Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

torsdag 27 september 2012

Analys: Både Balder och Klövern emitterar intressanta preferensaktier


Det här är det tredje och avslutande inlägget gällande svenska preferensaktier. I skrivande stund har både Fastighets AB Balder och Klövern AB offentliggjord emissionsprospekt på preferensaktier med attraktiva avkastningsnivåer.

Av de högavkastande värdepapprena från föregående inlägg valde jag ut de 8 mest högavkastande företagen vilket ger följande lista.
Räntebevis Nokia                          7,9 %
 Corem property group                 7,4 %
 Klövern nyemission                     7,4 %
 Balder                6,6 %
 Sagax                 6,6 %
 Räntebevis ARCMITTAL          6,5 %
 Räntebevis Stena                         6,3 %
 Räntebevis Telefonica                4,9 %
  
 För att bedöma företagens ekonomiska siffror kommer jag här att använda följande nyckeltal:
·         Räntetäckningsgrad vilket visar på företagets vinst och hur väl detta täcker räntorna. Jag väljer här att räkna räntetäckningsgraden exklusive värdeökning på byggnader.
·         Räntetäckningsgrad inklusive preferensaktier (utdelning*1.22 räknas som en räntekostnad).
·         Skuldsättningsgraden räknas ut genom skulder / eget kapital. På utländska bolag kommer jag att använda Yahoo finans och räkna ut detta via Yahoo finance med formeln Skulder / eget kapital = (1/soliditet) – 1 vilket Kenny Granath har redogjort för på sin blogg, Aktiefokus.
·         Räntenivå är helt enkelt den genomsnittliga ränta som företaget får betala på sina banklån.
·         S& P rating för företaget. Ratings är inte ett område som jag är särskilt van med så jag räknar även ut hur många steg det är kvar för företaget att gå till botten. 1 är alltså bäst och 0,045 det lägsta ett företag kan ha.
Bolag
Kapitaltäckning
Kapitaltäckning förvaltningsresultat
Skuldsättningsgrad
Räntenivå
S&P rating
Nokia
Neg
-
2,1

BB- (0.4)
Corem PG
1,7
1,28
2,1
4,9 %

Klövern
1,9*
1,5
2,5
4,5 %

Balder
2,2**
1,68
1,95
4,2 %

Sagax
2,0
1,5
3,3
4,5 %

Arcmittal
2,36

0,98
7 %***
BB+ (0,45)
Stena
2,4

2
6,8 %#
BB+ (0,45)
Telefonica
2,86

3,1
4,9 %
BBB (0,55)
*Beräknat utifrån nyemissionsprospekt Q1+Q2 2012 (förvaltningsresultat+finansnetto/finansnetto för perioden).
**Beräknat utifrån nyemissionsprospekt Q1+Q2 2012 (rörelseresultat exklusive orealiserad värdeökning/finansnetto).
***Beräknat baserat på räntekostnader/totala skulder.
#Genomsnittlig räntenivå på obligationslån.

Hela listan tycker jag ser rimlig ut med tanke på hur väl ordningen speglar både företagens kapitaltäckningsgrad och de räntor som de får betala genom företagsobligation och banklån.
 Däremot är det tydligt att Räntebevisen ger en klart mindre premie gentemot marknadsräntan (se tabell nedanför) än vad preferensaktier erbjuder. Vilket är rimligt med tanke på att räntebevisen erbjuder ett indirekt skydd då en långivare vid en kredithändelse i första hand ska erhålla pengar från låntagaren och i andra hand utnyttja värdet i CDS:en som räntebevisen bygger på.

Bolag
Räntenivå
Erbjuden avkastning
”Räntebonus”
Corem PG
4,9 %
7,4 &
2,5 %
Klövern
4,5 %
7,4 %
2,9 %
Balder
4,2 %
6,6 %
2,4 %
Sagax
4,5 %
6,6 %
2,1 %
Arcmittal
7 %***
6,5 %
- 0,5 %
Stena
6,8 %#
6,3 %
-0,5 %
Telefonica
4,9 %
4,9 %
0 %

Slutsatser

Som jag ser det finns det tre tydliga alternativ i den här tabellen för den som vill investera i högavkastande värdepapper och det är Klövern, Balder och Stena AB.
Klöverns nyemission erbjuder tillsammans med Corem Property Group den absolut högsta avkastningen men har en starkare finansiell ställning. Dessutom är Corem Property Groups Klöverns största ägare vilket innebär att händelser som påverkar Klövern negativt även drabbar Corem Property Group. Det finns med andra ord ingen poäng med att välja Corem Property Group framför Klövern och även utan emissionsrabatten skulle jag välja Klöverns preferensaktie.
Balder har en större andel intäkter från bostäder vilket enligt både Benjamin Graham och Lundaluppen (se hans tidigare analys här) är att föredra framför industriuthyrning. Med tanke på att Sagax är nischat mot industri och lager tycker jag att det är underligt att preferensaktierna handlas till samma direktavkastning. Dessutom har Balder stabilare finanser även efter nyemissionen som offentliggjordes idag. Med tanke på att det endast skiljer 0,8 % i direktavkastning mellan Klövern och Balder även med emissionsrabatt så ser jag Balder som det bästa alternativet bland preferensaktierna då den erbjuder lägst risk och en hög avkastning.
Bland räntebevisen ser jag både Stena och Telefonica som bra bolag men med tanke på Telefonica har en utsatt ställning på kort sikt (se mer hos Defensiven) men med fina historiska kassaflöden så ser jag aktien som långt mer attraktiv än räntebeviset. Arcelor Mittal betalar extremt höga räntor trots en låg skuldsättningsgrad och är beroende av stålpriset vilket gör att jag ser företaget som alldeles för osäkert för en investering.
Det har känts lite lustigt att skriva de här tre inläggen eftersom jag är skeptisk till både preferensaktier (se första inlägget) och finansiell meta-analys. Som förväntat visade meta-analysen att professionella investerare klarar av att hålla marknaden hyfsat rationell med avseende på enkla nyckeltal. Den fråga jag i dagsläget saknar svar på är hur konjunkturberoende fastighetshetsbranschen i Stockholm-Göteborg-Öresund kan anses vara och om den lånefinansierade tillväxten som Balder och Klövern levererar i slutändan främst kommer att gynna bankerna precis som Maths O Sundqvist, Erik Penser och Anders Walls satsningar tidigare har gjort.
Därför skulle jag uppskatta det något oerhört om fastighetskunniga läsare engagerar sig i kommentatorsfältet.

9 kommentarer:

 1. Tack för en bra serie inlägg!

  Hur kan Balders nyemission av preferensaktier tänkas påverka priset på redan existerande preferensaktier?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glömde att säga varsågod. Alltid kul att veta att folk uppskattar arbetet nog för att tacka.

   Radera
 2. Påverkan på preferensaktierna borde vara minimal. Som preferensaktieägare så har man inte alls några problem med utspädning förutsatt att pengarna investeras på ett rimligt vis.

  Däremot skulle jag nog inte bli överförtjust som vanlig aktieägare då Balder drar på sig rejält med fasta kostnader som skall betalas.

  SvaraRadera
 3. Vad innebär preferensaktier om man har vanliga aktier i klövern? Har man teckningsrätt till dem?
  MVH Novis

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har ingen teckningsrätt men enligt prospektet har du företräde om du tecknar fler.

   Radera
 4. Teckningstiden är ute nu för båda va? I analysen har du där använt de rabatterade teckningskursen för Balder och Klövern?

  SvaraRadera
  Svar
  1. I Klövern har jag använt den rabatterade. I Balders fall skiljde bara 50 öre (130 kr) så där blir det ingen skillnad.

   Radera
 5. Tack för en intressant blogg! Vore intressant att höra din analys kring Eurocon som handlas på Aktietorget, är det ett företag du följer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Verkar vara en intressant nisch bland konsulterna. Kan nog komma en analys även om jag aldrig öäst tidigare.

   Radera