Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

torsdag 15 maj 2014

Oniva, är ni med på noterna?Jag nämnde i förbigående att kassaflödet var anmärkningsvärt dåligt i Oniva Online Group trots att man redovisade ett EBITDA resultat på 72 Mkr. En vaken läsare mejlade då en oerhört intressant genomgång av not 31 (Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter) som jag har anpassat för bloggen. Hon var tyvärr blygsam för att hitta på en pseudonym så att jag kunde citera ordentligt men kommentarerna om not 31 bygger på hennes redogörelse.

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Tkr).
2013
2012
Diff
Förutbetalda intäkter (Not 31)
7 833
52 564
-44 731

I klartext betyder raderna ovanför att OGG hade bokfört 52,5 Mkr i skuld till sig själv 2012, men att motsvarande siffra för 2013 endast var 7,8 Mkr. 

Man har alltså erhållit ersättning 2012 men då bokfört en skuld till sig själv (vilket verkar ha varit praxis i Getupdated) i syfte att periodisera intäkterna på ett sådant sätt att intäkterna från kontrakt kan redovisas i samma redovisningsperiod som kostnaderna betalas för att utföra arbetet.

2013 ändrade OOG sina redovisningsprinciper vilket anges i not 1 (allmän information) och i förvaltningsberättelsen där man meddelar att förändringen ökar vinsten med 21 Mkr för Q4. Men enligt not 31 har man totalt upplöst skulder till sig själv motsvarande 44,7 Mkr under året. Vilket innebär motsvarande ökning av resultatet utan att kassaflödet påverkas (vilket bör sättas i proportion till resultatet som var 30,7 Mkr före skatt).

Not 13 (skatt) och not 28

Not 13 i OOG:s årsredovisning avser en närmare förklaring av skatteinbetalningar. För lönsamma bolag utgör denna post i princip alltid en minuspost. Men tack vare möjligheten att aktivera förlustavdrag kan skatten även öka bolagets resultat under vissa år (förlustavdrag innebär att om bolag A gör en förlust på 20 Mkr under ett år så har bolaget rätt att dra av 20 Mkr från framtida vinst och därigenom slippa betala bolagsskatt (22 %) på den summa som kvittas).

Getupdated har rätt att göra sådana förlustavdrag men fram till 2013 har dessa förlustavdrag ej bokförts som en tillgång eftersom man saknade vinster att kvitta förlusterna mot. Men 2013 beslutade man sig för att aktivera förlustavdragen (se not 28, uppskjuten skatt) vilket innebär att förlustavdragen nu redovisas som en tillgång i bokföringen och därigenom genererar en positiv engångseffekt på resultatet med +34,8 Mkr vilket anges i not 13.

Påverkan på Oniva Online Groups resultat och kassaflöde


När man slår samman not 31 och not 13 innebär det alltså att OOG totalt har haft en positiv resultatpåverkan om 79,5 Mkr i engångseffekter utan kassaflödespåverkan under 2013.

För mig har den här lilla uträkningen varit en värdefull läxa i värdet av att läsa noter noggrannare. Eftersom aktiesparande är en kontinuerlig inlärningsprocess och noter ett område jag själv nog har undervärderat uppskattas jag gärna även tips om andra noter och årsredovisningar som kan bidra med ytterligare lärdomar.

22 kommentarer:

 1. Tack för ett mycket intressant och givande inlägg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hoppas och tror att det var lika givande för läsarna som för mig. Det finns tyvärr alltid några som "titlar" när man skriver om den här typen av bolag. Men det är ju inte för deras nöje jag driver bloggen.

   Radera
  2. Den som är intresserad över varför jag bloggar kan även läsa följande inlägg: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/01/om-mitt-bloggande.html

   Radera
 2. Håller med om att noterna är viktiga, fastän jag ofta slarvar med dom. Framförallt är de viktiga för bolag i olika övergångsfaser etc., bolag som växer och/eller förändras i snabb takt och liknande. Där uppkommer ofta engångseffekter och annat som kan vara svårt att förstå utan att gräva lite, men som kan ge signifikanta effekter på bokföringen.

  Konstigt att inte bokföra skatteavdragen bara för att man inte gör vinst. Ändringar av redovisningsprinciper är en riktig bov, har nog aldrig försökt mig på att förstå ett företag som har genomgått sådana förändringar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att inte bokföra skatteavdragen förrän man har skatter att kvitta dem mot tillhör god redovisningssed så just den punkten oroar jag mig inte för.

   Radera
 3. Man måste sätta in siffrorna och noterna i sitt historiska sammanhang.

  Våren 2012 när nuvarande VD tillträdde sin post så var bolaget Oniva i princip redo för konkurs. VD lånade själv in ett antal miljoner kr för att rädda bolaget. Under 2012 hade Oniva endast ett affärsområde, nämligen onlinemarknadsföring. Hela 2012 handlade om överlevnad.

  Året 2013 var omvandlingens år. Förvärv skapade ytterligare ett stort affärsområde, nämligen hosting. Dotterbolagen inom hosting har generellt mycket bra vinstmarginaler. I slutet av 2013 står hosting för ca 50% av intäkterna.

  Året 2014 har börjat med ett svagt positivt kassaflöde under kvartal 1. Jag tror att 2014 blir året så kassaflödet kommer stärkas markant. Vid Q2 så är det upp till bevis.

  Historik är historia. Bolag värderas utifrån vad man tror om framtida rapporter. Remium, Redeye och Stockpicker tror allihop på stärkta kassaflöden under 2014.


  Året 2013

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du ser längre tillbaka är det 2013 som man har lagt om periodiseringarna (de förutbetalda intäkterna för 2011 var ca 60 Mkr).

   I övrigt får man väl säga att jag är positiv till hosting-verksamheten men att jag har svårt att se ett scenario med guld och gröna skogar. När man rensat 2013 för periodiseringar och skatteeffekter så var resultatet helt enkelt långt ifrån ett turn around och jag vill ha handfasta bevis för att saker och ting har förändrats innan jag gör en investering.

   Sedan måste jag även passa på att varna för Remium, Redeye och Stockpicker. Remium och Redeye får betalt för att genomföra analyser medan Stockpicker varit tvungna att avveckla sin fondverksamhet eftersom den helt enkelt inte gick särskilt bra.

   En positiv sak jag däremot noterade i Q1 redogörelsen var att Kaneteg är ute ur verksamheten. De nya redovisningsreglerna gör det svårt att följa utvecklingen men jag håller helt klart med dig om att Q2 rapporten blir intressant.

   Radera
 4. Du rycker saker ur sitt sammanhang. Resultatet Q1 2014 är fortsatt mycket bra. Bolaget har dessutom tydligt angett att det finns engångseffekter i Q4 gällande intäktsredovisningen så jag förstår inte problemet. Som du själv konstaterar är skatten helt korrekt hanterad.

  Bolagets intäktsredovisning bygger på att 25% av kontraktsvärdet av hostingkontrakts värde de första 12 månaderna intäktsförs vid avtalstidpunkten. Vid ingången av året efter redovisas 25% av kontraktets värde för nästa 12 månadersperiod om avtalet är 24 månader.

  Principen är godkänd av revisorerna och förfarandet verkar högst rimligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kan tyvärr inte hålla med. "Fortsatt mycket bra" kräver att resultatet någon gång ska ha varit bra och min uträkning ovanför visar på att resultatet för 2013 helt och hållet bygger på engångseffekter från förändringar i redovisningen.

   21 Mkr av engångseffekterna har redovisats tydligt av OOG. Men som du ser i not 31 så ligger de upplösta skulderna på 44 Mkr netto vilket överstiger resultatet från 2013.

   Q1 är svårare att uttala sig om eftersom noter och förklaringar saknas. Däremot är jag något förvånad då både Crystone och Binero har månadsvisa betalning för sina kunder vilket gör att posten för kundfordringar måste bero på något annat.

   Radera
 5. Så här står det i Q1 2014:
  Förvärvet av Binero ökar kundfordringarna med 11
  MSEK. Alla förvärvade bolags kundfordringar ingår Q1 2014.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att jag inte kan se om det här är äldre kundfordringar eller intäkter som kommit under kvartalet. I årsrapporten (Not22, kundfordringar) finns det väl beskrivet men för delårsredogörelsen kan jag inte se det.

   Radera
 6. Intressant.

  Det dåliga kassaflödet i Q1 kan väl inte förklaras av ökade kundfordringar i Binero? Hur kan 11 mkr bindas i kundfordringar i Binero som i Aktieingenjörens analys omsätter 43 mkr på helåret? Har kunderna helt slutat betala i Binero i kvartalet eller vad? Aktieingenjören verkar ju dessutom veta att kunderna betalar månadsvis vilket gör det ännu märkligare. Sen kan väl inte kassaflödet helt bero på Binero. Resterande bolag i ONG måste väl generera ett kassaflöde med tanke på det goda resultat som gjordes 2013??

  Intressant bransch men tror inte heller på någon turn around förrän jag ser att ONG kan generera kassaflöden i verksamheten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att förtydliga baserat på vad deras hemsida och min erfarenhet som kund säger (jag var slarvig inan). Som normalkund kan man välja årsvis eller månadsvis fakturering men man betalar i förväg för hosting och domännamn.

