Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 1 januari 2016

Portföljrapport 2015, utvärdering och planer för framtiden

Rent kvantitativt har portföljen utvecklats helt fantastiskt med en utveckling på + 20,09 % trots att en femtedel av portföljen bestod i likvida medel och Transmodeaktier. Motsvarande investering i en indexfond som Avanza Zero hade genererat en avkastning på 2,1 % medan mitt traditionella jämförelseindex SIXPRX (ett bredare index med fler bolag) avkastade 10,6 %.

Samtidigt bör man komma ihåg att den andra halvan av 2015 har varit en helt fantastisk tidsperiod för småbolag medan de större bolagen har gått mycket tungt efter en långvarig uppgång under 2014 och fram till sommaren 2015. 40 %20 år spekulerade i om storbolagen hamnat i en "kvalitetsbubbla” redan i februari (länk till hans inlägg) och jag tycker mig känna igen en trend som jag redan i min först portföljutvärdering på bloggen noterade:

Värt att notera är även att min portfölj är både sencyklisk och relativt börsindex presterar bäst vid nedgångar. Det här är ett medvetet val då jag har mycket svårt att förstå eller acceptera finansmarknadens storbolagspremium. Effekten av det här är att värderingsrisken blir lägre eftersom marknaden verkar vara snabbare på att sänka ett bolag från P/E17 till P/E12 än från P/E 12 till P/E 8,5. Nackdelen är främst psykologisk då jag vid börsökningar ofta släpar efter index då småbolagens värderingar främst ökar då storbolagens värdering driver investerare till de mindre listorna (hela inlägget).

I årets graf syns inte detta lika tydligt eftersom Vardia-smällen kom i början på mars (länk för den som vill läsa min utvärdering) och den här förutsägelsen är självfallet inte allmängiltig. Men mönstret återupprepar sig och i år tror jag även att tillväxten i småbolagen dopats av nytillkomna småsparare vilket åtminstone delvis har drivit kurserna under andra halvåret då min portfölj sprungit iväg från index. Av bolagen i portföljen är det särskilt G5 Entertainment (länk) som är exponerad mot den här typen av sparare då den har delats på de flesta aktieforum och även lästs av bolagets ledning.


Att börsåret gynnar investerare med fokus på mindre bolag syns även tydligt när man tittar på fonder och alternativa jämförelsevärden.Eftersom det bara är i tre år som jag systematiskt har utvärderat mitt investeringsarbete är det fortfarande för tidigt att dra några säkra slutsatser. Men det ser lovande ut hittills och även om jag inte bara tänker satsa på svensk småbolag hoppas jag att ett fokus mot små och medelstora tillväxtbolag kan hjälpa mig att ytterligare öka avkastningen.

AktieingenjörenSIXPRXAvanza ZeroDidner & Gerge småbolag
201334,82%28,10%24,45%41,87%
201413,10%15,90%13,92%18,46%
201520,09%10,62%2,21%29,94%

Årets transaktioner

Under året har jag experimenterat en del med att investera i börsintroduktioner vilket i princip har varit spel mot öppet mål. Jag har gjort vinst på nästan varje affär men att äga aktierna fram till årets slut i hade i varje enskilt fall utom K2A preferensaktie varit bättre än att sälja någon vecka efter börsintroduktionen. Men även utanför noteringsspekulationerna har aktiviteten varit högre än vanligt även om det svider att jag missade hela större delen av spelbolagsexplosionen och Kopparbergs snabba utveckling.

Långsiktiga köp
På en stigande marknad är det lätt att lura sig själv att köpbesluten varit briljanta och jag vill därför inte dra allt för långgående slutsatser gällande de aktieköp som gått bra. Av de investeringar jag gjort är det i princip bara två som inte utvecklats som planerat eller bättre. I Transmodes fall accepterade fler köpare än vad jag väntat mig budet och mina aktier kommer därför att tvångslikvideras. I praktiken innebär det här att mitt innehav är låst fram till domstolen har satt ett pris på aktierna och fram till dess erhåller jag ränta på 2 % på aktievärdet  (länk till min totalsågning av budet). I fallet med Vardia har jag skrivit en haveriutredning här där jag utvärderar vad som hänt med innehavet.

Inköp
Analys
Bolag
Avkastning
2015-10-23
G5 Entertainment
40,6 %
2015-04-29
eWork
22,4 %
2015-04-09
Transmode
Se löptext
Vardia

-32,8 %
2015-02-11
Boule Diagnostics
43,1 %
2015-01-08
J Sainsbury
8,2 %

Försäljningar
Årets aktieförsäljningar har varit relativt väl tajmade med ett stort undantag. Jag sålde Vitec då jag ansåg att aktien var fullvärderat med en ansträngd balansräkning och knackig utveckling i de förvärvade bolagen (läs analysen här). Två månader senare avslöjar Vitec att man kommer att genomföra en riktad nyemission, tecknar nya lån och genomför flera förvärv som snabbt driver upp aktiekursen. Jag har inte riktigt bestämt mig för om säljbeslutet var korrekt utifrån tillgänglig information. Eller om jag var påverkad av att jag tidigare hade missat en möjlighet att först sälja Doro för 50 kr när värderingen var ansträngd och sedan köpa tillbaka aktierna för 30 kr men det känns ändå lite småsurt. Försäljningsutfallet i tabellen nedanför är aktiekursens förändring mellan den 28:e december 2015 och försäljningsdatumet (negativt utfall betyder att kursen är högre idag och positivt utfall att den är lägre idag) och avkastningen är totalavkastningen under den tid som jag ägt aktien.

Inköp
Försäljning
Bolag
Försäljningsutfall
Avkastning
2013-11-29
2015-08-25
BankNordik
-2,4 %
3,1 %
2013-04-16
2015-07-22
Diadrom
17,3 %
0,0 %
2014-12-04
2015-06-08
NP3 Fastigheter
-10,5 %
25,3 %
2010-07-02
2015-05-19
BP Plc
30,7 %
81,8 %
2010-07-09
2015-03-02
Vitec
-54,4 %
93,4 %

Transmode kommer tvångsinlösas och aktiepriset bör landa på mellan 110 och 123 kr beroende på hur rätten tolkar budet. I framtiden kommer jag alltså att kunna räkna med en avkastning på ungefär mellan 0 och 10 % på min Transmodeinvestering.

Noteringsspekulationer
Förutom den normala aktiehandeln har jag deltagit i en del noteringsspekulationer. I de flesta fall har kursen fortsatt uppåt även efter att jag sålt mina aktier, men det är bara i Inission som det grämer mig. Jag var snubblande nära att lägga in bolaget i min långsiktiga portfölj och avkastningen på den investeringen skulle fram till dagens datum ha varit 59 % tack vare urstarka kvartalsrapporter. Men jag hade inte riktigt psyke nog att stå emot den makroekonomiska pessimismen i somras och partnertillverkare är en mycket konjunkturkänslig bransch.

Inköp
Försäljning
Bolag
Försäljningsutfall
Avkastning
2015-11-25
2015-11-30
Dometic
-1,0%
12,1%
2015-06-03
2015-06-30
Inission
-59,0%
-1,3%
2015-04-24
2015-05-04
Tobii
-46,2%
40,0%
2015-03-23
2015-04-07
K2A pref
13,3%
9,2%
2015-02-13
2015-02-17
Dustin Group
-7,0%
20,0%

Portföljen i slutet av året

Jag viktar inte portföljens innehav utan genomför alltid investeringar i ungefär samma storlek och har ambitionen att låta innehavet växa eller minska på egen hand. I samband med exempelvis nyemissioner gör jag undantag från den här principen och i år blev det även en avvikelse med G5 Entertainment där planen att göra halva investeringen innan kvartalsrapporten och den andra halvan efter kvartalsrapporten. Men tyvärr blev tilläggsinvesteringen fördröjd vilket gav kursen tid att dra iväg till vad jag ser som oattraktiva nivåer.


