Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 10 augusti 2019

Uppdatering och inköp i Avensia

Avensia har haft en rätt vild resa på börsen under 2019. Efter att priset nu fallit tillbaka en bit har jag passat på att öka mitt innehav till vad jag brukar se som en "standardinvestering" i portföljen. Varför aktien drog iväg så kraftigt i början av året vet jag inte men min syn på Avensia är att jag hanterar bolaget som en "byrålådesaktie". Det är ett konsultbolag och antagligen konjunkturkänsligt men jag tror att Montesquieu skulle nicka gillande över hur aktieägarmakten i bolaget delas mellan A5 Invest (26 % av rösterna och ägs av grundarna till Avensia), Valid Asset Management i Skåne (22 % Per Wargéus, som byggde koncernen InXL där Avensia ingick, länk) och Anders Wehtje (10 %, har köpt in sig på senare år).

Man ska vara försiktig med att idealisera bolag och även Avensia har åkt på en del smällar men min bedömning är att det är en större risk att jag gör bort mig med aktivitet än passivitet. Nyheter sprider sig lätt inom IT-sektorn även när bolag sköter sin IR (rekryteringar resor o.s.v. kan vara avslöjande) och Avensia är så pass litet att en tokrusning mycket väl kan bero på att någon insett något viktigt. Som en rätt långsam och väldigt utomstående investerare är min bedömning därför att jag i så stor utsträckning som möjligt bör anta att marknaden är någorlunda rationell.


Det finns en potential för Avensia att "produktifiera" en del av sitt kunderbjudande och man har bland annat öppnat kontor i USA för att stödja försäljningsarbetet där. Intäkterna för produktförsäljning understiger med största sannolikhet fortfarande 10 % och jag vågar personligen aldrig satsa på att konsultbolag ska bli bra produktbolag. Min intervju med Olov Sandberg (grundare för Vitec) ger en bakgrund till det perspektivet (länk) och mina egna erfarenheter i företag och Diadrom Holding stödjer den tesen. Därför brukar jag istället räkna på Avensia som ett konsultbolag med en potential att hålla 7-10 % vinstmarginal. Tillväxt kostar pengar eftersom konsulter och lokaler sällan betalar sig själva den första tiden vilket även avspeglar sig i resultaträkningen men på sikt tror jag 7-10 % är rimligt för Avensia. Utan några större nyrekryteringar bör Avensia för helåret 2019 ha en omsättning på omkring 305 Mkr och Introduce räknar med 318 Mkr (länk) vilket även det är fullt realistiskt och bättre i linje med nuvarande rekryteringstakt som dock varit avtagande från mycket höga nivåer (se figur nedan).


Med min försiktigt beräknade omsättning blir P/S för 2019 1,7 och skulle man stoppa tillväxtkostnaderna implicerar det ett P/E på 17-23. Det är med andra ord inget fantastiskt pris jag köpt för men givet Avensias starka tillväxtstiffror är jag bekväm med att betala vad som är ett högt men inte extremt pris för IT-konsultbolag.


Jag har även varit lite sugen på de finska konsultbolagen som tyvärr är svårföljda då de rapporterar på finska och verkar ha stora engångsintäkter (Vincit) respektive engångskostnader (Siili) just nu så där håller jag mig lugn även om synpunkter och idéer alltid uppskattas. Även DevPort sticker ut rent siffermässigt men de har en stor exponering mot ett fåtal stora kunder i fordonsbranschen så där håller jag mig lite avvaktande just nu.

Förutom inköpet i Avensia har jag köpt aktier i RIWI men en uppdatering om det kommer senare och Finansnovis som föreslog bolaget har skrivit bra om det i Värdepappret.