Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

onsdag 31 augusti 2016

Sammanfattning, mina investeringar i norska utdelningsaktier

Som bloggare tycker jag det är viktigt att vara transparent med hur och varför jag gör saker. Målet är inte att någon ska ta rygg på mig utan helt enkelt att skapa en bra plattform för utbyte av idéer och tankar. Därför brukar jag försöka minimera tiden mellan att jag köper en aktie och att jag publicerar analysen som låg till grund för investeringsbeslutet. Under sommaren blev det här lite krångligare än vanligt eftersom jag dels hade mindre tid att skriva än vanligt (tågpendlande är grunden till mitt bloggande) och dels eftersom jag har bollat väldigt mycket idéer med Långsiktig investering.

Han är troligtvis den bloggare som ligger närmast mig rent ideologiskt med ett fokus på kassaflöden och utdelningstillväxt vilket gör att hans analyser blir väldigt utbytbara med mina egna. Jag har sedan länge dragit nytta av att han bevakar Ateas kvartalsrapporter (länk) och efter min analys av DataRespons (länk) insåg jag att det skulle vara både trevligt och tidsbesparande att gå igenom en lista på nordiska högavkastare tillsammans med honom istället för att göra allting själv.

Grunden till vårt arbete var en screening på Börsdata.se utifrån direktavkastning och en grov utrensning på kvalitet. Bolag inom råvaror, sjötransporter, oljeservice och finansbolag sorterades bort och kvar blev NextGenTel, Byggma, Aqua Biotechnology och RenoNorden som alla är börsnoterade i Oslo.

Motsvarande lista som den skulle se ut på screening idag.
Av dessa bolag tog Långsiktig Investering tag i NextGenTel och Byggma medan jag tog hand om
Aqua Bio Technology samt RenoNorden. NextGenTel och Aqua Bio Technology visade sig ha sådana problem att en fullstor analys inte var intressant. Men både RenoNorden och Byggma finns nu i båda våra portföljer och jag har en liten bevakningspost inspirerad av Martin på Aktiefokus i Aqua Bio Technology. Min analys efter feedback från Långsiktig Investering finns tillgänglig här och Långsiktig Investerings analys med feedback från mig finns tillgänglig för Värdepapprets prenumeranter här.

Sammanställning av sommarens affärer

När jag investerar köper jag alltid aktier för ungefär samma summa vilket jag brukar kalla för en "standardinvestering". Eftersom jag inte vill flagga allt för mycket med min privatekonomi har jag undvikit att beskriva exakt hur stor summan är. Men skulle jag köpa ett nytt värdepapper till portföljen skulle det innebära att portföljandelen blir ca 6 % . Det här är däremot främst en tumregel och jag lutar åt att gå mot ett system där jag initialt investerar ca 70 % av en "standardinvestering" och sedan ökar investeringen om kursen går ned.

När jag insåg att det fanns så pass många bra norska investeringar valde jag däremot att skala ned en aning på DataRespons och numera har jag investerat motsvarande 80 % av en standardinvestering i DataRespons, Byggma och RenoNorden. Därutöver finns en mycket liten bevakningsposition i Aqua Bio Technology som motsvarar 0,4 procent av portföljen. Under sommaren blev det därför ett antal affärer i olika bolag:

Bokföringsdatum
Företag
Kurs
% av standardinvestering
2016-08-12
Köp
RenoNorden
23,20NOK
26,2%
2016-08-12
Sälj
DataRespons
12,50NOK
-25,4%
2016-08-12
Köp
Byggma
67,00NOK
28,0%
2016-08-04
Köp
RenoNorden
21,60NOK
50,4%
2016-08-04
Köp
AquaBioTechnology
12,45NOK
6,2%
2016-08-04
Köp
Byggma
66,00NOK
50,1%
2016-07-21
Köp
DataRespons
11,83NOK
102,1%


Sammantaget innebär det här att jag totalt har nästan en tredjedel av portföljen i norska bolag varav 5 % består av Vardia och resten består av Atea samt de ovanstående bolagen. Eftersom jag köpte Atea för ganska länge sedan och priset gått upp utgör Atea nu på egen hand 10 % av portföljen och övriga bolag ca 6 % vardera. Fördelat på land bolagen är noterade i ser fördelningen ut enligt följande.

Sverige 54%
Norge utdelning 28%
Norge annat 5%
Storbritannien 13%

Normalt skulle jag inte vara nöjd med att ha en så stor exponering mot en enskild valuta men av bolagen i portföljen är det bara Byggma som har mer än 30 % av intäkterna från Norge.

Kort om innehaven

Atea är nordens största leverantör av IT-infrastruktur till företag. 32 % av intäkterna kommer från Sverige, 30 % från Norge och resten från övriga Norden (länk till analys). Balansräkningen är alltid rörig eftersom Atea levererar till kunder kontinuerligt under året men erhåller majoriteten av ersättningarna i slutet av året och även bokför nedskrivningar i förvärvade bolag. Under de senaste åren har man ökat omsättningen med över 10 % per år men utan att öka resultatet nämnvärt. I år ser det dock ut att ändra på sig och man kan förhoppningsvis även bibehålla utdelningen vilket innebär en direktavkastning på 7,9 % (länk till Långsiktig Investerings uppdatering efter Q2).

Data Respons (länk till analys) levererar system och lösningar för inbäddade system vilket gör dem väl positionerade för att dra nytta av utvecklingen inom Internet of Things. Omsättningen i koncernen har i år passerat 1 miljard NOK på rullande tolv månader och bolaget växer kraftigt i Sverige som nu utgör över 40 % av intäkterna. Även Tyskland växer kraftigt tack vare IoT satsningar inom industrin medan Norge minskar p.g.a. press inom oljeservice och rederisektorn. Utdelningen har de senaste åren varit 1 NOK per aktie vilket är mer än kassaflödet vilket tagits från kassan. Tillväxten i år innebär dock att bolaget bör kunna täcka utdelningen som motsvarar 7,5 % direktavkastning till dagens pris. Sedan jag analyserade bolaget har aktien stigit med 12 % och antalet ägare via Avanza har gått upp från 28 till 178 vilket föranledde förvirring på norska aktieforumet Hegnar.no (tack till Långsiktig Investering för bilden).Omsättningen i aktien är dock låg vilket syns på nedanstående bild och jag räknar med att kursen kommer att pendla både uppåt och nedåt (tack till Nicklas "Investeraren" Andersson som är ansvarig för sociala medier på Avanza).


RenoNorden (länk till analys) är Nordens största aktör inom hämtning av hushållssopor. Verksamheten bygger på långa kontrakt och ersättningen finansieras via lagstadgade kommunala avgifter. Jag köpte tyvärr innan Q2 rapporten då man offentliggjorde att kostnadsmodellerna man använt under 6 upphandlingar i Norge varit felaktiga och att det även funnits mindre fel i Danmark. Baserat på detta har den nya VDn gjort avsättningar som innebär en ej kassaflödespåverkande förlust i år och en negativ kassaflödespåverkan på ca 23 MNOK under de kommande 7 åren. Aktien föll som mest 28 % men har nu återhämtat sig vilket visar på hur volatil prisutvecklingen kan bli för illikvida aktier. Aktien handlas i dagsläget med en direktavkastning på 8,6 % och utifrån min bedömning av framtida kassaflöde bör utdelningen även vara hållbar då aktien handlas till mellan 7 till 13 ggr det fria kassaflödet. 

Byggma analyserades av Långsiktig Investering ur ett kassaflödesperspektiv (länk) och nästan samtidigt publicerade Värdebyrån en analys utifrån substansvärde (länk). Utifrån mina ingångsvärden är inte Byggma riktigt den typen av investering jag letade efter i Norge då bolaget säljer konjunkturkänsliga byggprodukter med 67,5 % av försäljningen i Norge. Men med en stark och engagerad huvudägare samt ett P/FCF på 4,2 räknat på föregående års kassaflöde exklusive avyttringar är värderingen väldigt låg med tanke på att man  har en underliggande tillväxt på 5-8 % per år. Exklusive extrautdelningen förra året handlas bolaget till en direktavkastning på blygsamma 4 % men med tanke på den enorma kassan som motsvarar nästan halva börsvärdet finns det utrymme för fortsatta extrautdelningar.

Aqua Bio Technology tillverkar kosmetikaprodukter med hjälp av enzymer man utvinner från äggvätskan i fiskodlingar. Räknar man på  löpande nyckeltal exklusive engångskostnader är det här troligtvis Nordens billigaste bolag vilket beror på allvarliga juridiska problem. Nettokassan motsvarar 38 % av börsvärdet, värderingen ligger på 3,5 ggr fjolårets fria kassaflöde och en bibehållen utdelning skulle innebära en direktavkastning på 13,5 %. Problemet är att man sitter fast i en otrevlig juridisk situation med kosmetikabolagen Restorsea och Amway. En av grundreglerna när man gör affärer med ett amerikanskt bolag med stora ekonomiska muskler är att man ska vara väldigt noga med hur tvister skall lösas. USA är ett land skapat av jurister och det är inte ovanligt att bolag använder juridiska processer som verktyg i affärsförhandlingar vilket gynnar bolaget med mest pengar. I Aqua Bio Technologys fall innebar det att man 2014 stämdes av Restorsea och löste tvisten genom att Restorsea fick omfattande och exklusiva rättigheter till företagets produkter fram till 2017. Det avtalet har varit lukrativt för Aqua Biotechnology och företagets huvudsakliga intäktskälla men parallellt har man även haft ett avtal med Amway som fungerat mindre bra. Det här avtalet löpte ut 1 januari 2016 och precis som Restorsea har Amway initierat en juridisk process i syfte att pressa igenom fördelar vid en omförhandling vilket blir svårt på grund av avtalet med Restorsea. Dessutom kommer Aqua Bio Technologys viktigaste patent att löpa ut 2017 vilket innebär att avtalet med Restorsea även det kommer att omförhandlas och det är osäkert vilken förhandlingsstyrka Aqua Bio Technology kan tänkas ha då. Jag tog en väldigt liten position då jag enkelt vill kunna bevaka bolaget men ser ingen poäng i att analysera bolaget förrän vi har tillgång till mer information.

Sammantaget innebär det här att jag har tagit en ganska stor risk med avseende på volatilitet. Likviditeten bland norska small cap bolag är lägre än i Sverige vilket jag skrivit om här och vid kortsiktiga svängningar på den norska marknaden får jag ha en mental beredskap på att det blir precis som med RenoNorden. Men det är en risk jag tror är acceptabel med tanke på att man knappast hittar särskilt många svenska bolag med en trolig vinsttillväxt på över 10 % per år och en direktavkastning på över 7,5 %. Därför känns det istället rimligt att ta de här positionerna och se det som lite av en arbitrageaffär då det inte finns andra rationella skäl än bristen på småsparare som gör att bolag som DataRespons eller RenoNorden handlas långt under värderingen på likvärdiga svenska bolag. Om engagemanget för aktier i Norge ökar eller om svenska småsparare börjar flytta över kan jag snabbt tjäna pengar på en uppvärdering och annars kan jag dra nytta av en mycket attraktiv passiv inkomst via utdelningarna. 

15 kommentarer:

 1. Kul att inspirera! Men bevakningspost har jag väl inte? Mer att jag har en ibland lyckad kryddmix? ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill minnas om att det var du som förordade den metodiken. Kan dock ha varit någon annan som gjorde det som kommentar på ett inlägg skrivet av dig eller liknande.

   Radera
 2. Mycket intressant läsning här och i de analyser du länkar till.

  Varför sorterar ni bort sjötransporter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Överkapacitet (https://www.moodys.com/research/Moodys-Global-shipping-industrys-negative-outlook-due-to-fall-in--PR_350937), krånglig bransch och många av de norska rederierna transporterar främst fossila bränslen.

   Om någon hittar ett bra bolag i branschen är det intressant. Men åtminstone jag kommer inte att leta specifikt i den.

   Radera
 3. Mycket bra summering och tack för de fina orden! Blev genast lite rakare i ryggen, får akta mig så jag inte går och blir mallig :)

  Jag har en liknande exponering mot norska bolag (fattas bara annat), men precis om du nämner så kommer en stor del av intäkterna från länder utanför Norge vilket är en viktig poäng. Om den norska kronan försvagas gynnas exporten för dessa bolag. Om emellertid den norska kronan stärks (återgår till historiska nivåer) framöver kompenseras vi svenska investerare genom högre utdelning och aktievärde i svenska kronor mätt.

  Har förresten tittat vidare på det bolag vi diskuterade lite kort idag och jag har inte hittat något som förändrat mitt första intryck. Värderingen är lockande i förhållande till sektorkollegor och börsen i allmänhet och ägarbilden känns stabil.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Diadrom såg lika bra ut förut så jag är försiktig med den här typen av bolag men håller med om att det ändå är attraktivt.

   Radera
 4. Vet ikke riktig. Har selv en liten post i Aqua Bio technology, men det er vel helst en sjanseaksje. Fremtiden er usikker. Som langsiktig investor tror jeg mer på Medistim i den bransjen. Data Respons har jeg solgt meg ut av. RenoNorden har kort historikk. Mener også å ha lest at de har bundet seg til langsiktige, lite fordelaktige kontrakter. Jeg foretrekker laksebolaget Bakkafrost og entreprenøren AF Gruppen. To av mine største innehav. Fantastiske selskaper. Veidekke er også et godt bud, men jeg foretrekker AF Gruppen i den bransjen. Begge er bedre investeringer enn de store svenske, IMHO. AFG har de beste marginene her nord. Sjekk "Totalt dirketavkast" på Börsdata! Veldig aksjonærvennlig. Utdelning to ganger i året siden i fjor. Jeg tror på NOK 4 i november, 9 for året. Det gir en yield på 5% akkurat nå. Bakkafrost er bunn solid med sterk utbyttevekst. "Best in class" blant lakseselskapene.

  Ellers er jeg av samme mening som andre her. Den norske kronen vil trolig styrke seg på sikt og gi en fin ekstragevinst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att jag inte köpte Bakkafrost efter att jag tittat på Sölvtrans och noterat att Bakkafrost är bäst i klassen inom laxodling grämer mig. Till nuvarande pris tycker jag det är svårt att köpa med tanke på vilka marginaler de måste upprätthålla även efter att de Chilenska laxodlingarna återhämtat sig och deras norska konkurrenter ej längre omfattas av Rysslands sanktioner. Tillsammans med Medistim som Finansnovis analyserade i Värdepappret är det nog de två bolag i Norge som jag allra helst vill äga med avseende på kvalitet.

   AF Gruppen är däremot ett bolag som jag missat eftersom jag inte brukar titta så mycket inom infrastrukturbolag. Men det verkar vara ett riktigt kvalitetsbolag utifrån siffrorna på Börsdata även om det är lite dyrt. Med tanke på pris och min redan stora exponering på Norge är det kanske inte aktuellt just nu men ser kvalitativt nog ut för att hamna på den bevakningslista jag håller på att upprätta.

   Så tack för de tipsen och i min uppdaterade bevakningslista som jag ska försöka skriva om senare så kommer de allihopa få en plats.

   Radera
  2. "Ekspertene" er uenige om AFG er dyr eller ikke. Dette skrev Xtrainvestor 29. august: "DNB mener AF-Gruppen er verdt mellom NOK 95-100 mot børskurs på NOK 159 og påpeker at bransjen prises til en P/E på 14,7 mot AF-Gruppens 22,3. Swedbank mener at høye marginer og attraktiv utbyttepolitikk har gjort såpass attraktiv – de har selv en nøytralanbefaling. (FA)" Dette siste er også oppfatningen hos thescreener, som man blant annet finner på finanzen.net (fliken Fundamentalanalyse).

   Radera
  3. En av de saker jag försöker göra är att undvika att dras med när analytiker ger ett bolag för hög status.

   AF påminner efter min översiktliga granskning om Atlas Copco. Dvs ett fantastiskt bolag kvalitetsmässigt men där orderläget snabbt kan förändras vilket kan skapa rejäla knackar i aktiekursen. Det ska bli kul att dyka djupare i bolaget för att på "knäck"-listan gäller det att ha många alternativ för att maximera chansen att något ska gå ned till rätt pris.

   Radera
 5. Fin sammanfattning och tack för era tips kring Atea och Data respons.

  Norska tillsammans med kanadensiska bolag tycker jag har bra värderingar avseende DA och tillväxt generellt om man jämför med svenska och amerikanska exempelvis, så det känns vettigt att ha en anständig andel av de förstnämnda i portföljen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har fått upp ögonen rejält för Norge. Jämfört med finska och danska bolag verkar de precis som svenska vara duktiga på att bygga starka kassaflöden och dessutom har jag fått nya perspektiv på deras forskningssektor. De publicerar inte lika mycket bra artiklar som Sverige men de har många forskningsinstitut som utgör ett starkt stöd åt näringslivet vilket bl.a. bidragit till explosionen inom laxodlingar.

   Så på sätt och vis hoppas jag därför att den norska kronan inte ska gå upp eftersom det skulle ge en boost åt den typ av bolag jag är intresserad av. Kanada har jag däremot dålig koll på och vet egentligen bara om vinproducenten Andrew Peller (från Framtidsinvestering), Boston Pizza och Bank of Nova Scotia.

   Radera
  2. Håller med Stefan, väldigt intressant att läsa om Atea som jag aldrig hört om förut. Gillar verkligen dina bolagsanalyser som jag gärna läser mer av på bloggen.

   Radera
  3. Det kommer mer men kanske lite mer sporadiskt ett tag. Vi funderar på att titta på dyrare hus än vi tänkt tidigare och då blir det svårt att nettoköpa.

   Radera
 6. Hej Sir/fru,
  Jag är herr konusi de France JIONE jag letar efter lån av pengar för flera månader jag har varit 6 gånger offer för bedrägeri med dem har till långivare som har mig rune Jansson gjorde ett försök av självmord på grund av dem. Eftersom jag hade skulder och räkningar att betala. Jag trodde det var över för mig n har känsla av levande. Men lyckligtvis jag har sett rekommendationer görs av många människor på Ms. Mariana DAUBINE, som jag kontaktade honom för mitt lån betala mina skulder och mitt projekt. C är med Fru Mariana DAUBINE än livet, mitt leende igen. Det är en enkel och mycket förståelse hjärta Lady. Akta dig du från långivare i Afrika eftersom det finns verkligen personliga långivare här i Frankrike om du behöver finansiering. lån av pengar eller någon it-projekt har inse, denna dam kommer hjälpa dig en inse och stödja er ekonomiskt
  Kontakter: marianadaubine@gmail.com

  SvaraRadera