Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

onsdag 25 december 2013

Analys, eWork

Jag har en del engagemang som konsult och även om jag inte har haft några uppdrag för eWork verkar bolaget välskött. Bra bolag behöver självfallet inte alltid vara bra investeringar men kombinationen av en vettig affärsidé, engagerade anställda och fina kassaflöden innebär att bolaget är värt att titta närmare på.

Efter ett tidigare inlägg har det även visat sig att en av bloggens läsare är anställd på bolaget och att jag förhoppningsvis kommer jag kunna genomföra ett studiebesök på bolagets huvudkontor i början på 2014 (jag är även en potentiell konsult vilket bidrar till intresset). Jag håller även på att samla in en del upphandlingsunderlag för att undersöka bolagets erbjudande för outsorucingaffärer vilket under juldagarna är svårt att genomföra. Därför tänkte jag inleda med en övergripande analys av årsredovisningar och ett fåtal andra källor för att därefter genomföra den mer branschgenomträngande analysen i februari.

eWorks verksamhet

eWork fungerar i grund och botten som en marknadsplats/mäklare för föra samman säljare och köpare av konsulttjänster. Deras ”standardaffär” består i att de utnyttjar sitt nätverk av konsulter som registrerat sig på hemsidan och väljer ut leverantörer med god kvalité som utför uppdraget till en överenskommen kostnad. eWork tar då ett ansvar för att tjänsten blir utförd, fakturerar konsultköparen och konsulten fakturerar därefter eWork för uppdraget.
Bild baserad på orginal ifrån SL, tack till Finansnovis för länken
Det här innebär även att eWorks balansräkning blir en aning okonventionell då över 90 % av intäkterna omedelbart omvandlas till leverantörsskulder vilket ger en mycket låg rörelsemarginal och soliditet.

Den lönsamhet eWork kan uppnå är därför direkt beroende av hur mycket värde de tillför till upphandlingsprocessen och hur hård konkurrensen är på marknaden. Ett bra mått på detta är bruttomarginalen som kan beräknas med: ([intäkter från utförda tjänster]-[kostnaden för utförda tjänster])/[intäkter från utfärda tjänster]. För de senaste åren har den varit:

2008: 9,2 %
2010: 8,7 %
2012: 6,7 %
Q3 2013: 5,8 %

En del av denna nedgång beror på att man i allt större utsträckning tar sig an uppdrag av outsourcingkaraktär vilket innebär att man erhåller stora kontakt för att överta kundens upphandlingsarbete med konsulter. Men jag misstänker även att konkurrensen har hårdnat då marknaden mognat och de största aktörerna försöker ta ett helhetsgrepp om marknaden.
Bild från SL:s redovisning av sin konsultupphandling (ZeroChaos vann) av outsourcing av upphandling av konsulttjänster. För konsultmäklare är uppdragen attraktiva då de ger garanterade vinner och gör underkonsulterna beroende av mäklarna. Nackdelen som jag ser det är att affären blir fokuserad på att minska kostnader på kort sikt vilket innebär att högavkastande konsultuppdrag skjuts på framtiden eller helt missas då konsultmäklaren fungerar som filter mellan kundens anställda och konsulterna. Eftersom lönsamheten är volymberoende leder det till både minskad lönsamhet för eWork och en långsiktigt sämre lönsamhet för kunden.

 

Konkurrenssituation

Den konkurrent som hörs mest och syns mest är Zero Chaos även om jag som konsult hellre skulle jobba hos eWork då de har en starkare ekonomisk ställning och och att ZeroChaos även verkar ha vissa problem med affärsetiken då de domänkapat www.ework.com. Med tanke på att eWork.com dessutom rankas högre än ZeroChaos egen hemsida ger även en viss antydan om att eWorks varumärke är klart starkare.

Jag har sammanställt data ifrån en gammal konsultguide och en nyare artikel för att hitta de större konsultmäklarna i Sverige. Att dra gränsen för konsultmäklare är inte helt enkelt enkelt eftersom gränsen mellan ”konsultmäklare” (inga egna konsulter) och ”konsultintegratör” (blandning av egna och specialiserade konsulter) är mycket tunn och både eWork och ZeroChaos bedriver outsourcing affärer vilket i praktiken innebär att man mot betalning upphandlingar konsulttjänster för uppdragsivaren.

