Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

söndag 21 februari 2016

Tankar som startat på Gustavs aktieblogg och hur de påverkat mig

Jag är generellt sett en mycket långsam investerare där jag låter det ta tid att komma fram till ett beslut jag är nöjd med. Därför var det lite okaraktäristiskt att jag genomförde köpet av NGS innan analysen var i publicerbart skick och dessutom sålde Boule Diagnostics som en snabb reaktion på en bokslutskommuniké. Men båda besluten kan sättas i ett intressant kontext med hjälp av Gustavs inlägg om hans brister som investerare (länk) vilket jag tänkte passa på att göra.


Det "snabba" köpet av NGS

Aktieinvesteringar är ett område där många egenskaper inte går att sätta in i en linjär skala som går från "bra" till "dåligt". Snarare är det så att man som investerare tjänar på att ligga inom ett extremområde och bör undvika halvmesyrer. När det gäller snabbhet kontra djup är den dåliga medelvägen ett område där man samlar in för lite data för att hitta de riktiga guldkornen (och undvika missarna) samtidigt som man inte lyckas bygga upp den handlingsfrihet som uppstår när man har många bra investeringsalternativ.

Jag och Gustav är lite av bloggvärldens motpoler inom det här området och Gustav kan antagligen avverka hela börslistan i ett normalstort land på en tid där jag kanske får till 2-3 bra analyser. Däremot är det inte ett egenvärde i att vara långsam utan snarare ett nödvändigt ont och därför har jag arbetat för att effektivisera min analysmetodik med automatiserade excelark. Med dessa och Börsdata.se går det helt enkelt mycket fortare för mig att få en överblick av ett bolag än det går att skriva ned en analys. Vilket jag nu anpassat mig till genom i bland försigkomna den färdiga analysen. även om det i det här fallet mycket beror på att jag redan har en färdig branschanalys (länk).

Förhoppningsvis innebär automatiseringen att jag minskat min långsamhet utan att för den skull förlora mitt ganska extrema djup i analyserna. Att snabbt och effektivt vända på många stenar kommer aldrig att vara min starka sida, men med Börsdata kan jag åtminstone minimera min svaghet när jag arbetar inom Börsdatas täckningsområde.

"Moats" och lyhördhet mot förändringar

Vallgravar (moats) är ett koncept som jag anser vara oerhört övervärderat (länk) medan de utgör en central del av Gustavs investeringsfilosofi. Det roliga är att om man tänker efter går det faktiskt att framgångsrikt applicera båda perspektiven i investeringsarbetet så länge man gör det vid rätt tillfälle.

Majoriteten av alla bolag med starka konkurrensfördelar eller "moats" är dyra. Men med en moderniserad "Scuttle butt" approach (en term från Philip A. Fischer förklarad här) kan man snabbt plocka upp bolag som kanske är orimligt billiga. Om man då har disciplin nog att släppa bolag så fort man ser att värderingen kanske är rättfärdigad kan man snabbt ringa in intressanta investeringar på global nivå. Om man applicerar den teorin på bilden nedanför innebär det att man främst fokuserar på det övre högre hörnet med starka konkurrensfördelar och en stark utveckling. Den här taktiken kan sedan även effektivt appliceras på bolag med starka konkurrensfördelar men som för tillfället utvecklas svagt på grund av temporära problem eller marknadsoro. När den temporära situationen sedan upphör kan man dra nytta av både ökat värde och ökad värdering vilket givit en explosiv tillväxt för exempelvis Cellavision (länk till analys)Om man däremot analyserar färre bolag är det ofta lättare att hitta bolag som genom hög operativ effektivitet eller andra mindre iögonfallande konkurrensfördelar tjänar pengar på tuffa marknader. Förutom att bolagen ofta är billigare kan de dessutom ofta växa mycket snabbt då de i fri konkurrens tar marknadsandelar på en marknad där det finns få hinder som stoppar de bäst lämpade aktörerna. Min bedömning är att bl.a. Doro, Atea och G5 Entertainment är den här typen av bolag och därför hör hemma i min portfölj. Nackdelen är att risknivån i den här typen av bolag är högre då spelplanen snabbt kan förändras när nya produkter kommer ut på marknaden eller någonting överraskande händer vilket kräver kontinuerlig bevakning.

Min investering i Boule Diagnostics byggde på att man var framgångsrika på en öppen marknad vilket nu verkar ha vänt. Men de är dessutom ett intressant fall på hur ett bolag beroende på värdering kan spela i två olika lådor i bilden. Boule säljer nämligen leverantörslåsta förbrukningsvaror vilket innebär att för varje instrument man säljer finns en attraktiv eftermarknad. Det här innebär att man får en "krockkudde" om instrumenten säljer dåligt då man i genomsnitt säljer förbrukningsvaror i 8 år efter att ett instrument sålts. Boule kan med rätt värdering alltså vara ett stabilt bolag med starka konkurrensfördelar då kundernas behov av förbrukningsartiklar är förutsägbart och låst till Boule. Men i dagsläget är det värderat som ett tillväxtbolag vilket innebär att man är beroende av nyförsäljning av instrument för att rättfärdiga sin värdering och nyförsäljningen är en marknad med svaga konkurrensfördelar och i dagsläget svag utveckling.

Sammantaget är det här i mina ögon två lite roliga exempel på hur man genom jämförelser och diskussioner kan hitta nya styrkor eller svagheter i sina resonemang som aktieinvesterare. Dessutom är det ett sympatiskt område för diskussioner eftersom det ofta inte handlar om rätt eller fel utan snarare hur olika parametrar förändras beroende på vilken metodik man använder.

14 kommentarer:

 1. Det låter lite som min nuvarande approach. Jag har satt upp ett system i screener.co för att upptäcka tills synes intressanta värderingar. Jag har dock hittills koncentrerat mig på deep-value.

  Som en övning kunde jag dock inte låta bli att ändå lägga in NGS i detta för att öva mig lite :-) Systemet är dock inte anpassat för tillväxt-case som detta, but here it goes...

  NGS på 5 min ur en screener-vy: Jag ser ett ganska nytt företag som vuxit väldigt snabbt de senaste åren, verkar helt klart ha en lyckad affärsidé. De hade ett par investeringar på 10 Mkr för ett par år sen, men relativt små så jag får anta att den kraftiga tillväxten har skett organiskt. EV/S är 0.6, vilket inte känns som varken högt eller lågt.

  Tillgångar och kassa har nu också börjat ackumuleras och börjar växa ikapp värderingen, även om det här företaget aldrig lär få låga sådana värderingar.

  I den här typen av företag är det lönsamhet och kassaflöde som räknas och EBIT och FCF är marknadssnitt för det senaste året. Om de kan få upp marginalerna i linje med de senaste 5 åren så kan kursen mycket väl stiga ca 50%.

  Med tanke på den kraftiga tillväxten, ändå ett bra kassaflöde och upprätthållen EBIT så borde företaget rimligtvis kunna trimma in dessa faktorer framöver. Ett F-score på 9 tyder också på det, även om det senaste halvåret har haft lite svagare utveckling på den fronten.

  Det är vad jag ser. Stämmer det hyfsat överens med din bild? Jag är som sagt främst inriktad på deep-value och därför har jag ingen riktigt bra "vy" för det här än, dessutom är hela denna approach ny så kan mycket väl vara svajig på sina håll. Man behöver givetvis kolla de kvalitativa aspekterna och själva företaget också, men det är en annan historia.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag älskar experiment i alla dess former och ska ta med punkterna i analysen. Rent spontant ser det ut som att din screener blivit lurad av låga förvärvsmultiplar och/eller betalning i form av egna aktier eftersom man i snitt har förvärvat nästan ett bolag per år sedan 2007. Utan förvärv verkar man växa med 8-20 % per år men förvärven har haft en mycket stor påverkan på bolaget.

   Däremot tror jag att karaktäriseringen i övrigt stämmer bra. Det här är ett bolag som vuxit med väldigt lite substans men med fina kassaflöden. Vinstmarginalen kan nog bli svår att öka då man i dagsläget betalar 90 % av omsättningen i personalkostnader och har högre marginaler än den vanliga bemanningsbranschen men jag ska titta på det.

   Radera
  2. Sant, förvärv baserat på egna aktier skulle gått under radarn här då det inte finns med i min screener (antagligen pga NGM). Det påverkar ju helhetsbilden ganska rejält om tillväxten kommer från nyemissioner.

   Tillväxten ser oavsett väldigt billig ut, totala investeringar på 30 Mkr verkar ha bidragit till ökade intäkter på 300 Mkr de senaste åren (om mina siffror stämmer).

   Ja, kassaflödena tycker jag imponerar mest givet tillväxten. Om 90% går direkt till personalkostnader så lär EBIT vara pressat, men kanske kan kompenseras av att investeringsbehovet borde vara lågt.

   Tack för feedback & ser fram emot en ev. analys!

   Radera
  3. Först delen av analysen finns här: http://aktieingenjoren.blogspot.se/2016/02/vardbemanning-forarbete-for-analyser-av.html

   Sedan kommer jag att göra antingen en analys vardera på Dedicare och NGS eller också slår jag ihop det, vi får se hur det blir.

   Radera
  4. Tackar, läsvärt!

   Ska tillägga att jag sorterade svenska företag på mitt lilla screener-system och just NGS stack ut som det kanske sammantaget mest köpvärda baserat på de nyckeltal jag räknar fram. Men som sagt lite osäker mark för mig.

   Det är nog många svenska företag där screener.co saknar tillräckligt sifferunderlag och tyvärr var Dedicare ett av dem.

   Radera
  5. Jag har ignorerat bolaget i flera år på Börsdatas screener eftersom jag trodde att tillväxten var begränsad och den politiska risken hög.

   Men när småbolagen var som dyrast började jag undersöka HomeMaid, NGS och Dedicare eftersom det var så ont om billiga småbolag med bra nyckeltal. HomeMaid föll ifrån p.g.a. problem med RUT-avdragen men NGS känns bra.

   Radera
 2. Kul att inspirera! Håller med om att vi har olika filosofier men jag har möjligen närmat mig din syn lite grann genom att försöka hitta oupptäckta, billigare, "vallgravar". Dvs mindre av Coca-Cola, Johnson & Johnson etc.

  En tanke om NGS är att man kanske även ska hålla lite koll på samhällsförändringar, jag kan tänka mig att "trycket" på den offentliga vården ökar pga fler människor till Sverige och då växer väl marknaden och NGS med den?

  För egen del har jag, som du kanske misstänker, svårt att göra en investering i NGS då jag inte ser konkurrensfördelar. Men drar man det långt kanske det finns en "nätverkseffekt" likt eWork? Men jag är tveksam till det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Konvergensen är något som gör det roligare att jämföra strategierna. Det är svårt att jämföra äpplen och tomater men med äpplen och päron är det ofta relevant att fråga sig själv när man vill ha äppelcider eller päroncider.

   NGS tror jag inte är ett bolag för dig även om jag även om jag personligen är lite skeptisk till hur mycket vallgrav eWork egentligen har via sitt nätverk. eWorks fördel gentemot NGS är att eWork jobbar på en i huvudsak rationell marknad med en rationell affärsmodell och en extremt kostnadseffektiv organisation.

   NGS arbetar i jämförelse i ett kaos där man blandar underkonsulter och korttidsanställd personal som levereras till en grupp kunder som helst vill döda hela bemanningsbranschen. Effekten blir att eWork tar en minimal overhead i sina uppdrag där EBITDA marginalen är 1,3 % och bara 2 % av intäkterna går till annat än personal som antingen utför uppdraget eller administrerar det. NGS har en EBITDA-marginal på 7,8 % och 10 % av intäkterna går till annat än personal.

   Paradoxalt nog är NGS alltså lönsammare än motsvarande bolag i branscher där bemanningsföretag inte motarbetas. Vilket jag tror beror på att landstingen gör det svårt för konkurrenter att etablera sig och dessutom sköter inhyrningen så dåligt att bemanningsföretagen hela tiden håller en extra hög marginal.

   Radera
  2. Glömde säga att det var en bra rutnät. Jag håller mig till högra boxarna men den var inte dum för att få ordning på tankarna!

   Radera
 3. Fick en liknande idé för lite drygt en månad sen - gör en skamlig länkning till mitt försök att sortera in mina investeringar i en BCG-matris. https://skrivarkiv.wordpress.com/2016/01/13/dogs-and-cows/

  Såhär i efterhand skulle jag vilja flytta på nästan varenda innehav åt olika håll i diagrammet- men så var ju tanken också att fundera kring varför jag äger respektive innehav, vilket därmed lyckades.I två fall blev jag osäker på caset alt. mina kunskaper i bolaget, vilket fick en direkt påverkan genom att jag sålde Millicom som jag insåg att jag inte alls visste varför jag ägde...Är man dum i huvudet får plånboken lida, för att parafrasera ett känt uttryck.

  Tror faktiskt jag skall göra ett nytt försök på basis av ditt blogginlägg. Det perfekta vore kanske en tredimensionell version av din bild, med värderingen som tredje dimension :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj, den bloggen har jag missat tidigare men nu har jag lagt till dig i läslistan och tipsat 40%20år om att du bör in på hans läslista.

   Gällande Millicom äger jag fortfarande aktien. Att de investerar tungt i latinamerika som drabbas av fallande valutor samtidigt som övriga telekomoperatörer delar ut verkar inte vara populärt. Men ser man till P/S tal är Millicom snuskigt billigt och om de inte har mystiskt högre kostnader än andra telekomoperatörer bör de förr eller senare kunna tjäna rejält med pengar.

   Radera
 4. Tack!

  Baserat på vad jag läst (bl.a. från dig o Gottodix) om Millicom låter det som en bra investering - den låga värderingen ger ett bra skyddsnät och valutaeffekter varar inte för evigt.

  Min problematik låg snarare i att jag inte visste varför JAG ägde aktien samt inte kände att jag hade lyckats bilda mig en tillräckligt bra, självständig, åsikt om bolaget. Inte omöjligt att Millicom framöver gör ett återinträde i portföljen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter sunt. Själv slits jag å ena sidan mot att sälja för att renodla portföljen mot småbolag och å andra sidan åt att det ser ut som Astra Zeneca när man trodde att läkemedelsbranschen skulle gå under.

   Radera
  2. Det låter sunt. Själv slits jag å ena sidan mot att sälja för att renodla portföljen mot småbolag och å andra sidan åt att det ser ut som Astra Zeneca när man trodde att läkemedelsbranschen skulle gå under.

   Radera