Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

torsdag 3 januari 2013

Analys - Moberg Derma, bäst i klassen bland de små läkemedelsbolagenMoberg Dermas intjäning domineras fullständigt av sin försäljning av Emtrix som är en medicin mot missfärgade naglar och nagelsvamp. I större delen av Europa säljs medicinen via Meda som säljer den under sitt eget varumärke ”Nalox” som jag tror att många känner igen från TV-reklam under 2011/2012. Under hösten betalade även Moberg Derma 133 Mkr för att köpa upp sin amerikanska distributör Alterna LLC med en  omsättning på 70 Mkr. Alterna äger USA-rättighterna för Emtrix (säljs under handelsnamnet Kerasal Nail) men distribuerar även ett litet antal andra kosmetiska produkter och läkemedel (Kerasal mot självsprickor och JointFlex mot ledvärk och muskelvärk).
Moberg Derma har dessutom två läkemedel under utveckling i form av Limtop (vävnadsdödande) och Mob-15 (en blandning av Nalox och Terbafil som är svampdödande). Båda läkemedlen är baserade på kända substanser men är tänkta att effektivisera behandling genom att läkemedlet kan appliceras som kräm istället för tablett. Eftersom lanseringen av dessa läkemedel är långt ifrån säker kommer jag dock inte att studera dessa särskilt ingående.

Moberg Dermas försäljning

Enligt senaste årsredovisningen räckte det med ett kvartal för Nalox att uppnå en marknadsledande ställning i Sverige. Det finns med andra ingen stor varumärkeslojalitet i produkten och om jag utgår från min egen syn på saken lär nog många helt enkelt köpa vad apotekspersonalen rekommenderar. Meda är erkänt skickliga på den här typen av marknadsföring så i Europa räknar jag med att man säljer läkemedlet med hög effektivitet.
I många länder finns det däremot en starkare tradition av att köpa läkemedel i dagligvaruhandeln där kvalificerad personal ofta lyser med sin frånvaro. Det verkar bland annat ha orsakat en del problem i Kanda där man var tvungen att säga upp det exklusiva distributionsavtalet med Medical Futures Inc och skriver till och med i pressmeddelandet att man ”söker istället en ny distributör i Kanada med fokus på en konsumentinriktad marknadsföring av produkten”.
I USA har Alterna varit duktiga på att sälja in läkemedlet till stora apotekskedjor såsom Walmart Pharmacies och Walgreen. På Walmart är man dessutom så nöjda med försäljningen att man expanderat försäljningen till nästan alla varuhus. Däremot är det tydligt att Walmart kan utnyttja sin storlek för att tjäna pengar op verksamheten. Enligt en reklam som las upp på Youtube i april 2012 så skulle försäljningspriset vara 29,90 $ om man beställde per telefon vilket är exakt samma försäljningspris som i Sverige (195 kr). I butik kostar Kerasal nail däremot 23,99 $ på CVS, 24,99 $ på Walgreens och endast 17,73 på Walmart. Konkurrerande produkter kostar däremot kring 10-15 $ på CVS/Walgreens och 5-10 $ på Walmart. Kerasal nail har alltså placerat sig som en premiumprodukt i USA men frågan är hur användarna värderar det hela. Högre pris brukar ofta misstas för högre kvalitet och i de kliniska studier jag tittat på så är det i fallet med Kerasal nail även korrekt. Däremot är frågan hur högt kunder värderar "proven effect" (konkurrent) gentemot ("clinically proven effect" och om det rättfärdigar att man betalar nästan dubbelt så mycket för Kerasal nail.

