Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

torsdag 15 april 2021

Dagboksnotering om Nova Leap Health Corp

Nova Leap Healthcare var ett av de bolag som fångade mitt intresse i svepet genom Kanadensiska snabbväxtbolag (länk). Bolaget är en roll-up av små hemtjänstföretag med fokus på Kanadas och USAs östligaste delstater. Huvudägare/grundare är Chris Dobbin som bytte bana från finans till hemtjänst efter att hans svärfar fick Parkinson och han fick erfarenhet av hemtjänst. Med Earth Angels Home Care som bas har han via förvärv byggt upp Nova Leap Health vars strategi är att köpa upp små hemtjänstbolag där ägarna vill lämna efter att ha drivit verksamheten under en längre tid och byggt upp ett starkt lokalt varumärke. I grund och botten handlar det här ofta om att baby boomers har byggt små företag och söker en efterträdare som kan köpa upp verksamheten och driva den vidare. Det som attraherar mig med den här typen av rollup är att små bolag som kräver mycket fortsatt arbete generellt går att köpa billigt (3-6 ggr EBITDA) och om förvärvsbolaget har en bra onboardingprocess där de kan ta över företag och tillsätta bra mellanchefer kan man bli en riktigt bra serieförvärvare. Kan man plocka upp dem i en tidig fas är det särskilt intressant men i ett bolag som Nova Leap är det svårt eftersom man fortfarande växer kraftigt och är beroende av att öka antalet aktier eftersom man inte har ett eget kassaflöde för att finansiera tillväxten. Att i dagens marknadsklimat växa snabbt genom att ge ut aktier är tyvärr rätt enkelt och Chris Dobbin är mycket duktig på att presentera sin vision vilket innebär att jag är rätt säker på att han kan ordna finansiering oavsett om han är bra på att driva hemtjänst eller inte (länk till en presentation som exempel). 


På det stora hela är Nova Leap ett bolag med svag balansräkning och fortfarande beroende av nyemissioner vilket gör det svårt att avgöra om något aktieägarvärde skapas över tiden.


Sedan jag tittade på Nova Leap har börsvärdet ökat från 27,5 MCAD till 49,1 MCAD samtidigt som verksamheten utvecklats i sidled vilket inte säger så mycket om kärnverksamheten då 2020 var ett mycket svårt år för äldreomsorgen. Jag har länge velat göra en analys av förvärven men Lukas Wolgram som är en följvärd micro-capinvesterare skrev nyligen en analys på Nova Leap (länk) där han räknade med att Nova Leap inklusive två förvärv med 2 och 2,25 MCAD skulle omsätta 21,5 MCAD proforma 2020 och att man med ytterligare förvärv och 5-10 % tillväxt skulle nå en omsättning på 24 MCAD 2021. Nova Leap har med koncerngemensamma kostnader en bit kvar till lönsamhet så jag har räknat med en EBITDA-marginal på 14 % helt enkelt eftersom jag vill ha en överblick på den nivån. 

Tittar man på Nova Leap som investeringsuppslag finns det i princip två huvudalternativ. 

  • De positiva. Nova Leap Healthcare köper upp bolag till ett lågt pris från ägare som vill gå i pension, bidrar med vissa organisatoriska effektiviseringar i form av teknik, bokningssystem och redovining medan en lokal chef sköter personalen. Omsättningen på vårdpersonal är hög så man har ett "kärnteam" som är mer beständigt och sedan gäller det att ha en bra organisation för att rekrytera/återanställa tjänstepersonal när kunder tillkommer.
  • Det negativa, Nova Leap Healthcare är en förvärvsmaskin där VD och ledning får lön och optioner, ökar omsättningen med förvärv men kan inte kompensera för det faktum att de förvärvade bolagen tappar omsättning och  lönsamhet när duktiga grundare lämnar.

Jag har även bollat Nova Leap med lite investerare i mitt nätverk och som påpekade att Nova Leap fram till 2018 hade förvärvet 8 företag som vid förvärvstillfällena borde ha givit en omsättning på 16,35 MCAD på årsbasis. Under 2019 förvärvade man bolag som borde ha givit en total omsättningen på 18,1 MCAD vilket innebär att Nova Leap hade en organisk minskning i omsättning 2019. Så även innan Covid-19 bör Nova Leap Healthcare ha haft fallande organisk omsättning vilket är en dealbreaker för mig. Det har historiskt varit rätt vanligt med den här typen av kapitalförstörande tillväxtbolag på Torontobörsen och det kräver en hel del arbete att analysera eller följa dem. När jag  köper aktier gör jag alltid en egen analys men Nova Leap faller här i ett tidigt screeningsteg även om jag kommer att titta till bolaget igen när de fått mer tid att bevisa sig.  Knäckfrågan då är om bolaget växer och vi borde kunna räkna med en omsättning på mellan 22,35 MCAD (0 % organisk tillväxt) och 24 MCAD (Lukas scenario) samt god kostnadskontroll om Nova Leap ska vara intressant.

Diagrammen kommer ifrån Tikr där jag har ett gratiskonto som betatestare.