Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 14 november 2020

Canada Goose Holdings och CIBT Education group, del 4 av Kanadas 400 snabbast växande bolag

Nu är det dags för den sista delen av min genomgång av de börsnoterande bolagen på listan över Kanadas 400 snabbast växande företag. Precis som i förra inlägget plockar jag data från TIKR Terminal som är gratis just nu efter att ha lanserat sin betaversion. Jag fick ett Twitter-DM från TIKR om att testa tjänsten men har ingen annan relation till TIKR Terminal. Däremot tycker jag det är en riktigt bra tjänst och har fått lite av en nytändning för bloggandet eftersom det går så smidigt att plocka ut diagram och liknande direkt från hemsidan vilket snabbar på bloggandet.


I det första inlägget gick jag igenom Nova Leap Health Corp, Kontrol Energy och OneSoft Solutions Inc, i det andra inlägget gick jag igenom Riwi Corp (som jag äger), Docebo Inc och Blackline Safety och i tredje inlägget gick jag igenom Fronsac Real Estate Investment Trust, Acuity Ads och Martello Technologies.  innan jag i det sista inlägget tittar på Canada Goose, CIBT Education Group INC och Prodigy Ventures Inc.


Canada Goose Holdings Inc.
Market cap 4 627 MCAD, P/S 5,1 och EV/EBIT 32,4

Canada Goose Holdings grundades 1957 som Metro Sportswear Limited av Samuel Tick som är morfar till nuvarande VD Dani Reiss. På 70-talet kom David Reiss in i företaget genom att han gifte sig med Samuel Ticks dotter Malca och man specialiserade sig på att tillverka slitstarka och varma jackor till polis och andra myndigheter under varumärket Snow Goose. Det moderna Canada Goose kan man däremot säga startades med nuvarande VD Dani Reiss som började arbeta i företaget 1996 och tog över från sin far David Reiss 2001 när han var 27 år gammal. 

Dani Reiss är litteraturvetare och tänkte bara jobba i bolaget några månader där han bland annat deltog i en handelsmässa i Tyskland som förändrade hans bild av bolaget. I Kanada var Snow Goose ett litet bolag med under 10 miljoner kanadensiska dollar i omsättning och en verksamhet där man designade och tillverkade bruksplagg som ofta licenserades ut för att säljas under andra tillverkares varumärke. Dani Reiss som egentligen tänkte bli författare tog ett kortare jobb inom familjeföretaget och deltog bland annat i en handelsmässa i Tyskland som förändrade hans syn på hur han ville bedriva verksamheten. I Europa marknadsfördes Snow Goose produkter under varumärket Canada Goose och kunderna hade även en mer romantisk bild av företaget baserad på Kanadas vildmarker som fångade Davis Reiss intresse.

Som VD satsade Dani hårt på att skapa en varumärkesidentitet med "Made in Canada" som ledord och man valde därför bland annat att inte outsourca produktionen av jackor till Asien utan har hela tiden fortsatt tillverka jackorna i Kanada. Den första marknaden man satsade hårt på export av Canada Goose som ett lyxvarumärke var Skandinavien där den första försäljningen påbörjades 1998 och bolagets popularitet på Google verkar ha legat relativt stabil sedan 2004 då Google Trends mätningar startade samtidigt som intresset för Canada Goose varumärke i övriga världen har ökat kraftigt fram till 2018.


De senaste fem åren har omsättningen ökat med 27 % per år och Kina har varit en viktig tillväxtmarknad för bolaget som även ökat antalet egna butiker. Under räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2020 stod försäljningen direkt till slutkund för 55 % av försäljningen och resterande försäljning genomfördes främst via distributörer. Uppdelat per region är Kanada fortfarande den största marknaden men både USA och främst Asien bör i närtid växa om Kanada försäljningsmässigt.


Covid-19 har stört försäljningen rejält och under det andra kvartalet som precis rapporterades hade man tappat en tredjedel av omsättningen och nästan tre fjärdedelar av rörelseresultatet. Däremot var man optimistiska både gällande sin förmåga att hantera nedgången och det faktum att omsättningen i Kina under kvartalet hade ökat med 30 % vilket man anser visa på att återhämtningen kommer igång snabbt när folk kommer tillbaka till butikerna.

Canada Goose är ett fantastiskt fint bolag och man försöker marknadsföra sig som en Covid-19 vinnare inför vintern då fler människor förväntas umgås mer utomhus. Men P/E 32 för ett bolag som tar så mycket stryk av Covid-19 och där värderingen hänger på fortsatt explosiv tillväxt i Asien har jag svårt för att se som ett köpalternativ. 

CIBT Education Group.
Market cap 50 MCAD, P/S 0,61 och EV/EBIT 73,2

CIBT Education Group bedriver postgymnasial utbildning samt produktion och förvaltning av studentboenden. Grundaren Toby Chu har arbetat med CIBT Education sedan 1986 och måste ha omstöpt bolaget flera gånger utifrån äldre reportage om bolaget. I dagsläget bedriver man vissa yrkesutbildningar i Kina men den stora drivkraften i bolaget är att Kanada och särskilt Vancouver är en mycket attraktiv destination för postgymnasial utbildning. Inom Vancouver Metrpolitan area utbildar över 110 000 utländska studenter per år och bara hyrorna de betalar för boende överstiger 1 miljard kanadensiska dollar per år.

Inom CIBT Group är intäktsströmmarna uppdelade i två verksamhetsområden där fokuset på studenter är den gemensamma nämnaren. Inom utbildningsverksamheten bedriver CIBT årligen utbildning för över 12 000 studenter fördelade på 150+ olika program med en omsättning på 52 miljoner CAD år 2019, därutöver deltar man i byggprojekt där man erhåller milstolpsbetalningar (3,1 MCAD 2019) och man hyr man ut studentboenden till studenter vilket gav ytterligare 13 MCAD 2019. Sedan har man mindre verksamheter där man arbetar med design och kommissioner för att förmedla studenter vilket ger ytterligare 2 miljoner i intäkter per år. CIBTs företagsstruktur blir därför rätt komplicerad men grovt räknat har man 12 000 egna studenter som genererar 73 % av intäkterna samt uthyrning och tjänster som genererar 21 % av intäkterna. Av hyresintäkterna går 8 % av uthyrningen till egna studenter vilket innebär ett litet överlapp. Därutöver tillkommer byggrörelsen där man genomför ett stort antal större egna projekt (en genomgång finns här)

Bruttovinsten från rörelseverksamheterna var 2019 40,2 MCAD och samtidigt hade CIBT 34,3 MCAD i koncerngemensamma kostnader, 2,2 MCAD i avskrivningar och 6,6 MCAD i finansieringskostnader vilket sammantaget innebär att rörelsen de senaste åren gjort en förlust på 2-5 MCAD per år. Samtidigt har man uppvärderat värde på fastighetsinnehavet kraftigt då man investerar i nya byggprojekt vilket är kostnader som belastar resultatet. 


Sammantaget blir CIBT med andra ord en verksamhet där rörelseverksamheten finansierar och säkrar upp intäkterna för en byggverksamhet medan nästan hela vinsten beror på att man lyckas renovera eller bygga studentboenden som förvaltas under några år och sedan säljs till institutionella investerare med en cap rate (förvaltningsvinst/köppris) på 3-4 % vilket är det normala priset i Vancouver just nu. 

Vikten av projektet presenteras även tydligt i CIBT Groups investerarpresentation. Den årliga uppvärderingen på fastighetsprojekt de senaste åren har varit 8-40 MCAD vilket kan jämföras med börsvärdet på 50 MCAD. 2022 räknar man även med en rejäl egångsintäkt då Richmond Education City ska vara slutfört Samtidigt är verksamheten hårt belånad, fastighetsvärderingarna historiskt höga och jag är inte direkt imponerad av kvalitén på utbildningsverksamheten om man utgår ifrån vad som skrivs på nätet om Sprott Shaw College.


Sammantaget ser jag CIBT Education Group som en dold satsning på fortsatt god byggkonjunktur i Vancouver. CIBT Group lever i princip på att man kan trycka in fler personer på mindre yta när man har studenter som huvudsaklig kundgrupp. I Nordamerika är det fortfarande vanligt med delade studentrum  och det verkar synas på hyresintäkterna under 2020 när trycket från internationella studenter fallit har CIBT Education Groups intäkter också fallit. Kan man fortsätta bygga och sälja byggprojekt riktade mot studentboenden blir intäkterna däremot höga när projekten slutförs.


Prodigy Ventures
Market cap 11,1 MCAD, P/S 0,58 och EV/EBITDA 43,6

Prodigy Ventures var ett fintech bolag som utvecklade egna produkter och drev en rörelseverksamhet som konsulter riktade mot finansbranschen. I dagsläget äger insiders i ledningen över 90 % av bolaget och en enda kund utgör över 60 % av intäkterna. Jag ser inte bolaget som en relevant investeringsmöjlighet.


Sammanfattning

Det har varit kul att titta på bolagen men jag är inte riktigt den typ av bloggare som gör det värt att skriva om så här många olika bolag. När jag skriver vill jag göra det bra och då måste jag fokusera på de bolag jag tycker är intressanta och i det här fallet blev det lite väl många bolag som jag kunde ha screenat bort på någon minut med Tikr. Samtidigt har jag fått ut en hel del intressant allmänutbildning från det här inlägget. Jag visste att internaionella studenter omsäter enorma summor men eftersom det mesta officiellt inte är vinstdrivande verksamhet har jag aldrig tagit ett samlat grepp om det som en sektor. Bruce Linton som är grundare till Canopy Growth of Martello Technologies har också varit en mycket intressant karaktär att följa och jag har lyssnat flera timmar på honom via Youtobe om hur han ser på företagande.

Ur ett mer renodlat investeringsperspektiv är det Nova Leap Healthcare och OneSoft som jag ser som potentiella investeringskandidater även om Blackline Safety var oerhört imponerande och även Martello skulle kunna bli en investering om de visar på att de närmar sig lönsamhet. Dessutom måste jag flagga för att jag sålt nästan hela mitt innehav i Riwi Corporation den här veckan (länk). Omsättningen i Q3 var lägre än i Q2 vilket är förvånande då Riwi i det andra kvartalet hänvisade den svaga tillväxten till att projektavslut förskjutits till det tredje kvartalet. I kombination med att man borde ha gynnats av det osäkra presidentvalet och Covid-19 tycker jag utvecklingen är oroande och hur ledningen hanterat det genom att fokusera på siffrorna för 9-månader där tillväxten var fantastisk under det första kvartalet inger inte förtroende vilket krävdes för att rättfärdiga värderingen.