I litteraturen noterade jag även att andelen botade patienter är ganska låg vilket fick mig att oroa mig för negativa produktrecensioner från användare. Men det här verkar inte vara något större problem och inte ens på Walmart har något läkemedel mer än 9 recensioner. Dessutom verkar det vara en kraftig bias till förmån för positiva recensioner. Det mest recenserade nagelsvampsläkemedlet på Walmart är nämligen ”Fungi nail double strength” som marknadsför sig snarlikt Kerasal men utan hänvisning till kliniska studier och ett påstående om att läkemedlet skulle ha dubbelt så hög koncentration som konkurrenterna. Jag har inte hittat några större kliniska studier som stödjer läkemedlets effektivitet och dessutom är jag skeptiskt till om det verkligen hjälper då dess aktiva substans troligtvis inte klarar av att gå in i nageln och bidra till att en svampinfektion utrotas. Trots detta är antalet negativa recensioner obefintligt vilket gör att jag tror att de flesta som inte får en positiv effekt av läkemedlet väljer att lida i tysthet snarare än att sprida informationen och hävda att läkemedlet är värdelöst.
För den som är intresserad finns dessutom Kerasal nail reklamen tillgänglig på Youtube.

Konkurrenssituation

Ett av mina starkaste argument för medicinteknik och läkemedelsutveckling var att kraven på kliniska studier gör konkurrenssituationen mer förutsägbar. Det här kräver dock en viss arbetsinsats vilket är varför det här inlägget kommer några dagar efter det första. Jag fick helt enkelt slut på tågresa och Cherry Coke innan jag ens kommit halvvägs. Ett problem är även att många kliniska studier håller en väldigt kvalité då man förutom läkemedelsstudierna ofta hittar mindre studier utförda av läkare där kompetensfördelning är ungefär lika osmickrande som bland aktieanalytiker inriktade mot privatsparare.
Förutom inkompetens finns det även en del andra problem med att jämföra olika studier då man använder sig av olika slutpunkter för utvärdering. I studier för nagelsvamp så dominerar två sätt att bedöma om ett läkemedel fungerar. Dels om man kan påvisa svamp i nageln (”svampfri”) och dels om nageln ser frisk ut (”klinisk effekt”). Jag har valt att fokusera på ”svampfri” i det här fallet och kolumnen placebostudie visar upp hur många patienter i placebogruppen som uppnådde detta. Som ni ser får man i vissa studier klart färre svampfria än genomsnittet vilket är en tydlig indikation på att någonting skiljer sig åt i studierna även om de enligt artiklarna ska vara jämförbara.

Förutom svampfri skulle även klinisk effekt kunna vara lämplig för att utvärdera läkemedlen. Men klinisk effekt innebär att nageln ska bli återställd och eftersom fingernagel växer ut på ca 6 månader och en tånagel på ett år blir detta omöjligt att uppnå med en svårt svampskadad nagel under en 24 veckors studie.
Behandling
Svampfri
Klinisk effekt
Placebostudie
Nalox 24v <50 % svamp
29%
7-8 %
15%
Receptfri
Nalox 24v <51-75 %
21%

12%
Receptfri
Terbinafine nail solution 24 v
12.70%
2.30%
6.20%

Terbinafine nail solution 48 v
18.80%
3.70%
5.50%

Amorolfine 5 % 48 v
15.70%
1.90%
-
Ciclopirox nail lacquer 48 v
29% 36 %
5,5 % 8,5 %
11% 9 %
Receptbelagd http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11051136 Finns dock andra studier som anger sämre verkan
Efinaconazole 10 % 48 v <50 % svamp
55.2% 53.4 %
17.8 % 15.2 %
17%
Avlutade fas 3 nov 2012, troligtvis receptfri http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962212011401
Fluconazole 1 % 26 V
22%

-
http://informahealthcare.com.ezproxy.its.uu.se/doi/pdf/10.3109/09546634.2011.588191
Fluconazole 1 % + 40 % urea 26 V
29%

-

Fluconazole tablett 52 v
60%
29%
14%
Receptbelagd http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962298704906
Terbafin tablett 12 v
76%
38%

Receptbelagd http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190962212011401

De läkemedel som ges i tablettform (Fluconazole och Terbafin) har högre verkan men lider även är även receptbelagda eftersom de kan ge leverskador. Av de direktapplicerade läkemedlen har Nalox den överlägset bästa verkan bland receptfria preparat då Ciclopirox nail lacquer är receptbelagd och Fluconazole 1 % + 40 % urea verkar ha varit en forskningsstudie för att testa en lösning som påminner om Mob-15 (mer om Mob-15 längre ned). I mina undersökningar har jag aldrig sett Ciclopirox nämnas på konsumentmarknaden så för att få en storsäljare inom nagelsvamp verkar det oerhört viktigt att få medicinen receptfri.

