Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 16 april 2017

Transmode, tankar om slutförd tvångsinlösen och dåliga råd.

Jag sitter just nu och tittar på ett bolag som är vagt relaterat till Transmode och Infinera dök upp i konkurrentanalysen vilket fick mig att titta lite närmare på bolaget. Transmode är ett svenskt snillebolag med fokus på att öka informationsöverföringskapaciteten i fibernät genom bättre sändare/mottagare. Jag analyserade bolaget 2015 men hade lite otur då det Amerianska fiberbolaget Infinera Corporation la bud på bolaget, eftersom jag tyckte budet var på tok för lågt köpte jag därför en post i Transmode (länk till min första analys) men tvingades till tvångsförsäljning eftersom då Infinera kom över 90 % av aktierna efter att bland annat Aktiespararna rekommenderade aktieägare att godta budet med följande motivering
"Sammanslagningen av Infinera och Transmode kan förväntas ge
betydande kostnads- och intäktssynergier varför det
ersättningsalternativ som delvis erbjuder betalning i Infinera-aktier
är det mest intressanta", säger Aktiespararnas vd Carl Rosén.

Det här var en analys som jag totalsågade då Infinera var omsättningsmässigt mycket större än Transmode men med usel historisk lönsamh. I praktiken var man tvungen att se Transmodes som rimligt värderat till P/E 20 och Infinera till P/E-35 för att budet med aktier+kontantersättning skulle vara attraktivt. Dessutom rättfärdigades den (i mina ögon låga värderingen) av både Aktiespararna och Transmodes oberoende ledamöter med argumentet att Transmodeaktien ökat kraftigt tiden innan budet.

Vad de däremot inte tog upp var var att Transmodes värdering ökat från en nedgång orsakad av en ny produktgeneration och att Infinera-aktien dessutom formligen exploderat under samma period trots den låga lönsamheten. Det här syns tydligt i nedanstående diagram där Transmode är den röda kurvan, Infinera den blå och pilen pekar på budtillfället.
Jag erhöll nyligen slutlikviden på tvångsförsäljningen och totalt erhöll jag 125,8 kr per aktie vilket är bra jobbat av advokaten som representerade Transmodes aktieägare. De som godtog Infineras bud erhöll istället 110 kr per aktie eller 28,05 kr + 0,47 Infineraaktier per Transmodeaktie. Vid budtillfället motsvarade aktiebudet 123 kr per Transmodeaktie men nu har värdet fallit till 68,23 kr per aktie räknat på nuvarande dollarkurs och värderingen på Infinera Corporation.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att man kunnat få följande utfall på sin investering i Transmode:

  • 110 kr i kontantersättning 2015 om man accepterade budet.
  • 125,8 kr i kontantersättning där Transmode fungerat som en ränteplacering i ca 1,5 år.
  • 68,23 kr där 40,2 kr utgörs av Infinera-aktier om man följt Aktiespararnas råd.
Hade vi däremot kunnat undvika tvångsinlösen hade vi istället haft ett bolag svensk kvalitetsbolag som handlades kring P/E 20 på den förväntade vinsten 2015 och goda förutsättningar för att öka lönsamheten med 15-25 % per år. Jag är hyggligt nöjd med min avkastning (14,5 %) med tanke på att pengarna de facto legat på räntekonto men hade helst haft kvar Transmode i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar