Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

onsdag 30 januari 2013

Korrigering av mina uträkningar kring Millicom

Efter jämförelsen av Telia, Tele2 och Millicom har jag nagelfarit Millicom för att bekräfta att aktien verkligen är köpvärd. Planen är att även publicera den på bloggen men eftersom jag redan lagt upp jämförelsen tycker jag att det är rimligt att korrigera information som förändrats under 2012 för Millicom.

Under 2012 har Millicom satsat stort på mervärdestjänster och även börjat subventionera mobiltelefoner precis som mobiloperatörer i väst brukar göra. Målet med det här är att öka datatrafiken och minska kundomsättningen vilket leder till högre marginaler på sikt.

Nackdelen är att mitt antagande om fritt kassaflöde blir fel och att den kortsiktiga utdelningspotentialen blir mindre.

Hittills i år har Millicom levererat ett kassaflöde på 309 MUSD. Om vi extrapolerar det till helår innebär det ett kassaflöde på 412 MUSD vilket möjliggör en utdelning på 3,8 USD per aktie eller ca 24,2 SEK vilket innebär en utdelning på 4,2 %. Enligt utdelningspolicyn så ska 2/3 av kassaflödet gå till utdelning och 1/3 till återköp vilket innebär att vi kan räkna med ca 3 % direktavkastning med nuvarande kassaflöde.

Situationen är dock ännu mer komplicerad än så då finanschefen på Millicoms Q3 telefonkonferens beskrev läget med skatter och andra kostnader som belastat Q3. Det totala kassaflödet för 2012 beräknas enligt honom därför bli 735 MUSD då kostnader som normalt belastar Q4 redan är betalda. Med tanke på att resultatet i Q3 med kassaflöde och EBIT ligger väldigt nära deras prognos som gavs redan i april tror jag att han mycket väl kan ha rätt om dessa kassaflöden.

Det skulle ge ett kassaflöde på 6.75 USD per aktie (43 SEK) eller en direktavkastning på 7,35 % eller ca 5 % när man korrigerar för aktieåterköp.

Köpläget är alltså inte fullt så glasklart som den verkade när man bara tittade på årsredovisningarna. Det här är även fullt normalt och enligt min erfarenhet är övertygelse ofta omvänt proportionellt mot hur väl påläst man är.

Om du hittar ett köpläge som du tycker är självklart och det skriks "all in", kan du alltså dra slutsatsen att du måste läsa på mer om bolaget.

Jag kan även tipsa om Seeking Alpha som släpper nedskrivna versioner av de telefonkonferenser som genomförs efter kvartalsrapporter och kräver ett medlemskap (graits). Den för Millicoms Q3 finns här.

Det här var även mitt 25:e blogginlägg vilket påminner mig om att jag bör gratulera Lundaluppen som ungefär samtidigt nådde 500 blogginlägg.

1 kommentar: