Topbanner

Reklambanners förhandsgranskas inte på något vis av bloggen och kvalitén på det som marknadsförs är milt sagt varierande. Vid börsintroduktioner rekommenderar jag alla läsare att titta på min checklista för att utvärdera sådana erbjudanden (länk).

lördag 20 april 2013

Rörelsemarginaler hos konsultbolag samt VD svar från Diadrom

Diadroms årsredovisning är ganska stramt hållen och det var vissa frågor där jag önskade ytterligare information efter min analys av bolaget. Därför mejlade jag Henrik Fagrell (VD och investerarkontakt) som svarade på frågorna. Frågorna handlade om:
  1. Hur diversifierad kundbasen hos Diadrom är i dagsläget,
  2. Hur beroende man är av kundkontakten hos nyckelkonsulter.
  3. Hur planerna för DiagStudio ser ut.
  4. Vad som hände med Virtual manufacturing.
  5. Om deras verktygsbibliotek (DiagStudio) ligger bakom den exceptionella rörelsemarginalen.
Frågan om rörelsemarginalen är den fråga som jag arbetat mest med och den får ett eget kapitel i inlägget nedanför de andra svaren.

Hur diversifierad kundbasen Diadroms kundbas är i dagsläget,

Diadrom Holding går inte ut med någon information om hur kundfördelningen ser ut. Som investerare är det här frustrerande även om jag kan förstå att frågan är känslig. Personligen skulle jag vilja se en kompromiss där man i framtiden skriver ut hur stor andel av omsättningen kommer från de fem största kunderna eller ett annat lämpligt nyckeltal. För små bolag är motpartsrisken väldigt hög och jag anser det därför vara en prioriterad aktieägarfråga att man börjar ge någon form av guidning på området.

Hur beroende man är av kundkontakten hos nyckelkonsulter

Det här är en fråga som jag tycker är mycket intressant för alla konsultbolag. När bolagsvärdet går hem klockan 5 är det mycket viktigt att den är tillbaka följande dag. Henrik svarade att Diadrom aldrig har förlorat en kund men eftersom även personalomsättningen varit låg är jag fortfarande inte säker på om det beror på att en enskild konsult inte kan dra med sig kunder eller om det beror på att Diadrom är en väldigt bra arbetsgivare.

Hur planerna för DiagStudio ser ut

Jag formulerade inte frågan helt snyggt (vilket är varför jag inte skriver ut frågor och svar i ren form). Men kontentan av svaret är att det vet man inte. Men att vid långväga internationell lansering så kommer man att söka partners.


Vad som hände med Virtual manufacturing

Verksamheten finns fortfarande kvar men den är så liten att man inte skriver ut den separat.


Diadroms rörelsemarginal i jämförelse med andra konsultbolag

Det här är en fråga som Henrik får ofta, men saknar ett bra svar på. En gissning var dock att många konkurrenters marginaler minskas av att man använder underkonsulter, samt att vissa dotterbolag kan ha rörelsemarginaler i klass med Diadrom.

Det här är en hypotes som går att testa då dotterbolagens redovisningar finns tillgängliga via tjänster såsom Ratsit (www.ratsit.se) och Allabolag (www.allabolag.se). Allabolags söktjänst är bättre men Ratsit erbjuder fler relevanta nyckeltal. Om någon vill undersöka fler IT-konsulter erbjuder jag gärna plats för gästinlägg men jag kommer inte att lägga till fler bolag i den här undersökningen. För att få enhetligare siffror publicerar jag här de bästa resultaten från 2009, 2010 eller 2011 för varje enskilt bolag och serien visar vilken koncern de tillhör.

I diagrammet ovanför har jag gjort en scatterplot där rörelsemarginalen ligger på Y-axeln och omsättningen per anställd på X-axeln. Tanken med detta är att underkonsulter bidrar till omsättningen men inte till antalet anställda. Hypotesen om att underkonsulter skadar rörelsemarginalen skulle alltså stärkas om vi tydligt kunde se att rörelsemarginalen sjunker i takt med att omsättningen per anställd ökar.

I det här fallet kan vi inte se något sånt mönster eftersom rörelsemarginalen i den här tabellen korrelerar starkare med vilken koncern man tillhör än med omsättningen per anställd. Under sina bästa år verkar alltså Diadroms dotterbolag driva verksamheten med en rörelsemarginal på 25 %, HiQ på ca 16 %, Eurocon på 11 %, Altran på 9 % och Epsilon på 8 % medan det här hopplöst att uttala sig om Sigma där det varierar vilt mellan 30 % och 4 %. I sammanställningen noterade jag även att Diadrom har den överlägset jämnaste ökningen i rörelseresultat vilket är positivt.

En tänkbar förklaring är att Diadrom arbetar med en jämnare beläggning än sina konkurrenter. I korta projekt har man stora säsongsvariationer och det är ett stort problem eftersom man vissa månader får betala ut löner utan täckning medan man vid hög beläggning måste hyra in underkonsulter. En annan förklaring som säkert också bidrar är att Diadrom helt enkelt har en mycket bra kostnadsstruktur. Det uppstår ofta "svarta hål" i företag och utåt sett framstår Diadrom som spartanskt. Mallen för hemsidan är t.ex. snygg men okomplicerad och i årsredovisningarna återkommer vissa paragrafer ända sedan den första årsredovisningen 2006 vilket visar att de kör copy and paste för att spara tid. Det här är en skarp kontrast gentemot Sigma som verkar bränna stora summor på grafisk design och nya årsredovisningar.

Källdata

Att skriva om det här tog längre tid än väntat men nedanför har jag kopierat in källdata från de olika dotterbolagen som du kan titta på om du överväger investeringar i andra konsultbolag. Jag kan ha missat vissa dotterbolag och kom ihåg att varje bolags siffror kommer från de bästa siffrorna av de senaste tre åren. HiQ har i dagsläget bäst marginaler men Epsilon och vissa dotterbolag inom Sigma är de som visat högst tillväxt.


Företag HiQ Bygg AB HiQ Accelerated HiQ Skåne HiQ Karlskrona HiQ Stockholm HiQ Mälardalen HiQ Göteborg
Omsättning 5 908 32925 109869 36 832 510 484 112 348 267 479
Rörelseresultat 459 5639 18 695 3906 80789 18911 40 257
Rörelsemarginal 7.8% 17.1% 17.0% 10.6% 15.8% 16.8% 15.1%
Antal anställda 2 31 111 37 375 72 207
Omsättning/anställd 2.954 1.062096774 0.989811 0.995459459 1.36129067 1.560389 1.292169Företag Episolon robotic engineering Epsilon Utvecklingscentrum syd Epsilon utvecklingscentrum Mäldardalen Epsilon utvecklingscentrum Väst Epsilon Design Altran technologies Sweden Altran Sverige AB
Omsättning 80042 319 322 484 119 569 567 10 742 107 773 263 768
Rörelseresultat 7871 43 978 34 898 38 500 570 10 904 19 271
Rörelsemarginal 9.8% 13.8% 7.2% 6.8% 5.3% 10.1% 7.3%
Antal anställda 32 229 221 341 18 105 208
Omsättning/anställd 2.5013125 1.394419214 2.190584 1.670284457 0.59677778 1.02641 1.268115Företag Sigma meteorit Sigma Technology consulting Sigma Dynamics Sigma Dynamics vilande Sigma Kudos Engineering Services AB Sigma IT services Sigma Connect Sigma systems innovation Sigma Kudos Sweden
Omsättning 88 035 17 519 36 651 29 488 47 676 54 454 18 986 40 518 197 832
Rörelseresultat 10 093 2 384 250 1 604 8 660 16 407 1 010 1 556 28 753
Rörelsemarginal 11.5% 13.6% 0.7% 5.4% 18.2% 30.1% 5.3% 3.8% 14.5%
Antal anställda 103 17 30 25 50 26 22 39 190
Omsättning/anställd 0.854708738 1.030529412 1.2217 1.17952 0.95352 2.094385 0.863 1.038923 1.041221Företag Eurocon Automation Eurocon Sitebase Eurocon Gävle Eurocon Sundsvall Eurocon North Eurocon MOPSsys
Omsättning 43 507 4 336 4 524 22 865 13 743 16 277
Rörelseresultat 3 507 567 274 2 782 940 1 840
Rörelsemarginal 8.1% 13.1% 6.1% 12.2% 6.8% 11.3%
Antal anställda 34 3 5 19 9 14
Omsättning/anställd 1.279617647 1.445333333 0.9048 1.203421053 1.527 1.162643
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar