Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

måndag 28 januari 2013

Analys av svenska telekombolag: Telia, Tele2 och Millicom

I min tidigare nyckeltalsanalys av europeiska telekombolag drog jag slutsatsen att det inte finns något större behov av att köpa utländska bolag. Snarare framstod Telia och Millicom som de absolut mest spännande bolagen medan Tele2 handlas till osedvanligt låga multiplar. Jag föredrar även att köpa svenska bolag då jag börjar bli ganska väl förtrogen med att läsa svenska årsredovisningar och genomlysningen blir bättre eftersom stora händelser täcks av svensk affärsmedia.


Översikt över de tre bolagen

Telia
Telia är den största teleoperatören i Norden och Baltikum men har även en marknadsledande position i flera centralasiatiska länder, Ryssland (intressebolag) och Turkiet (intressebolag). Finanserna är stabila även om man de två senaste åren har delat ut mer än det fria kassaflödet.
Hållbar utdelning: 2,3kr (5 %)

Tele2
Tele2 handlas till krisvärdering med en hög direktavkastning och lågt P/S tal (bolagsvärde/omsättning) vilket beror på osäkerhet om Tele2s framtid och en lägre rörelsemarginal. Företagets viktigaste marknader är Sverige och Ryssland men framtiden i Ryssland är osäker då man misslyckats med att erhålla 3G och 4G licenser. Istället hoppas man på att Roskomnadzor (den ryska telestyrelsen) ska ta beslut om teknikneutralitet vilket skulle tillåta Tele2 att köra både 3G och 4G teknik på sina nuvarande frekvenser som används för GSM.
Hållbar utdelning: 10.25 kr (8,9 %)

Millicom International Cellular S.A
Millicom har Kinnevik som huvudägare och bedriver verksamhet i Centralamerika, Sydamerika och Afrika. Historiskt har tillväxten varit hög med en omsättningstillväxt på över 20 % per år. I fortsättningen räknar man med en lägre tillväxt på 10 % vilket är i linje med de två senaste åren. Historiskt har Millicom handlats med en premiumvärdering gentemot andra telekombolag, men den har minskat kraftigt under de senaste åren vilket gör bolaget intressant även med en lägre tillväxttakt.
Hållbar utdelning: 24,2-43 kr (4-7,5 %). Se uträkningar här.

Den hållbara utdelningen är uträknad på det fria kassaflöde som bolagen genererar varje år. Millicoms höga utdelningspotential är förvånande med tanke på att den handlas till ett så högt P/E tal och låg direktavkastning. Men man genererar ett stort kassaflöde där hälften har använts för återköp av aktier och den andra halvan gått till utdelningar. Telia och Tele2 bokför vinster som är högre än utdelningen men tvingas låna pengar då det fria kassaflödet är klart mindre än vinsten.

Historisk tillväxt


Företag Telia Tele2 Millicom
Omsättningsändring (5 år snitt) 3.7% 0.60% 22.70%
Resultatförändring (5 år snitt) 2.3%               - 46.80%
VPA förändring (5 år snitt) 2.10%               - 46.80%
Utdelningsändring (5 år snitt) 23.30% 48.00% -
Kassaflödesändring (5 år snitt) -9.70% 22.00% 137.50%
Utdelningsandel (5 år snitt) 104.50% 146.50% 120.44%
Soliditet 44.00% 46% 31.90%
Soliditet jfrt med 5 år snitt -8.60% -14.80% -1.00%
Snitt P/E (5 år snitt) 11.0 13.0 15.9
Nuvarande P/E 10.6 12.7 14.2
Snitt direktavkastning (5 år snitt) 5.81% 9.10% 2.90%
Direktavkastning (nuvarande) 6.39% 10.32% 4.33%

Alla bolagen delar ut mer än sitt fria kassaflöde men mindre än sin egen vinst vilket beror på att alla bolagen bokför en stor del av infrastrukturutbyggnaden som en investering istället än en kostnad. Åtminstone för Telia och Tele2 blir det här missvisande eftersom dessa investeringar i dagsläget endast verkar gå till att bibehålla företagets intäkter snarare än att öka dem. I kombination med den höga utdelningsandelen innebär detta att både Tele2 och Telia ser bra ut i en ytlig nyckeltalsanalys men är mindre attraktiva då man verkligen analyserar årsrapporterna.

Tele2 saknar dessutom den stabilitet som jag vill se i ett försörjningsbolag. 2006 och 2007 gjorde man stora förluster då man avvecklade misslyckade satsningar i Västeuropa. Med tanke på hur läget ser ut i Ryssland finns det även risk för framtida nedskrivningar och att köpa aktier i Tele2 handlar därför i stor utsträckning om man anser sig kunna förutspå utvecklingen i Ryssland bättre än marknaden.

Millicom är däremot en imponerande tillväxtraket och även om man aviserat att tillväxttakten kommer att minska är det tydlig att man är duktiga på att både växa och leverera vinst.

Nuvarande marknadsposition

Telia och Tele2:s marknader har ett stort överlapp och det är tydligt vilket bolag som utgör den dominerande spelaren. Tele2 anger tyvärr inte sin marknadsposition men är inte större än Telia på någon marknad.

Telekombranschen är ett typiskt område där storlek ger kostnadsfördelar och därför ställer jag mig skeptisk till Tele2s ambition om att vara lågkostnadsledande. Jag tror helt enkelt att Tele2 får skära väldigt hårt i sin organisation för att kunna kompensera för de stordriftsfördelar som Telia besitter.

I Ryssland och Turkiet har Telia även valt att köpa andelar i etablerade aktörer. Investeringarna är lönsamma men har även inneburit infekterade konflikter med andra storägare. I Ryssland har denna konflikt lösts och man kommer kunna få tillbaka sina kostnader via en börsnotering samtidigt som man behåller 25 % av bolaget. I Turkiet är det fortfarande en bra bit kvar till en lösning men risken för Telia bör nog snarare se som uppskjutna vinster än ekonomiska förluster.


Land         Telia                  Tele2    Telias position
Azerbajdzan 54%
1
Danmark 17%
3
Estland 44% 28% 1
Finland 42%
2
Kazakstan 48% 5.50% 1
Lettland 43% 34% 1
Litauen 39% 33% 1
Moldavien 34%
2
Nepal 49%
1
Norge 26% 19% 2
Spanien 5%
4
Sverige 41% 25% 1
Tadzjikstan 36%
1
Uzbekistan 31%
2
Ryssland (MegFon) 27% 6.70% 2
Turkiet (Turkcell) 53%
1
Kroatien
15%
Nederländerna
1.50%

Svenskt kvalitetsindex visar även att Telias har Sveriges nöjdaste kunder och man framförallt är nöjda med service och känner en större varumärkeslojalitet (hela listan här). Telia bör med andra ord ha både skalfördelar och en mindre exponering gentemot lågkostnadskonkurrens än Tele2.


Millicom

 Millicom anger bara sin marknadsposition i varje land samt det totala antalet abonnenter inom varje region. Av listan syns det dock tydligt att man är marknadsledande inom sina marknader i Latinamerika, har ett mer blandat resultat i Sydamerika och ligger topp 2 i alla afrikanska länder man har verksamhet i.

Den enda marknaden där man är svag är Colombia där America Movil som ägs av den Mexikanske affärsmannen Carlos Slim (världens rikaste man 2011) dominerar. America Movil är däremot djupt impopulärt i Colombia och regeringen har bland annat hindrat bolaget från ett erhålla en 4 G licens (läs mer här). Det finns med andra ord goda möjligheter för Millicom att expandera i regionen då myndigheterna aktivt stödjer en ökad konkurrens.
 
Land Millicom position No Competitors Antal kunder Antal medborgare Andel kunder


CentralamerikaEl Salvador 1 5
6
Guatemala 1 3
14
Honduras 1 4 14 8 48.2%


Sydamerika
Bolivia 2 3
10
Paraguay 1 4
7
Colombia 3 3 10 45 16.3%


Afrika
Chad 1 2
11
Congo 1 5
74
Ghana 2 5
25
Mauritius 2 3
1
Rwanda 2 3
12
Senegal 2 4
13
Tanzania 2 7 15 44 8.3%

I framtiden kommer Millicoms tillväxt att bygga på ökad marknadspenetration och höjda intäkter per kund snarare än geografisk expansion. Som ett riktmärke i detta arbete har man räknat med att intäkterna från dataöverföring kommer att öka kraftigt då smarta mobiler blir tillgängliga för mindre än 100 $. Med tanke på hur billiga de billigare mobilerna från etablerade tillverkare börjat bli kommer detta riktmärke antagligen uppnås inom en snar framtid.

Som en del i denna strategi har man även köpt upp delar av Rocket Internets portfölj i Latinamerika och Afrika med ambitionen att kunna erbjuda tjänsterna till sina kunder (läs mer här). Jag tycker den här utvecklingen är högintressant eftersom jag sett statistik som visar att användare i utvecklingsländer är klart mer villiga att betala för material på internet än vad vi är i västvärlden.

Vi vet även att man i många utvecklingsländer ser varumärken från västvärlden som attraktiva premiumvarumärken. Coca Cola har till exempel expanderat effektivt, men att etablera nya affärskedjor är dyrt och vanskligt. Internetbutiker som Zalando har därför goda möjligheter att etablera sig som en stor aktör i utvecklingsländer där de ger kunderna tillgång till märkesprodukter till lite lägre priser och med hög tillgänglighet.

Mina kriterier

Tillväxtpotential

Finns det utrymme inom företagets befintliga marknader eller har företaget en historik av att framgånsrikt expandera till ny a marknader?
Både Tele2 och Telia verkar ha nått en intjäningsplatå och bokför i dagsläget nödvändiga underhållsinvesteringar som investeringar. Millicom har däremot en tydlig tillväxtstrategi och en historik med goda framgångar.
Resultat:
Telia: Nej
Tele2: Nej
Millicom: Ja

Lönsamhet i tillväxt

Ett bolag kan expandera och öka sina utdelningar utan att för den sakens skull öka lönsamheten. Jag försöker att undvika sådana bolag genom att kontrollera korrelationen mellan omsättning-vinst-kassaflöde/utdelning samt förändringar i räntetäckningsgraden.
Eftersom endast Millicom har en tillväxt att bedöma så blir det ett ja och två nej på denna.
Resultat:
Telia: Nej
Tele2: Nej
Millicom: Ja

Intjäningsstabilitet

Kan företaget bibehålla sin lönsamhet även i svåra tider?
Telekombranschen är stabil vilket är varför jag är intresserad av den. Däremot har Tele2 trots detta både historiska förluster och en skrämmande exponering i dagsläget. Telia och Millicom har däremot starka marknadspositioner och en stabil historik.
Resultat:
Telia: Ja
Tele2: Nej
Millicom: Ja 

Finansiell stabilitet

Inget av bolagen har en extremt låg soliditet och ränteteckningsgraden överstiger 5 vilket är vad Graham brukade kräva av försörjningsbolag. Däremot kan Tele2 drabbas av stora intäktsbortfall i Ryssland vilket oroar mig.
Resultat:
Telia: Ja
Tele2: Nej
Millicom: Ja 

Finansiell måttfullhet

Bedömer företagets om företagets utdelningspolicy och incitament till ledande befattningshavare är rimliga.
Alla bolagen har tydliga ägare och en inte alltför extrem incitamentstruktur. Både Telia och Tele2 delar ut mer likvida medel än de tjänar. I Telias fall kan detta ses som en optimering av rörelsekapitalet då man kan låna pengar relativt billigt (4.375 %). Men Tele2 får betala dyrt för detta då dotterbolag betalar höga räntor på sina lån (exempel). Man har även släppt en egen obligation med rörlig ränta (vet någon var den publiceras?).
Resultat:
Telia: Ja
Tele2: Nej
Millicom: Ja

Trovärdig ledning

Bedömer om företagets högsta ledning besitter en kompetens som kan anses stärkande för bolaget samt om företaget tar ett långsiktigt ansvar för återväxten av chefer.
Telia har ett dåligt rykte ända sedan de noterades till en alldeles för hög kurs. Däremot är det tydligt att man lyckats bedriva verksamheten effektivt och med nöjda kunder. Korruptionsanklagelserna är självfallet bekymmersamma, men jag delar inte den beröringsskräck som svenska journalister har gentemot allting som kan vara tvivelaktigt. I det här fallet anser jag att det är klart bättre att man bedriver verksamhet vilket kan leda till framtida förbättringar än att man ger upp och isolerar länder.

Tele2 är jag mer kluven till medan jag låter resultatet för Millicom tala för sig självt.
Resultat:Telia: Ja
Tele2: Nja
Millicom: Ja

Sammanfattning

Millicom (6/6 av mina kriterier) är ett helt fantastiskt bolag som inte syns i media då det är registrerat i Luxemburg och bedriver sin verksamhet utom synhåll för svenska journalister. För värdeinvesterare har det även dolts då en stor del av kassaflödet dolts i aktieåterköp och värderingen varit hög. Om ingenting oväntat har hänt under 2012 kommer jag därför att köpa aktier i Millicom. Telia är även det ett bra bolag (4/6) men man dopas rejält av belåning för att finansiera sin utdelning vilket gör att jag inte skulle köpa dem i dagsläget.
Notering (se Gustavs kommentar nedanför): Årets utdelning kompenseras av börsnoteringen av MegaFon vilket beräknas ge Telia en engångsinkomst på ca 10 miljarder kronor vilket motsvarar en utdelning på ca 6 %. Däremot kommer intäkterna att behöva höjas på sikt för att bibehålla utdelningen.

Tele2 (0,5/6) är klassens strykpojke och saknar den stabilitet som krävs för en defensiv investering i försörjningsbolag. Däremot tjänar de onekligen pengar i dagsläget och om man kunde bedöma marknadsrisken i Ryssland skulle det bli en klart bättre investering. Att hänga upp en investering baserat på ryska byråkraters goda vilja känns däremot som en mycket dålig idé.

Ett alternativ till att köpa Tele2 och Millicom är att köpa Kinnevik då de två bolagen tillsammans utgör 77 % av Kinneviks intäkter. Eftersom Kinneviks substansrabatt ligger på ca 30 % är det alltså ett mycket bra alternativ om man är intresserad av både Tele2 och Millicom. Dessutom skulle det säkerställa att man alltid befinner sig på den vinnande sidan vid semi-interna affärer som då Millicom köpte delar av Rocket Internet där Kinnevik också är en av huvudägarna.

I dagsläget tycker jag däremot att Tele2 är alldeles för instabilt för att jag ska vara intresserad. Därför räknar jag med att köpa på mig Millicom i veckan och i framtiden kanske även investera i Kinnevik om det blir köpläge. Ett lästips för den som är intresserad av en liknande strategi är att läsa Aktiefokus analys av Kinnevik som finns här.

20 kommentarer:

 1. Hej! Lysande analys men det verkar som att ett fel letat sig in i direktavkastningen på Millicom. jag får den till 2,99% baserad på dagens kurs och inte 4,33%,kanske har jag missat något? Mvh Anders

  SvaraRadera
  Svar
  1. vanza hävdar dessutom 3,44% =).

   Men jag tror att det beror på vilket tidsintervall man räknar på. Jag räknade på de utdelningar som belastade årsredovisningen för 2011 så det är pengar som delades ut under 2011. Jag misstänker att vi räknar på tre olika tidsintervall.

   Det blir inte helt lätt med flera utdelningar per år och dessutom extrautdelningar.

   Radera
  2. plus valutaeffekter då Millicoms utdelning är i USD?

   intressant läsning!

   Radera
  3. Jag inte hur mycket USD har varierat under året men det är en bra poäng. Däremot räknade jag på 6,5 kr per USD.

   Tack!

   Radera
 2. Hej!

  Millicom ser rätt bra ut, och enligt Morningstar tycks de ha en "moat" också. Och inriktning mot tillväxtmarkander.

  Min enda stora tveksamhet gäller den rätt höga (?) skuldsättningen. Kanske är jag kräsen men är inte debt/equity ganska högt? Eller så är det inte någon fara då verksamheten är så pass stabil? Ser det lite som belåningsgraden på ett hus t.ex. och om man är belånad upp till "nocken" så är det större risk för problem i form av sänkt utdelning, räntehöjningar eller nyemissioner. Men jag är kanske för hård på den här punkten?

  Mvh
  Gustav

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glömde säga att jag verkligen gillar analysen! Hade liksom antaligen många andra t.ex. missat Millicom!

   Mvh
   Gustav

   Radera
  2. Tack!

   Skulderna är onekligen lite höga men jag ser tre anledningar till att det är acceptabelt.

   1) Telekom är precis som du säger en stabil bransch. Det som främst kan skada Millicom är en global kris och om Millicom har problem så kommer det bero på en kris som innebär att även konkurrenterna avstår utbyggnad. Kassaflöde frigörs därmed då investeringarna minskar.

   2) Man verkar vara försiktig med luft i balansräkningen. P/S är 1,8 för både Telia och Millicom men P/B är 1,9 för Telia och 4 för Millicom. Millicoms substans generar alltså rejält mycket mer försäljning än Telia.

   3) 33 % soliditet är inte så illa jämfört med andra företag i branschen. Räntorna är dessutom ganska rimliga.

   Radera
  3. Tack för förklaring!

   En fråga till: Lånar verkligen Telia till utdelning även i framtiden när de får loss pengar genom notering av Megafon- och Kcell-notering?

   Länk: https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1955913

   Mvh
   Gustav

   Radera
  4. Jag har inte räknat på engångsintäkter men du har helt rätt. MegaFon noteringen kommer ganska exakt att täcka årets utdelning och Kcell vet jag inte hur mycket den ger.

   Har kommenterat detta i sammanfattningen också.

   Radera
 3. Bra analys! Intressant läsning. Jag har själv valt Kinnevik. Ger en ganska bred exponering till ett ofta ok pris.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!

   Jag misstänker att om Kinnevik är rimligt värderat så kommer de nog att hamna i min portfölj också.

   Radera
 4. Mycket intressant läsning! Tack för detta!

  SvaraRadera
 5. Intressant att få läsa en sådan sågning av Tele 2! Jag har inte satt mig in i bolaget mer än via Kinnevik-analysen där man kan se att det har gått bra de senaste fem åren och att intäkterna börjar plana ut. Lika så drog jag (kanske något förhastat att utvecklingen skulle se likadan ut för Millicom, men de kanske kan fortsätta att växa ett tag till!).

  Det blir intressant att se hur det går för Tele 2 i Ryssland. Det ryktas om avtal med andra operatörer eller försäljning också men den som lever får se. Jag gissar att värderingen prisar in haveri. Ett haveri skulle dock knappast hota företaget, men såklart slå mot resultatet via saftiga nedskrivningar.

  Det kan också påpekas att åtminstone Tele 2 använder sig av Kinnevikägda Transcoms tjänster för kundservice osv. ("on an arm's length's basis" som det står i Transcoms årsredovisning). Det finns alltså lite ytterligare koncerngemensam nytta om man ser det från Kinneviks synvinkel. Millicom står det inget om i deras årsredovisning

  Alla tre bolagen har mycket starka finanser jämfört med många andra bolag som exempelvis din nyckeltalsstudie visade. France Telecom, Telefonica mfl. har rejält hög skuldsättning och Millicoms skuldsättning är inget att oroa sig för i sammanhanget. Det finns exempel på bolag (Portugal Telecom) som har extremt låg värdering men med skuldsättningsgrad på över 700 %. Jag själv har dragit en rövare på France Telecom också, vars värdering är rejält nedtryckt, och vars skuldsättning trots allt är lägre än exempelvis Telefonica eller Deutsche Telecom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag blev faktiskt överraskad över hur illa det ser ut för Tele2 enligt mina kriterier. Dessutom tycker jag inte om när man som I Tele2:s fall har varit optimistiska en längre tid i sina pressmeddelanden samtidigt som tidsramarna skjuts längre och längre framåt. Visar sig Tele2 ha rätt om teknikneutralitet så köper jag nog Kinnevik men inte innan dess.

   Däremot finns det onekligen samma typ av värderingscase som i France Telecom och Telefonica om man känner att man kan göra en rimlig bedömning.

   Radera
 6. Apropå det här med tillväxtinvesteringar vs. underhållsinvesteringar och hur de redovisas som du bland annat kommenterade på anothervalueinvestor nyligen och också i något av dina inlägg om telekombolagen här (det med någon stor tabell).

  Jag uppfattar situationen så här: telekombolagen måste investera i ny teknik (NMT, GSM, 2G, 3G, 4G und so weiter) och om de inte investerar så tappas intjäningsförmågan. Med andra ord är det intjäningsmässigt en underhållsinvestering men det är likväl en investering som ska bokföras och skrivas av över tid. Samtidigt så gissar jag att gammal teknik fortfarande går att använda (tekniken för röstsamtal sitter fortfarande kvar i masten samtidigt som den hypermoderna 4G-utrustningen jobbar parallellt att skicka data).

  Menar du att telekombolagen vid investeringstillfället i ny teknik (som ändå måste ses som underhållsinvestering) ska skriva av hela värdet på den gamla utrustningen (som kanske ändå fortfarande används) vilket i sådana fall slår på resultatet i form av ökade avskrivningar? I grund och botten kanske för långa avskrivningstider har antagits från första början.

  Sedan är väl ett problem att många telekombolag också har extremt mycket goodwill i balansräkningen som vi ser nedskrivningar av med jämna mellanrum. Det kanske är detta som speglas istället. Du är nog bättre insatt än jag, så det vore intressant med en reflektion!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är svårt att säga något specifikt eftersom vi får informationen på en så abstrakt nivå.

   Men rent praktiskt tror jag att det är en kombination av för korta avskrivningstider och beslut om hur man bokför olika typer av investeringar.

   Gällande avksrivningarna så tror jag att det är en svår balansgång för företagen. Precis som du säger så finns investeringen kvar, men samtidigt måste man modellera hur värdet sjunker. Rent praktiskt ser vi t.ex. med 3 G nätet hur kundernas behov av överföringskapacitet hela tiden ökar samtidigt som priserna är ganska stabila. Utrustning som hanterade 100 % av överföringen förra året kan kanske hantera 10 % av den nödvändiga överföringskapaciteten två år senare och det skulle vara intressant att se hur Telia skriver av materiel som hela tiden utgör en mindre andel av intäktsflödet. Personligen skulle jag gärna se att man i exemplet ovanför skrev av 90 % av värdet på 2 år i exemplet ovan men jag är osäker på vad Skatteverket tycker om det.

   Gälland investeringar är jag däremot mer negativ och tror att man är lite för liberal i vad som utgör investeringar. Jag har nämligen en del erfarenhet av andra marknader där vi har en bristande ägarstyrning och där har jag sett exempel på företag där monteringsavdelningen bokför alla kostnader på projekt (även vid låg beläggning). Vilket leder till att deras personalkostnad i praktiken hamnar som en investering med shablonmässig avskrivningstid. oavsett vad de gör

   Som aktieägare ser jag helst att så mycket som möjligt skrivs av så fort som möjligt i syfte att minimera skattekostnader. På så sätt försvinner inte skattepengar från kassaflödet och jag kan maximera utdelningen. För bolagsledningen blir det här negativt eftersom de ofta bedöms efter resultatet och i bolag med svaga ägare tror jag därför att vi kan förvänta oss en större villighet att använda långa avskrivningstider.

   Så summan av det hela är väl ytterligare ett exempel på hur viktigt det är med starka och insatta ägare. Som småspararare kan vi inte avgöra om resultatet dopas med långa avskrivningstider, så det gäller att välja bolag där ledningen har samma mål som oss.

   Radera
 7. Jag hade faktiskt ingen tanke på att teleoperatörer (eller försörjningsbolag överlag) gör investeringar i immateriella tillgångar där man kan ha olika valmöjligheter för hur man bokför kostnader, utan jag tänker spontant på försörjningsbolag som bolag med gigantiska materiella tillgångar som betalar tillbaks sig på lång tid. Det är naturligtvis inte hela sanningen om jag tänker efter :-)

  Man borde kunna nå ganska relevanta resultat genom att jämföra fritt kassaflöde och resultat och i de fall resultatet är alldeles för högt i förhållande till FCF så kan man ana ugglor i mossen. Speciellt för teleoperatörer så borde det räcka att se till en ganska kort tidsperiod för att få en bra uppfattning (säg ett decennium) vilket inte skulle fungera för ett kraftbolag som har avskrivningstider på 20-60 år beroende på anläggning.

  SvaraRadera
 8. Vad anser du om Tele2 nu när de sålt sin ryska verksamhet? Uppfyller de fler ratingkriterier?
  Intressant och bra inlägg. Tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Risken har minskat men jag tycker att aktiemarknaden fick lite väl mycket glädjefnatt över försäjningen.

   Du kan läsa hur jag räknade på det här: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/03/funderingar-och-berakningar-kring.html

   Radera