Ser man till den hittillsvarande avkastningen är det smått komiskt hur avkastningen på respektive innehav är nästintill omvänt proportionell mot bolagens storlek och jag är förvånad över hur fort G5 Entertainment och Boule Diagnostics har uppvärderats.

Eftersom jag har en koncentrerad portfölj innebär "bästa bolagen" egentligen alla bolagen. Att Vardia är skrivet som en vinst beror på att jag sålde alla mina aktier och köpte teckningsrätter vilket gav en nätt arbritragevinst. Egentligen ligger jag på -32 %.

Tankar inför 2016

Jag tror att en stor utmaning för både mig och andra småsparare är att hålla huvudet kallt och att varken ignorera eller övertolka data. När börsen går bra är det mycket enkelt att släppa de kvantitativa parametrarna och istället lura sig genom att skapa "investeringssagor" som rättfärdigar även de galnaste investeringsidéerna. Även om de indextunga bolagen gått dåligt har det här varit ett fantastiskt år på de mindre listorna och 2015 fanns det 70 svenska bolag på Börsdata.se som ökat sin aktiekurs med mer än 100 % i år. Av dessa går två tredjedelar med förlust och medianvärdet för P/S-tal är 7,4 medan medianvärdet för P/B-tal är 7,25 (av de 10 som ökat mest går endast ett bolag med vinst och medianvärdena är 73 för P/S och 37,3 för P/B) .

Småbolagsinvesteringar har precis som jag förväntat mig alltså överavkastat stora bolag, men jag måste även vara ödmjuk och medveten om att en stor del av årets uppgång är ohållbar på sikt. Den generella Småbolagsrabatten som jag hittills har dragit nytta av verkar mer eller mindre försvunnit och vid börsturbulens skulle jag inte bli förvånad om den återkommer vilket skapar en hävstång nedåt jämfört med större bolag.

Samtidigt skulle jag som investerare även vara mycket försiktig med många bolag som vid första anblick kan ses som stora och trygga. Två bra exempel är Axfood och ICA-Gruppen som handlas till en förväntad direktavkastning på 3 % och P/E över 20 trots mycket små tillväxtmöjligheter. Som småsparare bör man nog i dagsläget ta sig en mycket allvarlig funderare på om man vill ge sig in i den här typen av bolag just nu. Även om bolagen knappast kommer att gå i konkurs är uppsidan mycket liten samtidigt som nedsidan är större än man kan ana. Europeiska stjärnor såsom Tesco och Carrefour numera handlas till exempel till värderingar som nu ligger under hälften av var de låg när framtiden var som ljusast.

Men en förväntad direktavkastning på ca 3 % får man med en investering på 100 000 kr i t.ex. Axfood ungefär 1 500 kr mer i utdelning än på ett högräntekonto med statlig insättningsgaranti. Samtidigt ska man komma ihåg att Axfood är verksamt på en marknad med låg tillväxt där vi bygger upp ett överutbud av matbutiker samtidigt som värderingen enligt de flesta nyckeltal är ungefär dubbelt så hög som för Europeiska sektorskollegor (min sektorsanalys är fortfarande aktuell och kan läsas här). Det här innebär att även om Axfood skulle bibehålla nuvarande lönsamhet men falla till en värdering i nivå med detaljhandelsföretag i övriga Europa skulle det ta 33 år för den årliga överavkastningen jämfört med ett statligt garanterat räntekonto för att kompensera det förlorade aktievärdet. Liknande risker finns för andra högavkastande värdepapper (länk) och jag tror att många sparare kan komma att bränna sig på dessa om räntorna stiger på grund av en positiv konjunkturutveckling eller om riskviljan på marknaden minskar på grund av en negativ konjunkturutveckling.

Jag tror fortfarande att det finns bolag som är värda att köpa och jag kommer att fortsätta söka attraktiva investeringar under 2016. Men det farligaste som finns är att bli för självsäker när det gått bra och därför försöker jag alltid påminna mig själv om att hålla mig till de teoretiska grunderna i värdeinvestering. Därför vill jag även passa på att tipsa om mitt inlägg Att prissätta bolag, kärnan i all värdeinvestering. Jag brukar helst undvika att ge råd utan försöker hellre beskriva vad jag gör och varför jag gör det så att jag kan diskutera idéerna med likasinnade här på bloggen. Men jag skrev inlägget i syfte att förklara för min far vad han borde tänka på innan han lyssnade på en kollegas tips och jag tror att många andra också kan ha nytta av det.

Uppföljning av årets föresatser

Inför investeringsåret 2015 ställde jag upp tre föresatser för mitt investeringsarbete:


 • Sälja Formpipe software om de inte börjar visa på förbättrade marginaler eller signifikanta framgångar inom life science.
 • Sälja Diadrom Holding om de inte innan sommaren får igång Mälardalskontoret.
 • Investera i Didner & Gerges fonder om jag dras in i något nytt tidskrävande projekt.

Formpipe Software har förbättrat sitt resultat under 2015 och Diadrom Holding avyttrades i juli enligt ovanstående föresatser (länk till inlägg). På punkt 3 har jag inte riktigt levt upp till mina föresatser då jag numera är chef för ett work package i ett EU-finansierat forskningsprojekt i samarbete med partners i Kenya, Uganda, Sydafrika och Nigeria. I det arbetet måste jag även passa på att tacka Gustav på Gustavs aktieblogg eftersom hans intresse för Afrikanska bolag har lagt grunden till att jag också byggt upp en kunskapsbas om Afrikas ekonomi vilket imponerar på mina samarbetspartners.

Föresatser inför 2015

Jag kommer att göra en uppföljning av MTN Group och kanske även göra ett inlägg om vindkraftsbolag då det skulle öka min förståelse för sektorn. 


Men därutöver har jag beslutat mig för att renodla min portfölj och effektivisera arbetet genom att fokusera på nordiska tillväxtbolag. Det här beror på att Börsdata.se gjort det möjligt för mig att automatisera en stor det av det tråkiga arbetet med en analys. Samtidigt  har jag även under 5 års tid varit duktig på att hitta stabila tillväxtaktier medan de bolag jag köpt med hänvisning till att vara ”defensiva” har presterat sämre. När de första analyserna kommer upp kan det vara en bra idé att vara aktiv med feedback om det är något du som läsare saknar och som jag snabbt kan korrigera i mallarna utan att försämra jämförbarheten mellan analyserna.

3 kommentarer:

 1. Om någon undrar varför det här inlägget påminner om ett tidigare inlägg beror det på att jag la upp fel version där sektionen "Tankar inför 2016" saknades.

  SvaraRadera
 2. Kunde inte låta bli att läsa Vardia inlägget en gång till.
  Den stora generella frågan är: Varför går kursen upp ? (för småbolag).

  Att hitta bolag med positiv kursutveckling på en uppåtgående börs är inte så svårt. Att hitta bolag som går bra när börsen i övrig går ner är svårare.

  Det gäller även de (bra och framgångsrika) aktiefonder som du har med.
  En koll i maj 2016 blir att se vilka aktiefonder (eller bolag) som har högre andelsvärde 1:a maj 2016 jmf 1:a maj 2015. (OMXS ATH 27/4 2015)

  Jag kommer nog att göra en liten analys. Vi får se hur det går.

  Besser

  SvaraRadera
  Svar
  1. På lång sikt tror jag att de flesta aktiekurser konvergerar mot aktiens sanna värde men att marknaden med jämna mellanrum feltolkar nyheter vilket leder till ökad divergens mellan det sanna värdet och marknadsvärdet.

   I dagsläget har småbolagen fått en rejäl skjuts med överdrivet positiva tolkningar. Förr eller senare kommer den delen av småbolagssegmentet att säcka ihop och då blir det intressant att se hur mer korrekt prissatta småbolag kommer att påverkas eftersom aktiekurser ofta korrelerar även när de inte borde göra det.

   Radera