Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

torsdag 28 augusti 2014

Balansräkning och soliditet bland detaljhandelsföretag (nyckeltalsstudie del 3)Detaljhandelsföretags tillväxt är beroende av försäljningen i befintliga butiker samt möjligheterna att öppna nya butiker med god lönsamhet. För oss svenskar är H&M ett väldigt bra exempel på hur de här två faktorerna samspelar då lönsamheten fluktuerar kraftigt beroende på hur försäljningen i befintliga butiker utvecklas, samtidigt som omsättningstillväxten främst bygger på hur många nya butiker som öppnas.

Tittar vi på tillväxten av eget och totalt kapital under de senaste 5 åren ser vi även en tydlig korrelation mellan omsättningstillväxt och kapitaltillväxt vilket visar på behovet av att öka tillgångarna för att nå en ökad omsättning. 
Av bolagen i tabellen är det mina ögon fyra bolag som sticker ut med oväntade mönster och det är Shoprite, J Sainsbury, Carrefour och Metro AG.

Shoprite har ökat sitt egna kapital med i snitt 30 % per år medan omsättningen endast ökat med 12 % per år. Avkastningen på det egna kapitalet har alltså minskat under perioden men ligger fortfarande över 20 %.

J Sainsbury har tagit det låga ränteläget i akt och ökat andelen skulder i bolaget vilket inneburit att soliditeten har sjunkit från 46 % till 36 %. Antagligen har dessa lån gjorts till fördelaktiga räntor men det är synd att en del av potentialen har plockats ut ur bolaget.

Carrefour och Metro AG har tagit nedskrivningar av eget kapital under den senaste 5-årsperioden. Lite intressant är även att Carrefours nedskrivningar är större än den tappade omsättningen medan Metro AG:s omsättningsnedgång överträffar nedskrivningarna

Soliditet

Soliditeten speglar tidigare resultat då de bästa bolagen (Whole Foods och Shoprite) även har den högsta soliditeten medan Carrefour och Metro AG ligger i botten. I övrigt ligger bolagen i spannet 29--43 %.


Sammanfattning & slutsatser


I tabellform ser siffrorna ut enligt följande.

Tillväxt eget kapital
Tillväxt totalt kapital
Soliditet
Koninklijke Ahold
4,6%
2,1%
43,1%
Whole Foods Market
17,4%
10,0%
70,0%
Target
1,4%
0,0%
36,4%
Walmart
2,0%
4,7%
37,2%
Shoprite
32,3%
18,9%
45,4%
J Sainsbury
4,9%
11,1%
36,3%
Kesko
3,3%
3,2%
52,3%
Tesco
0,2%
2,2%
29,3%
Carrefour
-6,1%
-4,1%
18,0%
Metro AG
-2,6%
-3,5%
18,0%

Och övergår vi till rankingformatet ser vi följande utveckling:

Tidigare rankingpoäng
Tillväxt eget kapital
Soliditet
Ny rankingpoäng
Förändring
Koninklijke Ahold
5
4
4
13
8
Whole Foods Market
8
2
1
11
3
Target
14
7
6
27
13
Walmart
14
6
5
25
11
Shoprite
15
1
3
19
4
J Sainsbury
13
3
7
23
10
Kesko
20
5
2
27
7
Tesco
25
8
8
41
16
Carrefour
25
10
9
44
19
Metro AG
30
9
9
48
18

Undersökningens stora stjärna så här långt är Whole Foods Market som är bland de bästa bolagen oavsett vilka parametrar vi tittar på. Men ett bolag som smugit sig fram i undersökningen utan att riktigt märkas är Koninklijke Ahold som hela tiden placerar sig bland de bästa av de ”normala” bolagen. Delvis beror den här placeringen på att man tack vare rea-vinsten på försäljningen av sina andelar i Hakon Invest fick en oerhört hög nettomarginal 2013 vilket motsvarar 4 rankingpoäng jämfört med den historiska genomsnittsvinsten. Men även övriga resultat nyckeltal placerar Ahold som bäst bland de lite tråkigare bolagen.

4 kommentarer:

 1. Både Carrefour och Tesco har en betydande bankverksamhet vilket förklarar den lägre soliditeten. Vet inte hur det ser ut för övriga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har läst om Sainsburys utökning av bankverksamheten så Sainsburys dropp blir positiv med den bakgrunden.

   Radera
 2. Hej, jag undrar om jag missuppfattar tabellen som rankar soliditet? Kesko på plats 4 i den tabellen trots att de har näst högst soliditet av bolagen?

  /LD

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har helt rätt och jag har nu korrigerat det. Tack!

   Radera