Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 19 april 2015

Riskvärdering och möjligheter för MTN och andra operatörer


Mogna marknader för mobiltelefoni karaktäriseras av en hög marknadspenetration och att dataanvändning utgör en stor del av intäkterna. På mogna marknader verkar ARPU (Average Revenue Per User) ligga 50-300 % högre medan bruttomarginalerna är omkring 10 procentenheter lägre enligt min tidigare djupdykning om Afrikansk telekomindustri. Däremot är det inte helt säkert att samma mönster kommer att visa sig i de länder som just nu befinner sig övergången mellan tillväxt och mognad då vi inte vet hur mycket mobiloperatörerna kan pressa upp priserna i takt med att mobilanvändningen ökar. Men det bör nog anses vara sannolikt att vi får se samma mönster som i Sydafrika och Västafrika som just nu ligger längsta fram i utecklingen.

En annan aspekt är att mobila finanslösningar (MTN Mobile money, Tigo Cash och M-pesa) går oerhört mycket bättre på marknader med begränsad eller bristande infrastruktur. Vodacom Tanzania får till exempel 18,8 % av sina intäkter från M-pesa medan Vodacom i Sydafrika misslyckades med sin satsning 2010 och nu genomför en omlansering. Därför är det intressant att se hur de olika mobiloperatörernas intäktsfördelning ser ut i dagsläget. Dessutom kan vi få intressanta referensvärden från Bharti Airtel och MTN Group som särredovisar andelen dataintäkter i flera länder lokaliserade i Sydostasien och Afrika.

Av de bolag som redovisade intäkter på koncernviå kan vi se följande fördelning av intäkter från datatrafik och finansiella tjänster.


MTN
Millicom
Airtel
Maroc
Vodacom
Safaricom
Data revenue
18,70%
14,50%
-
26%
17,60%
6,4%
MFS
-
1,80%
-
0%?
<4,4 %
18,4%


Bharti Airtels dataintäkter

Bharti Airtel har lyckats öka andelen dataintäkter till mycket höga nivåer i flera länder vilket bör ses som positivt. Mobiltelefoni är en ofta hårt reglerad marknad där bland annat avgiften som mottagarens operatör får ta ut regleras av staten. En hög andel dataintäkter minskar exponeringen mot den här typen av reglering och därför är det positivt att det uppenbarligen finns utrymme för operatörer att ta igen prispress på samtal via avgifter på datatrafik vilket vi ser på bland annat Bharti Airtel som bedriver verksamhet både på mer mogna marknader och utpräglade tillväxtmarknader.

Data revenue Bharti Airtel
Filippinerna
60%
Indonesien
51%
Singapore
49%
Malaysia
49%
Kina
45%
Sydkorea
33%
Thailand
24%
Indien
32%
Nigeria
16%
Uganda
24%

MTN Group

Förutom dataintäkter redovisar MTN Group även marknadsandel och marknadsposition på sina större marknader vilket är intressant då det sällan är mer än 2-3 mobiloperatörer per land som klarar av att hålla en god vinstmarginal.Marknadsposition
Marknadsandel
Andel dataintäkter
VästafrikaElfenbenskusten
1
39%
11%
Ghana

1
51%
19%
Nigeria

1
49%
19%
Kamerun

1
59%
8%

ÖstafrikaSudan

2
36%
15%
Uganda

1
57%
25%

Sydafrika

2
34%
24%

MellanösternIran

2
46%
18%
Syrien

2
44%
24%

Av redovisade områden överlappar MTN och Bharti Airtel i Ugana och Nigeria där MTN är både marknadsledande och har aningen högre dataanvändning.

Tankar om risk

I grund och botten finns det två stora invändningar mot investeringar i Afrika.

 • Marknadsrisken är stor då internationella investerare snabbt kan dra tillbaka sina investeringar vilket får aktiekurserna att rasa vid ekonomisk oro.
 • Verksamhetrisken är stor då politisk oro och andra faktorer snabbt kan ändra marknadsförutsättningarna inom olika länder.


Marknadsrisken är tyvärr svår att göra någonting åt och det är främst den som gör mig motvillig att investera i MTN. Verksamhetrisken måste däremot vägas mot det faktum att ”basnivån” av problem i MTNs verksamhet är enormt mycket högre än vad vi är vana vid. Ökad oro är självfallet negativt för MTN, men samtidigt måste vi komma ihåg att man redan i dagsläget är aktiva inom flera krishärdar och ändå klarar av att hålla en god lönsamhet och jag tänkte exemplifera det med nedslag på MTNs tre största marknader (räknat i antal abonnenter) och Syrien.

Nigeria, korruption, elproblem och Boko Haram

Boko Haram är ett stort problem i norra Nigeria och ett gissel för miljontals människor. Men Nigeria är ett mycket stort land och för att sätta lite perspektiv på hur stort gruppens totala inflytande på Nigeria är kan vi använda den här kartan som visar den största utbredning som terrorgruppen har haft (området är klart mindre nu efter motoffensiver).


Nigerias ekonomiska tyngdpunkt ligger dessutom utmed kusten där bland annat stora oljetillgångar har bidragit till en enorm tillväxt vilket resulterat i att Nigeria nu tävlar med Sydafrika om att utgöra Afrikas största ekonomi. Dessutom blev president Goodluck Jonathan för några veckor sedan den förste president i Nigeria som lämnat över makten till en politisk motståndare efter ett demokratiskt val. Trots problemen med Boko Haram är den övergripande utvecklingen positiv även om man börjar från en mycket låg nivå vilket kan exemplifieras med citat från den här artikeln som förtjänar att läsas i sin helhet.

MTN Nigeria said there was aggressive competition, with pricing models for short-term growth, and not long-term value preservation.
   One area which gives cause for concern is the issue of corporate governance in telecoms industry as the MTN parley revealed a growing interconnect debts among the operators. For instance, MTN alone is owed N13.6billion as at 2014.
  Industry sources said most of the interconnect debts, put at N30 billion in 2014 (industry wide) are piled up by the activities of some operators to undercut charges in order to sway subscribers’ loyalty as competition rages.
According to a telecoms analyst, some of  the operators charge ridiculous amount of money in order to win more subscribers to themselves but at the end of the day, they find it difficult to meet their obligations when it is time for them to offset their interconnect debts.
Analysts, however, said the blame should be placed at the doorstep of the industry regulator, the Nigerian Communications Commission, for finding it difficult to ensure issues like interconnect fees are resolved in the interest of other operators and the nation’s economy.
   Perhaps, a more recurring issue is the chunk of revenue deployed to the provision of diesel used in running the company’s 15,000 base stations all over the country. In 2014 alone, MTN spent a total sum of N30.5 billion on diesel; an amount it said was enough to build additional 5,000 base stations which would have also helped improve its services.
   At the end of the discussion, it was agreed that in order to make things easy for the operators , time has come to tackle the dearth of supporting public infrastructure, with MTN saying up to 70 per cent of outages in Nigeria are related to power issue.
   Need for  smart incentivisation for the industry was also raised as management of the company suggested that the Zambian model of suspending import duties on ICT equipment in exchange for agreed growth key performance indicators should be explored – not just for the “big” players.
MTN also called for the protection of telecoms/ICT infrastructure. It noted that telecoms/ICT infrastructure are critical national infrastructure and should be statutorily protected as such.

Sydafrika, upplopp, raskravaller och energibrist

Sydafrika har Afrikas bästa infrastruktur och har under lång tid varit kontinentens ekonomiska och politiska stormakt. Tyvärr håller ANC på att slarva bort den här ställningen med hjälp av en politik som framstår som värsta möjliga blandning av Nationaldemokraterna och Aftonbladets kultursida. Resultatet är en fallande tillväxt och rullande elavbrott då energindustrin är grovt eftersatt av artificiellt låga priser och andra politiska interventioner. Där man bland annat tillsätter högre chefer utifrån jämställdhetsmål istället för kompetens vilket inneburit att experter som tillhör fel kvoteringsgrupp (vita, indier och personer av blandat härkomst) ofta tvingas byta jobb eller lämnar landet helt (för den som vill läsa mer rekommenderar jag den här artikeln).

Den avtagande tillväxten spär även på de interna spänningarna och i Durban, Sydafrikas viktigaste hamnstad har minst 5 invandrare dödats sedan april då lokala Zulu-kungar har hetsat emot immigranter från övriga Afrika (länk).

 

Iran, regulatoriska hinder och religiös fundamentalism

MTN Irancells kunder utgör 20 % av MTN:s abonnenter men behandlas sedan 2014 som en extraordinär enhet men verkar stå för ungefär 7,5 % av MTN:s omsättning. Förutom MTN finns det i princip endast två mobiltelefonoperatörer i Iran och både konkurrenterna är statligt delägda vilket knappast är till MTN:s fördel. Dessutom finns det ett stort motstånd från det religiösa etablissemanget gentemot 3G vilket verkar användas som en ursäkt för att hindra en effektiv 3G utbyggnad från MTN:s sida. Den här artikeln beskrivet problemen bra men jag tänkte citera särskilt de religiösa auktoriteternas motstånd för att åskådliggöra skillnaderna mellan Iran och många andra länder.

Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi, spiritual guide for many of Iran’s Shia Muslims, said: “At the current time, I believe these services have more negative sides than their positive features. Also the country and people are not in urgent need of such features, so it is better if the Iranian government suspends 3G services in country”.  Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi went to to say: “The decadence and corruption associated with [Rightel’s] use outweighs its benefits. It will cause new deviances in our society, which is unfortunately already plagued with deviances.”  Grand Ayatollah Seyyed Sajjad Alavi Gorgani said that Rightel’s video call service would “jeopardize the public chastity” and “inflicts numerous damages” on Iran’s religion and political system.  Similar fatwas banning Rightel were issued by Grand Ayatollah Hossein Nouri Hamedani and Grand Ayatollah Jafar Sohbhani.

Slutsatser och Syrien som exempel

Jag tror knappast att någon behöver påminnas om vilka enorma hemskheter som drabbat stora delar av Syriens befolkning sedan inbördeskriget började 2011. Därför tänkte jag istället visa på att även om samhället är i kaos så är mobiltelefoni fortfarande någonting som folket använder sig av (och betalar för).

Intäkterna från Syrien har minskat kraftigttill ungefär hälften av vad de var innan inbördeskriget. Men tar man hänsyn till de kraftiga försvagningen av det Syriska pundet är det tydligt att mobiltelefoner fortfarande är en viktig del av många syriers liv.

Var vänlig att notera att jämförelsen inte är helt rättvis då MTN redovisar i Rand och jämförelsen är mellan syriska pund och US dollar.

 Samma siffror i tabellformat:
 

2010 2011 2012 2013 2014
Omsättning 6,8 6,463 5,391 3,229 3,449
EBITDA 1,6 1,679 1,238 0,561 0,651
Capex 0,41 0,449 0,577 0,892 0,357
Värde SYP vs USD 100,0% 97,2% 71,9% 44,7% 30,9%

Stora mobiloperatörer som MTN är med andra ord långt ifrån immuna mot nationella kriser. Men för en diversifierad aktör som MTN finns det goda möjligheter att hantera kriserna och ändå fortsätta växa. Bristerna som jag har visat på i det här inlägget är allihopa både skrämmande och tragiska ur ett humanitärt perspektiv. Men ur ett ekonomiskt perspektiv är det händelser som pågår just nu och ändå inte hindrar MTN från att växa då det finns så oerhört många andra områden där utvecklingen går åt rätt håll.

3 kommentarer:

 1. Bra inlägg och jag har valt att behålla min andel i MTN, funderade snarast på att öka. Det som faktiskt är lite skrämmande är marknadsrisken. En intressant uppföljning vore att kika på marknadsrisken och om de dippar som sker mer är tillfälliga, t.ex. hur Sydafrika klarade finanskrisen. Det som ändå är spännande är att de trots allt är "frikopplade" till sin verksamhet från Euro-kris etc, men det lär väl inte skydda för kortsiktiga ras om alla ska ur en mindre marknad, vilket ändå Sydafrika är.

  Men om afrika blir större och större, marknaderna växer snabbare än de mogna, så borde väl också marknadsrisken minska på sikt?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Afrika kommer definitivt att bli en stabilare marknad på sikt. Men just nu känns det som att värderingarna pendlar mellan rimliga (MTN) och dyrt (t.ex. Shoprite).

   För just MTN Group gillar jag utsikterna men stör mig något oerhört på att man återinvesterarhela kassaflödet. Men trots det "bara" har en tillväxt på 5 % vilket i kombination med att jag försöker renodla min portfölj gör mig lite skeptisk till en investering. Så jag gillar bolaget och att de ger en viss frikoppling mot Euro men jag vill egentligen renodla min portfölj till rena tillväxtvase.

   Radera
  2. Gällande värdering tycker jag att många Bolag i Sydafrika redan nu har en premiumvärdering då man förväntar sig expansion i övriga Afrika. Så jag är inte jätteoptimistisk till uppvärderingar. Snarare hoppas jag på en ökad underliggande lönsamhet och värdering i takt med det. Men det är en syn som är ganska standard för mig och sällan rätt.

   Radera