Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 26 juni 2021

Börselvan för EM 2020

Börselvan introducerades av Gustavs Aktieblogg som en tankelek inför VM 2014 (länk). Jag tycker det är lite kul att tänka på mina aktiehav ur ett lite annorlunda perspektiv och strukturen med att ställa upp sina elva bästa innehav utifrån offensiva och defensiva egenskaper tillför faktiskt en hel del för mig.

Den kanske största skillnaden för mig i år är att jag har fler bolag än någonsin tidigare i portföljen. 18 bolag i portföljen är ett rekord för mig även om Enwave (1,1 % av portföljen, XLMedia 1 % och Aqua Bio Technology 0,64 %) snarare utgör bevakningsposter och gamla synder än portföljinnehav. Inledningsvis försökte jag ställa upp bolagen i en fungerande laguppställning vilkt i år fick bli 3-5-2. 


Basen för mina investeringar 2021 är just nu iGaming som utgör nästan en tredjedel av portföljen tack vare sin kombination av konjunkturstabilitet och strukturell tillväxt som kan driva hela portföljgen framåt.

Kindred (8 %) utgör 8 % av portföljen och är i dagsläget portföljens tryggaste bolag. Som ett av världens tio största iGaming-bolag är utrymmet för riktigt explosiv tillväxt begränsad men med en underliggande marknad som växer med 10 % per år och en egen tillväxttakt på över 20 % har Kindred goda möjligheter att inte bara driva värde genom multipelexpansion utan har en god tillväxt också. Kindred är dessutom ett kvalitetsbolag med tydligt fokus på spel online och som har vunnit flera utmärkelser som bästa arbetsplats vilket är viktigt i en så IT-tung bransch som iGaming. Räknat på rullande tolv månader handlas aktien till P/E 12 och troligtvis kommer 2021 vara ett starkt år där man tar igen sporthändelser som skjutits upp från 2020 och P/E pressas under 10 för att sedan öka igen när 2022 blir lite av ett mellanår enligt prognoserna. Med P/E 12 och en konjunkturstabil bransch ser jag nedsidan som begränsad även om de låga förväntningarna på 2022 visar sig stämma.

AqualisBraemar LOC (7,5 %) är en norsk teknikkonsult med cirka 800 anställda. Namnet kommer av att Aqualius under de senaste åren först köpte upp jämnstora Braemar och i höstan sedan förvärvade LOC i syfte att skapa en ledande global aktör inom Olja & gas (51 %), sjöfart (23 %), projekt inom förnybar energi (23 %) och försäkringsärenden (7 %). Man har annonserat att arbete med förnybara resurser ska utgöra 50 % av omsättningen 2025 men det målet sattes innan oljepriset vände uppåt och även om projekt inom förnybar energi växer mycket fort kan nog olja & gas också få lite fart nu. Förvärvet av LOC gör AqualisBraemar LOC lite jobbigt att räkna på just nu men givet tidigare mål och  proforma siffror handlar det här om ett bolag som har P/E på omkring 12 och bör kunna växa med över 15 % per år under de kommande åren drivet av både ökade förnybara investeringar och tillväxt inom övriga segment. 

Doro (6,6 %) är det bolag som har funnits med i portföljen överlägset längst men har i takt med att tillväxten mattats av flyttats allt längre bakåt i börselvan. Caset just nu är kombinationen av en låg värdering (ca P/E 11,5 på en normaliserad vinst) samt renodlingen där Doro Care blir ett företag med fokus på service, programvara och integration av olika sensorer för omvårdnad medan telefondelen blir en fristående kassako med försäljning riktad till konsumenter. Jag tror det är bra att man renodlar verksamheten på det här sättet då Doro Care kan fokusera på försäljning gentemot offentlig sektor och vårdbolag där man tillhandahåller telefonsupport och hårdvara oavsett leverantör medan Doro Phones fokuserar på direktförsäljning till konsumenter. Doro Cares tjänsteerbjudanden kan kompletteras med en mobiltelefon men hittils har man inte lyckats få till försäljning av tjänster till privatkunder (länk) samtidigt som jag tror Care-verksamheten gynnas av att integrera hårdvara från många leverantörer.