Den kliniska studien för Efinaconazole 10 % publicerades i november 2012 och mediantiden för godkännande av ett läkemedel från FDA är 12 månader. så under Q3 2013 bör Efinaconazole kunna lanseras och säkerhetsprofilen är så bra att jag tror det blir receptfritt. En viktig fråga är därför hur denna marknadsintroduktion kommer att slå mot Moberg Dermas försäljning. En fördel för Nalox i konkurrensen mot Efinaconazole är att Nalox påvisat kosmetiska effekter som man ej påvisat i Efinaconazole studierna. För att nageln ska se bättre ut räcker det nämligen med att mängden svamp ska minska och här har Nalox en fördel då det är lika mycket en kosmetisk produkt som ett läkemedel. Genom att mjuka upp nageln samtidigt som mjölksyran gör livsmiljön sur för svampinfektionen så får man alltså en kundnöjdhet även om svampen lever vidare i skydd av nagelns keratin. Därför kan Moberg Derma och dess distributörer förhoppningsvis kunna sälja Nalox med viss framgång även efter att mer effektiva svampdödare lanserats.
Målet med nästa generations svampläkemedel från Moberg Derma (benämns Mob-15 i Moberg Dermas redovisningar) är att kombinera den kosmetiska effekten hos Nalox med den svampdödande effekten os Terbafine. Problemet med Terbafine i dagsläget är att man måste ge det i tablettform för att det ska ske en effektiv avdödning av svampen. Att kunna genomföra behandlingen lokalt skulle minska de biverkningar som Terbafine har i dag och tanken är att Mob-15 därigenom också skulle vara receptfritt. Hur Moberg Derma ser på strategin beskrivs även mycket tydlig med en bild i deras årsredovisning för 2011:
Teorin bakom Mob-15 är att man med hjälp av Nalox uppluckrande egenskaper skulle kunna hjälpa Terbinafinet att nå nagelroten genom att applicera en kräm istället för med tablettbehandling. Teorin är rimlig och de tre studierna med Fluconazole visar även att man kan uppnå en ökad effekt genom att luckra upp nageln med urea (som även finns i Nalox). Däremot är frågan om Nalox uppluckrande verkan är tillräcklig för att man ska kunna konkurrera med Efinaconazole.

Moberg Dermas framtid

Försäljningen av Nalox har varit explosiv och man har unika styrkor även mot Efinaconazole 10 % då man för Efinaconazole hittills inte har prioriterat bevis för någon kosmetisk effekt i sina studier.
På sikt tror jag därför att Moberg Derma kommer att fortsätta med att ha en rejäl försäljningsökning fram till dess att Efinaconazole 10 % lanseras. Därefter kommer man att tappa en del av marknaden och för framtida tillväxt så kommer man att vara beroende av försäljning av andra läkemedel. För Moberg Derma innebär detta Limtop, Mob-15 samt andra läkemedel som man kan tänkas köpa rättigheter för att sälja i USA via Alterna.
Jag gillar Moberg Dermas specialisering och det finns ett stort värde i att äga ett distributionsnät där man har åtminstone en produkt som döröppnare för kommunikation med apotekare och försäljningschefer. Med Kerasal har man en sådan produkt just nu och för Moberg Derma handlar det nu om att utnyttja situationen för att bli en lönsam distributör som de stora apoteksjättarna lyssnar på.

Kortsiktig intjäningsförmåga för Moberg Derma

Enligt egna uppgifter ska Nalox ha blivit marknadsledande i Sverige redan efter ett kvartal med försäljning och även övrig försäljning inom Norden ska ha kommit igång tidigt vilket innebär att Q3 rapporten 2011 borde vara en lämplig hållpunkt för förssäljning till en mogen marknad. Enligt denna sålde man 140 000 förpackningar till ett totalt värde på 7 758 134 kr inom Norden.
I Norden bor 25 miljoner människor vilket innebär att man hade en marknadspenetration på 0,56 % av befolkningen (alltså 5,6 % av personerna med nagelsvamp). Majoriteten av dessa kommer under ett givet kvartal inte att behandla sin nagelsvamp så ett antagande om att ungefär 0,56 % av befolkningen i ett land kan bli Naloxkunder under ett givet kvartal känns rimlig.
Försäljningen i enligt Q3 rapporten 2012 är följande

Europa
17 Mkr
Amerika (USA dominerar)
4,8 Mkr
Övriga världen (Oceanien, Mellanöstern och Iran)
2,7 Mkr

Om vi antar att försäljningen fortsätter att öka med den historiska tillväxttakten (30 % per kvartal) till dess Emtrix samma marknadspenetration som i Norden bör det ge en bra fingervisning om Moberg Dermas framtida försäljning. För att komplettera har jag även tagit med de P/E som detta skulle medföra till dagens börsvärde och utan stöd av de milstolpar som Meda betalat under 2012. Jag har även kursiverat värdena för 2014 då Efinaconazole 10 %  bör få sitt godkännande i slutet på 2013 eller tidigt 2014.
Område
Försäljning Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Q1 2014
Q2 2014
Q3 2014
Q4 2014
Norden
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
Västeuropa exklusive Norden
9.2
11.96
15.548
20.2124
26.27612
34.15896
44.40664
57.72864
75.04723
97.56139
Amerika (USA + Kanada)
4.8
6.24
8.112
10.5456
13.70928
17.82206
23.16868
30.11929
39.15507
50.9016
Övriga världen (Australien, Nya Zeeland + Saudi Arabien)
2.7
3.51
4.563
5.9319
7.71147
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
Rullande P/E 17,1 % vinstmarginal
25.89435774
24.63495834
22.15647
18.86405
15.33138
12.37932
10.00874
8.084224
6.513358
5.220545

Moberg Derma är alltså långt ifrån en säker investering till nuvarande pris eftersom man är beroende av milstolpebetalningarna för att täcka kassaflödet och hålla nere P/E talet. Däremot har de helt klart större möjligheter än något annat litet läkemedelsbolag som jag sett. I princip är det tre komponenter som gör mig intresserad:
 1. Skalbarhet, Moberg Derma jobbar med externa leverantörer och små kostnader för sålda varor. Det här innebär att om man når ett rejält genombrott på en marknad så kan den framtida tillväxten mycket väl överstiga de 30 % per kvartal som är den historiska utvecklingen.
 2. Marginalförbättringar, målet för Moberg Derma är en EBITDA marginal på 25 %. Med tanke på de låga personal och materialkostnaderna så bör det vara möjligt när de första marknadsföringsfasen passerats..
 3.  Alternas rörelseresultat var ingen höjdare då man tagit stor marknadsföringskostnader. Däremot kan man med ökad försäljning räkna hem betydande intäkter vilket skulle påverka Moberg Dermas framtida intäkter i positiv riktning.

Tillväxtpotential

Finns det utrymme inom företagets befintliga marknader eller har företaget en historik av att framgånsrikt expandera till nya marknader?
Om vi räknar med att peak sales i Norden redan uppnåtts så innebär det följande tabell med nuvarande försäljning samt försäljningspotential i övriga regioner. Jag har även inkluderat en viktningsfaktor då priserna i Nordamerika är avsevärt mycket lägre. Jag har valt att inte räkna med övriga mellanöstern samt östeuropa eftersom mina kunskaper om dessa regioner är för dåliga.
Område
Försäljning Q3 2012
Potential
Viktningsfaktor
Norden
7,8 Mr
7,8 Mkr

Västeuropa exklusive Norden
9,2 Mkr
120,9 Mkr
1
Amerika (USA + Kanada)
4,8 Mkr
61,36 Mkr
0,59
Övriga världen (Australien, Nya Zeeland + Saudi Arabien)
2,7 Mkr
9,2 Mkr
0,59
Totalt per år
100 Mkr
800 Mkr

Om inte Efinaconazole 10 % hade varit på väg skulle Moberg Derma ha varit ett väldigt bra case. Nu är framtiden klart svårare att avgöra.
Resultat: Ja

Lönsamhet i tillväxt

För Moberg Derma handlar detta om hur mycket Emtrix kostar att tillverka samt hur dyrt det är att bedriva marknadsföring mot konsumenter, apotekare och läkare.
För Moberg Derma är bruttomarginalen löjligt hög vilket innebär att kostnaden för sålda varor ökar väldigt lite jämfört med försäljningsintäkterna. Däremot innebär den här typen av avancerade sällanköpsvaror att det är svårt att bygga upp en långsiktig varumärkeslojalitet. Jämför man de första tre kvartalen 2012 och 2011 ser vi att kostnaden för sålda varor har ökat med 40 % (från 12,6 Mkr till 17,6 Mkr) medan marknadsföring och administration ökat med 81 % (från 16,2 Mkr till 29,3 Mkr).
Samtidigt har intäkterna från produktförsäljning ökat med 182 % (från 22,2 Mkr till 62,8 Mkr) vilket innebär att intäkterna i dagsläget ökar långt snabbare än kostnaderna.
Resultat: Ja

Intjäningsstabilitet

Kan företaget bibehålla sin lönsamhet även i svåra tider?
2012 kommer att vara det första året där Moberg Derma visar ett positivt resultat och utan milstolparna skulle Moberg Derma uppvisa ett negativt kassaflöde för året. Däremot lär Moberg Derma ha en klart lägre konjunkturkänslighet än många andra varor då behandlingen är billig och lär prioriteras av personer som lider av nagelsvamp. Däremot finns en ökad risk då utveckling konkurrerande produkter och priskrig kan slå hårt mot Moberg Derma.
Resultat: Nej

Finansiell stabilitet

Moberg Derma kommer efter förvärvet av Alterna ha omsättningstillgångar på 91,7 Mkr och skulder på totalt 99 Mkr.
Resultat: Nej

Finansiell måttfullhet

Bedömer företagets om företagets utdelnignspolicy och incitament till ledande befattningshavare är rimliga.
5 % av bolaget kan överföras till personalen via personaloptioner.
Resultat: Ja

Trovärdig ledning

Bedömer om företagets högsta ledning besitter en kompetens som kan anses stärkande för bolaget samt om företaget tar ett långsiktigt ansvar för återväxten av chefer.
Peter Wolpert är en av Moberg Dermas grundare och äger 6 % av bolaget med sitt bolag Wolco invest. Baserat på historiken ser det ut som att Peter Wolpert såg potentialen i Sven Mobergs forskning och efter dennes död även köpt ut dennes änka. Förutom Peter Wolpert sitter det i styrelsen riktigt tunga kanoner såsom Wenche Rolfsen (fd VD Quintiles Sverige), Mats Pettersson (fd VD Biovitrum) och Peter Rothschild (VD för BioGaia som bl.a. leverar probiotika till Sempers välling). Via direkt ägande och personaloptioner så har styrelsemedlemmarna även ett direkt ekonomiskt intresse i Moberg Derma.
Resultat: Ja

Sammanfattning

Att bedöma Moberg Derma är vanskligt och just nu känner jag mig rätt frustrerad över att ha lagt så mycket tid på projektet och fått ett så otydligt utfall. Det enda jag är säker på är att det är ett klockrent exempel på Philip Fischers "5 % bolag". Vilket innebär att man ska investera så lite att man kan leva med en förlust men så mycket att man vid en uppgång får en kännbar nytta.

På Avanza ser aktien superbillig ut men det beror på att resultatet under 2012 dopas av stora engångsersättningar som Meda betalar ut till Moberg Derma för sina exklusiva försäljningsrättigheter. Samtidigt beror dessa ersättning till stor del på att Nalox onekligen säljer mycket bra. Om försäljningstillväxten håller i sig kommer Moberg Derma snart att växa ikapp börsvärderingen även utan hjälp av milstolpar. Men det är en tillväxt som åtminstone inom vissa regioner kommer att stoppas under Q4 2013 eller Q1 2014 då Valeant Pharmaceuticals lanserar Efinaconazole som har en bättre verkan än Nalox.

