Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 6 december 2013

Apple – Världens största småföretag


Att bolag har en sammanhållen och tydlig affärsidé kan vara både en fördel och en nackdel. I mina analyser tar jag upp den här frågan i både positiva ordalag (tillväxtpotential) och i negativa ordalag (diversifiering).

Fördelar med en låg diversifiering

Det bolag som i dagsläget är världsmästare på att bedriva verksamhet med låg diversifiering och hög framgång är Apple. Tittar vi på deras intäkter ser vi att intäkterna domineras av deras mobiltelefoner som där man traditionellt utmärker sig genom att ha exceptionellt få sorter till försäljning om man jämför med de djungler av modellnamn som Samsung och Sony håller sig med. Förutom mobiltelefonerna erhåller man betydande intäkter ifrån iPads och datorer och tillsammans har utgör dessa produktområden 87 % vilket innebär att man lyckats bygga upp ett av världens mest lönsamma företag där nästan alla intäker kommer från ett produktsortiment med ungefär ett 10-tal olika modeller på marknaden åt gången.


Med facit i hand är det även tydligt varför Apples strategi med låg diversifiering har varit fullkomligt överlägsen Microsofts diversifierade strategi. Microsoft har brännt enorma summor pengar på nya projekt samtidigt som affärsområdescheferna ofta bekämpar varandra (exempel) vilket innebär att strategin blir både ryckig och misslyckad. Under 2013 har man t.ex. både släppt Windows 8 för att bli en plattform som knyter samman TV-apparater, datorer och mobila enheter från olika tillverkare. Samtidigt som man köpt upp Nokia vilket innebär att man i princip har antagoniserat varenda tillverkare av mobila enheter för en Windows-miljö. Med tanke på att Windows 8 dessutom blev så användarfientligt att PC-försäljningen rasat lär de här intressekonflikterna utgöra ett typfall i framtida ledarskapslitteratur över strategiska katastrofer.

Genom att hela tiden hålla en tydlig affärsidé (vi säljer användarvänlig hårdvara) har Apple kunnat undvika den här typen av klavertramp. Itunes och MacOS är viktiga produkter men i grund och botten handlar all mjukvaruutveckling på Apple om att bygga ett attraktivt ekosystem där användaren är beroende av att uppgradera till ny hårdvara från Apple. Med en smal kärnverksamhet blir eventuella konflikter enklare att lösa då de innehåller färre särintressen och med en extrem ledarkaraktär som Steve Jobs kunde man hela tiden driva bolaget i en tydlig riktning.

Nackdelar med en låg diversifiering

Bolag med en låg diversifiering av intäkterna blir samtidigt oerhört exponerat för misstag och externa händelser. Nokia och Blackberry var till exempel länge ledande mobiltelefontillverkare men när man förlorade sitt ledarskap på marknaden fick man oerhört snabbt en looserstämpel som man inte klarade av att skaka av sig innan resurserna började sina.

Apple hade liknande problem under stora delar av 90-talet men en kombination av starka nischer (persondatorer för grafiska designers, bra servrar och PC:s för hipsters) och en stegvis utveckling mot moderinriktade produkter i form av iMac, iPod, MacBook och iPad gjorde att man kunde vända trenden och utvecklas till det bolag vi ser idag.

Mitt mål med det här inlägget

Vad jag vill visa med det här inlägget är att målet med att mäta diversifieringen av ett bolag bör vara att klassificera bolaget snarare än att värdera det. Ett bolag med låg diversifiering är ofta lättare att följa men har även större förändringsbenägenhet vilket ökar sannolikheten för både stora vinster och stora förluster.

Att vara medveten om detta är därför oerhört viktigt för en aktiv värdeinvesterare. Däremot utgör det inte på egen hand en lämplig indikator på huruvida bolaget är ett attraktivt investeringsobjekt eller inte.

I min egen portfölj är Doro det tydligaste exemplet på ett bolag som har en extremt sammanhållen och tydlig affärsidé (mobiltelefoner för pensionärer). I dagsläget är de bäst i världen på att tillverka den här typen av mobiltelefoner och man växer kraftigt tack vare detta. Samtidigt är mobiltelefoner en notoriskt tuff marknad och jag följer därför upp recensioner på ämnet varje kvartal för att minska risken.

För läsare som är intresserad av vilka affärsmodeller som genererar de högsta vinsterna kan jag även rekommendera CNN:s lista på världens 25 mest lönsamma bolag.

8 kommentarer:

 1. Hej!

  Jag känner igen temat och håller själv på med ett (nytt) inlägg på samma tema där jag hittills har kommit fram till ungefär följande och jag tycker det rimmar ganska välj med det du säger i detta inlägg. Mina förslag till mått på kvalitet och risk funderar jag på att justera till följande:

  1. Stark finansiell ställning
  2. Intjänings- och utdelningsstabilitet
  3. Konkurrensfördelar
  4. Ledning och ägarbild
  5. Tillväxtmöjligheter (ny!)

  Diversifiering:
  D1. Diversifierade affärsområden
  D2. Diversifierad kundbas (ny!)
  D3. Geografisk diversifiering

  De fyra första kriterierna är kriterier vars syfte är att hitta bolag med ett minimum av kvalitet, medan det femte kriteriet eftersöker ytterligare en kvalitet som är väsentlig om 1-4 uppfylls men inte annars. Kriterium 1-5 låter jag påverka mitt avkastningskrav, vilket styr den maximala börskurs jag kan tänka mig att betala för en aktie.

  De tre diversifieringskriterierna D1-D3 är kopplade till de risker som ett bolag utsätts för i sin verksamhet och som en investerare kan hantera genom en väl avvägd sammansättning av aktieportföljen.

  Håller du med? :-) Hoppas på att få ut inlägget i helgen med lite mer tankar och exempel.

  Apropå Apple så är det därmed livsfarligt att ha någon större andel av portföljen i Apple

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med helt och hållet. Jag har till och med skissat på ett processchema för att kartlägga min investeringsprocess och det är ganska likt. I princip finns det ett antal krav där jag kräver en nästintill total dominans av "Ja" och därefter ytterligare två frågor där det måste finnas stor potential för tillväxt eller uppvärdering. Sedan ligger riskvärderingen separat.

   Jag kan nog tänka mig att om man har varit med sedan mitten på 2000-talet så är det naturligt med en stor andel Apple i portföljen. Min personliga hantering av frågan skulle vara att hålla koll på Apples grepp om marknaden i form av hur många produkter som är kompatibla med Apple-produkter och hur stor andel de har av app-marknaden (både produktion och försäljning).

   Att Samsung säljer fler lågprismobiler är helt enkelt inte intressant. Däremot tror jag att det är en oerhört stor fördel att till och med KIA säljs med "iPhone-anslutning" snarare än med ingång för mobiltelefon och att Apple samlar de köpstarkaste köparna till sin app-store.

   Radera
 2. Sedan behöver man ju inte vara lika försiktig med att ha fokuserade bolag i portföljen, om portföljen i sig är väldiversifierad - men om man gillar att jobba koncentrerat med 5-8 bolag bör man absolut ha åtminstone ett par som har en mer breddad affärsverksamhet.
  Håller med Kenny om att jag inte hade varit alls bekväm med över 10% kanske av Apple i portföljen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För mig handlar det om hur mycket tid jag är villig att lägga på snabbrörliga bolag. Med Doro går det åt ca 30 minuter per kvartal och jag vet inte riktigt hur mycket tid det skulle ta att få fram relevant information om Apple. Mängden irrelevant information är trots allt gigantisk :P.

   Radera
 3. Mycket intressant inlägg. Diversifiering är alltid en intressant fråga och många missar nog att utvärdera hur ett företags affärsdiversifiering påverkar risken. Själv gillar jag och tror på att företag som har en tydlig och enkel strategi. Problemet vid stor diversifiering, dvs att man är aktiv inom många olika affärsområden, är just att alla slåss om samma resurser och hur de ska fördelas och företaget har då ingen möjlighet att bli ledande på något område. Man skulle kunna jämföra det med en stat som hela tiden måste fördela resurser mellan alla invånares behov och man kan aldrig göra alla nöjda. T.ex skulle ju ett land som lägger all energi på sjukvård ha bättre sjukvård än ett som fördelar mellan alla områden (att det landet sedan brister på alla andra punkter är en annan sak). Tror faktiskt den liknelsen blir sann för ett företag. Om ett företag fokuserar all kraft och alla resurser på ett område är det troligare att det når längre än sina konkurrenter där än om det ska vara mer diversifierat. (Kanske är Samsung undantaget som bekräftar regeln?)

  SvaraRadera
  Svar
  1. General Electric och Microsoft är också med på listan över världens 25 lönsammaste bolag.

   Min gissning är att låg diversifiering är den bästa vägen för att komma med på listan men att diviersifiering sedan blir en väg att hålla sig kvar då man byte rörelsemarginal mot volym.

   Radera
 4. Vart hamnar intäkterna från Appstore?
  Och hur stora del är de?

  SvaraRadera