Nekkar (6,6 %) tillverkar lyftsystem för fartyg vilket underlättar servicearbeten och bättre nyttjande av mark i hamnar. Precis som AqualisBraemar är det här ett bolag som Småbolag & Undantag övertygade mig om att det var en stabil värdeinvestering och där det dessutom finns en hel del offensiv uppsida. Jag vågar fortfarande inte räkna med något värde i StarFish och Skywalker men grundverksamheten i Syncrolift har en orderbok som motsvarar över tre års omsättning även om man flaggar för att orderingången kommer att vara svagare under 2021. Min förväntan är att Nekkar är mer eller mindre garanterat åtminstone tre mycket goda år framöver där kärnverksamheten växer, Intellift fortsätter växa explosivt och sedan får vi se hur det går med Starfish och SkyWalker. Kombinationen av Covid-19 och Nekkars ändrade redovisningsperioder gör jämförelser lite svåra men Q1 var definitivt ett rekordkvartal med 40 % omsättningstillväxt jämfört med Q1 2020 som var mer normalt samtidigt som P/E för de senaste 12 månaderna är cirka 15. 

Syncrolift från Nekkars hemsida.

Angler Gaming (6,75 %) är så mycket fulcasino att det nästan bli fint. Om Kindred är den välpolerade lagkaptenen med ett föredömligt leverne är Angler Gaming den galna ytterbacken som flyger framåt på kanten och gör vad som helst för att vinna. Kärnan i Angler Gaming är att man har en extremt kostnadseffektiv spelplattform samtidigt som att även om man tänjer på reglerna och utnyttjar luckorna i regelverket. Samtydigt bryter man sällan mot reglerna på ett sätt som innebär straff. På så sätt har Thomas Kalita lyckats bygga upp ett bolag som växer med 50 % per år men ändå handlas till P/E 15 då transparensen i mångt och mycket är begränsad. Samtidigt Premiergaming Ltds svenska licens ger ett fönster in i verksamheten för oss investerare som visar att bolaget fungerar även på reglerade marknader. 

Kambi (7,24 %) lider av samma problem som extremt offensiva ytterbackar länge dragits med inom fotboll. Alla är överens om att bolaget besitter fantastiska kvalitéer men det finns en stor osäkerhet kring om Kambi verkligen fyller en roll på marknaden. Risken för Kambi är att deras kunder, när de når en viss storlek, väljer att sluta outsourca Sportboken till Kambi vilket bland annat DraftKings och 888 valt att göra. Min tes är att de data som Kambi kan samla in från många olika operatörer i kombination med skalfördelarna inom teknikutveckling gör det svårt att räkna hem en sådan insourcing. Det innebär att även om Kambi har en värdering som kräver fortsatt offensiv tillväxt (P/E en bit under 25 för 2021) så finns det en enorm potential när hälften av Kambis intäkter kommer ifrån USA. Gross Gaming Revenue förra året dubblades för Kambi medan omsättningen var svagt sjunkande i Europa på grund av tappet med 888. För den som vill fördjupa sig i Kambis ställning rekommenderar jag kapitalmarknadsdagen som nyligen hölls (länk).

Asipire Global (3,44 %) är inte något av de vackrare iGamingbolagen. I grund och botten handlar Aspire Globals B2B plattform om att de köper sig tillgång till kunder genom att drifta kasinoverksamhet åt företag som vill monetarisera sina användare. Ofta handlar det här om mindre aktörer inom onlinecasino som inte själva orkar hänga med teknikutvecklingen eller om entreprenörer/företag som vill monetarisera en viss grupp användare för att skapa ytterligare en intäktskälla. Sammantaget gör det här Aspire till ett intressant bolag som svepar upp resterna på spelmarknaden, växer med 20-30 % per år och just nu handlas till P/E 16.

Viemed (5,59 %) är ett helt fantastisk bolag men med stor exponering mot den regulatoriska risk som USAs sjukförsäkringssystem dras med. Bolaget levererar icke-invasiva ventilatorer till patienter med allvarliga andningsproblem som annars skulle kräva sjukhusvård. Jag tycker min senaste analys från i vintras fortfarande står sig bra (länk) även om det behövs ytterligare klarhet i vad kritiken från Office of the Inspector General kommer att innebära i praktiken (länk). Den bästa sammanställningen över det medicinska läget jag sett hittills kommer ifrån Adu Subramian (@adusubramanian på Twitter) och finns på hans Substack (länk). Med en värdering på P/E under 19 exklusive positiva Covid-19 effekter och en tillväxt på 40 % per år är det en risk jag är villig att ta i dagsläget.

Gravity (3,41 %) är Twitterfavoriten som åker in och ur portföljer baserat på dagliga försäljningsdata. Jag köpte mina första aktier sommaren 2018 och minskade under vintern innan jag köpte tillbaka aktier nu på sista tiden då lanseringsschemat för 2021-2022 klarnat. Min initiala investering handlade i grund och botten om att jag kunde investera i ett mobilspelbolag där man hade en stor användarbas i en växande del av världen samtidigt som man redan tjänade bra med pengar på verksamheten. Gravity är dyrare nu men har flera gånger visat på att användarbasen är lojal samtidigt som spelkvaliteten ökat vilket bl.a. Pappakeno skrivit om på sin blogg (länk).

Axkid (5,15 %) har gått från klarhet till klarhet sedan min senaste analysen (länk). De två stora frågorna som fanns då var hur väl nya Axkid One skulle tas emot av marknaden samt hur Axkid skulle utvecklas om/när budet inte gick igenom. Jag har pratat en del med Maria Bilkenroth och Magnus Ramström på SEB Private Equity som arbetar med deras investering i Axkid. Som vanligt när det gäller personer inom den mer professionella finansvärlden är de artiga men säger inte så mycket av värde även om de ville betona att de skulle sköta allting enligt god sed. Hittills har de levt upp till det en företrädesemission utan konstigheter och vid tillsättandet av valberedningen inför årsstämman tog Thomas Bräutigam kontakt med den näst största ägaren inför diskussionen om sammansättningen av valberedningen i enlighet med beslutet på föregående årsstämma. Eftersom han inte gjort det i tid var det lite osäkert hur man skulle tolka det beslutet eftersom näst största ägare och största ägare i november när han borde tagit kontakten båda nu hade sålt till Caution Ax Bidco. 

Även lanseringen av Axkid One har gått fantastiskt med bra testresultat både i Sverige där bakåtvända bilbarnstolar dominerar och i internationella tester där fokus ligger mer på smidighet. 


Aktiekursen har fördubblats sedan budet och värderingen kräver med ett börsvärde på ca 320 miljoner kronor krävs en tillväxt i överkant på Axkids långsiktiga mål för att räkna hem en investering. Samtidigt har Axkid som mest haft en tillväxt på 70 % per år vilket var när Axkid Minikid på allvar slog igenom här i Sverige och leder Axkid One till en motsvarande etablering i Europa har Axkid några fantastiska år framför sig.


Plejd (10,6 %) är portföljens överlägset offensivaste bolag med ett P/S på 15,8, ett P/E på 157 och en omsättningstillväxt som pendlat mellan 50 och 230 % de senaste fem åren.  Jag hade turen att plocka upp Plejd till en värdering på P/S 3,5 förra året när starten på Covid-19 innebar att marknaden förbisåg den starka tillväxten och att bolaget närmade sig lönsamhet (länk till resonemang) och jag har en halvskriven analys som skulle upplevas som lätt anakronistisk ett år senare vilket inneburit att jag avstått från att skriva klart den då @aktiehesten (länk) och @aktieentreprenoren (länk) på Twitter skrivit var sin analys. Mitt enda tillägg till de analyserna är att jag tycker att utvecklingen med Connected Home over IP visar på att Plejd har valt rätt tekniklösning för hemmanätverk. Bluetooth Low Energy är utformat för att flera nätverk ska kunna samsas inom 2,4 GHz bandet och genom att skapa ett dedikerat nätverk för Plejdprodukter som sedan utgör en egen delenhet i det smarta hemmet som knyts ihop av exempelvis Google Home eller Apple HomeKit får man ett nätverk som är optimerat för Plejds produkter samtidigt som man vid behov kan få kaffebryggaren att kommunicera med en lysknapp den dagen det faktiskt blir en efterfrågad lösning bland kunder. 

Utöver dessa bolag har jag Riwi Corp (5,04 %), Nanalysis (4,01 %), Avensia (3,44 %, Scandbook Holding (3,43 %, Wise Group (2,82 %), Enwave Corp (1,05 %) och Aqua Bio Technology 1,04 %) i portföljen. Så här i efterhand är det lite ologiskt att jag tog med Gravity och Aspire Global i portföljen istället för Riwi Corp och Nanalysis så jag lägger till förklaringar här nedan även för dessa. Som gimmick blev "balansen" i börselvan bättre med två lägre värderade innehav men rent praktiskt är mina största innehav snarare en 3-3-4 formation än 3-5-2 just nu. 

Riwi corp (5,04 %) Riwi Corporation arbetar med datainsamling och opinionsundersökningar åt internationella organisationer, företag och investerare. Under 2020 satsade man hårt på att utöka sin försäljningsorganisation och dessutom integrera sig bättre med olika dataportaler såsom Amazon Web Services, Bloomberg och ThinkData Works. Under året har man även valt att renodla sitt erbjudande så att man istället för att erbjuda en mer generell undersökningskapacitet för enkätundersökningar fokuserar på enkäter inom fokusområdena public health security, global citizen engagement, China "truth-seeking" samt investment and economic insights.

Deras finansiella mål innebär att Riwi måste växa omsättningen med 70-80 % per år vilket är strax över den historiska tillväxttakten medan P/S enligt Avanza just nu är 5,06 och min bedömning av P/E exklusive den förstärka försäljningsorganisationen ligger på 14,4. Det P/E-talet är i dagsläget helt fiktivt då Riwi har ambitioner om att driva en aggressiv tillväxt men är baserad på kostnadskostymen i bolaget innan den utökade försäljningsorganisationen rekryterades vilket visar på hur låg den fasta kostnadsbasen ändå kan vara.

Nanalysis (4,01 %) är ett bolag som tillverkar NMR-maskiner med permanentmagneter. Jag tog en mindre bevakningspost i bolaget då jag tyckte bolaget precis som Plejd äntligen nått en punkt där bolaget var i princip kassaflödesneutralt samtidigt som tillväxtpotentialen var gigantisk. Nanalysis är extremt transparenta med försäljningsmål och orderläge samtidigt som tekniken har enorm potential då kärnmagnetisk resonans är en våra absolut bästa metoder för att mäta kemiskt innehåll i prover utan att provet förstörs eller dyr mätutrustning kommer i kontakt med provet. Genom att kunna genomföra analys på små provmängder i rumstemperatur öppnar det upp en helt annan marknad än traditionell NMR-spektroskopi och man har nyligen lanserat ett mer kraftfullt instrument med högre upplösning vilket driver tillväxten samtidigt som man inom några år kommer att börja lansera instrument som är specialiserade för specifika applikationer såsom kvalitetstest av fartygsbränsle eller identifikation av narkotika vilket skapar helt nya applikationsområden. Samtidigt är P/S ca 6 baserat på mina prognoser och vinster vågar jag inte ens tänka på utan det här är en liten bevakningspost som vuxit till sig kraftigt på egna meriter. 


När man arbetar med olika modeller är det viktigt att inte låta tankemodellen komma ivägen för verklighetesuppfattningen. När jag gjorde min portföljsammanfattning 2019 (länk) kunde jag konstatera att defensivt värderade bolag som gjorde turn arounds och liknande ofta var de bolag som hade både minst tillväxtpotential och orsakade mig störst förluster. Att jag inte längre kan skapa "balanserade" börselvor är därför en naturlig utveckling av hur jag hanterar min portfölj och en mer rättvisande bild av portföljen blir nog den här. 


I princip har alla bolag i börselvan en god tillväxtpotential på åtminstone 10 % men ju längre fram man kommer i spelplanen desto större blir osäkerheten där de fyra bolagen i anfallet har värderingar som kräver åtminstone 30-50 % tillväxt vilket är mycket offensivt men fullt möjligt givet den historiska tillväxten. Ska något bolag lämna portföljen i dagsläget räknar jag med att det i fallet med de mer defensiva bolagen handlar om att värderingen drar iväg då "stabila" tillväxtutsikter får en premiumvärdering eller att något av de mer offensiva bolagen fallerar på tillväxtambitionerna vilket med dagens värderingar kan straffa sig snabbt samtidigt som det vid positiva utfall går fort för bolagen att växa ikapp sina värderingar. . 

En annan observation är att jag för första gånger har fler bolag än platser i en startelva . Det beror på tre olika faktorer:
  • Portföljen är större nu och jag tänker fortfarande i termer av månadslöner när jag gör investeringar.
  • Det har funnits många bolag som varit billiga och jag är inte särskilt snabb på att sälja mina aktier när jag saknar spännande alternativ.
  • Covid-19 har skapa mycket osäkerhet och jag lutar åt att om vi får in ett mer normalt år så blir det svårt för marknaden att blunda för tillväxten i de bolag som just nu har en lite mer defensiv värdering. 
Det här gäller särskilt de mindre bolagen i portföljen där jag bör tänka över mina innehav, Rent praktiskt kan jag tycka att jag varit lite för försiktig med att öka på mina innehav i Scandbook Holding och Wise Group vilket beror på en kombination av månadslöneeffekten och att jag inte kommit i mål med min analys ännu. Sedan har vi Gravity där jag håller igen lite då bolaget förändrats från ett lågt värderat case på mobilspel till en relativt föutsägbar börsjojo samt Avensia och Aspire Global som helt enkelt inte ökat lika mycket i börsvärde som andra bolag i portföljen där jag gjorde lika stora investeringar från början. I fallet med både Avensia och Aspire Global ligger värderingen på cirka P/E 16-17 på en normaliserad vinstnivå samtidigt som jag tror att bolagen även i framtiden kan hålla sin historiska tillväxttakt på 20-30 %. 


2 kommentarer:

  1. Nu har jag läst detta inlägg flertalet gånger och tycker det är lika bra varje gång!

    Kommer definitivt använda mig av uppställning i framtiden då jag även är inbiten fotbollsfanatiker:)

    Ett enkelt sätt att bedöma sina innehav samtidigt som de får en etikett på sig.

    SvaraRadera