Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 10 januari 2014

Replik från riksdagsledamot Johan Forsell (M) om slamkrypareTill stor glädje och viss förvåning kom det in en replik från riksdagsledamot Johan Forsell (M) som även är medlem i riksdagens försvarsutskott. Bakgrunden till det här är att jag i somras skrev ett inlägg om hur man utan att ljuga ändå kan lyfta fram information på ett sådant sätt att läsaren misleds att tolka verkligheten som vackrare än den egentligen är (länk). Förutom att ge exempel på hur man inte bör läsa en årsredovisning var målet även att visa hur absurd vår försvarspolitik framstår då man jämför den med en "normal" sektor såsom det börsnoterade näringslivet. Därför förordar jag att man även läser Johans första inlägg och min artikel om slamkrypare. På så sätt hoppas jag att läsaren kan erhålla en god bild av svensk försvarsdebatt och även själva se hur struktur och ordval kan påverka en läsare.

Vem är det egentligen som gör en slamkrypare?

Aktieingenjören har i en text från augusti 2013 tittat på ett blogginlägg som undertecknad publicerade i mars samma år.

Den här repliken borde egentligen ha skrivits långt tidigare. Å andra sidan tog det lika lång tid för artikelförfattaren att skriva sitt inlägg, så i den delen är vi nog lika goda kålsupare.

Tesen i artikeln förefaller vara att jag skulle ha friserat verkligheten när jag kommenterade Försvarsmaktens årsredovisning för 2012.

Tyvärr verkar Aktieingenjören ha läst mitt inlägg ungefär lika tålmodigt som en börsrobot funderar över den framtida samhällsutvecklingen. I min text pekar jag på flera utmaningar. Faktiskt handlar två tredjedelar om just de problem som fanns med rekryteringen av de tidvis anställda soldaterna (GSS/T).

Jag konstaterar Rekryteringen av tidvisa soldater har hittills inte nått uppställda mål. Det är inte bra.” Precis innan lyfter jag fram Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi som ett område med utmaningar.

Trots att flera andra delar ur mitt inlägg har citerats korrekt, verkar detta ha gått fullständigt förbi. Är det medvetet eller beror det på slarv? Inte vet jag.Likväl en smula märkligt.

Sedan återfinns ett antal djupdykningar i bl a rekryterings- och materielfrågor. Här finns ett antal olika påståenden som inte fullt överensstämmer med verkligheten. Av utrymmesskäl ska jag koncentrera mig på ett av dessa, nämligen Men samtidigt hoppar soldaterna av i oroväckande takt vilket innebär att vi fortfarande utbildar alldeles för få soldater.”

Istället för att själv redovisa vad det påståendet bygger på, hänvisas vidare till andra bloggar.

Till slut hittar jag ett inslag i SR Ekot om avhopp från den grundläggande militära utbildningen. Det publicerades i juli 2013.

Invändningen mot hur jag i mars månad tolkar en årsredovisning, sker alltså utifrån ett material som publiceras fyra månader efter mitt inlägg. På finansspråk skulle det nog anses vara tämligen kreativ bokföring.

Jag ber om ursäkt för min bristande förmåga att se in i framtiden. Å andra sidan brukar det inte vara så lätt för många aktieanalytiker heller.

Men inte ens med hjälp av radioinslaget går Aktieingenjörens pussel riktigt ihop. I det blandas avhoppen, det vill säga de som lämnar den grundläggande militära utbildningen, ihop med de soldater som efter fullgjord utbildning väljer att inte ta vidare anställning i Försvarsmakten. Två vitt skilda saker.

I årsredovisningen för 2012 (Bilaga 2, sid 17) framgår att Försvarsmakten vid årsskiftet 12/13 samlade 4487 kontinuerligt anställda respektive 1582 tidvis anställda (sid 23). Totalt 6069 stycken GSS.

I 2014 års budgetproposition återfinns (område 6, bilaga 1, sid 35) Försvarsmaktens planerade tillväxt för olika personalkategorier. Där framgår att 2012 års planering för GSS/K var 3800 och för GSS/T 2400 personer. Totalt 6200 st. 

Det hela kokar alltså ned till en skillnad på 131 soldater i jämförelse med planeringen på 6200. Naturligtvis hade det varit bättre ifall siffran varit 0. Med tanke på de många osäkerheterna som finns får resultatet ändå anses stämma väl med planeringen. (Däremot är fördelningen mellan tidvis och kontinuerligt anställda inte tillfyllest, vilket regeringen också påpekar i budgetpropositionen.)

Det drastiska påståendet att vi utbildar ”alldeles för få” soldater, stämmer således inte särskilt bra överens med verkligheten. Enligt Försvarsmaktens egen redogörelse förklaras dessutom differensen inom GSS/T främst av rekryteringsproblem. Inte av några ”omfattande” avhopp som Aktieingenjören påstår.

Och så där kan man hålla på. Men å andra sidan. Cash flow och EBITDA är en sak. Försvarspolitik och soldatkategorier någonting annat. Helt annat.

Jag har full förståelse för att det för den utomstående kan vara mycket att sätta sig in i och många olika begrepp att hålla reda på. Att några saker sammanblandats är därför inte helt oväntat.

Ett gott råd sägs vara att inte okritiskt följa de köp- och säljråd som ges på olika internetforum. På samma sätt bör man vara försiktig med att föra vidare påståenden om försvarspolitik om man inte själv granskat dem.

Särskilt ifall man vill göra gällande att andra skarvar med sanningen.För annars är risken nämligen stor att man själv gör…just det…en slamkrypare.

Johan Forssell
Riksdagsledamot (M)

6 kommentarer:

 1. Aktieingenjören,

  You just got owned.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller inte med (replik imorgon eller på måndag) och i allmänhet är jag mer intresserad av varför mina läsare tycker något än vad de tycker.

   Radera
 2. Kul att blogginlägg läses av riksdagsledamöter. Oavsett vem som har rätt eller fel här så tycker jag det var väldigt bra gjort av ledamot Johan Forsell att ta sig tiden att bemöta inlägget. Bra svarat och som sagt, en positiv överraskning att få sådant gensvar, i den formen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tycker jag också även om jag noterat en del Twitter-aktivitet som kan ha bidragit. Däremot tycker att det är lite tråkigt att han gör exakt samma misstag i det här inlägget som han gjorde i inlägget jag kritiserade från början...

   Radera
 3. Min ödmjuka åsikt blir att hans misstag i denna omgång är långt större då han med dåliga fakta om författarens bakgrund visar illa dold överlägsenhet och försöker punktera trovärdigheten på skribenten utan att ha gjort sin kassaflödesanalys grundligt med hjälp av att bara recitera balansen för dagen. :-)
  Till hans förvåning, är jag av uppfattningen att han denna gång mött sin överman vilket han själv snart blir varse om han törs fortsätta debatten, blir var jag satsar min peng. :-)

  SvaraRadera
 4. Tack, jag delar den slutsatsen tillfullo :-)

  SvaraRadera