Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 11 november 2012

Meta-analys av hela Small Cap och "småbolagsrabatt"

Precis som Kenny på Aktiefokus har jag privilegiet att få betatesta nya börsdata.se och efter hnas recensionsinlägg där han tittade på midcapbolagen blev jag lite nyfiken på hur det ser ut på Small cap. Om ni noterar att det här inlägget är likt Kenny på Aktifokus sållning på Midcap (läses här och rekommenderas) så beror det på att han skrev det så bra att jag helt enkelt följer hans struktur men sållar på small cap istället.

Jag kommer även att följa upp hur lång tid varje steg tar då man använder nya börsdata för att hjälpa 40 % 20 år med att identifiera flaskhalsar. Analysen påbörjas kl 13:07.

Kriterium 1 utgår självfallet eftersom det här främst är en studie baserad på min nyfikenhet om det finns små stabila bolag med en attraktiv småbolagspremie.

Kriterium 2 – Tillräcklig finansiell styrka


I denna flexibla undersökning så sätts istället gränsen till:
Balanslikviditet > 1,5 och rörelsekapital/långfristiga skulder > 1, ELLER
Balanslikviditet > 2 och rörelsekapital/långfristiga skulder > 0,7

Lite lagom flexibilitet alltså. Inget bolag som ska klara sållningen får missa båda av Grahams kriterier, men att missa ett accepteras.

Efter denna sållning finns det 62 bolag på listan. och klockan är 13:15.

Kriterium 3 – Intjäningsstabilitet.


Bolaget ska ha gjort vinst efter skatt de fem senaste åren (Kenny körde 10 år men baserat på att de senaste 5 åren har varit brutalt turbulenta och Small cap bolag ofta varit noterade en kort tid anser jag att 5 år räcker). Om ett bolag har för kort historik så sållas det bort direkt eftersom det då också kommer falla på
nästa kriterium (utdelningshistorik).

Företagen i fet stil anses klara  kravet på intjäningsstabilitet och fet + kurs innebär att de klarar kraven på intjäning men inte kriterium 4 vilket är utdelningsstabilitet och beskrivs nedanför.

NAXS Nordic Access - Flera förlustår
Luxonen - Förlustår 2008
Havsfrun Investment - Förlustår  2008 och 2011. Har däremot delat ut hela tiden.
SinterCast- Förlustår 2009 och började dela ut först 2010
Fingeprint Cards - Förlustår 2008 och 2009, delar ej ut pengar
Probi - Har gjort vinst hela perioden och började dela ut pengar 2009 (0,5 1 och 0,75 kr).
Diamyd Medical - Stora förluster nästan hela tiden.
Traction - Förlustår 2008 och 2011 men har stabilt delat ut mellan 1.85 och 2.35 kr.
Moberg Derma - 2012 kommer att bli företagets första vinstår någonsin.
Odd Molly - Vinst varje år (dock minskande sedan 2008) och utdelning sedan 2008
RaySearch Laboratories - Vinst varje år sedan 2008 utdelning 2007, 2009 och 2010
Sensys Traffic - Flera förlustår, endast utdelning 2008
Oasmia - Läkemedelsutvecklande förlustmaskin.
Biotage - Vinst varje år utom 2010, utdelning varje år sedan 2008
Malmbergs Elektriska - Vinst varje år och utdelning varje år utom 2008
Micronic Mydata - Förlust varje år utom 2010, har aldrig delat ut några pengar
Aerocrine - Läkemedelsutvecklande förlustmaskin.
Pricer - Vinst varje år sedan 2008, började dela ut 2010.
Karo Bio -  Läkemedelsutvecklande förlustmaskin.
Orexo - Läkemedelsutvecklande förlustmaskin.
VBG group - Vinst varje år utom 2009 då man även drog in utdelningen.
Precise biometrics - Förlust varje år.
Artimplant - Förlust varje år.
Enea - Förlust 2011, utdelningar sedan 2009.
Kabe - Vinst varje år. Ökande utdelningar sedan 2008.
Micro Systemation - Vinst varje år under perioden. Började dela ut 2008.
OEM International - Vinst varje år, utdelningar varje år och enda sänkningen var 2008.
Vitrolife - Vinst varje år och började dela ut 2008.
Arcam - Förluster 2008/2009.
Sectra - Förlust 2011.
Svedbergs - Vinst varje år, utdelningssänkningar 2008 och 2010
Boule diagnostics - Vinst sedan 2009, har aldrig delat ut.
Cellavision - Blev lönsamt 2008 och började dela ut 2011.
Doro - Förlust 2008, började med utdelning 2010.
Electra gruppen - Vinst varje år men fallande vinster sedan 2010.
Seamless distribution - Förlust 2008/2011
Softronic - Vinst och utdelning varje år.
Finnveden Bulten - Bara noterat sedan 2010.
Rörvik timber - Förlust de flesta åren och ingen utdelning.
Duroc - Förluster 2010 och 2011.
Acando - Vinst och utdelning varje år.
Aspiro - Förlust varje år sedan 2007.
BTS Group - Både vinst och utdelning hela perioden.
MultiQ - Förlust 2010.
Novestra - Förluster större delen av tiden.
Novotek - Nollresultat 2009 och drog in utdelningen det året.
HMS Networks - Vinst och utdelning under hela perioden.
Avega group - Vinst och utdelning under hela perioden.
Prevas - Förlust och indragen utdelning 2009.
Rottneros - Förluster mest hela tiden.
Anoto group - Förlustmaskin.