Av de bolag jag kunde identifiera är det dock tydligt att eWork är den dominerande konsultmäklaren med ZeroChaos som tvåa och Assistera som akterseglad trea. Det finns även ett stort antal andra konsultmäklare men dessa har tillsammans inte mer än 5 % av marknaden i dagsläget.

Marknadsandel
2010
2011
2012
Storföretag
94.2%
95.6%
96.7%
eWork
58.2%
55.0%
59.6%
ZeroChaos
26.9%
32.5%
29.1%
Assistera
9.1%
8.1%
8.0%

De tre stora har under de senaste tre åren ökat sin marknadsandel från 94 % till 97 % av marknaden.


För att skapa mig en större överblick över marknaden och hur den utvecklas har jag även tagit fram följande lista med nyckeltal för konsultmäklare från Ratsit/allabolag.se.

(ksek)
2010
2011
2012
eWork (omsättning)
1 904 444
2 611 828
3 525 053
Resultat efter finansnetto
34 712
56 697
62 317
Vinstmarginal
1.82%
2.17%
1.77%
ZeroChaos
881 823
1 543 569
1 719 526
Resultat efter finansnetto
17278
-13535
-8835
Vinstmarginal
1.96%
-0.88%
-0.51%
Assistera
297 572
386 265
475 885
Resultat efter finansnetto
5 160
3 641
6 918
Vinstmarginal
1.73%
0.94%
1.45%
Adwise Consulting*
62 157
76 230
71 787
Resultat efter finansnetto
1 155
1 779
915
Vinstmarginal
1.86%
2.33%
1.27%
Keyman*
62 267
69 531
61 017
Resultat efter finansnetto
602
388
923
Vinstmarginal
0.97%
0.56%
1.51%
Emaco
11 695
20 222
21 192
Resultat efter finansnetto
104
238
271
Vinstmarginal
0.89%
1.18%
1.28%
Gabert & Partners
20 672
16 384
13 778
Resultat efter finansnetto
370
257
174
Vinstmarginal
1.79%
1.57%
1.26%
ProData Consult Malmö
13 073
15 204
13 629
Resultat efter finansnetto
437
898
256
Vinstmarginal
3.34%
5.91%
1.88%
Konsultfabriken
13 567
7 746
9 699
Resultat efter finansnetto
132
1 499
1 200
Vinstmarginal
0.97%
19.35%
12.37%
Om Lindström Marknadskonsult Aktiebolag
7 158
5 806
1 647
Resultat efter finansnetto
493
74
288
Vinstmarginal
6.89%
1.27%
17.49%
Hela branschen
3 274 428
4 752 785
5 913 213

Marknaden för konsultmäkleri har alltså ökat kraftigt under de senaste tre åren och de stora konsultföretagen har helt och hållet drivit den tillväxten. Eftersom de tre stora är så överlägset mycket större har jag delat upp tillväxten i två separata grafer. Jag ber även om ursäkt för den horribla grafiken men inför julen har jag tagit med mig fel dator för att göra saker snyggt ;-).

Oavsett hur fula tabellerna är syns det tydligt att de mindre aktörerna står stilla medan de större aktörerna uppvisar en kraftig ökning av omsättningen. eWorks har även en av branschens starkaste rörelsemarginaler medan ZeroChaos är det enda bolaget som uppvisar en negativ vinstmarginal.

De tre stora har ökat sin omsättning medan Adwise som är störst av de små har en omsättning som legat stabilt.Vissa mindre konsultmäklare har ökat sin omsättning under perioden men det finns inget mönster av tillväxt som bland de stora.

eWork har även branschens bästa rörelsemarginal de senaste tre åren men att ZeroChaos med sina outsourcingaffärer lyckats så mycket sämre gör mig orolig över eWork satsar på att ta marknadsandelar inom området.

Rörelsemarginal för några av de större aktörerna på marknaden för konsultmäklare. Både eWork och ZeroChaos har vuxit kraftigt under de senaste åren men generellt ligger rörelsemarginalen för bolag oavsett storlek och tillväxt mellan 1 och 2 %.

 

En liten observation

En liten observation jag har gjort i mitt analysarbete är att eWorks ledning trots företagets inriktning mot IT/teknik har en stor andel ekonomer i ledningsgruppen. Min erfarenhet är att ekonomer i större utsträckning bygger sin karriär på en ”generell managementkompetens” och ofta byter företag i sin karriärutveckling vilket kan skapa farliga konkurrenter.

ProData är ett danskt bolag som är signifikant mycket mindre än eWork i Norden (ca 1/10 av eWork) men den nya VD:n för den svenska verksamheten har tidigare arbetat på både eWork och Madeo (numera ZeroChaos svenska verksamhet) vilket bör ge honom en god affärskännedom.

IDG beskriver ProDatas intåg på marknaden och VD enligt följande (hela artikeln)

Konkurrenterna på den svenska marknaden blir framför allt bolag som Ework och Madeo.

– Jo, det är väl de två, tillsammans med andra små och nischade konsultbolag, säger Matias Drugge, som har erfarenhet från hela trion av konsultförmedlare och jämför dem utifrån det.

–Jag har jobbat på både Ework och Madeo tidigare. Skillnaden med Prodata är att man lägger mer tid på att träffa och intervjua konsulterna. Det är mer ett klassiskt rekryteringsförfarande. Det är till stor del därför de har fått alla utmärkelser i Danmark, säger han.

De utmärkelser han pratar om är att Prodata prisats som Danmarks bästa it-konsultleverantör av IT24s systertidning Computerworld. Den senaste utmärkelsen var den fjärde på åtta år.

eWork Q3

Hittills har det mesta om eWork varit oerhört positivt men tyvärr har eWorks resultat fallit under 2013 vilket beror på en pressad bruttomarginal (ned från 6,7 % till 5,8 %) och ökade kostnader i samband med allt fler outsourcing affärer.

TREDJE KVARTALET 2013 JÄMFÖRT MED 2012

• Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 775,8 MSEK (768,8).

• Rörelseresultatet minskade till 6,0 MSEK (13,7).

• Orderingången uppgick till 845 MSEK (731), en ökning med 16 procent.

• Resultatet efter skatt per aktie efter utspädning blev 0,28 SEK (0,62).

• Under perioden tecknades nya ramavtal med bland andra Telenor i Sverige, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

• Ett nytt avtal av outsourcingkaraktär tecknades med NASDAQ OMX.

• En förlängning tecknades av det befintliga outsourcingavtalet med Sony Mobile Communications, eWorks största kund.

• Kvartalets förhållandevis svaga resultat är en följd av den avvaktande efterfrågan och kostnader för fortsatta offensiva satsningar.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2013 JÄMFÖRT MED 2012

• Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 2 661,9 MSEK (2 515,8).

• Rörelseresultatet minskade till 33,3 MSEK (43,6).

• Resultat efter skatt per aktie efter utspädning blev 1,52 SEK (1,93).

• Efterfrågan på marknaden var fortsatt avvaktande med relativt få nytillsättningar av konsultuppdrag.

• eWork hade god efterfrågan på övertagsaffärer och samarbeten av outsourcingkaraktär, vilket volymmässigt kompenserade för effekten av den avvaktade efterfrågan.

• Outsourcing- och övertagsaffärernas ökade andel av försäljningsmixen samt initiala kostnader förenade med att utveckla dessa affärer förklarar det lägre rörelseresultatet.

Orosmoment

Det som oroar mig med eWork är i princip Fischer 5 (What is the company doing to maintain or improve profit margins?). eWork växer fortfarande om man räknar på omsättning men tillväxten verkar allt mer svänga mot att eWork konkurrerar med ZeroChaos om att vara en “köpmäklare” som hjälper sina kunder att minimera sina köpkostnader snarare än att hjälpa dem hitta rätt konsulter.

En sådan utveckling tror jag kan bli mycket dyrbar då jag anser att eWorks största mervärde består i att de kan utgöra en brygga där de hjälper sina kunder att komma i kontakt med konsulter som kan bidra till att effektivisera sina kunders verksamhet och därigenom stärka kundens långsiktiga konkurrenskraft.

Mervärdet som skapas av att sätta rätt konsult på rätt plats är helt enkelt mångdubbelt större än vad man kan skapa genom att vara en effektiv förhandlare och gatekeeper för stora bolag. Om man får tro SL:s siffor (tack till Finansnovis för länken) verkar rollen som förhandlare/gatekeeper kunna innebära besparingar på ca 11 % som ska fördelas mellan kunden och konsultmäklaren.

Mervärdet som skapas genom att en skicklig konsult får komma in i ett företag och implementera nya lösningar är svårare att bedöma. Men ett bra exempel som jag känner till är Sandviks samarbete med applikationsutvecklaren Hariett AB där Sandviks förträdare räknar med att man i dagsläget sparar 11 121 arbetstimmar per år via de Access och Sharepoint lösningar som implementerats (källa) för att underlätta arbetsmoment som inte innefattas av det normala affärssystemet. De arbetstimmar som sparas motsvarar alltså en besparing på 3,5-4 Mkr vilket innebär att återbetalningstiden på investeringen är under ett år. Det bör även tilläggas att jag känner VD:n vilket gör mig jävig men att jag även är en utmärkt informationskälla då intressenter gärna får kontakta mig på jarnvargen@gmail.com om ni håller på att drunkna i Excelträsket eller gått vilse i interna processer.

Den här typen av konsultaffärer sker dagligen på svenska företag och är en viktigt del i den produktivitetsutveckling som gör att företagen kan fortsätta att öka sina vinster. Därför ser jag det som oerhört viktigt att eWork ser till att deras unga och hungriga kundteam inte fokuserar allt för mycket på att minska kostnader och förhandla med sina underkonsulter. För då lär man fastna i en lågmarginalsaffär där ett flertal konsultnätverk kan konkurrera eftersom det är enormt mycket är lättare att hitta en billig konsult än att hitta en klockren konsult som kan öka kundnöjdheten från 80 % till 100% (och lösa uppdraget på färre timmar vilket i längden sparar pengar).

 

Tillväxtpotential

Kriteriet är uppfyllt om marknaden är tillräckligt stor och attraktiv för att företaget ska kunna tänkas fortsätta växa med nuvarande takt under överskådlig framtid.
Den svenska marknaden för konsulter omsätter över 180 miljarder kronor och i någon av årsredovisningarna står det att eWork utifrån öppna källor och beräkningar från IDC räknar med att deras adresserbara marknad uppgår till 60 miljarder kronor.
Tillväxtpotential: Godkänt

Lönsamhet i tillväxt

Att byta marginaler (eller aktier) mot tillväxt är tyvärr vanligt. Ibland är det fullt befogat, men idealet är att bolaget ska ha en skalbarhet där man inte är tvungen att göra investeringar som överstiger de befintliga intäkterna.
Under de senaste åren har man tappat i bruttomarginal och under 2013 har även rörelsemarginalen vikit nedåt vilket minskat resultatet kraftigt. Frågan är dock om detta är en övergående process eller en permanent försämring av marknaden.
Lönsamhet i tillväxt: Ej godkänt men kan mycket väl ändra sig 2014.

Intjäningsstabilitet

Eftersom jag är en ganska snål investerare finns det en stor risk att jag går på minor i form av cykliska bolag där priset framstår som lågt tack vare tillfälliga framgångar. Det här kriteriet används därför för att fånga upp den typen av bolagen.
eWorks resultat är direkt beroende av att deras kunder upphandlar ett stort antal konsulter. Sannolikheten för att intjäningen skall sjunka så lågt att bolagets existens hotas är extremt låg men lönsamheten varierar kraftigt.
Lönsamhet i tillväxt: Ej godkänt

Finansiell stabilitet

Aggressiv finansiering är en klassisk investeringsfälla som kan skapa attraktiva P/E tal även i dåliga investeringscase. Det klassiska ”Graham-måttet” är att omsättningstillgångarna ska vara dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna och större än de totala skulderna. De här kriterierna passar och bättre för kapitaltunga tillverkningsbolag och jag föredrar att titta på räntetäckningsgrad och soliditet.

Omsättningstillgångar och skulder blir problematiska då en så stor del av eWorks balansräkning består av kundfodringar och leverantörsskulder. Om vi däremot antar att risken för att eWork ska stå med obetalda kundfodringar samtidigt som leverantörer ska betalas kan vi helt enkelt bortse ifrån kundfodringar och leverantörsskulder.

Då får vi följande tabell:
 

Omsättningstillgångar exklusive kundfodringar 168175
Kortfristiga skulder exklusive leverantörsskulder 45130
Totala skulder 48367


Vilket innebär att omsättningstillgångarna är 3,7 ggr större än de kortfristiga skulderna och 3,5 ggr större än de totala skulderna (om man bortser från den största riskfaktorn...).

Även räntetäckningsgraden är mycket betryggande.
eWork
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Räntetäckningsgrad
440.2
20.0
12.9
23.4
86.2
184.8

Finansiell stabilitet: Godkänt

Trovärdig ledning och ägarbild

Som investerare är det alltid bäst om ledningen och ägare har ungefär samma behov som dig själv. Det här innebär ledningen bör erhålla betydande inkomster från egna aktieinnehav och att det finns en tydlig ägarbild av ”kött och blod” som värnar om företagets långsiktiga fortlevnad.
De två största ägarna (Salenia AB 24,4 % och kapitalförsäkring Magnus Berglind 17,7 %) har ett långvarigt engagemang i bolaget då Staffan Salén är ordförande i styrelsen och varit styrelsemedlem sedan 2003. Magnus Berglind var med och grundade bolaget och man bär även med sig ett arv av sparsamhet från Öresund som har haft ett långvarigt engagemang i bolaget.

Claes Rutherberg var VD mellan 2001 och 2013 och den nya VD:n Zoran Covic framhålls som internrekryterad i pressreleasen även om jag har svårt att kalla det för internrekrytering då Zoran endast jobbat inom eWork sedan 2012 (artikel om tillsättningen).
Trovärdig ledning och ägarbild: Godkänt

Riskvärdering

Företag
Stabil ledning
Diversifierade affärsområden
Internationalisering
Intjäningsstabilitet
Totalt
H&M
5
2
5
5
17
Beijer Alma
5
4
4
2
15
BP
3
4
5
2
14
Vitec
5
5
2
5
17
Formpipe
3
4
2
4
13
Doro
4
1
3
3
11
Diadrom
5
2
1
4
12
Addnode
3
5
2
3
13
Readsoft
5
2
4
2
13
eWork
5
2
2
4
13

eWork är helt beroende av Norden som geografisk marknad och verkar inom relativt snäva affärsområden (IT-konsulter och lite teknik) vilket innebär en signifikant marknadsrisk. Däremot har man en affärsmodell som bidrar till att eWork kan kompensera nedgångar i intjäning och över tiden lär kunna bibehålla en god lönsamhet.

Sammanfattning och värdering

Om man stirrar sig blind på historiska nyckeltal och kapitaleffektivitet är eWork ett klockrent köpcase. Men det finns även en signifikant risk att bolaget förvandlas till en värdefälla då det finns en risk att man fastnar i lågmarginalaffärer då man driver upp omsättningen på bekostnad av rörelsemarginalen.

Årets resultat lär hamna omkring 2 kr och frågan är om man väljer att bibehålla utdelningen på 2,5 kr eller sänka utdelningen. Direktavkastningen lär därför hamna på mellan 4,5 % och 6,25 % för 2013 beroende på om man sänker utdelningen efter årets vinst eller hanterar årets resultat som en engångshändelse.

Därför känner jag ingen större brådska att investera i bolaget men om min fortsatta undersökning faller väl ut så är eWork högaktuellt för min portfölj.

Nyckeltal för tillväxt
Företag
eWork
Omsättningsändring (5 år snitt)
31.10%
Resultatförändring (5 år snitt)
22.10%
VPA förändring (5 år snitt)
8.30%
Utdelningsändring (5 år snitt)
3.80%
Kassaflödesändring (5 år snitt)
18%
Utdelningsandel (5 år snitt)
83.57%
Soliditet
15.60%
Soliditet jfrt med 5 år snitt
-0.60%
Snitt P/E (5 år snitt)
22.30%
Nuvarande P/E
17.09%
Snitt direktavkastning (5 år snitt)
4.45%
Direktavkastning
6.25%


Utdelning
2.5
Godkänt pris
38.5
Nuvarande pris
40

 

Det har även skrivits om eWork på andra bloggar och för intresserade läsare rekommenderar jag därför: Lundaluppen, Aktieinvesteringar.se, Gustavs aktieblogg, Snåljåpen och Finansnovis.

12 kommentarer:

 1. Hej, skulle behöva guidande kring hur du kommit fram till att 38,5 är ett godkänt pris? Har du använt någon form av dividend-discount modell och i så fall vad för antaganden är inbakade i värderingen?

