Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 5 januari 2020

Portföljsammanfattning 2019

Tack vare stark draghälp från börsen var 2019 portföljens näst starkaste år någonsin.Totalt har Stockholm All-Share Cap GI (ersatt SIX Portfolio Return Index på Avanza) gått upp med 36,14 % medan min portfölj gått upp med 31,63 %. Portföljen gick riktigt bra under våren då särskilt Data Respons och Ubiquiti drev portföljen. Däremot tappade den mot index under hösten då det låg en hel del oinvesterat kapital på kontona och dessutom satsade jag på värdecase snarare än tillväxtcase vilket inte var en vinnande strategi under 2019 vilket Aktiefokus skrivit om i sin årssammanställning (länk).

Min portfölj har på senare år blivit alltmer internationell och därför har jag som jämförelsepunkter lagt till Didner & Gerges två andra småbolagsfonder som täcker in småbolag i Europa respektive Nordamerika. Sammantaget har min utveckling varit fantastisk i absoluta tal och i nivå med vad man kan förvänta sig om man jämför med indexfonder eller vettiga fonder med likartad investeringsinriktning.

År
Aktieingenjören
All-Share Cap GI
Avanza Zero
Didner & Gerge småbolag
D&G
Small & Microcap
D&G US Small & Microcap
2013
34,8%
28,1%
24,5%
41,9%


2014
13,1%
15,9%
13,9%
18,5%


2015
20,1%
10,6%
2,2%
29,9%


2016
-7,8%
9,5%
9,3%
14,0%


2017
9,5%
9,5%
7,6%
9,9%


2018
-2,5%
-6,2%
-7,7%
-7,2%


2019
31,6%
36,1%
30,6%
31,1%
20,3 %
30,1 %

Mitt bloggande under 2019 har varit rätt begränsat men jag har försökt se till att jag har tillräckligt med anteckningar för att följa upp mina investeringsbeslut. Totalt blev det åtta köp och 3 försäljningar under året men trots det har jag ca 30 % likvida medel vilket beror på att jag främst sålt bolag där jag blivit obekväm med värderingen.

Köp


Under 2019 har jag tittat en hel del på Torontobörsen där småbolag har haft det motigt. Torontobörsen och Toronto Venture exchange har en stor andel råvarubolag och man har även blivit centrum för spekulationer relaterade till legaliseringen av marijuana i många amerikanska delstater då bolagen inte får notera sig i USA. Sammantaget har det här skapat en extremt volatil börs där kvalitetsbolagen hamnat lite i skymyndan. Framförallt har jag tittat på Viemed som arbetar med andningsstöd i hemmet, Riwi som gör opinionsundersökningar online och Xpel som tillverkar skyddsfilm för fordon och fönster. Xpel har haft en fantastiskt börsutveckling under året då problem i Kina visat sig vara temporära och oron för konjunkturutvecklingen minskat (filmen applicera främst på nya bilar) och även om bolaget imponerar vill jag inte investera till nuvarande värdering givet konjunkturkänsligheten.

Tajmingen på mina förvärv har inte imponerat och haft en negativ nettoeffekt på portföljen under året. Min tumregel är att hålla ett bolag i tre år efter förvärvstillfället för att låta min tes om den operativa utvecklingen spela ut. Det har fungerat bra tidigare och i fallet med t.ex. Judges Scientific har jag legat minus under större delen av ägandetiden innan bolaget uppvärderades kraftigt när utvecklingen började slå igenom på nyckeltalen.

Försäljningar

Försäljningar har i alla tre fallen berott på värderingen där Ubiquiti blivit mycket svårutsägbart då ägaren/grundaren Robert Pera genom aggressiva återköp skapat en enorm short-squeeze. Data Respons är däremot under uppköp och det känns rätt försmädligt att ha gått miste om den uppgången. Samtidigt har jag lite svårt att räkna hem affären då Data Respons med sin serviceverksamhet
generellt legat på en klart lägre marginaler än renodlade IT-konsulter.

Portföljen och tankar inför framtiden

Mitt mål som investerare har alltid varit att efter en lärotid ”växa upp” och vara mer som Lundaluppen för att på ett mer disciplinerat och tidseffektivt sätt hantera portföljen. Samtidigt ska man vara försiktig med att kopiera andra människors koncept rakt av. Har man en stor aktieportfölj jämfört med sitt nysparande är det viktigare med en låg volatilitet och på samma sätt bör man som företagare med slagiga inkomster vara mer restriktiv med aktiesparandet än om man har en stabil inkomst där aktieportföljen ej är en viktig del av den dagliga ekonomin. I mitt fall har vi en angenämnt tråkig men stabil hushållsekonomi där vi har uppnått de kortsiktiga målen. Ser man till vilka bolagsinvesteringar som varit framgångsrika för mig verkar jag tendera att köpa fel storbolag medan det går bättre på de mindre börslistorna där verksamheten är smalare och rädslan större. Tittar man på Placeras sammanställning över decenniets bästa aktier (länk) är det en hög andel bolag som var kvalitetsbolag redan för tio år sedan och det är den typen av bolag jag helst letar efter. Tyvärr behöver vi nog en rejäl finanskris för att få ned den typen av bolag till P/E 10-15 som exempelvis Cellavision och Vitec länge handlades till.

Om större delen av portföljen går som index men ett eller två av portföljens bolag kommer med på Placeras topp 20 inför 2030 räcker det för att ha en mycket stor positiv påverkan för hushållskassan. Tittar vi på min nuvarande portfölj ser jag Gravity, Viemed, Avensia, Ework, Doro, Axkid, Aspire och Riwi som bolag där det, förutsatt att den operativa utvecklingen fortsätter att gå bra, finns utrymme för en sådan mångdubbling samtidigt som dagens värdering är godtagbar. Sannolikt är det däremot inte att mer än något av dem kommer med på en sån lista och det finns även en stor risk att jag säljer innehaven i förtid. Det är enormt svårt för bolag att långsiktigt prestera 15-20 % tillväxt per år och ännu färre som i dagsläget handlas till en så pass attraktiv värdering att det inte blir en rejäl multipelkontraktion när tillväxttakten avtar.


Inför 2020 blir mitt mål därför att fokusera mer på de innehav som är rimligt värderade och har en långsiktig tillväxtpotential, att skapa en lista som jag löpande stämmer av och återköper bolag där värderingen minskat då bolag tappar börsvärde eller växer in i värderingen kommer även det prioriteras. Jag kommer troligen även att minska portföljstorleken och sluta investera i bolag där jag ser en potential att för bolag göra en turnaround mot en mer ”normal” lönsamhet och värdering men där den långsiktiga uppsidan är begränsad. Pandora, Insr och Swedbank får lite mer tid på sig för att stabilisera intäktsutvecklingen men jag siktar på försäljningar under året eller inför näst årsavstämning.