Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 15 november 2014

Ingen korrelation mellan låg utdelningsandel och hög tillväxt

Bolag kan välja mellan att antingen dela ut pengarna eller återinvestera dessa i verksamheten. I en rationell marknadsekonomi innebär det här att styrelsen bör återinvestera den del av vinsten som kan återinvesteras med en högre framtida avkastning än investerare kan erhålla på annat håll med en likvärdig risknivå men dela ut den resterande delen av vinsten.Av detta följer att  bolag som kvarhåller sina vinster kan förväntas uppvisa en högre tillväxt än bolag som delar ut hela vinsten till aktieägarna. Men rent praktiskt finns det åtminstone två faktorer som kraftigt påverkar denna tankemodell.

 1. Även andra faktorer än kapital påverkar ett bolags tillväxtmöjligheter. För många bolag begränsas tillväxten snarare av deras tillgång till infrastruktur, kontakter och personal än av det tillgängliga kapitalet. H&M är ett mycket bra exempel på den här typen av verksamhet då deras förmåga att öppna butiker och rent fysiskt leverera kläder till dessa är vad som begränsar deras tillväxt.
 2. Bolag har väldigt olika rutiner för vad som bokförs som "underhållskostnad" respektive "investering". Jag är till exempel mycket skeptisk mot vinsten i många telekombolag då jag misstänker att kapacitetsökningar i nätet ofta bokförs som investeringar med alldeles för långa avskrivningstider. Det här innebär att vinsten på kort sikt blir uppblåst jämfört med det utdelningsbara kassaflödet vilket innebär att utdelningsandelen framstår som låg.

Rent intuitivt har jag fått intrycket av att dessa två faktorer tillsammans innebär att utdelningsandel räknat på vinsten är ett mycket trubbigt nyckeltal att använda. Om man är road av att använda Dividend Discount modeller bör man alltså inte räkna med att hög tillväxt kan kompensera en låg utdelning i värderingsmodellen. Börsmarknaden är helt enkelt fylld av bolag som antingen kan dela ut 100 % av vinsten och fortsätta växa och vice versa.

Tack vare mitt premiumkonto på Börsdata.se kan jag dessutom snabbt göra en beräkning för att undersöka korrelationen mellan låg utdelningsandel (stora återinvesteringar) och hög tillväxt.

Det svarta strecket är draget så att det totala avståndet till alla punkter i diagrammet blir så litet som möjligt. Hade hög utdelningsandel inneburit att omsättningen sjunker skulle strecket därför ha pekat brant nedåt (åt höger) och punkterna legat nära detta streck.

Bilden visar alla bolag som på Börsdata.se har en genomsnittlig utdelningsandel på mellan 0 och 120 % de senaste fem åren samt en omsättningstillväxt på 0 till 50 % under motsvarande tidsperiod. Totalt består datasetet av 129 olika bolag från First north till Large cap. Det svarta strecket utgör regressionskurvan och korsar y axeln vid 8,3 % vilket innebär att ett bolag som delar ut 0 % kan räkna med en omsättningstillväxt på 8,3 % per år. Däremot kan man rent intuitivt från diagrammet se att det inte finns någon vidare korrelation mellan ökande utdelningsandel och minskad omsättningstillväxt vilket även stöds av P-värdet (0,793) och den oerhört låga koefficienten i regressionslinjen (varje % i ökad utdelningsandel motsvarar enligt kurvan en minskad omsättningstillväxt på 0,0057 %).

Slutsatsen av detta är värderingar som tar hänsyn till kassaflöde och tillväxt är klart mer relevanta än P/E och vinstbaserade mått. Det känns lite självgott att säga det då det är grunden till min syn på investeringar (kan läsas här) men är skönt att ha fått bekräftat.

4 kommentarer:

 1. Intressant! Graham kom fram till 8.5% back in the days sâ det är sköt att se att det inte har ändrat sig sâ mycket sedan dess.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det var något som förvånade mig också =).

   Radera
 2. Det bygger väl på ett allt annat lika-antagande. För det första vill många bolag visa upp en stabil utdelningshistorik och det är möjligt att lyfta lån för att dela ut. Vad gäller tidsperioden i fråga kan det bli missvisande när ni börjar från 2009. Dels har många företag 2009 nedtryckta vinster vilket kommer göra utdelningsandelen oanvändbar. Dels tog volymerna för de flesta bolag stryk och givet att du har en manufacturing-business kommer du då att ha ledig kapacitet i fabriken. Nyinvesteringarna i capex kommer därför att vara låga i många år eftersom volymerna först måste återhämta sig så att du behöver bygga en ny fabrik. Det innebär att utdelningsandelen kommer att bli helt frikopplad från omsättningstillväxten.

  I själva verket finns det på lång sikt ett samband mellan utdelningsandel och lönsamhet å ena sidan och hög tillväxt å andra sidan. I en riktigt risig business kan du återinvestera stora delar av vinsten men den skrala lönsamheten gör att vinsten inte ökar särskilt mycket. Det är därför bolag med hög ROE i dividenddiscount-modellen får högre rättvis multipel. De kan växa lika mycket som många andra bolag trots att de delar ut mindre.

  I. Kahn

  SvaraRadera
 3. Många företag slår väl knut på sig själva för att visa så stor vinst som möjligt, och då är det lätt hänt att dom råkar räkna pengar som behövs för att behålla status quo som vinst.

  Graham skrev i Security Analysis att europeiska bolag använder nyemission för att ta in pengar till tillväxtprojekt medan amerikanska bolag använder pengar från tidigare vinst. När var det så? Är det en bättre modell? Då är det kanske inte lika lätt att fuskräkna "vinsten".

  SvaraRadera