  Mvh Irving Kahn

  SvaraRadera
  Svar
  1. Värderingen har väldigt få värden inbakade. I grund och botten handlar det vilket priset får vara med nuvarande tillväxtkurva om den önskade YOC är 40 % om 20 år. Mitt mål är att ändra i mallen så att det förklaras bättre.

   http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/09/foretagsvardering-och-min.html

   Radera
 2. Obegripligt att ingen bloggare gör en analys på Connecta på dessa nivåer. Jag är värdeinvesterare och köpt både E-work och Connecta under 38 kr. Dom kommer komma igen dom närmaste åren och Connecta kommer bli en fin utdelare och återgå till 3-5 kr om ett par år. Båda är klockrena köp men Connecta kittlar mer för mig som är långsiktig. Tack för analysen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Siffermässigt ser Connecta helt fantastiskt ut men som jag ser det är det stor skillnad på konsultmäklare och konsulter.

   Ska jag investera i ett konsultföretag krävs det nog ett stort mått av samtal med anställda konsulter för att säkerställa att ledningskulturen är sund.

   Har du några kontakter inom konsultbranschen?

   Radera
  2. Vad är det som pekar på att Connecta kommer att komma igen dom närmsta åren? Personligen tycker jag inte att någonting ser positivt ut i detta fall. Som jag tidigare gått ut med så jobbar jag åt en konkurrent där flera f.d Connectaanställda jobbar. För tillfället är det väldigt få som ser positivt på bolaget, visst, värderingen är låg men det ska den vara tills man visar att man lyckats få ordning på torpet. Där tycker inte jag att vi är i närheten av att vara.

   Mvh,
   Snåljåpen

   Radera
  3. Tack!

   Jag har inga kontakter med Connecta men jag känner igen mönstret och jag hoppades faktiskt att du skulle kommentera med lite insikt.

   Radera
 3. Kul att läsa mer om eWork. Funderar angående marginalen på det som sägs i årsredovisningen sid 3:
  "Volymaffären har genom sin karaktär lägre bruttomarginal, vilket förklarar årets lägre rörelsemarginal jämfört med förra året. Till det bidrar också att dessa outsourcingaffärer fordar stora initiala investeringar som betalar sig förstpå sikt. I gengäld är inträdesbarriärerna höga för nya aktörer."

  Det skulle möjligen kunna tala för att marginalerna är sämre för att det är vissa uppstartskostnader. Vet dock inte hur stor del av tappet som förklaras av detta.

  En annan orsak till lägre marginaler skulle kunna vara att de medvetet vill försvåra konkurrenternas inträde, särskilt när ZeroChaos inte går så bra för tillfället. När de väl "kört ifrån" konkurrenterna så kan de höja priserna något. Eller så är de bara dåliga på att debitera, och då är det värre.

  På samma sida i årsredovisningen står att:
  "Kundernas intresse för sådana åtaganden har accelererat under början av 2013. Vi har genom vår starka marknadsledande position varit pådrivande bakom denna utveckling."

  Kanske är det bara fina ord, men om de är pådrivande för något tycker jag att eWork noga räknat på om de tjänar något på förändringen eller inte.

  Överlag är jag kanske väl positiv, men jag tror, eller snarare hoppas, att det kan finnas rimliga förklaringar till marginaltappet. Återstår dock att se om så är fallet!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varsågod =)

   Rent krasst skulle jag säga att outsourcingaffärer är någonting jag är oerhört skeptisk emot.

   Madeo/ZeroChaos har vuxit oerhört inom området och för lågprisaffärer skulle det inte överraska mig om det är ungefär samma konsulter som finns tillgängliga genom ZeroChaos, eWork och Assistera.

   Om outsourcingaffärer är billigare för kunden så innebär det nämligen per definition att konsulten får ett lägre pris via konsultmäklaren än via sitt eget nätverk. De konsulter som har hamnat i ett sådant läge tillhör därför i princip en av tre kategorier:

   1) Bra konsulter som fakturerat fallerande företag. Som liten konsult blir man nästan per definition beroende av ett fåtal kunder. Om dessa kunder drar ned på inköpen innebär det stora problem och då kan konsultmäklare bli ett nödvändigt alternativ.

   2) Marginalinköp, även om priset är lägre innebär en beläggningsgrad på 80 % istället för 50 % ofta skillnaden mellan nollsummespel och hög lönsamhet. Om eWork kan leverera den här ökningen så innebär det stora värden både för eWork och konsulten.

   3) Halvbra konsulter. Konsulter som gör sitt jobb och kommer med bland mäklarna men som inte har lyckats skapa egna kundrelationer.

