemed och Riwi ett ovanligt fall där jag överviktad innehavet räknat antal kronor jag investerat i bolaget vilket i kombination med kursrusningen har gjort det till 22 % av portföljen. Det kommer att bli intressant att se om man lyckas bättre i Japan den här gången eller om de får ett godkännande för spelsläpp i Kina men på det stora hela är jag optimiskt till Gravitys fortsatta frammarsch under 2021.

AqualisBraemar och Nekkar är två utmärka exempel på värdet av ett social nätverk inom investeringar. Båda bolagen har en historik som gör att de screenar dåligt. AqualisBraemar är en sammanslagning av två bolag verksamma inom oljeservice, shipping och försäkringar medan Nekkar sålde av en stor och olönsam affärsenhet inom utrustning för godslogistik i syfte att fokusera på design och underhåll av Syncrolifts som används för att lyfta fartyg och ubåtar ur vattnet för underhållsarbeten. I båda fallen kan man sammanfatta det som att jag i det första läget var för dåligt insatt i möjligheterna för att förstå att bolagen var intressanta men det är alltid intressant att höra hur andra människor tänker och när jag lyssnade på Småbolag och Undantag och tittade närmare på bolagen kunde jag konstatera att mina invändningar var motbevisade.

Det är viktigt att hålla sig inom investeringsområden man är bekväm med och det finns en hel del bolag som helt enkelt faller ifrån då jag inte investerare i rena tillgångscase, finansbolag eller bolag beroende av råvaruproduktion. I det här fallet var det dock på nivån att värderingen på bolagen fallit så långt att bolagen såg ut som tillgångscase tack vare sin starka balansräkning trots att tillväxten och kassaflödet innebar att de dessutom är intresanta som investeringar i växande bolag med starka kassaflöden vilket vid en första anblick doldes av de ovan nämnda företagsaffärerna. 

Axkid har på senare år etablerat sig som ett av de ledande varumärkena för bakåtvända bilbarnstolar i Sverige. Samtidigt har man återinvesterat intäkterna från försäljningen och mer därtill för att bygga upp en monteringsfabrik, egen distribution på europeiska nyckelmarknader coh nästa generations bilbarnstolar vilket var planerat att bära frukt under 2020. Covid-19 har slagit hårt mot sällanköpshandeln men det verkar som att man lyckats över förväntan på alla tre punkterna och tillväxten i Tyskland var redan innan den framgångsrika lanseringen av Axkid One över 100 %. I det läget har styrelseordförande med 6 % av aktierna valt att försöka få till en Management Buyout med obefintlig budpremie istället för att genomföra en nyemission på i storleksordningen 20 miljoner kronor. Vi vet tack vare en strålande insats från Totoro (@terra_mm på Twitter) att åtminstone 25 % av aktieägarna kan förväntas tacka nej till budet och min bedömning är att så fort budet misslyckats så kommer det att komma en nyemission för att generera det rörelsekapital som krävs för expansion i Europa. Blir det en företrädesemission kommer jag att teckna för fullt och för den som vill läsa mer om Axkid har jag en färsk analys på bolaget här.

Utöver ovanstånede genomförde jag noteringsspekulationer i Thunderful Group och Fasadgruppen. Jag var tryggare med noteringen i Thunderful Group än i Fasadgruppen men i kronor och ören blev Fasadgruppen en bättre spekulation helt enkelt eftersom tilldelningen blev högre.

Säljbeslut


Swedbank  2020-03-19 (+17 %)
Ework 2020-03-23 (+47 %)
Axkid 2020-03-27 (+58,7 %)
Pandora 2020-06-09 (+92 %)
Insr 2020-09-30 (-61 % sedan jag sålde och -84 % sedan köpet i mars)
Riwi 2020-11-11 (-24 %)

Symptomatiskt för alla försäljningar som jag gjorde i mars är att alla aktier har gått upp sedan dess. Med tanke på att jag aldrig hade mindre än 8 % kassa under året var det här med facit i hand ett misstag men samtidigt hade jag inte vågat förvänta mig att andravågen med Covid-19 skulle få ett så begränsat genomslag på börsen samtidigt det Amerikanska presidentvalet, Brexit och de ekonomiska implikationerna av Covid-19 inte heller har slagit hål på börsen. Swedbank försäljningen var något jag hade som mål att genomföra (om än till högre kurs), Axkid har överpresterat i ett mycket svårt läge och jag har svårt att se Eworks affärsmodell som hållbar på sikt givet hur man hanterar konsulter som bör kunna hitta en bättre partner (länk). Sammanfattningsvis kan man säga att de här försäljningarna gav mig handlingsfrihet som jag sedan inte använde även om jag nog var överdrivet försiktig med Axkid där en närmare analys kanske hade fått mig att ändra åsikt och helt enkelt ta höjd för en förväntad nyemission redan under sommaren..

Försäljningen av Pandora är lite försmädlig på så sätt att hela min investeringstes i Pandora har varit att bolaget med sitt varumärke skulle få en konkurrensfördel när allt mer handel sker digitalt vilket är svårt för små juvelerarbutiker med många varumärken att hantera. Däremot hade jag inte en tanke på att Pandora skulle bli en av de tio bästa aktierna på Stoxx Europe 600 Index under 2020 baserat på den tesen (länk). Jag höll kvar aktien rätt länge från botten men det ska bli intressant att se hur Pandora utvecklar sig kommande åren för att utvärdera mitt försäljningsbeslut.

Insr och Riwi får ses som sedeslärande läxor om värdet av att sälja av snabbt när en investeringstes blir motbevisad. I Insr har jag gjort misstaget att jag reviderat ned mina förväntningar men samtidigt konstaterat att kursen är låg i förhållande till de nya förväntningarna. I Riwi har jag inte gjort det misstaget vilket skapade en god avkastning för mig i mina Riwi-affärer och ett av mina framtida mål är dels att sälja snabbare och även vara bra på att köpa tillbaka om det visar sig att man fått ordning på affärerna igen.

Tankar inför 2021

När det går bra med aktieportföljen är det alltid en bra idé att fråga sig vad som kan tänkas gå åt helvete nästa gång. Som jag skrev i mitt inlägg om att den bästa anpassningsbara överlever har jag skruvat lite på min villighet att extrapolera tillväxt vilket just nu exemplifieras av att Plejd ligger kvar i portföljen. Med tanke på hur portföljen ser ut blir det därför viktigt att följa utvecklingen av Plejd som just nu är "priced for perfection". Även Gravity kommer att ha en stor påverkan på prtföljen även om bolaget är relativt billigt på i dagsläget tillgängliga siffror men där spelsläpp i enskilda länder alltid utgör ett riskmoment vilket vi såg i Sydkorea där intäkterna sjönk fortare än väntat samt i Japan där försäljningen aldrig tog fart för Ragnarök M.

Jag måste även säga att jag är oerhört imponerad över hur Pappakeno hanterade krisen i mars när han ökade på i de sektorer som han trodde skulle bli vinnare snarare än att försöka fly till "säkra hamnar" vilket i år har givit en riktigt kass avkastning (länk till årskrönika). Givet familjesituationen och mina prioriteringar kommer jag nog aldrig bli en investerare med 4-5 aktier i portföljen och en extrem avkastning men det är en tydligt att i just den här krisen var det mer lönsamt att hitta vinnarna än att försöka investera i traditionellt stabila branscher. 

Som jag ser det har jag följande som viktiga mål under 2021:
  1. Återställa psyket inför ett "normalt" börsår där det är svårare att hitta investeringsmöjligheter med helt vanvettiga avkastningsmöjligheter. Det här innebär att jag varken ska plocka på mig väldigt billiga bolag med bristande historik eller överdrivet dyra bolag med stor potential.
  2. Lägga mer tid på att titta närmare på aktietwitter, jag blir lätt blind för bolag såsom Evolution Gaming och Awardit där namnen hela tiden passerar i pereferin men där jag aldrig riktigt tar tag i bolagen. Jag tänker aldrig köpa bolag med bristande fundamenta baserade på potential som lyfts fram i sociala medier men rätt ofta kan det faktiskt ligga guldkorn mer eller mindre helt öppet.
  3. Hålla i säljdisciplinen där jag varken ska begå mitt gamla vanliga misstag att sälja bort mig tidigt eller överkompensera och envist hålla kvar exempelvis Plejd eller Gravity bara för att jag missat toppen. 
Mer bolagsspecifikt börjar det även bli dags att ta itu med Doro som legat och skvalpat väldigt länge i portföljen. Baserat på det besparingsprogram som Carl-Johan Zetterberg Boudrie tagit fram ser jag tre olika alternativ som kan utspela sig under 2021.
  1. Nya problem som vi inte kan förutse och care går dåligt --> Jag bör sälja under året som ett av mina mål.
  2. Besparingarna går som planerat men care fortsätter gå tungt --> Jag hoppas på kursdubbling men säljer sen då aktien är för mycket av ett värdecase med begränsad uppsida. 
  3. Besparingarna biter och man får även igång tillväxt via uppköp eller att Tunstall får råspö i Svenska upphandlingar då de gjort bort sig en gång för mycket --> Jag behåller Doro.