Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 19 februari 2021

Öppet brev med anledning av att aktieägare med över 10 % av aktierna kommer att tacka nej till budet på Axkid AB

Jag skrev ett kort inlägg igår om att vi har samlat en grupp med aktieägare som tackar nej till budet. Originaldokumentet finns tillgängligt på adressen https://tinyurl.com/axkidbrev men återges i sin helhet här nedanför. Min förhoppning är att Axkid kommer att kunna skötas väl med en stark huvudägare men även att man har en god transparens med övriga aktieägare och nu fokuserar på att tillvarata de stora möjlighterna som bolaget har tack vare många år av framgångsrikt arbete från ledningen. 

Öppet brev till övriga aktieägare i Axkids

Som långsiktiga aktieägare i Axkid vill vi välkomna SEB Private Equity som ny storägare i Axkid AB (via Caution Ax Bidco AB tillsammans med insiders). Den nya ägarstrukturen med en kapitalstark och handlingskraftig huvudägare kommer att innebära stora möjligheter för Axkid AB att följa upp det positiva momentum som bolaget uppnått via lanseringen av Axkid One och etableringen av en egen  distributionsorganisation på nyckelmarknader. Samtidigt innebär den nya ägarstrukturen med Caution Ax Bidco AB en potentiell risk för befintliga aktieägare då Caution Ax Bidco AB utöver SEB Private Equity samlar alla större insynspersoner i ett bolag vilket kommer att ställa stora krav på ökad transparens gentemot marknaden.

För att underlätta kommunikationen och accelerera det långsiktiga strategiarbetet önskar vi därför meddela att en minoritetsägargrupp representerande över 10 % av aktierna i Axkid AB har bildats. Därigenom har vi möjlighet att säkerställa att aktieägare som tillsammans innehar 18,9 % av aktierna i Axkid kan åtnjuta det minoritetsskydd som Aktiebolagslagen medger samt att en tvångsinlösen av aktier inte är aktuell i närtid. För att Axkid AB inte ska tappa momentum i sin internationella expansion eller att bolaget i framtiden ska fastna i ägarstrider är det därför viktigt att en långsiktig strategi för kapitalanskaffning och marknadskommunikation etableras.

Enligt uppgift skall ett bedömt kapitalbehov för Axkid AB vara 15-20 miljoner kronor för att tillvarata Axkids tillväxtmöjligheter. Om detta, eller en annan summa, kräver en aktieemission bör en företrädesemission genomföras för att ge alla aktieägare lika del av denna möjlighet. Därutöver är det av yttersta vikt att en valberedning tillsätts enligt tidigare stämmobeslut. Givet kopplingen mellan Caution Ax Bidco och den nuvarande styrelsen är det även av yttersta vikt att Spotlights regelverk följs och att minst en  av styrelsens medlemmar skall vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare i syfte att säkerställa korrekt kommunikation med marknaden.

I syfte att säkerställa att alla aktieägare erhåller likvärdig information från bolaget bör bolaget även ge möjlighet till en frågor och svar session i samband med årsstämman och/eller kvartalsrapporterna vilken även bör distribueras digitalt för enkel åtkomst av aktieägarna. För vidare kommunikation företräds minoritetsgruppen tillsvidare av Tomas Klingström (+46 73 720 31 54). Minoritetsgruppen är inte att betrakta som en enskild ägare i Axkid AB utan utgör ett nätverk av engagerade invidier som var och en har beslutat sig för att ej acceptera det givna budet men hoppas på ett långvarigt samarbete med Axkid AB, Caution Ax Bidco AB och övriga aktieägare.

Med vänliga hälsningar
Tomas Klingström (073-720 31 54,
tomas.klingstrom@gmail.com)
Christian Asplund
Tom Asplund
Mats Ekberg
Michel Karlsson
Jimmie Landerman
med flera.


2 kommentarer:

  1. Snygg jobbat! Kul att följa en dedikerad aktieägare och att många av er samarbetar på detta vis.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja och det är väldigt kul att det uppskattas också. Ofta handlar det mycket om att ingen vill ta första steget men när man väl gör det visar det sig att alla väntat på det.

      Radera