   Kategori 1 och 2 bidrar till konsultmäklarens rykte och värdeerbjudande men är inte alltid lättillgängliga vilket innebär att kategori 3 tjänar mycket på outsourcingaffärer. Dessutom kan man som konsultmäklare aldrig kräva exklusivitet från konsulterna (det blir då en anställning enligt Skatteverket) så både kategori 1 och 3 kommer med stor sannolikhet visa sig vara registrerade hos flera konsultmäklare vilket gör det svårt att påvisa kvalitet i outsourcingaffärer.

   Därför oroar jag mig en hel del för eWorks satsning på att konkurrera med ZeroChaos på den marknad som ZeroChaos expanderat på med låg lönsamhet.

   Radera
 4. Hade visst klarat att missa detta inlägg! Tack för omnämnandet :) Kul att du gräver, det var en gedigen genomgång och jag ser fram emot nästa inlägg. Intressant att få lite bättre översikt över de andra konsultmäklarna.

  Jag har trots allt fått intrycket av att man har stenkoll på marginalen i förhållande till affärernas kvalité/värdetillförsel till kunderna samt i förhållande till volymen, men det är ju svårt att veta hur det är i verkligheten vs. hur det står i rapporterna. Men trots allt ger eWork ett pålitligt intryck av att styra detta efter vad som är bäst för aktieägarna på lång sikt.
  Men jag hymlar inte med att jag är orolig över hur marknaden och marginalerna utvecklar sig framöver, och det vore ett oerhört misstag att nedprioritera kvalitén på konsultleveranserna/utvalsprocessen.

  "Om outsourcingaffärer är billigare för kunden så innebär det nämligen per definition att konsulten får ett lägre pris via konsultmäklaren än via sitt eget nätverk."

  Måste det verkligen betyda det?
  1. Om eWork sköter administrationen av uppköp, fakturering osv. effektivare än kunden hade gjort själv, så kan de erbjuda samma pris till konsulten och ta ut mellanskillnaden själva?

  2. Konsulterna/konsultföretag kanske sparar marknadsförings/försäljningskostnader genom att gå genom eWork? (Detta är mer åt spekulationshållet - men det är väl inte omöjligt?)

  Men jag förstår din oro över situationen.
  Önskvärt för en aktieägare är väl att eWork skulle sitta på den största "poolen" med konsulter, men framförallt att de har bäst system för att kvalitétssäkra konsulterna och för att välja rätt konsult till rätt jobb.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Först av allt, tack.

   Jag tror att det är viktigt att hålla isär "matchning" och "outsourcing" när det gäller konsultmäkleriet.

   Argument 1 och 2 är i tillsammans i princip vad som utgör värdeskapandet i "matchningen" och vad eWork tjänar pengar på.

   I outsourcing blir 1) omöjligt eftersom alla kontrakt skrivs med ambitionen att minska priset. Som konsult kan jag helt klart spara en del pengar via 2) men strukturen innebär att lönsamheten blir sämre och då slutar det med att man helst vänder sig till befintliga kunder.

   Radera
  2. Hmm jag har inte din branschförståelse men jag förstår inte varför outsourcingen riskerar att bli en lågkvalitétsaffär där den enda variablen är priset.
   Hela argumentet för att outsourca helt måste ju vara att eWork kan utföra arbetet effektivare med bibehållen kvalité, alternativt med högre kvalité?

   Hmm. Läste om ett avsnitt i ditt inlägg och jag förstås lite bättre vad du menar nu, att det finns en risk för att eWork blir "slappa" och prioriterar prispress över kvalité, vilket då skulle leda till en ond cirkel där konkurrensfördelarna eroderas och att outsourcingaffärerna börjar likna mer "commodity"-industrier (som flygbranschen har blivit) där den enda faktorn är priset, och alla levererar samma produkter (förutom eventuella konkurrenter som nämnda ProData som satsar på kvalité).

   För mig börjar detta bli såpass interna problem att frågeställningen snarare blir om jag litar på ledning och styrelse. Detta har jag beslutat att göra, något jag står fast vid, och jag hoppas och tror att jag kan lita på dem.

   Med det sagt så är det en intressant diskussion och framtiden får utvisa vad som händer!

   Radera
  3. Jag är inte en toppexpert på området men kommer att lära mig mer imorgon ;-).

   Radera