Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 29 juni 2013

Excelblad för att jämföra värdering av försörjningsbolag (utilities)

Egentligen skulle det här ha blivit ett inlägg om svårigheterna med att sätta en lämplig riskvikt. Men en del av svårigheten är hur storleken på en förlust påverkas av hur ett kassaflöde diskonteras. I samband med de uträkningarna insåg jag att jag råkat bygga ett Excelark som är ett utmärkt för att jämföra värdet på försörjningsbolag. Tanken är att man på ett rättvist sätt ska kunna jämföra t.ex. Telia (6 % direkavkastning låg tillväxt) med H&M (4,5 % direkavkastning lite högre tillväxt) och Excelarket finns tillgängligt här.

Nuvärden används för att bedöma om investeringar är lönsamma. Inom investeringsteori har nuvärden en central roll eftersom värdet på ett bolag utgörs av det diskonterade värdet på alla framtida kassaflöden som kommer ägarna till godo.

Syftet med diskontering är att skapa ett rättvist sätt att jämföra återbetalningar med olika lång återbetalningstider. För att ta ett enkelt exempel:

1) En person erbjuder dig att låna ut 100 kr och få tillbaka 110 kr om ett år.
2) En person två erbjuder dig att låna ut 100 kr och få tillbaka 115 kr om två år.

Diskontering och nuvärdesmetoden bygger på att framtida kapital är mindre värt än kapital du har i dagsläget. Inflation innebär att köpkraften för en viss summa pengar minskar, men man bör i detta även ta med alternativkostnaden som består i att t.ex. sätta in pengarna på ett bankkonto. En investering är därför väldigt sällan en enkel fråga om att ha 100 kr på fickan idag, 110 kr nästa år eller 115 kr om två år. Eftersom vi kan ta med alternativ som att investera med ca 3 % ränta eller konsumera exploderar antalet olika utfall. Redan i den enkla situationen ovanför har vi följande alternativ

Konsumera 100 kr
Ha 103 kr om ett år med insättningsgaranti
Ha 110 kr om ett år utan insättningsgaranti
Ha 113 kr om två år med insättningsgaranti år 2
Ha 115 kr om två år utan insättningsgaranti.


Ur ett matematiskt perspektiv finns nuvärdesmetoden väl beskriven på Wikipedia och jag tänkte nöja mig med några enkla exempel för att komplettera excelarket.

För att åskådliggöra det hela tänkte jag utgå från en idealiserad version av ett "Telia-liknande" bolag där 100 kr investeras i 20 år och sedan säljs för 100 kr. Diskonteringsräntan är här satt till 3 % och jag testade lite olika scenarion.


Erhållen summa Nuvärde
Kontinuerlig avkastning 220 144,63
Kris år 2-4 (halverad utdelning under perioden) 211 136,39
Kris år 18-20 (halverad utdelning och pris) 161 111,81
1 % Tillväxt 255,4541682 165,86
5 % Tillväxt 473,6452814 294,66
8 % Tillväxt 4,5 % direktavkastning 688,4988609 411,71
3 % ränta 160 100,00

På den andra raden har jag helt enkelt testat hur stor påverkan en övergående kris har på totalavkastningen. Nuvärdesberäkning innebär att förlorat kassaflöde i början av tidsperioden har en större påverkan vilket syns tydligt när man jämför rad 2 och 3. Trots att aktiekursen i alternativ 2 har halverats så är den slutgiltiga förlusten endast 24 kr och nuvärdet högre än med 3 % ränta där man får tillbaka hela beloppet.

Avslutningsvis testade jag ett antal tillväxtscenarier där det tredje scenariet motsvarar min bedömning av H&M:s långsiktiga potential. Det här gäller som sagt på ett långt tidsperspektiv men de här nuvärdesberäkningarna har hjälpt mig att förstå varför defensiva fonder är villiga att betala mycket höga premier för stabila bolag med en tillväxttakt på 4-8 %.

Ladda ned excelarket här och kommentera gärna om vilka försörjningsbolag ni tycker är mest intressanta då man tar hänsyn till tillväxt och befintlig utdelning. Om du vill testa "krisberäkningar" så kan du gå in på "uträkningar" fliken och manuellt ändra vissa år. (100*Dashboard!$H3) motsvarar direktavkastningen och (1+Dashboard!$F3)^D$1) tillväxttakten. Vill du ha en direktavkastning på 3 % och 0 procent tillväxttakt kan du alltså byta ut dessa två mot 3 och 1.

4 kommentarer:

 1. Tack för mallen den ska jag prova:) Jag är dock tveksam till DCF som värderingsmetod, små förändringar i antaganden om framtida tillväxttakt eller diskonteringsränta har stora effekter på värderingen.

  Om jag inte missminner mig använder väl Morningstar en diskonteringsränta på 8-12% (beroende på bedömd risk). Diskonteringsräntan bör väl vara åtminstone några procentenheter högre än säkra räntan med tanke på ökade risken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varsågod!

   Personligen föredrar jag att hålla diskonteringsräntan fast och istället utvärdera i själva jämförelsen. Det är helt enkelt mer intuitivt för mig att räkna på om en högre avkastning rättfärdigar en högre risk än att försöka sätta rätt diskonteringsränta på varje bolag. Därför blir ofta diskonteringsräntan för mig låg (i princip min säkraste alternativinvestering) men jag kräver en signifikant mycket högre avkastning istället.

   Radera
 2. Funkar inte att dra hem tyvärr:(

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beror det på att du saknar Google account eller något annat? Det finns mycket som kan gå fel så mer specifik felsökning krävs.

   Fungerar det via den här länken istället?
   https://docs.google.com/file/d/0B1BrvIxoYlMtNmdFOXpsb2dGbGM/edit?usp=sharing

   Radera