För att Moberg Derma ska vara ett bra köps krävs det alltså att minst två av följande faktorer realiseras:
 • Fortsatt explosiv försäljningsökning under 2013.
 • Marginalförbättringar då kostnader för forskning och marknadsföring minskar långsammare än försälkningen.
 • En framgångsrik integration av Alterna och inlicensiering av produkter.
Ledningen är lite av ett allstar team och Moberg Derma är unikt bland små svenska läkemedelsbolag på så sätt att de bevisat att de förutom forskning även kan hantera produktion, logistik och marknadsföring. Därför är det förståeligt att man i dagsläget har tagit en viss höjd för framtida intäktsökningar i värderingen. Frågan är dock hur stor denna bör vara och tack vare höstens nyemission har vi fått en professionell värdering av denna. Inför köpet av Alterna genomförde Moberg Derma en nyemission där finansiella investerare gynnades och fick köpa aktien för 35,25 kr samtidigt som aktien pendlade mellan 37 och 40 kr på den öppna marknaden. Min bedömning är att detta var en rimlig affär och att med riskpremie inkluderat så ligger nog en rimlig värdering för Moberg Dermas någonstans kring 35 kr i dagsläget.

Däremot kommer den värderingen troligtvis att se riktigt felaktig ut om två år. Då kommer vi nämligen att ha fått svar på hur bra Emtrix/Nalox står sig i konkurrensen och om Mob-15 eller Limtop har chansen att bli nästa storsäljare för bolaget.

11 kommentarer:

 1. Tack för den analysen. Moberg Derma är det enda lilla läkemedelsbolag som fångat mitt intresse också. Hade det varit för ett par år sedan hade jag då min vana trogen antagligen köpt en chanspost. Lyssnade på VDn en gång vid en företagspresentation. Jag fick ett positivt intryck av honom som ledningsperson. Jag är dock helt klart för dåligt insatt i att bedöma hur deras produkter kommer sälja i framtiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du uppskattar det. Det tog en väldig massa tid att skriva det. Jag är också positivt inställd till Peter Wolpert trots att jag har lite svårt att lita på McKinsey-konsulter som ofta ser bättre ut än vad de är.

   Eftersom Peter har drivit Moberg Derma redan från början och gör smarta överväganden känns det som att han lever upp till det intryck han ger. Nalox som medicinteknisk produkt är ett mycket smart beslut och i de kliniska studierna har man varit mycket noggranna med att bevisa de budskap som man använder i marknadsföringen vilket är svårt i långsiktiga projekt.

   Radera
 2. En omfattande analys, bra gjort men något som jag tycker tydligare kunde framgå i din analys , är att Nalox är ett medel för utvärtes behanling, och de flesta (alla?)konkurrent läkemedel måste intas oralt, dvs ätas/sväljas.
  Många människor föredrar läkemedel som inte behöver sväljas.
  Om jag inte minns fel, så ger Nalox ett snabbare resultat än orala läkemedel, viktigt för de som vill få fina naglar till sommaren.
  När det gäller värderingen av bolaget, hur värderar du köpet av Alterna ?
  Redeye skrev 2012-12-06 20:25: "Aktien har av olika anledningar tagit en del stryk den senaste tiden, och marknaden åsätter i dagsläget Alterna inget värde, vilket vi anser orimligt.Vårt nya DCFvärde är 75,6 kronor per aktie,vårt nya fundamentala värde ligger på 104,5 kr per aktie. "
  deras analys kan du hämta här:
  http://www.redeye.se/sites/redeye.se/files/private/report_files/2012/12/update_20121206_16643.pdf
  Vad är din åsikt om Redeyes analys och marknadens värdering av bolaget, stängde på 39,90 i går fredag ?
  Har du läst andra analyser om bolaget ?

  Sedan har de klart med ny distributör i Kanada:
  "Direkt-SE 2012-12-12 08:17

  STOCKHOLM (Direkt) Moberg Derma har ingått ett exklusivt distributionsavtal för Kanada avseende Nalox/Emtrix, en ny receptfri produkt för utvärtes behandling av nagelsvamp, med Paladin Labs Inc.

  Det framgår av ett pressmeddelande.

  Avtalet innebär att Paladin erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja produkten i Kanada. Den godkändes av Health Canada i juni 2012 och lansering planeras under andra halvåret 2013.

  Kanadensiska studier indikerar att fler än två miljoner människor lider av nagelsvamp i Kanada."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack!

   Jag har snyggat till paragrafen efter jämförelsetabellen för att det ska bli tydligare hur olika läkemedel appliceras. Du har även helt rätt om Kanada och även om jag inte nämner det så ser du i tabeller att Kanada är medtaget. Jag uppskattar feedbacken för man blir väldigt blind när man arbetar med en analys så länge.

   Redeyeanalysen har jag läst och det var faktiskt en anställd på Redeye som tipsade mig om bolaget från början. Däremot tycker jag att deras analys är alldeles för positiv och jag är ganska säker på att de inte genomfört en tillräcklig konkurrentanalys (vi diskuterar tips på mejl men inte deras arbetsmetoder, så min gissning kommer från analysen).

   Alterna avtalet tyckte jag dessutom var riktigt konstigt beskrivet i analysen. Även om bolaget har intäkter på 70 Mkr så ligger kostnaderna på 69 Mkr vilket gör att resultatet just nu är obefintligt. Det man gjort är alltså att man betalat 133 Mkr för ett bolag med obefintlig vinst, 8 anställda och två varumärken med en ganska liten försäljning.

   Som jag ser det är förvärvet av Alterna en tydlig signal på att Moberg Derma vill bli en storskalig distributör inom dermatologi. Att uppnå detta och köpa rättigheter till andra läkemedel kommer att kosta en hel del pengar vilket innebär att kassaflödet från Emtrix/Nalox antagligen kommer att gå till att bygga företaget snarare än delas ut till aktieägarna. Det här innebär att risken ökar eftersom aktieägarvärdet beror på framtida framgång snarare än försäljning av Emtrix/Nalox.

   Samtidigt innebär det att Moberg Derma även har en högre potential och skulle kunna bli 20-talets svar på Meda.

   Därför tycker jag att Redeyes analys blev konstig eftersom rekommendationen bygger på att man räknar med att kassaflöden 2014 rättfärdigar nuvarande värdering. Ett mer sannolikt scenario som jag ser det är snarare att 2014 kommer att bli ett tungt år då kassaflöden från 2013 går till företagsbyggande och marknaden prisar in lanseringen av Efinaconazole när den släpps.

   Sedan vill jag återigen tacka för kommentaren. Förutom redigeringarna har du hjälpt mig att komma fram till hur jag ska göra. Jag har nämligen stått i valet och kvalet om jag ska göra Moberg Derma till en fem procentare i portföljen. Men det jag tänker göra nu är att avvakta till 2014 och utvärdera om företagsbyggandet ser lovande ut. Jag tror att många kommer att bli besvikna på utvecklingen då värdet döljs av distributörsbyggandet och om det ser bra ut då kan det vara värt att satsa. Däremot vill jag inte låsa upp mig i ett bolag där vinster troligtvis inte kommer att kunna delas ut om inte Limtop eller Mob-15 blir framgångsrika i både fas 2, 3 och lansering.

   Radera
  2. Kul att du uppskattar kommentaren :-)
   Själv köpte jag aktien i samband med att den börsnoterades, så jag var med på nedfången från 29 till 16, utan att sälja, eller öka innehavet... nu är jag ganska nöjd med utvecklingen trots allt. Just nu är det nästan en 5%-are i min portfölj, och kommer att behålla den så länge den har en positiv utveckling. Är en långsiktig investerare, typ Aktiestinsen, som inte gör så många affärer, kanske 10-15 / år, mest köp.

   Radera
 3. Väldigt intressant att läsa en sån väl genomförd analys av ett sånt här företag, imponerande arbete!
  Kommer förmodligen själv aldrig investera i ett så litet läkemedelsbolag med bara en betydande produkt, men det ska bli intressant att följa moberg dermas utveckling!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack.

   Efter köpet har de fyra produkter som säljs i USA och en distribuerad i Europa. Men jag håller med dig och väntar som sagt till 2014 innan jag överväger ett köp.

   Radera
  2. Väldigt ambitiös och djuplodande analys och jag håller med dig om att redeye med sina ofta kassaflödesbaserade analyser gärna målar världen i grönt skimmer, får en känsla av att man gärna sätter relativt unga anställda att ibland väl teoretiskt utvärdera framtiden vilket dom gör med motsvarande ljusa framtidstro. Tyvärr slår det hårt mot portföljen ofta och är man inte lika purung är det inte helt försvarbart. Liksom kylig gick jag in redan vid börsintroduktionen med en mindre chanspost för att jag gillade affärsmodellen och fångades lite av Peters entusiasm. Liksom du har jag kännt att det närmat sig väl höga värderingar på slutet som jag inte fullt ut kan räkna hem så har ställt mig på sidlinjen med en godkännd vinst med bevakning för framtida återträde, Gillade även din Vitec analys som börjar närma sig en uppdatering snart hoppas jag?
   Keep up the good work.
   Mvh.

   Radera
  3. Tack så mycket.

   Någonting jag funderat på med Redeye teamet är att deras affärsverksamhet gynnas av att just rekrytera den typen av personer. Redeyes "produkt" är trots allt att skapa uppmärksamhet för små bolag. Att sitta och tokhaussa aktier skulle snabbt bli oseriöst men genom att rekrytera unga och positiva analytiker får man analytiker som oftast genererar precis den typen av rapporter som kunderna (företagen) behöver utan att någon behöver ljuga.

   Vitec kommer att uppdateras efter bokslutskommunikén även om jag inte vet hur mycket som kommer att skrivas.

   Din kommentar fick mig även att tänka på en mycket gammal analys jag gjorde på Redeye om CellaVision (http://www.redeye.se/bolag/cellavision/analys/userreport/cellavision-mer-forhoppning-varde) där Redeyes ansvariga analytiker faktiskt blev lite sur på mig och kommenterade.

   Jag tror att jag höll ut ett år och köpte för ~11,5 kr istället men sålde då kursen exploderade till 16,5 kr vilket var lite väl dyrt.

   Radera
  4. George Grahams ”the intelligent investor, reagerar jag lite på som parantes i min värld heter "Ben" Benjamin Grossbaum, så jag utgår ifrån att George är en sammanblandning?:),

   Jag kan bara hålla med dig det var roligt att läsa då man kan se att du gjort stora framsteg och förfinat och utvecklat din kunskap märkbart på dessa år, Detsamma kanske man inte kan säga om Erik Krammings kunskaper som inte imponerade särdeles och tillråga på allt var han en smula överlägsen i tonen sin okunskap till trots, Stackarn Flavio får bara göra om och göra rätt är jag rädd.
   Inte bara framstår aktien som ett ganska dåligt val av ett flertal tydliga orsaker utan dessutom sina höga risker beaktat på tok för dyr ens efter bevisad lönsamhet, En sådan aktie blir man tvungen att ligga och lura i vassen på tills priset blir rätt förutsatt att ett flertal andra kriterier hade gått att utröna innan beslut. Ännu ett bra exempel på att Redeyes egen personal gärna målar världen i ett grönt skimmer, jag skulle kunna addera ett flertal ytterligare case :), Det måste ju såhär i efterhand kännas ganska skönt att den stackars aktien inte ens idag har passerat 17:- och har långt kvar än till Eriks 20:- så många år senare. Mvh.

   Radera
  5. Av någon sjuk anledning klickar min hjärna och refererar till George Graham (fd manager för Tottenham och Arsenal) när jag tänker på de Intelligent Investor.

   Det här är pinsamt nog fortfarande ett problem för mig :S.

   Moberg Derma känns förövrigt som ett bra exempel där man bortser från svagheterna i ett bra bolag för att att få det att se ännu bättre ut.

   Radera