Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 19 februari 2021

Öppet brev med anledning av att aktieägare med över 10 % av aktierna kommer att tacka nej till budet på Axkid AB

Jag skrev ett kort inlägg igår om att vi har samlat en grupp med aktieägare som tackar nej till budet. Det finns nu ett fullständigt brev tillgängligt på adressen https://tinyurl.com/axkidbrev men återges i sin helhet här nedanför. Min förhoppning är att Axkid kommer att kunna skötas väl med en stark huvudägare men även att man har en god transparens med övriga aktieägare och nu fokuserar på att tillvarata de stora möjlighterna som bolaget har tack vare många år av framgångsrikt arbete från ledningen. 

torsdag 18 februari 2021

Över 10 % av aktierna i Axkid finns samlade hos en grupp lite större minoritetsägare

Ett av de stora problemen vid bud är att det alltid uppstår en osäkerhet på vad man kan uppnå som minoritetsägare eller om man riskerar att bli tvångsinlöst. I det här fallet finns det en lite större grupp minoritetsägare som tillsammans har mer än 10 % av aktierna, det kommer att komma lite mer info innan kort.

lördag 6 februari 2021

Grov sammanräkning av budsituationen kring Axkid

Personligen är jag inte alls imponerad av höjningen från 14,5 kr till 18 kr för Axkid (länk till analys). Det är snarare ett typexempel på vad Daniel Kahneman beskriver som anchoring bias i förhandlingssituationer i sin fantastiska bok Tänka, snabbt och långsamt (en bok som rekommenderas). Genom att lämna ett mycket lågt bud i första läget uppfattar man det som en seger när ett högre bud kommer trots att det inte heller är särskilt intressant. Är man dessutom lite osäker på ledningens syn på aktieägarna och liknande är det då lätt att plocka hem vinsten och intala sig själv att man vunnit.

Höjningen har även varit tillräcklig för att Aktiespararna ska rekommendera budet även om det verkar ha mer att göra med osäkerhet på ledningens motivation än någon fundamental analys (länk till pressmeddelandet). Jag har tidigare kommenterat om hur jag ser på Aktiespararnas råd i sådana här sammanhang (länk) och tänkte därför fokusera på hur jag räknar på risken för att ett bud går igenom.

Vid det första budet på Axkid (14,5 kr) var fördelningen bland aktieägarna följande:

Ja
25,4 % - Deltog i utköpet.
17,4 % - Accepterade budet.

Nej
29 % - Tackade nej och meddelade det även i diskussioner bland aktieägare (Discord, privat + Placera).
28 % - Tackade nej eller svarade inte på erbjudandet.

Bland de ägare som framförallt Totoro varit i kontakt med (han har gjort ett fantastiskt jobb)  verkar den nuvarande fördelningen vara 10,6 % som säger nej (enligt egna uppgivna innehav) och 7,3 % som är osäkra. Om fördelningen ja/nej följer samma mönster bland de "tysta" aktieägarna som de öppna skulle det alltså innebära att 20-34 % säger nej även till det höjda budet.

Samtidigt kommer den beräkningen med en hel del osäkerhetsfaktorer, vi vet inte hur ärliga folk är, vi vet inte om "tysta" aktieägare är mer eller mindre benägna att acceptera det höjda budet och vi vet heller inte hur personer som har köpt aktier den senaste månaden resonerar. Arbitraget mellan nuvarande aktiekurs ligger på mellan 5 och 10 % vilket om man vet att budet ska gå igenom är ett bra arbitrage på en snabb affär men indikerar samtidigt att antalet personer som vill satsa på en sådan affär är lågt vilket är rimligt givet osäkerheten kring budet och Axkids börsvärde.

Sammantaget räknar jag med att det är väldigt osannolikt att budet på 18 kr ska gå igenom även om jag aldrig vågar ta ut segern i förskott. Sedan får vi se hur SEB Private Equity agerar men med tanke på att de inte har några noterade innehav och Axkid ligger i precis underkant för storleken på deras portföljbolag tror jag inte att de kommer engagera sig i Axkid (länk).

Som jag ser det har Axkids styrelse bränt en hel del goodwill från långvariga aktieägare med den här affären men samtidigt tror jag inte att någon är förvånad att Axkid behöver ett kapitaltillskott på omkring 20 miljoner kronor. Personligen minskade jag ner mitt innehav redan i våras inför en nyemission och köpte tillbaka i samband med budet i december och jag vet att flera gjort på liknande sätt även om de flesta nog är mer försiktiga med sin exponering nu än tidigare.