Kriterium 4 – Utdelningshistorik


Graham anser att bolaget ska ha delat ut pengar de senaste 20 åren, men jag nöjer mig med de senaste 5 åren då företagens produkter och marknad kan ändra sig mycket snabbt.

Det företag som är kvar efter kriterium 3 och 4 blir då:
Probi
Odd Molly
Biotage
Kabe
Microsystemation
OEM International Vitrolife
Svedbergs
Electragruppen
Softronics
Acando
BTS Group
HMS Networks
Avega Group

Totalt alltså 13 olika bolag och det här momentet tog klart längre tid då man får titta på nyckeldata för varje bolag manuellt. Däremot finns det mycket smidiga "thumbnails" vilket gör det här enormt smidigt jämfört med t.ex. Remiums tjänst. Klart: 13: 51.

Kriterium 5 – Vinsttillväxt


Bolaget ska ha ökat sin vinst efter skatt med minst 33 % de senaste tio åren. Det motsvarar en tillväxttakt på ca 3 % per år eller 16 % på fem år.

Probi - -41 % vilket beror på engångsvinst 2007. Från 2008 har de däremot ökat med 81 %
Odd Molly - Fallande vinster
Biotage - Fallande vinst
Kabe - + 36 %
Microsystemation -
OEM International - +24 %
Vitrolife - Fallande vinst
Svedbergs - Fallande vinst
Electragruppen - Fallande vinst
Softronics - Fallande vinst
Acando - Fallande vinst
BTS Group - + 18 %
HMS Networks - + 72 %
Avega Group - +114 %

Det blev med andra ord en masslakt och endast 6 bolag är kvar om jag är generös och tar med Probi. Någonting som dessutom förvånar mig är att inget av bolagen har uppvisat något särskilt explosiv vinsttillväxt.

Klart kl 14:07.

Kriterium 6 och 7 – Måttligt P/E-tal och måttligt pris för eget kapital


Graham ansåg att P/E ska underskrida 8,5+2g där g är den årliga tillväxttakten i %. Om Grahams kriterium 5 är uppfyllt så innebär det att ett P/E på åtminstone 15 anses prisvärt (motsvarande en årlig tillväxt på 3,25 % vilket ger ungefär 33 % ökning på tio år).

Graham ansåg också att P/B ska underskrida 1,5, alternativt så kan produkten P/E*P/B underskrida 22,5 så att en högre värdering av eget kapital motsvaras av en lägre värdering av vinsten. Ett lågt pris för eget kapital kan man oftast glömma för bolag med hög avkastning på eget kapital på grund av immateriella tillgångar.

De fem finalisterna värderas enligt tabellen nedan som visar P/E, P/B och direktavkastning (vinst per aktie och börskurser är från den 11 november 2012).P/BP/E8,5*2gÅrlig tillväxttaktDirektavkastning
Probi3,729,633,698612612,6%               1,50%
Kabe1,99,621,18544856,3%               5,10%
OEM International2,110,617,292234,4%                 5,30%
BTS Group3,317,815,23137693,4%               2,80%
HMS Networks3,821,031,41314811,5%               2,20%
Avega Group6,412,041,369574916,4%              10,50%

Probi säljer probiotika, Kabe Husvagnar, OEM International är engagerade inom industrihandel medan BTS, HMS och Avega är konsultbolag.

Klart kl 14:35, det mesta av tiden gick till att bygga ett exceldokument som jag kunde göra tabellen i och föra in datan.Sammanfattning

Kenny hade helt rätt när han inte la tid på att kontrollera Small Cap listan. Att Grahams kriterier inte är lämpade för små bolag vet vi redan men det här har varit en intressant studie som visar att det inte finns någon "småbolagsrabatt" om företag värdera på stabil intjäning och stabila balansräkningar. Med andra ord verkar det som att Mid Cap erbjuder de absolut bästa förhållandena för defensiva investeringar enligt Grahams metod vilket ni kan läsa om på http://www.aktiefokus.se/. När jag gjorde sållningen noterade jag dessutom att bolagen med den starkaste balansräkningen i allmänhet var de bolag som hade sämst intjäningstabilitet eller tillväxt. Sållar man Small cap enligt Graham kommer man med andra ord främst att hitta läkemedelsbolag som nyligen refinansierats och bolag som inte har en marknad eller produkt som lämpar sig för vidare expansion..

Min slutsats är att kombinationen av ökad risk för oväntade händelser, finansiellt svaga bolag och en naturlig uppvärdering till midcap för de bästa bolagen innebär att small cap är olämpligt för defensiva investeringar. Jag kommer med andra ord inte att lägga något intresse på screening av small cap.

Däremot kan jag även i framtiden tänka mig att titta på small cap bolag där deras produkter eller affärsmodell väcker mitt intresse. Däremot så kräver jag för den typen av investeringar en tillväxttakt på över 15 %, bevisad lönsamhet, en värdering där även en mindre tillväxt ger god avkastning och ett kunderbjudande där jag tydligt ser kundvärdet.

Dessutom är jag nöjd med att ha provat nya Börsdata. Den tekniska plattformen är bättre än ft.com och med några små korrigeringar så skulle jag nog kunna ha genomfört hela den här analysen på en halvtimme. I jämförelse med min normala timlön innebär detta att det ganska lätt går att rättfärdiga ett månadsabonnemang istället för att tröska alltihopa med Excel.

11 kommentarer:

 1. Om vi pratar bolag på small cap finns det idag, mig veterligen, inget bolag (vad gäller bolagskvalitet) som väcker mitt intresse.

  Dessutom, om man tar en titt på de "lite mer" välskötta smallcap-bolagen är dessa redan allmänt kända och är inte alls (från mitt sätt att se på saken) speciellt billiga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag skulle nog vilja slå ett slag för Vitec som ligger på small cap. Men annars håller jag med om att det är svårt att hitta några riktiga kap (mina två andra innehav Formpipe och Doro är de bolag som jag är mest kritisk till i min portfölj).

   Radera
  2. Jag tror mer på Vitec än Dina andra två bolag, det finns dock ett flertal anledningar till att inget av dessa bolag egentligen väcker mitt intresse.

   Då jag vet att Du tycker om bolag som utnyttjar nya marknader och gärna växer bra, kan jag tipsa om ett bolag som jag analyserat men inte skrivit om på min blogg än - Transmode Holding AB (midcap). 2010-2011 EPS-tillväxt om 33,8% och handlas till P/E 13,6. Som Du säkert anar är det dock ett högriskprojekt med bristade kvalitet på många punkter.

   Radera
  3. Den tackar jag för. Axis är nästa bolag på listan att titta närmare på och det blir nog Transmode efter det.

   Radera
 2. Järnvargen, du har aldrig analyserat G5 entertainment? Det är lite av ett bolag i din stil, kanske för teknikinriktat? Men ser lägre risk än doro i G5 (har innehav i båda) p.ga. starkare marknad och solidare affärsmodell.
  Dock finns risk för kraftigt sänkta marginaler på lite längre sikt på G5's marknad, men detta kompenseras vid nuvarande värderingar av den kraftiga tillväxten.
  Se b.la. senaste företagspresentationen http://www.g5e.com/documents/2012/G5October2012.pdf

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har rätt gällande det affärstekniska, bolagets tillväxt och marknad är helt klart intressant.

   Däremot jag har svårt att lita på ett så litet bolag vars verksamhet ligger i Ryssland och dessutom inte lämnar någon utdelning. Så även om bolagets verksamhet och framgångar gör det högintressant så har jag inte tittat närmare på det eftersom det finns en ganska hög riskkomponent som är omöjlig för mig som småsparare att bedöma.

   Radera
 3. Detta var jag också orolig för inför min första investering i bolaget, avvaktade ganska länge före jag investerade (de första årsredovisningarna var minst sagt spartanska till utseendet, men relativt innehållsrika).
  Tyckte först det verkade väldigt skumt. Men efter att ha läst mer om grundarnas bakgrund och framförallt VD Vlads, så ökade mitt förtroende för dem i takt med bättre kontakt med aktiemarknaden från bolagets sida.

  De har ju verksamhet i fler länder numera, ukraina också, och VD och en som jobbar med marknadsföring har kontor i USA, vilket är lätt att kontrollera.
  Efter lite research insåg jag tillslut att jag bara var dumdristig, bolaget är idag lika transparent som vilket small cap bolag som helst med utlandsverksamhet. Såg dessutom sån otroligt mycket högre potential i förhållande till risk i aktien att jag inte kunde låta bli.
  Gläder mig till utdelning en vacker dag, men med en marknadstillväxt på 50-100% ser jag hellre vinsterna i G5 än i min ficka just nu.
  Men jag håller med om att en utdelning skulle öka förtroendet för dom och utesluta allt tvivel.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inledningsvis vill jag säga att jag inte gjort någon närmare analys av G5. Anledningen till det är att jag ställer mig mycket frågande till ägarstrukturen. G5 är ett litet bolag, men har ändå lyckats med bedriften att sakna en stark huvudägare. Avanza Pension och Nordnet Pension innehar 28 % av rösterna. Nu har visserligen ledningen lite aktier i bolaget, tre personer med olika efternamn innehar cirka 8 % vardera (totalt cirka 24 %) av aktierna. Men med anledning av bolagets ringa storlek tycker jag dock att detta är lite lite.

   Radera
 4. Mycket intressant jämförelse och sen är det självklart roligt att se att börsdata kan används ganska tidseffektivt sätt, vilket är också vår målsättning. I fortsättningen kommer också börsdata vara en bra hjälpmedel för att kunna mer detaljerad bevaka egna aktier när vi lägger till uppdateringar/visning av kvartalsrapporter och rullande 12mån.

  När det gäller Small Cap och First North så kan jag säga att jag har aldrig varit med om så många "skräp" bolag som levde på nyemissioner från aktieägarna.

  Bara genom att fokusera på Large- och MidCap så sparar man mycket tid och jag tror också att man hittar bättre Risk/Reward. För varje bra bolag så har du nästan 19 bolag som är fundamentalt riktigt dåligt. Antagligen mycket dålig lönsamhet eller så är knappast något positiv resultat och kassaflöde. Man behöver inte ens nämna utdelningarna :). En liten risk med de mindre listorna är att mediokra bolag kan se mycket bättre än verkligen pga alla andra bolag är så dåliga.

  Men..men Mid Cap är alltid bra start om man hitta högre avkastning och lägre risk. De bättre bolagen går upp till Mid-listan med tiden medan de sämre går ner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med en bra stock screener så tar det inte så lång tid att rensa ut de dåliga bolagen från small cap ;-)

   Radera
 5. Hur fick du över data i excel på bästa sätt?
  jag har förskt ett flertal varianter men tycker inte det funkar bra.
  Jag försker bl.a. hämta data från excel men oavsett urval på small-cap får jag med alla bolag och med default- valen P/E, P/S och P/B. Att kopiera tille xcel funkar inte heller särskilt bra. Det känns som en nybörjarfråga här men hur gjorde du? Man tycker ju att det borde finnas ett val från screenern där man kan ladda ner datat till excel.

  SvaraRadera