Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 25 augusti 2015

Bruttolista över intressanta bolag och nuvarande agerande

Blandade utsikter för Aktieingenjören både på börsen och utanför fönstret.

Jag har en aningen mer dämpad optimism jämfört med många andra aktiebloggare just nu. Kina har varit ekonomins draglok i många år och vi kan mycket väl stå inför långvariga överutbud inom vissa sektorer. Tillsammans med tidigare höga värderingar innebär det här att måndagens sättning mycket väl kan visa sig ha gjort många bolag mindre övervärderade snarare än billiga.

I början på augusti tog jag fram en bruttolista över vilka bolag jag skulle kunna vara intresserad av att investera i och använde min grova värderingsmodell (länk till värderingsmodellen) för att skapa en lista på bolag att analysera. Modellen tar endast hänsyn till bolagens historiska tillväxt och direktavkastning så bolag som avyttrat en stor del av verksamheten (ex Avensia) eller som kraftigt ökat sin utdelningspotential (ex Cellavision) är stora felfaktorer i modellen vilket gör att bolagens värdering kan bli missvisande.

Värderingsmodellen är även extremt konservativ och var kalibrerad för värderingarna 2010-2011 då OMX-30 stod 40 % lägre än vad den gör i dagsläget. Men fördelen är att den ibland lyfter upp bolag som har starka kassaflöden och som av någon anledning är mycket impopulära (notera att alla nyckeltal utom övervärdering idag är baserade på Börsdata den 5 augusti när jag sammanställde tabellen).

Bolagsnamn
P/E
Direktav
Värdering
Övervärdering 5 Aug
Övervärdering idag
Avensia
4,6
24,4%
54,9
-1120,0%
-1519,5%
HomeMaid
8,7
8,6%
30,1
-244,0%
-267,1%
Diadrom
14,6
7,4%
13,4
1,3%
-26,0%
MTN Group
10,07
7,6%
17,1
-
-1,7%
Enea
17,2
4,1%
60,0
31,7%
13,1%
Famous Brands
27,09
2,8%
8,9
-
30,0%
Beijer Alma
18,4
4,3%
112,1
42,7%
35,0%
Addnode
16,8
4,2%
28,4
47,5%
40,9%
Micro Systemation
25,2
1,7%
25,0
57,5%
46,1%
I.A.R Systems
27,9
4,6%
45,4
58,2%
53,7%
Avanza
32,3
1,9%
140,6
62,0%
55,6%
Bahnhof
19,5
2,7%
45,7
58,5%
55,6%
CellaVision
38,5
2,1%
16,8
65,0%
62,0%
Systemair
21,5
1,6%
41,0
68,0%
63,8%
Vitec Software
25,8
1,2%
84,9
70,0%
68,6%
Consilium
18,4
1,2%
26,0
76,0%
71,8%

Förutom de utdelande bolagen finns det även vissa andra bolag som jag är intresserad av och därför inte passar in i den grova värderingsmodellen. Vissa av bolagen kan vara en aning överraskande och är i dagsläget grovt övervärderade men den samlade listan utgör min Svenska bruttolista (+två Sydafrikanska bolag) och läsare är varmt välkomna att rekommendera fler bolag för listan både i Sverige och utomlands.

Övriga bolag för listan
OPUS Prodox
G5 Entertainment
Fingerprint Cards
Sensys Traffic
Nilörngruppen
Nordic Camping
Moberg Pharma
Inission
Invisio Communications

Mina svenska innehav
Doro
Transmode
eWork
Millicom
Formpipe Software
Boule Diagnostics

Mitt framtida agerande

Jag har tidigare analyserat InXL vars största affärsområde nu utgör Avensia (länk) och jag har just nu en halvfärdig analys av G5 Entertainment på datorn. Därutöver ska jag noggrant överväga MTN Group som jag skrivit en hel del om och även återuppta tidigare arbete med HomeMaid och Enea vilket är två bolag som utmärker sig med både intressanta produkter och attraktiva värderingar.

I fredags gjorde jag även en sällsynt illa tajmad ökning i Vardia vilket beror på de slutsatser jag och Kenny har dragit om MBO-förslaget vilket Kenny har skrivit om på Aktiefokus (länk). På det stora hela känner jag mig mer motiverad att analysera bolag nu när priset sjunkit men just nu kommer jag inte att sätta på mig partyhatten om jag inte blir bjuden på kräftor också. 

Tillägg: Ett irritationsmoment är även att Infinera valde att ej förlänga sitt erbjudande då det stod klart att man tog sig över 90 % ägande vilket är nödvändigt för tvångsinlösen. I dagsläget innebär det att mitt ägande av Transmode-aktien utgör ett räntesparande med referensräntan + två procentenheter samt ett inlösenspris på 115-118 kr om vi ser till nu rådande inlösenspraxis (länk).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar