Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 11 maj 2014

Analys: Oniva Online Group

Uppdatering, sedan det här inlägget har jag på grund av användarfeedback och en polisrazzia gjort ytterligare två inlägg (att läsa noter och om razzian).

Oniva Online Group består egentligen av två delar där ett bolag som tidigare hette Getupdated står för 45 % av omsättningen och har köpt upp bolag inom hosting och molntjänster för att bilda koncernen Oniva Online Group.

Getupdated var specialisterat på digital media och erbjuder konsulttjänster inom sökmotoroptimering, sökannonsering, marknadsföring på sociala medier, e-postmarknadsföring webbanalys och nyhetsbrev. Historiskt har man haft stora problem med både lönsamheten och omfattande skandaler vilket troligtvis bidragit till försöken att diversifiera och omstrukturera verksamheten.

Skandalerna

Getupdated har en mycket mörk historia och i mitt tycke har man inte lyckats distansera sig tillräckligt från dessa problem. På mellanchefsnivå har man haft problem med både förskingring (som dåvarande styrelseordförande försökte dölja) och sexbrott men allvarligast ser jag på att Getupdateds grundare och nuvarande chef för affärsutveckling och förvärv varit involverad i bolagsplundring. E24 rapporterade bland annat följande om affärerna.

Mattias Kaneteg var fram till förra året största ägare i Getupdated. Han är fortfarande insynsregistrerad i bolaget eftersom han är adjungerad i styrelsen. Även Getupdateds näst störste ägare, Anders Varveus, och Getupdateds tidigare finanschef Eric Forsner, har suttit med i Drions styrelse.

Finanschefen Eric Forsner och Mattias Kaneteg, då vice vd, försvann båda i ett slag hösten 2008 ( se artikel), mitt under pågående revision.

Enligt Skatteverket har svindeln gått till enligt följande: ett skenbolag med en så kallad målvakt skickar en osann faktura till Drion. Där har man bokfört fakturan och betalt den. Det inbetalda beloppet har sedan tagits ut kontant och betalats tillbaka till Drions ägare. På det sättet har Drion-ledningen fått tillgång till stora mängder kontanter utanför bokföringen.

Ett av de fakturerande bolagen är Produktus som 2004 fakturerade 565 500 kronor för konsulttjänster, bland annat för utveckling av programsajter till TV3. Men inga sådana tjänster har utförts enligt Skatteverket som anser att Produktus är ett bluffbolag som ”bedrevs uteslutande i syfte att under falska förespeglingar frigöra medel i form av kontanter”.

Intrycket förstärks av att en av styrelseledamöterna i Produktus dömts till tre års fängelse för bland annat grovt skattebrott och är belagd med näringsförbud. Två av de andra i styrelsen var fiktiva personer.

Ett annat av de fakturerande bolagen är Morgato som skickat 15 fakturor på sammanlagt 1,3 miljoner till Drion. Inte heller här anser Skatteverket att det rör sig om några riktiga tjänster. Den som skrev på avtalet för Morgatos räkning var dessutom anställd på Drion och en av Kanetegs närmaste män.

När Morgato gick i konkurs 2007 var bokföringen försvunnen. Den sista styrelseledamoten var en uppenbar målvakt som stått som ledamot i en rad plundrade bolag. Själv påstår han att han inte kände till att han blivit registrerad som ledamot.

- Jag låg och var sjuk i Thailand den vintern. När jag kom hem var jag registrerad som styrelseledamot. Jag har ingen aning om hur det har gått till, säger den utpekade målvakten till E24.
Drion World Solutions historia är brokig med en mängd förvirrande namnbyten. Bolaget var under åren 2005-2007 ett helägt dotterbolag till Eastpoint som 2006 köptes av Getupdated. Getupdated ägde sedan bolaget fram till att det såldes i februari 2008, enligt Skatteverket mitt under pågående revision.

I oktober 2008 bytte bolaget plötsligt namn till Karimson Konsulting AB, styrelsesammansättningen ändrades också. Nu tog en 25-åring från Kista plats i styrelsen. Enligt uppgift till E24 skedde namnbytet precis efter att Kaneteg fått reda på av Skatteverket att han och bolaget riskerade en hejdundrande skattesmäll.
Getupdated har just genomfört en nyemission där man tagit in 59 nya miljoner, dels från befintliga aktieägare och från garanterna i emissionen. Nyligen sålde man dotterbolaget Crystone till just Mattias Kaneteg och en annan storägare Åke Eriksson för 40 miljoner kronor. De var då de enda budgivarna.
Även storägaren Anders Varveus privata bolag, Aktuell Analys, har granskats av Skatteverket och kommer också att granskas av Ekobrottsmyndigheten enligt uppgift till E24, se tidigare artikel här. Anders Varveus har suttit i Getupdateds styrelse men avgick under pågående revision av Aktuell Analys.

När Getupdated hade som störst problem 2009-2010 avyttrade man alltså ett av de lönsammaste bolagen till Getupdateds huvudägare och köpte sedan tillbaka det 2012 vilket innebär att huvudaktörerna i skandalerna fortfarande är aktiva i koncernen.

Fortsatta trovärdighetsproblem

Jag tittade på Oniva Online Group eftersom det bland annat var ett bra tillfälle att bättra på min förståelse för hur man bokför periodiseringar av inkomster. Men efter att ha sammanställt problemen så inser jag att den delen är överflödig i den här analysen på grund av övriga problem i koncernen. I min första genomgång undersökte jag endast styrelseledamöternas historik och även om Åke Eriksson var en av huvudägarna i Getupdated insåg jag inte att han fortsatt sitt samarbete med Mattias Kaneteg efter skandalerna och köpte Crystone tillsammans med honom.

Oniva Online Group döljer inte de faktiska förhållandena men det tog mig fram till not 5 i årsredovisningen 2013 (transaktioner med närstående) innan jag insåg hur saker låg till och gjorde en rejäl undersökning av Getupdated och Oniva Online groups ägarlista. Delvis ser bolaget rimligt ut men man verkar hela tiden ha en förmåga att hamna i problem och tvetydigheter till fördel för aktiekursen vilket omöjliggör en investering för mig.

Välplanerade läckor

I höstas tidigarelade man rapporten då information läckt ut till Dagens Industri om att Onivas omsättning skulle bli dubbelt så hög som tidigare prognosticerats (artikel). Sätter man samman en tidslinje från Realtid.se:s utmärkta rapportering ser det hela ut som en mycket väl planerad strategi för att driva igenom nyemissionerna med en hög teckningskurs (Tidslinje från realtid.se artikel 1 och artikel 2).

17:e oktober: Aktien handlas till 27,5 kr/aktie
18:e oktober: Dagens Industri rapporterar ”Internetbolag höjer prognosen” där en anonym källa anger en prognos för helåret om kraftigt ökad omsättning och vinst för Online Group.
18:e oktober (08:35:) Släpper Online Group ett pressmeddelande där man bekräftar att ”Med anledning av informationen som skrivs i Dagens Industri fredagen den 18 oktober, så går Online Group ut med information om att Oniva fördubblar vinsten för helåret 2013 mot tidigare prognos”.
21:a oktober: Online Group släpper delårsrapporten där man beskriver kvartalet som det bästa någonsin.
22:a oktober: Redeye släpper en mycket positiv analys (Redeye är ett analysbolag som får betalt av bolag för att analysera dem) där man drar slutsatsen att ”Vår värdering indikerar ett motiverat värde om 46 kronor per aktie. Online Group har en god chans att överträffa våra prognoser och kommer fortsätta att förvärva samt kan även bli förvärvat”. Den 22 oktober var Online Groups aktie värd 43 kronor vilket var en ökning på 60 % på bara några dagar.
30-31 oktober: Carnegie genomför en nyemission värd 38 Mkr till kursen 35 kr/aktie riktad till Carnegies institutionella nätverk som fulltecknas.
6 november: Stockholm Corporate finance meddelar att ytterligare en nyemission ska göras där en riktad nyemission ska dra in 20 mkr med teckningskursen är 35 kr/aktie samt att ytterligare en emission värd 65,4 mkr ska göras gentemot befintliga aktieägare.
13 november: Det tidigare planerade datumet för Online Groups kvartalsrapport.

Andra tveksamheter

Sedan den här nyemissionskarusellen har Oniva Online Group även ägnat sig åt en del andra tvivelaktigheter.

På skärtorsdagen visade det sig resultatet för 2013 måste skrivas ned med 22 Mkr då bolaget revisor ej kunde godkänna den redan publicerade årsredovisningen med hänvisning till att goodwill bokförd för verksamheten i Storbritannien ej motsvarade den förväntade lönsamheten (källa). Totalt fick goodwill skrivas ned med 22 Mkr vilket kan jämföras med att Online Group (efter revidering) gjorde en vinst på 35 Mkr exklusive skatteeffekter. Några dagar senare släppte man även nyheten att Q1 rapporten skulle tidigareläggas på grund av ”marknadens intresse” vilket stabiliserade kursen efter det initiala kursfallet.

I skrivande stund har Oniva Online Group även beordrats av sin ”Certified advisor” att förtydliga ett pressmeddelande där det initiala pressmeddelandet antydde att intäkterna från affären skulle bli dubbelt så höga som de faktiskt förväntades (källa)

Nyckeltalsanalys

Börsveckan rekommenderade Oniva Online Group för köp i nr 4 2014 och jag blev lite nyfiken på bolaget även om tyckte att affärsmodellen inte kändes helt naturlig (hosting och sökordsoptimering är i mina ögon inte en naturlig kombination). Eftersom styrelsen var ”ren” fokuserade jag därför främst min analys på bolagets kassaflöde som borde påverkas av de frågor på periodiseringar som tagits upp på Flashback innan jag fick upp ögonen för skandalerna jag beskrivit ovan.

Ser man till omsättning, resultat och Q1 rapporten ser bolaget spännande ut som ett turn around där kassaflödet för Q1 2014 är positivt för första gången på mycket länge.


 

Men de här kurvorna saknar korrigering för antalet aktier och antalet aktier har ökat kraftigt även om det genomförts en omvänd split (100:1) för att rädda aktien från frimärkesstatus. Korrigerar man för nyemissionerna ser bolagets utveckling istället ut enligt följande:


Bolagets balansräkning är dessutom fortfarande tunn även om nyemissionerna gjort det möjligt för Online Group att minska sina skulder och öka omsättningstillgångarna. Hade Oniva Online Group varit ett programvarubolag med en stabil historik hade balansräkningen inte varit något hinder. Men Oniva Online Group har dragit in 86 Mkr i nyemissioner under 2013 och har dessutom en historik av misslyckade förvärv. Att då ha en balansräkning som domineras av immateriella anläggningstillgångar och goodwill känns därför mycket bräckligt.

TSEK
2013
2012
Immateriella anläggningstillgångar
229 179
171 572
Materiella anläggningstillgångar
11 790
9 235
Finansiella anläggningstillgångar
77 338
26 860
Summa anläggningstillgångar
318 307
207 667Omsättningstillgångar
149 881
73 265Långfristiga skulder
52 150
31 267Kortfristiga skulder
129 411
177 260Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder
1,2
0,4
Omsättningstillgångar/totala skulder
1,6
0,6
Soliditet
61 %
27 %
Soliditet exklusive immateriella tillgångar
24 %
-82 %

Den förvärvade verksamheten

Centralt för ”caset” är tanken att hosting ska utgöra en kontaktyta gentemot kunderna som därefter ska erbjudas stora mervärden via koncernens andra verksamheter. Börsveckan räknade med en hållbar rörelsemarginal på omkring 20 % vilket inte stämde överens med min uppfattning om hosting som en lågmarginalbransch. Men efter att ha kollat upp de förvärvade bolagen via Ratsit.se verkar det som att 20 % rörelsemarginal är en möjlig marginal även om den ligger i den högre änden av intervallet.

Bolag (Tkr)
2010
2011
2012
2013
Rörelsemarginal
Servage AB omsättning
1203
629
572

-977,7%
Servage AB rörelseresultat
-10 970
-10 946
-1588


Space2u Webhosting omsättning

18 539
20 020
21 112
30,9%
Space2u Webhosting rörelseresultat

8 239
5 507
4 690

Binero omsättning

26 859
34 571
43 020
2,1%
Biner rörelseresultat

212
1 165
781

Externit omsättning
7 382
9 672
8 885

0,6%
Externit rörelseresultat
30
42
80


Le-vonline AB omsättning
24 833
19 707
19 228

18,4%
Le-vonline rörelseresultat
1 065
5 480
5 163


Getupdated Sverige AB omsättning
111 746
87 672
74 844

1,8%
Getudated Sverige AB rörelseresultat
-5 793
7 915
2 709


Jamtport webbhotell AB omsättning
3 269
3 627
4 169

11,8%
Jamtport webbhotell AB rörelseresultat
149
467
687Däremot blir jag orolig över Crystones track record då resultat saknas på Ratsit och Allabolag.se vilket gör mig en aning konfunderad. Däremot finns det tydliga tecken på att Crystone har haft allvarliga problem med att göra kunderna nöjda. På Reco.se är bolaget ett av de webbhotell som får absolut hårdast kritik och man har även placerat sig högt på listan över ISP:s som misslyckats med att hindra spammare från att utnyttja företaget (källa).

Det finns med andra ord en lönsamhetspotential i Oniva Online Group. Men det är främst den förvärvade verksamheten som varit lönsam medan huvudägarna har ett mindre imponerande track record.

Slutsatser

När jag först läste om affärsmodellen var jag oerhört skeptisk då konceptet en ”digital helhetslösning” skulle passa uruselt för de flesta kund-case jag kommit i kontakt med. Majoriteten av alla bolag är antingen för små för att vara en bra kund för Onivas tjänster eller är så stora att marknadsdirektören saknar kontakt med IT-avdelningen vilket hindrar effektiv korsförsäljning.

Men vid närmare eftertanke insåg jag att det finns ett flertal branscher där även små företag omsätter stora summor. I samband med min jakt på en ny bil var det till exempel i princip bara Kvarndammen som hade en vettig hemsidelösning. I övrigt var jag tvungen att använda mig av Blocket och Bilprier.se för att hitta till bilhandlarnas hemsidor vilket gör det svårt för dem att differentiera sig. För den här typen av företag borde ett företag som Oniva Online Group kunna erbjuda en del intressanta produktkombinationer för att hjälpa företagen att differentiera sig genom förbättrad synlighet.

Men som investeringsobjekt är Oniva Online Group för mig ointressant. Kombinationen av etiska tvivelaktigheter, misslyckade företagsköp och en tunn balansräkning gör helt enkelt att jag har svårt att se varför inte historien skulle upprepa sig ännu en gång.Lärdomar från analysen

Vanligtvis skulle jag inte skriva en så här ingående analys av ett bolag där svagheterna är så tydliga. Men i min första genomgång av bolaget hittade jag inga tydliga bevis för att oegentligheterna pågått efter 2010. Vilket innebar att jag hann jag samla på mig en ansenlig mängd material innan jag insåg hur omfattande problemen egentligen är. Eftersom aktiesparande dessutom har blivit ”hett” och många nyblivna investerare köper aktier på vinst och förlust baserat på andra människors analyser ser jag ett pedagogiskt värde i att lustmörda ett bolag som rekommenderats av en pålitlig källa som Börsveckan.

De tumregler jag har använt för att undvika att göra samma misstag som Börsveckan är följande:

Läs på om bolagets historik

Det är ofta svårt att hålla koll på namn och bolag med problem ”förnyar” gärna varumärket vilket gör det svårt att hålla koll. Men det gäller att vara noggrann och om det finns en gammal kris är det alltid bra att använda Google. Jag brukar till exempel alltid söka på bolagets styrelse och operativa ledning när jag undersöker små bolag. Men i det här fallet är man ganska diskret med den operativa ledningen även om man nämner Mattias Kaneteg i löptexten.

Därför trodde jag först att Åke Eriksson som huvudägare rensat ut i ledningen innan jag noterade Mattias Kanetegs roll i Crystone AB och återkomst till Oniva Online Group vilket kostade mig en del tid.

Var vaksam på floskler

En oerhört viktig faktor i min initiala skepsis mot Oniva Online Group bygger faktiskt på ett citat från Flashback där användaren ”Hartarbete” lämnade följande kommentar om påståenden i Q3-rapporten:
"...Koncernen har nu totalt över 500.000 kunder att korsförsälja
helhetslösningar på inom molntjänster och internetmarknadsföring...."

Fet chans. De lär ju knappast ha 500.000 kunder. Däremot har webbhotellen troligtvis 500.000 DOMÄNER om man räknar med parkerade sådana.

Crystone (20 anställda) har kanske ca 15-20.000 kunder (fallande?)
Space2u (8 anställda) har ca 11.000 kunder.
Binero (28 anställda, som man bara äger till 48%) har kanske ca 20.000 kunder

500 000 kunder är en direkt missvisande siffra och som Hartarbete nämner lär den överväldigande majoriteten vara ointresserade av tjänster såsom sökoptimering. Ledningen använder med andra ord missvisande eller irrelevanta nyckeltal i sin marknadsföring gentemot börsmarknaden vilket alltid bör vara ett varningstecken. Själv har jag även reagerat på liknande tvivelaktigheter då ledningen släppt pressmeddelanden med påståenden såsom att ”Crystone Sverige är nu världens största svenskägda domänregistrator för .SE domäner” vilket är irrelevant då utlandsägda konkurrenter såsom Loopia och one.com konkurrerar på lika villkor.Vikten av att läsa noter

Många noter är irrelevanta och tunglästa men det finns tre sorters noter jag tycker är viktiga.


 1. Transaktioner med närstående (not 5 i Onivas årsredovisning 2013). Det var den här noten som fick mig att inse hur oerhört sammankopplad ledningens privatekonomi är med bolaget. I vissa fall kunde jag verifiera att transaktionerna var rimliga (se exempel nedan), men den här typen av komplikationer är alltid en riskfaktor och normala bolag undviker den här typen av transaktioner.
 2. Förtydliganden från resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (flera noter). Dessa är en guldgruva för att förstå oklarheter bättre.
 3. Riskbärande låneskulder (not 29). Den här noten ger dig i princip en gratis riskvärdering från banken eftersom den anger hur hög upplåningsränta som banken kräver för att låna ut till företaget samt löptiden för lånen (korta lån betyder att banken vill kunna omförhandla lånen ofta och är en indikation på både finansieringsrisk och misstro från banken).                                

I Onivas fall blev not 29 särskilt intressant eftersom flera huvudägare gått i borgen för bolaget samt själva lånat ut pengar till koncernen med hög (10 %) ränta. Men tittar vi på not 29 i Onivas årsredovisning ser vi att räntan var marknadsmässig:


2011
2012
2013
Räntebärande skulder
48 500
47 705
88 136
Räntekostnader
6 763
10 385
10 056
Genomsnittlig ränta
13,9%
21,8%
11,4%
Lån som förfaller inom 1 år
48 500
37 704
42 696

Oniva Online Group ses alltså som en mycket riskfylld investering av banken och innan nyemissionerna var det riktiga konkursräntor som avkrävdes av bolaget. Vanligtvis brukar räntan på de bolag jag tittar på ligga på 1-6 % så Onivas lån kommer med hög ränta och korta löptider.

En avslutande spark på Redeye

Avslutningsvis kan jag tips om den tidigare nämnda analysen från Redeye där man skriver följande om Oniva Online Groups ledning:

Urban Johansson är VD sedan 2012 och under de senaste 25 åren har han haft ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i ett antal företag, bl.a inom Fritidsresor, Eurovent Marketing, Swedish Open, Ramundberget och Ogilvy. John Englund är CFO sedan 2012. Han har en intressant bakgrund där han arbetat i både finans- och marknadsfunktioner i både noterade och onoterade bolag. John har bland annat varit CFO på Boule Diagnostics samt har en internationell och högst relevant erfarenhet från Ericsson. Mattias Kaneteg är COO och han är en serieentreprenör som har startat, byggt upp, sålt och köpt ett stort antal bolag under sin karriär. Kaneteg är mycket insatt i branschen. Nyligen blev Jan Dahlqvist utsedd till ordförande och är sedan 2006 dessutom partner på riskkapitalbolaget Polaris som investerar i mindre och medelstora företag i Danmark och Sverige.

Ett bra sätt att utvärdera en källas trovärdighet är att alltid fråga sig vad källan själv tjänar på att sprida informationen och i Redeyes fall är det ganska uppenbart varför de undviker att skriva negativt om bolagsledningar.

Eftersom jag har ett samarbete med Avanza erhåller jag tidningen Börsveckan gratis eftersom de anser sig tjäna på att jag blir inspirerad i mitt skrivande vilket ökar intresset för aktieinvesteringar via deras mäklartjänster.

49 kommentarer:

 1. Tack för ett mycket bra arbete!

  SvaraRadera
 2. Mycket bra skrivet! Du har liknande tankar som jag har sett vid en pågående analys av bolaget.
  Intressant att finna är att flera mycket kunniga skribenter på BS (dom från utmaningen) verkar finna OOG ett intressant case.

  balansraknaren.blogspot.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bolaget är onekligen billigt baserat på prognoserna så jag förstår att det finns en attraktion i bolaget.

   Men jag är verkligen nyfiken på hur skribenterna ser på historiken.

   Radera
 3. Grafen du visar med Omsättning 2010-2013, relaterar den till Omsättning /aktie?
  I så fall, vad anserdu är relevansen av att visa det?
  Ditt budskap blir tyvärr löjeväckande med ett så uppenbart lättgenomskådat inslag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var inslaget lätt att genomskåda eller svårförståeligt? Det är lite svårt att tolka ditt inlägg då det motsäger sig självt.

   Om du vill lära dig mer om normering föreslår jag den här analysen där jag gjorde samma sak i en jämförelse med Addnode, Vitec, Formpipe och Readsoft för att jämföra hyr mycket lönsamheten faktiskt har gynnat befintliga aktieägare: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/09/jamforande-analys-av-vitec-formpipe.html

   Radera
 4. Jag vet att det tar tid att sammanställa en sånhär fin aktieanalys, men jag vill bara lägga till att sedan köpet av 48% aktier i Binero - så har ett fullständigt uppköp ägt rum: Oniva Online Group äger numera 100% av Binero.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den delen om 48 % är ett citat från skribenten Hartarbete som skrevs innan köpet du skriver om.

   Men du har helt rätt och Binero ser jag som en av de attraktivare delarna av Oniva.

   Radera
 5. Börspoddens lyssnare har hittat ytterligare en tivelaktighet (http://blogg.avanza.se/avanza/borspodden-35-lilla-detroit/) kring Urban Johanssons köp av 100 000 aktier.

  Sedan undrar jag även vad du tycker om att Bo Göransson har tagit över "huvudägaransvaret" från Åke Eriksson enligt ett pressmeddelande?

  http://news.cision.com/se/oniva-online-group-europe/r/ake-eriksson-lamnar-over-huvudagaransvaret-i-online-group-till-bo-goransson,c9539382

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var två intressanta nyheter. Jag brukar inte lyssna på Börspodden men det där var ett ganska intressant radioprogram även gällande andra bolag, kan rekommenderas.

   Gällande Bo Göransson så har jag ingen åsikt ännu. Intrum Justitia har ju också varit ett "strulbolag" men de har onekligen börjat få styrsel på verksamheten och om han skulle renodla och professionalisera verksamheten kan Oniva kanske bli relevant i framtiden.

   Radera
 6. bra genomförd kritisk analys! Det är sannerligen inga "rena rapporter" som levererats med alla uppköp, nya ägare, ny styrelse, nyemissioner, omstruktureringar osv. Noterna blir många och det är lätt att gå vilse bland siffrorna.

  Man skall aldrig vara rädd att missa en potentiell vinnare. Minst lika viktigt är att undvika potentiella minor. Oniva
  är ett potentiellt intressant case med väsentligt förhöjd riskprofil skulle jag minst sagt säga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack.

   Portföljdisciplin är ett intressant ämne som jag tänker skriva om i framtiden. Att undvika förluster är oerhört viktigt för portföljens total utveckling.

   Radera
 7. Mycket ambitiöst och välskrivet inlägg. Sådan här "grävande journalistik" är man ju inte direkt bortskämd med när det gäller bolag. Tack!

  Bolaget är helt utanför min horisont så jag har inget att tillföra. Men jag måste säga att min syn på Börsveckan onekligen har påverkats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack =)

   Som jag ser det är Börsveckan specialister på att identifiera den bästa kandidaten inom olika branscher och kan därför hjälpa sparare att få fram en vettig men diversifierad sparportfölj. Nackdelen med inriktningen är att de ibland stressar igenom undersökningarna och då rekommenderar minor som den här.

   Radera
 8. “Corporations, like people, change their names for one of two reasons: either they’ve got married or been involved in some fiasco that they hope the public will forget.” (Peter Lynch)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fint citat.

   Swedbanks versamhet i Baltikum hade förövrigt lite otur då de bytte namn till Swedbank på grund av giftermål och centralisering precis innan finanskrisen. Hade de väntat något år så kunde de ha bytt namn efter fiaskot men skyllt på giftermålet.

   Radera
 9. Extremt vinklad "analys". Ska man inte försöka se helheten med BÅDE positiva och negativa aspekter? Sedan kanske man inte ska köra bil genom att enbart titta i backspegeln. Historiken är helt klart inte bra för bolaget men den säger kanske inte allt om framtiden. Hosting delen har tidigare inte funnits och ser man på de senaste rapporterna så är det just Hosting som drivit lönsamheten. Bolaget visade en vinst per aktie på 1,75 kr för Q1 och en tillväxt på 84%. Vid samma tid förra året var vinsten per aktie 0,01 kr. Att sedan kassaflödet släpar något är väl ganska normalt i en tillväxtfas.

  Gällande ledning och styrelse så har ju en ny styrelseordförande utsetts och man bör väl kunna hävda att CV:t ser skapligt ut.

  Peter Kopelman är född 1958. Han har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit VD för Fujitsu Sweden AB, Microsoft Sweden AB och Cisco Systems Sweden AB, samt haft flera ledande positioner inom IBM Sweden, bland annat som direktör för Business Innovation Services och Sales, Banking & Finance. Peter innehar ett flertal styrelseuppdrag, bland annat i Umeå Universitet (vice ordförande), Ragn-Sellsföretagen AB, Aptic AB, Stockholms Handelskammare, Styrelsekollegiet, Digital Scapes AB (ordförande), Remus Technologies AB (ordförande) och Mira Network AB.

  Utöver detta har man genomfört rekryteringar av tidigare marknadsdirektör från Eniro Torbjörn Wik, tidigare försäljningschefen från TV4 Jan Åkerlund samt tidigare VDn från Binero Anders Aleborg.

  Det är alltså till stor del en ny verksamhet och flera nya i ledningen. VD äger dessutom 7% av bolaget. Jag antar att dessa ser något du inte ser?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns över 1000 aktier tillgängliga för handel i Sverige. Aktieinvesteringar handlar därför främst om att välja bort aktier till dess att du har byggt upp en investeringsportfölj med aktier där potentialen är hög och risken låg.

   Att fokusera på de positiva sidorna fungerar bra om du ska uppfostra barn. Men för aktier handlar det om att vara disciplinerad och Onivas riskprofil är helt enkelt inte rimlig med tanke på deras historiska bagage, svaga balansräkning och nuvarande brister i informationshanteringen.

   Radera
  2. Säger inte att du ska fokusera på de positiva sidorna men att enbart fokusera på de negativa och se bakåt i tiden utan att ha koll på verkligheten känns lite obalanserat. Du har ju fel redan i första meningen när du påstår att Getupdated står för 45% av omsättningen. Sedan baserar du caset på att historiken varit knackig. Du yrar om 2008, känns väl totalt ointressnat när det skett stora förändringar både i verksamhet och ledning. Man köper inte aktier baserad på historiken, man köper baserat på framtiden.

   Fakta är ju att bolaget genongår en turn around. Det har funnits brister i informationsgivningen men det har oxå skett omfattande förändringar. MEN, det finns en växt per aktie både i omsättning och vinst. Måste ju finnas MASSOR av bolag där risk reward är sämre. Här har vi en vinst/aktie på 1,75 kr/aktie för Q1 och kursen står kring 48 kr.

   Tror du lyckats hamna helt fel i din timing. De dåliga nyheterna är diskonterade. Tvivlarna lär ha sålt vid det här laget. Med ny ledningsgrupp och i takt med att förvärven intregeras och kassaflödet stärks så lär aktien dubblas.

   Radera
  3. “History doesn't repeat itself, but it does rhyme.”
   ― Mark Twain

   Med tanke på att den senaste misskommunikationen inträffade medan jag fortfarande skrev på analysen så väntar jag på handfasta bevis.

   Radera
  4. Till Anonym (med relation till OOG?):

   "Fakta är ju att bolaget genomgår en turn around."

   NEJ, det är inte fakta. Fakta är siffror. Turn-around betyder att ett bolag gått uppåt igen och det har onekligen inte hänt. Aktieingenjörens analys var helt korrekt, han tittade på historien och siffrorna som varit fallande. Med -75 % sedan analysen ovan skrevs tycker jag han hade rätt och din kommentar var ren förhoppning i bästa fall, propaganda i sämsta...

   Radera
 10. Anders Aleborg, tidigare huvudägare i Binero, valde även att ta hela sin köpeskilling i Oniva aktier. Han kan branschen och ser tydligen stora möjligheter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anders är en av anledningarna till varför jag tittade på Oniva eftersom Binero fungerade bra för mig. Däremot var lönsamheten för Binero låg så vi får se vad som händer.

   Radera
  2. Jag måste även påpeka att jag tittade på framtiden men kom fram till att den var alldeles för oklar för att spekulera i. Det finns ett potentiellt marknadssegment för Oniva men vi vet inte hur stort det är och de siffror jag sett har inte varit relevanta vilket nämns i analysen.

   Radera
  3. Har du försökt nå Anders Aleborg för att få hans syn på verksamheten och potentiell lönsamhet?

   Radera
 11. Kan inte annat än att hålla med. Bra analys! Jag brukar alltid mejla och fråga analytikerna kring de bolag de analyserar så brukar man få fram en nyanserad bild.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, jag brukar ibland prata med företagsledningar och anställda (har fått träffa folk på både Vitec och eWork på grund av bloggandet) men analytiker har jag faktiskt aldrig träffat.

   Radera
 12. Klockren säljrek. Aktien upp 6,29% idag!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag kommer att omvärdera min åsikt om bolaget vid följande tillfällen:

   Oniva Online Group uppvisar stabila kassaflöden med nöjda kunder.

   Oniva Online Group har omdanat ledningen och inte engagerat sig i kursdrivande tvivelaktigheter under det senaste året.

   Att någon var villig att betala 2,7 kr mer per aktie idag jämfört med igår är helt enkelt inte någonting som ligger inom min intressesfär.

   Radera
 13. I Q3 2013, dvs innan man började med periodiseringen av intäkter på hosting så var rörelsemarginalerna 34%, inte fy skam.

  http://www.onlinegroup.com/wp-content/uploads/2012/12/ONG_Q3_2013.pdf

  Så även utan periodisering finfina siffror.

  Om man tar Q3s siffror med omsättning på ca 29 mkr och multiplicerar med 4 kvartal så får man totalt omsättning inom hosting till 116 mkr. Därefter har man förvärvat Binero och Jamtport som tillsammans adderar ca 60 mkr i omsättning. Så totalt blir det då ca 176 mkr i omsättning för 2014, utan periodiseringar.

  Anta samma lönsamhet som under Q3 och vi får en vinst på 60 mkr inom affärsområdet hosting. Inte alls dåligt! Tyder på att ledningens prognoser kan vara sanna.

  Har även hört att man under mars 2014 infört prishöjningar inom t ex Binero, första gången sedan 2007 som Binero höjer priset.

  Sammantaget ett intressant bolag. Onlinemarknadsföringen är en joker som man får med på köpet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt Onivas årsredovisning härrörde endast 21 Mkr från förändrade redovisningsprinciper under Q4.

   Har du något förslag på var resterande 23 Mkr kommer ifrån?

   Kassaflödet var dessutom endast 1,9 Mkr men utan noter är det svårt att få en full bild av var pengarna "fastnar.

   Radera
 14. Förstår inte hur man kan säga att internetmarknadsföring är en "joker"?? Enligt not 5 sidan 49 levererade onlinemarknadsföringen i Sverige ett rörelseresultat på 27 mkr. Det är mer än halva resultatet i hela Onvia! Rörelsemarginalen i Sverige uppgick till finfina 39 %.

  Om då hostingresultatet på 44 mkr innehöll engångseffekter på 21 mkr är det väl onlinemarknadsföringen som är kärnan i verksamheten lönsamhetsmässigt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, det var engångseffekter på 44 Mkr varav Oniva redogjort för var 21 av dessa miljoner kommer ifrån.

   Radera
 15. Är Börsveckan verkligen så bra anser du?

  Den här mycket djuplodande analysen av Börsveckan ger annat sken:
  http://www.redeye.se/aktiebloggen/borsveckanportfoljen-en-fantasiprodukt-0

  SvaraRadera
  Svar
  1. Börsveckan portföljen speglar hur de investerar. Det där blogginlägget handlar om att du inte alls får samma värdeutveckling om du försöker imitera portföljen några dagar senare.

   För lätta analyser av intressanta bolag är Börsveckan jättebra. Men att använda den som någon form av investeringsbibel är inte särskilt smart.

   Radera
  2. Korrekt som du säger, men du får medge att det är fullkomligt oseriöst och ger dåliga vibbar när ett analysbolag marknadsför sig så.

   Radera
  3. Jag förstår inte riktigt hur du menar nu.

   Radera
 16. Bolaget Börsveckan marknadsför sig med resultatet från en portfölj vars resultat inte kan spegla det resultat som en köpare av tjänsten skulle få. Något vi konsumenter brukar kalla falsk marknadsföring eller bedrägligt beteende. Hoppas att du förstår bättre nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår vad du menar men håller inte med om att det är bedrägligt beteende.

   Börsveckan marknadsför sig med att deras analytiker är bättre än snittet. Men det är sant, problemet består istället att ingen investerare har möjlighet att följa deras investeringar till samma inköpspris. Så köper du aktier baserat på Börsveckan gör du fel, däremot betyder det inte att Börsveckans analytiker är mindre vettiga än deras portfölj visar.

   Radera
 17. Att uppge siffror som inte har nån relevans till produkten är, enligt mig, inget annat än bedrägligt beteende. Vad vill man uppnå med att visa dessa siffror om inte för att visa potentiella och nuvarande kunder vilket snitt de kan räkna med. Detta är för mig uppenbart.

  Att man dessutom kan samma priser till sin portfölj som andra människor kan handla till men inte gör det finns det ju ingen logisk funktion bakom. Släpps tidningen på måndag så använd måndagens slutkurs eller den viktade snittkursen under dagen. Och samma för sälj. Så problem solved! Varför man inte gör detta är frågan? Att man handlar till andra kurser och sen har prenumeranter som köper och driver upp kurserna förbättrar givetvis deras trackrecord. Något som kan liknas vid front running.

  Att deras analytiker är bättre än snittet kan säkert mycket väl stämma, men det förändrar inte det jag skrev ovan, och som även framgick av länken jag skickade.

  SvaraRadera
 18. Sorry, blev fel i andra paragrafen. :) Det skulle stå:

  "Att man dessutom skulle kunna använda samma priser i sin portfölj..."

  SvaraRadera
 19. Men Börsveckans pressläggning inför nästa vecka är på torsdagen och det är då de gör sina köpbeslut. Börsveckans portfölj är inte ett alternativ till portföljförvaltning utan ett sätt att jämföra Börsveckans analytiker med börsen. Att ta ett köpbeslut på torsdagar och sedan definiera priset på måndagkvällar med anledning att människor kopierar portföljen blir då konstigt.

  SvaraRadera
 20. Med andra ord menar du antingen att:

  1) det inte är konstigt att de marknadsför sig med resultat som blåsts upp av att prenumeranter handlat upp aktien.
  2) deras rekommendationer inte är kursdrivande.

  Vi får nog helt enkelt ha olika syn på den här punkten. Minst en av oss har uppenbart fel i alla fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alternativ 1 i är det jag avser. Anledningen till att jag inte tycker det är konstigt är att Börsveckan använder portföljen för att utvärdera sin investeringskompetens snarare än som en form av proxy-förvaltning.

   Radera
 21. Hej Aktieingenjören,

  Trots att jag nyss läst detta blogginlägg så bestämde jag mig för att ta en liten position i Oniva idag, den näst sista handelsdagen på börsen år 2014 :-)

  Jag skulle uppskatta om du framöver gör en "update" på Oniva.

  Vad som skett som jag kort nämnt i min blogg är att det är ny SO och VD i bolaget, samt att anhörig till ny styrelseledamot köpt post på 1,7 miljoner aktier motsvarande 9,9% av Oniva samt att nyemission på 34 mkr gjorts.

  http://hankman-pme.blogspot.se/2014/12/inkop-oniva-online-group-och-tankar.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läser det precis =).

   Som jag ser det är Oniva ett helt annat bolag nu än då. Jag har inte värderat deras löpande intäkter men jag har tänkt räknat på det.

   Radera
 22. https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2015/04/10/storagaren-doms-for-kursmanipulation.html
  Förvånansvärt att han fick så milt straff efter att ha blåst så många människor på så mycket pengar. Åke Eriksson på säkert 80 MSEK, Bineros ägare på hela Binero. Man blir förvånad hur han lyckas komma undan gång på gång...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med om att.straffen för ekonomisk brottslighet är alldeles för låga i Sverige. Men just Åke Eriksson har jag ingen större empati med då han och Kaneteg har Varit kumpaner ända sedan förra Getupdated härvan. Så jag lutar snarare åt att Kaneteg är lite av en målvakt för Åke.

   Radera
  2. Åke har blivit totalt blåst, utnyttjad och vilseledd av Kaneteg från dag ett, jag skulle kalla honom för en blåögd farbror...
   Som jag ser det är allt mycket noggrann planering av Kaneteg.

   Radera