   Radera
 7. När man är så kreativ i bokföringen med periodiseringar mm så misstänker jag att det är flera hundar begravna här. Hur är det med tilläggsköpeskillingar t,ex. Det blir lätt en bubbla när man tar intäkterna först och kostnaderna senare :) Getupdatedhistoriken förskräcker.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett av mina favorituttryck är "Det finns sällan bara en kakerlacka i köket" =).

   Radera
 8. Jag har tittat igenom gamla årsredovisningar för Onivas hostingbolag, dvs årsredovisningar för tiden innan Oniva gick in som ägare. Oftast när Oniva väl tagit över så har de kommunicerat att de i regel sänker kostnaderna genom färre anställda, så vinsterna kan tänkas var högre under 2014 för en del bolag.
  Om vi tittar på Binero som exempel så har de historiskt inte visat speciellt mycket vinst. Årsredovisning för 2013-04 (brutet räkenskapsår) visar en omsättning på 43 020 Tkr och vinst på 257 Tkr. Men nu har Oniva kommunicerat ut att vinsten EBITDA för 2014 gällande Binero ska bli 15 mkr, hur är då det möjligt?
  Om vi tittat på antalet anställda i Binero vid 2013-04 så var det 28 st. När man titar på deras webbsida idag så är de 16 st anställda, dvs 12 tjänster mindre. Antalet anställda i förhållande till omsättningen är just nu i Binero på ungefär samma nivå som för konkurrenten Loopia(som har god lönsamhet). Oniva har även en prognos om att Binero ska omsätta 55 mkr under 2014, vilket också ter sig rimligt utifrån historisk tillväxt. Så om man nu bromsar in tillväxten, sparar, och anpassar personalstyrkan till konkurrenters nivå så tordes prognosen var fullt rimlig.
  Samma lönsamhetsförbättring har troligen skett även i övriga hosting bolag som man förvärvat, förutom Space2u som redan var väldigt välskött och slimmat.

  Rimliga vinstsantagande utan periodiseringar(jag har varit försiktig och siffrorna kan nog vara bättre):
  Space2u
  Vinst 5 mkr (kanske lite lågt satt)
  Omsättning 20 mkr

  Binero
  Vinst 15 mkr
  Omsättning 55 mkr

  Lev-online
  Vinst 4 mkr (kanske lite lågt satt)
  Omsättning 20 mkr

  Jamtport
  Vinst 1 mkr
  Omsättning 4 mkr

  Servage
  Vinst 6 mkr (troligen för lågt satt )
  Omsättning 35 mkr

  Crystone (svårt att hitta någon bra historik, osäkra siffror)
  Vinst 3-8 mkr (borde vara bättre)
  Omsättning 30-40 mkr

  Total vinst ca 34-39 mkr
  Total omsättning ca 164 – 174 mkr

  När det gäller onlinemarknadsföringen, som är det andra affärsområdet så har lönsamheten historiskt varit dålig. Sista året ha den dock förbättrats, hur det har skett vet jag inte? Såg dock att man nu i England tog bort 15 tjänster i samband med ihopslagningen av två bolag. Förhoppningsvis kan det vända minussiffrorna i England till plus under 2014.
  Affärsområdet onlinemarknadsföring ser jag som den mest känsliga delen som är mer beroende av konjunktur mm. Samtidigt är det antagligen ett bra komplement till hosting.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Först av allt vill jag tacka och utnämna ditt svar som det helt klart bästa genmälet hittills. Om man lyckas så bör det här vara vad man siktar på.

   Min skepsis bygger på att jag är skeptisk till om det verkligen är uppnåeligt. Crystone verkar baserat på kundfeedback inte vara någon större succé och med tanke på hur marknaden och koncernbalansräkningen ser ut har jag väldigt svårt att se hur 25 % rörelsemarginal ska kunna vara uthålligt inom hostingmarknaden.

   Radera
 9. Lyssna på senaste börspodden. De ägnar tio minuter åt Oniva och beskriver problemen och fifflet med bytta revisorer, bytta redovisningsprinciper flera år i rad osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till skillnad från Snåljåpen har jag väldigt svårt för att lyssna på daytraders. Så oerhört bra med tipset, skönt att se att jag inte är ensam.

   Radera
 10. Ok om du inte vill lyssna så kan du ju läsa här.

  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3828635.ece

  Jag tycker detta ger klara VKG-vibbar....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag lyssnade på både den podden och några poddar till. Däremot är jag dålig på att följa Börspodden så det är bra att jag får tips när de säger något av intresse.

   Tack för länken!

   Radera
 11. Kolla länken:
  http://www.di.se/artiklar/2014/6/11/razzia-mot-kandisbolaget/

  SvaraRadera