Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

fredag 27 februari 2015

Vitec, bokslutskommuniké 2014Vitec har haft ett minst sagt händelserikt år där förvärv har inneburit att:
·        Aktiepriset har ökat till
·        Omsättningen har ökat till 492 Mkr (+32 %)
·        Resultatet efter skatt har ökat till 49 Mkr (+62 %)
·        Priset per aktie har ökat från 85 kr till 174 kr (+103 %)
·        Tillgångarna har ökat till 773 Mkr (+99 %)
·        De långfristiga har ökat till 241 Mkr (+192 %)
·        De kortfristiga lånen har ökat till 272 Mkr (+100%)
·        Antalet aktier har ökat till 6,1 miljoner aktier (+7 %)
Vitec är alltså störr, lönsammare men och hårdare belånat än någonsin tidigare. Jämför man med den (överdrivet optimistiska) värderingen jag räknade ut för Vitec i somras på pro-forma intäkterna för 2013 syns detta tydligt.


2015
2015 pro forma
Vitec pro forma 2013

P/S
2,1
2,0
                          1,2

P/E
20,8
20,0
11,5

Direktavkastning
1,9%
1,9%

Vitecs värdering har alltså dragit iväg rejält vilket man bör komma ihåg även om Vitecs recept med förvärv till attraktiva priser blir särskilt intressant nu i en lågräntemiljö. Värderingssiffrorna för 2013 byggde på en uträkning där jag tror att jag var överdrivet optimistisk för hur EBITDA för de förvärvade bolagen hänger ihop med affärsområdenas redovisade rörelseresultat så det beräknade P/E värdet borde nog ha varit högre och P/S ger därför en rättvisare bild av hur värderingen ökat.

För 2014 påverkas Vitec av en hel del jämförelsestörande poster då affärsområde hälsa konsoliderades från mars och Autodata samt Aloc (nu en del av Finans & Försäkring) konsoliderades under sommaren vilket jag i nedanstående tabell har korrigerat för genom att extrapolera intäkterna på årsbasis i enlighet med information i bokslutskommunikén.
Alla siffror i miljoner
Omsättning
Omsättning Korrigerat
Rörelseresultat
Rörelseresultat korrigerat
Mäklare
186
186
29,4
29,4
Fastighet
134
134
20,5
20,5
Media
22
22
1,7
1,7
Energi
23
23
7
7,0
Hälsa
44
55
3,8
4,8
Auto
28
41
3,9
5,7
Finans & försäkring
55
56
6,3
6,5

Totalt
492
517
73
76
Efter finansiella poster


64,5
67,1
Resultat


49,1
51,1

Mäklare har gått fantastiskt bra under året men de förvärvade verksamheterna har genererat resultat klar lägre än jag räknade med i somras. För Aloc korresponderar det här även med lägre omsättning men det är tydligt att jag behöver skicka in en förfrågan till Vitec om vilka kostnadsposter som inkluderas i Affärsområdenas redovisade rörelseresultat.Alla siffror i miljoner
Omsättning Korrigerat
Pf 2013, oms
Utfall
Rres korrigerat
Pf2013, röres
Utfall
Mäklare
185,8
181,2
2,5%
29,4
12,5
135,2%
Fastighet
134,3
130,7
2,8%
20,5
17,3
18,5%
Media
21,8
26,1
-16,5%
1,7
0,9
88,9%
Energi
22,7
19,8
14,6%
7,0
5,3
32,1%
Finans & försäkring
95,1
115,2
-17,4%
12,2
19,6
-37,9%
Autodata
41,1
42,4
-3,1%
5,7
7,1
-20,2%
Hälsa
54,8
47,6
15,1%
4,8
9,0
-46,9%

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar