Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 24 augusti 2014

Nyckeltalsstudie av detaljhandelsföretag del 2, tillväxt

Detalhandelsföretag ses ofta som en säker investering där målet är att säkra en stabil avkastning där bolagen i snitt växer med BNP och inflation. Många bolag såsom Tesco, Carrefour och Walmart har satsat på internationell expansion under de senaste tjugo åren men under den 5-årsperiod som är inkluderad i undersökningen har tillväxten i de flesta bolag varit begränsad.

Två av de minsta bolagen i undersökningen som uppvisat en imponerande tillväxt medan Carrefour och Metro AG utmärker sig som jämförelsens stora förlorare.


Tillväxtvinnarna

Whole Foods Market har det skrivits om på en del andra bloggar då både Trygg Framtid och Snåljåpen äger aktier i bolaget. Bolaget grundades i Austin, Texas 1980 och har vuxit till en storlek jämförbar med ICA Gruppen genom att satsa stenhårt på nyttig och miljövänlig mat. Marginalerna är bland de högsta i jämförelsen (se föregående inlägg) och marknaden ger bolaget en värdering som speglar den fina tillväxten med lönsamhet (P/S 1,06, P/E 25,15 och 1,25 % direktavkastning).

Shoprite Holdings är baserat i Sydafrika (90 % av försäljningen) men har expanderat och bedriver verksamhet i 16 olika länder söder om Sahara. Bolaget är Sydafrikas största livsmedelsförsäljare och växer fortfarande på hemmamarknaden trots omfattande ekonomiska problem i landet (artikel). Men det som gör Shoprite särskilt intressant är deras möjligheter att expandera norrut till marknader där stora butikskedjor än så länge har en mycket liten del av marknaden (artikel och blogginlägg).

Shoprite Holding är något billigare än Whole Foods market (P/S 0,88, P/E 20,5 och direktavkastning 2,45 %) och har tappat 20 % av värderingen under de senaste åren då investerare oroar sig för utvecklingen i Sydafrika.

Omsättning omräknad till MEUR baserat på växelkurs från förra veckan.

Förlorarna

Metro AG befinner sig i en turbulent period då man har stora problem med en hemmamarknad i förändring (artikel) samtidigt som man avvecklar vissa utlandssatsningar (artikel). Med tanke på att bolaget 2010 påstod sig gå "stärkt ut ur krisen" är det tydligt att bolaget har stora problem med att kontrollera verksamheten. Metro AG kan alltså knappast räknas som en utdelningsinvestering utan är snarare en turn around investering som kräver noggrant övervägande.

Carrefour pressas av att man har över 70 % av försäljningen i Frankrike och sydeuropa som fortfarande har stora problem med finanskrisen. Samtidigt har utlandssatsningar utvecklats svagt och hypermarkets tappar marknadsandelar till internethandel och mindre butiker (artikel 1, artikel 2).

 

Det är svårt att se när en eventuell vändning kan komma för Carrefour och Metro AG och därför har jag svårt att se bolagen som en attraktiv investering om inte P/S talen faller långt under värderingen för jämförbara bolag.

Lönsamhet

Någonting jag har noterat i arbetet underökningen är att bolagens försäljningsutvecklingen är långt mer stabil än förändringstakten i kassaflöde och nettovinst.

Särskilt stora avskrivningar och förändringar i rörelsekapital gör det svårt att avgöra vad som är tillväxt och vad som är extremvärden vilket innebär att tabeller som den följande får tas med en stor nypa salt.


För att jämna ut resultaten och minska effekten av extremvärden har jag därför även testat att mäta genomsnittsvinst och kassaflöde för de senaste två åren jämfört med de senaste 5 åren.


Aholds "tillväxt" beror på att man gjorde en stor rea-vinst på försäljningen av Hakon Invest under 2013 men i övrigt ger bilden en ganska intressant tolkning av bolagens nuvarande situation. Shoprite och Whole Foods har precis som förväntat den mest positiva utvecklingen medan Carrefour och Tescos avskrivningar slår igenom på nettovinsten då Carrefour gjorde sina i början av perioden och Tesco just nu genomgår ett stålbad.

Slutsatser

Jag hade tänkt att ranka företagen utifrån omsättningstillväxt, nettovinst och kassaflöde men efter att ha tittat på underliggande data inser jag att nettovinst och kassaflöde fluktuerar alldeles för mycket för att bidra i en rent kvantitativ studie.

Förändringen i lönsamhet är självfallet en av de viktigaste parametrarna vid en investering. Men för att kunna skapa en rättvisande bild av bolaget tänker jag spara bedömningar av lönsamhetsutvecklingen till mer ingående analyser av enskilda bolag.

 Föregående ranking Omsätttningstillväxt Ranking (*2) Ny rankingpoäng
Whole Foods Market 4 4,0% 1 6
Koninklijke Ahold 4 12,6% 4 12
Target 7 2,7% 3 13
J Sainsbury 12 3,9% 2 16
Walmart 8 11,7% 5 18
Shoprite 12 4,7% 7 26
Carrefour 16 2,5% 6 28
Kesko 13 2,8% 8 29
Tesco 14 -3,0% 9 32
Metro AG 20 -8,3% 10 40

2 kommentarer:

 1. Læste någonstans att Carrefour gjorde exit från Ryssland efter bara fyra månader, verkar øverlag som livsmedelsbolagens utlandsæventyr ofta går fel

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ryssland är en risk i sig men jag håller med om att utlandsäventyr ofta slår fel.

   Även tack för kommentaren, det är lite själadödande med nyckeltalsstudier :P

   Radera