Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

tisdag 20 augusti 2013

Readsofts halvårsrapportReadsofts andra kvartal var riktigt tungt då både omsättning och resultat minskade.
·         Omsättningen för andra kvartalet minskade med 5 procent till 190,9 (202,0) Mkr
·         Omsättningen för januari-juni minskade med 2 procent till 353,5 (358,9) Mkr
·         Licensintäkterna för andra kvartalet minskade med 11 procent till 54,6 (61,1) Mkr 
·         Licensintäkterna för januari-juni minskade med 1 procent till 96,6 (97,6)
·         Mkr Rörelseresultatet EBITDA för januari-juni blev -12,8 (5,5) Mkr  
·         Resultat efter skatt per aktie för januari-juni blev -0,35 (0,23) kr
Det verkar alltså som att Readsofts andra kvartal var tyngre än för många industriföretag vilket är en aning förvånande. VD anför följande anledningar till nedgången:

En huvudorsak är att ett antal större affärer skjutits på framtiden. Vi har också haft en svag utveckling i vår konsultverksamhet. Beläggning är betydligt bättre jämfört med det första kvartalet, men vi har fått sämre betalt för våra konsulttimmar. Anledningen är framförallt att en hårdare konkurrens påverkat timdebiteringen negativt men vi har också haft negativa valutaeffekter. Resultatet under det första halvåret har också påverkats av omstruktureringskostnader av engångskaraktär, samt engångskostnader för förvärvet av Expert Systems. Men det sämre resultatet beror också på en medveten förändring i syfte att öka andelen återkommande intäkter. Några av våra nya och större genomförda licensaffärer är av hyreskaraktär, vilket genererade begränsade intäkter under det andra kvartalet men är strategiskt viktiga för framtiden. 

På det stora hela tycker jag att rapporten på ett bra sätt speglar varför man alltid bör eftersträva en rejäl säkerhetsmarginal i sina investeringar. Readsoft är ett bra bolag men ibland kommer det riktigt tuffa kvartal och då är det skönt att antingen ha köpt till ett lägre pris eller ha utrymme för ytterligare förvärv till portföljen.

Readsofts arbete med de återkommande intäkterna är även intressant då de i dagsläget endast 44 % av intäkterna är av repetitiv karaktär vilket är förhållandevis lågt (Vitec 70 %, Formpipe Software 52 % och Addnode 39 %). Att övergå från omedelbar betalning för licenser till abonnemang med återkommande betalningar innebär av naturliga skäl en nedgång i intäkterna eftersom betalningarna sprids ut under en längre tidsperiod.

Vitec såg länge ut att klara den här omställningen utan hack i tillväxtkurvan men har under 2013 mött svårigheter på konsultsidan precis som Readsoft vilket beror på att man har sett ett minskat behov av kundspecifika implementationer.

Rent praktiskt innebär det här att jag tror att Readsoft har stor potential att fortsätta sin lite tråkig utveckling på kort sikt även om jag är positiv till bolaget som helhet. Däremot skulle det krävas en rejäl kursnedgång för att Readsoft ska bli en stark köpkandidat till portföljen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar